Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

Proti reinterpretovaniu Všeobecnej deklarácie ľudských práv

Krajiny združené v Organizácii spojených národov (OSN) oslávia 10. decembra 2008 60.výročie vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Radikálne skupiny, ktoré podporujú vykonávanie umelých potratov, plánujú pri príležitosti týchto osláv predložiť Valnému zhromaždeniu OSN petície, v ktorých požadujú prijatie všeobecného práva na potraty.

Toto úsilie vyvíjajú predovšetkým medzinárodné organizácie International Planned Parenthood Federation (Medzinárodná federácia plánovaného rodičovstva) a Maire Stopes International, teda organizácie, ktoré sú zodpovedné za potraty viac, ako ktorékoľvek iné organizácie na svete. Obidve organizácie majú silnú podporu v rámci OSN a ich snahy presadiť medzinárodné právo na potraty vítajú mnohé členské štáty, pravdepodobne väčšina byrokracie v OSN, a mocné americké nadácie, ktoré poskytujú milióny dolárov na podporu potratov v OSN a v krajinách na celom svete.

V decembri ich musíme zastaviť.

Chceme Vás preto poprosiť o podpísanie nižšie priloženej petície. Táto petícia bude prezentovaná v OSN 10. decembra 2008 počas osláv 60. výročia vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Podpíšte prosím petíciu a pošlite informáciu o možnosti jej podpory svojim priateľom a známym.

Podpisy pod túto petíciu sa zbierajú na celom svete. Pred zhromaždením OSN spojíme tieto naše podpisy s tými, ktoré sa v rovnakom duchu zbierajú v ostatných krajinách sveta a vytvoríme tak silnú protiváhu snahám reinterpretovať základné ustanovenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv v otázkach práva na život a ochrany rodiny.

Ďakujeme za Vašu podporu.

S úctou

RNDr. Ing. Marcela Dobešová
Predsedníčka
Fórum života, o. z.
Ing. Marek Michalčík
Výkonný riaditeľ
Fórum života, o. z.

Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

My, občania členských štátov Organizácie spojených národov, v roku, v ktorom oslavujeme 60. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv, prijatej a vyhlásenej rezolúciou Valného zhromaždenia OSN 217 A (III) z 10. decembra l948,

pripomínajúc, že

Všeobecná deklarácia ľudských práv je výdobytkom pre všetkých ľudí a pre všetky národy,

uvedomujúc si, že

ľudské práva, dôstojnosť, sloboda, rovnosť, solidarita a spravodlivosť vytvárajú duchovné a morálne dedičstvo, na ktorom je zjednotenie národov založené,

zdôrazňujúc, že

treba venovať dostatočnú pozornosť

 1. Právu na život každého človeka od počatia po prirodzenú smrť, s tým, že každé dieťa má právo byť počaté, narodené a vychovávané v rodine založenej na manželstve muža a ženy, ako aj s tým, že rodina je prirodzenou a základnou bunkou spoločnosti,
 2. Právu každého dieťaťa na výchovu jeho rodičmi, ktorí majú prednostné a základné právo rozhodnúť, aká výchova bude poskytnutá ich deťom.

Preto vyzývame

všetky vlády, aby správne interpretovali Všeobecnú deklaráciu ľudských práv tak, že:

Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť (Článok 3).

Muži aj ženy, ktorí dosiahli plnoletosť, majú právo, bez akéhokoľvek obmedzenia z dôvodov rasových, národnostných alebo náboženských, uzavrieť manželstvo a založiť si rodinu (Článok 16).

Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má nárok na ochranu spoločnosti a štátu (Článok 16).

Materstvo a detstvo majú nárok na osobitnú starostlivosť a pomoc (Článok 25).

Rodičia majú prednostné právo voliť druh vzdelania pre svoje deti (Článok 26).

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8569)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • Veliká Mária, Úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cesneková Anna, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sládečková Klára, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šveltová Mária, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mesárošová Andrea , na materskej dovolenke, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paceková Júlia, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtková Hedviga , dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balúnová Evka , Predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • KLING ROBERT, INSTRUKTOR VO FITNESS CENTRE, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalisková Monika, študent, Kendice 395, 082 01 Kendice
 • Vargova Zuzana, THP, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Votava Igor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liptakova Martina, Program manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liptáková Magdaléna, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Povoda Branislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gettler Jan, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • flonteková erika, robotník, študent, nova doba, 027 43 nižná
 • Goban Ing. stanislav, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laššák Milan , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laššáková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majchrová Dana, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chromekova Maria, Sales Manazer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabol Erik, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tury Stanislav , projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolcún Jozef, THP, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zoššáková Jozefína, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chreneková Štefánia, Predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurčiová Jana, ekonomicko-tech. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bodoríková Alena, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polťák Jaroslav, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polťáková Veronika, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavláková Gabriela, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šátková Andrea, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdošová Bernadeta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gajdoš Marcel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Korčušková Andrea, Technik, bernolákova 221, 028 01 Trstená
 • Fábryová Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gruchalová Janka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Farská Eva, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pjentek Jozef , riaditel pre infinity marketing, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pjentekova Lucia, riaditel pre komunikaciu, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polakova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chromeková Michaela, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chromek Michal, vojak z povolania, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holubcikova Alena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanobiková Hilda, učiteľka MŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanobik Ján, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smolárová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Burdiľáková Silvia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • zorvan jozef , kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fábryová Katarína, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koptova Anna, administratívny pracovník, Vladina č. 818, 02744 Tvrdošín
 • Neufeldova Denisa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Neufeld Richard, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimková Jaroslava, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovalčík Richard, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fincický Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slepiak Peter, Opatrovatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paliderová Sylvia, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Floriánová Anna, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štrba Milan, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uchitrová Helena, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Naništová Eva, psychologička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sádecká Oľga , dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pšenáková Tatiana, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uhnák, Ing. Ján, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drabikova Lucia, matka, psychologicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Špišák Vincent , rušňovodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fülöp Pavol, Softvérový inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zembjaková Lucia, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Antušáková Zuzana, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Suvadova Eva, predavacka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Suvada Jan, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Huňařova Marcela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rusnáková Mária , úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halama Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuviková Mariana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kunová Jana, psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kušnierik Martin, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zimovčák Stanislav, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefancová Teréyia , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefanec Vincent , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefancová Mária, rehoľná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kello Jozef , duchovny, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novák Pavel, úředník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kruták Pavol , kňaz , signatár si neželá zverejniť adresu
 • CHOVANEC PETER, signatár si neželá zverejniť adresu
 • paulinyova mariana, redaktorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krempaská Katarína, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krempaská, Ing. Mária, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Baranová Magdaléna , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pruša Adrian, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sučková Katarína, domáca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Harmáčková Dana, učiteľla(Nv/Etv), signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kourková Ludmila, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Živický Michal, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Živická Mária , zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karcelová Anna, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďuriančíková Emília, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Plšková Anastázia, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Potančoková Anna , úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Málik Kamil, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Máliková Nina, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šuch ml. Miroslav, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šuch Peter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šuch Miroslav , kurič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šuchová Jana, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fortiak Tomáš, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fortiaková Mária , invalidná dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fortiaková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondreková Terézia, pôrodná asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Butala Maros, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudacko Stanislav, zivnosnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubalová Dana, VŠ pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mravíková Anna, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lazový Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jusko Martin, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jusková Marianna, zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vardžiková Ľudmila, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hermanovsky Milan, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marko Jozef, br misionár SVD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zakova Martina, pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kollár Stanislav, chemik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Balusikova Lenka, OFR, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rajcani Jakub, student, 70 Yagumo-cho, Showa-ku, 466-0823 Nagoya
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lukáč Rasťo, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukáčová Zlatica , upratovačka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bubák Milan, katolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balek Robert, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Till Sabine, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dzúr - Gejdošová Jana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Harčár Martin, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marhefka Michal, kňaz, Vrbovská 46, 059 71 Ľubica
 • Kunderová, Mgr. Anna , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Naništová Katarína, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • mikel vladimir, robotnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jenisová Miroslava, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabolová Anna, štátna správa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slezakova Judita, MD, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting