Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

Proti reinterpretovaniu Všeobecnej deklarácie ľudských práv

Krajiny združené v Organizácii spojených národov (OSN) oslávia 10. decembra 2008 60.výročie vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Radikálne skupiny, ktoré podporujú vykonávanie umelých potratov, plánujú pri príležitosti týchto osláv predložiť Valnému zhromaždeniu OSN petície, v ktorých požadujú prijatie všeobecného práva na potraty.

Toto úsilie vyvíjajú predovšetkým medzinárodné organizácie International Planned Parenthood Federation (Medzinárodná federácia plánovaného rodičovstva) a Maire Stopes International, teda organizácie, ktoré sú zodpovedné za potraty viac, ako ktorékoľvek iné organizácie na svete. Obidve organizácie majú silnú podporu v rámci OSN a ich snahy presadiť medzinárodné právo na potraty vítajú mnohé členské štáty, pravdepodobne väčšina byrokracie v OSN, a mocné americké nadácie, ktoré poskytujú milióny dolárov na podporu potratov v OSN a v krajinách na celom svete.

V decembri ich musíme zastaviť.

Chceme Vás preto poprosiť o podpísanie nižšie priloženej petície. Táto petícia bude prezentovaná v OSN 10. decembra 2008 počas osláv 60. výročia vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Podpíšte prosím petíciu a pošlite informáciu o možnosti jej podpory svojim priateľom a známym.

Podpisy pod túto petíciu sa zbierajú na celom svete. Pred zhromaždením OSN spojíme tieto naše podpisy s tými, ktoré sa v rovnakom duchu zbierajú v ostatných krajinách sveta a vytvoríme tak silnú protiváhu snahám reinterpretovať základné ustanovenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv v otázkach práva na život a ochrany rodiny.

Ďakujeme za Vašu podporu.

S úctou

RNDr. Ing. Marcela Dobešová
Predsedníčka
Fórum života, o. z.
Ing. Marek Michalčík
Výkonný riaditeľ
Fórum života, o. z.

Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

My, občania členských štátov Organizácie spojených národov, v roku, v ktorom oslavujeme 60. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv, prijatej a vyhlásenej rezolúciou Valného zhromaždenia OSN 217 A (III) z 10. decembra l948,

pripomínajúc, že

Všeobecná deklarácia ľudských práv je výdobytkom pre všetkých ľudí a pre všetky národy,

uvedomujúc si, že

ľudské práva, dôstojnosť, sloboda, rovnosť, solidarita a spravodlivosť vytvárajú duchovné a morálne dedičstvo, na ktorom je zjednotenie národov založené,

zdôrazňujúc, že

treba venovať dostatočnú pozornosť

 1. Právu na život každého človeka od počatia po prirodzenú smrť, s tým, že každé dieťa má právo byť počaté, narodené a vychovávané v rodine založenej na manželstve muža a ženy, ako aj s tým, že rodina je prirodzenou a základnou bunkou spoločnosti,
 2. Právu každého dieťaťa na výchovu jeho rodičmi, ktorí majú prednostné a základné právo rozhodnúť, aká výchova bude poskytnutá ich deťom.

Preto vyzývame

všetky vlády, aby správne interpretovali Všeobecnú deklaráciu ľudských práv tak, že:

Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť (Článok 3).

Muži aj ženy, ktorí dosiahli plnoletosť, majú právo, bez akéhokoľvek obmedzenia z dôvodov rasových, národnostných alebo náboženských, uzavrieť manželstvo a založiť si rodinu (Článok 16).

Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má nárok na ochranu spoločnosti a štátu (Článok 16).

Materstvo a detstvo majú nárok na osobitnú starostlivosť a pomoc (Článok 25).

Rodičia majú prednostné právo voliť druh vzdelania pre svoje deti (Článok 26).

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8569)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • Kunder Marek, knaz, 347, 072 15 Budkovce
 • Vicen Peter, študent ekonómie VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podracký Michal, Titogradská 9, 04023 Košice
 • Zuffova Margita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krskova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • tetakova Alena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klencova Viola, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Haluskova Mirka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lastikova Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ferencova Stanislava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Durotva Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Simova Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuckova katarina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Daudova Erika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • daudova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kramarova Katarina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kramarova Alzbeta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • orolimova Bozena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • pESKOVA Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strazovska Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matisova Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikolasikova Elena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • takacova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Behulova Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janikova Blazena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sojcakova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strazovska Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grofcikova Angela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zanova Emilia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Katrencikova Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hubcikova Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • lakostikova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valentinyova Bernardina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Suroviakova Zofia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Busova Marta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chrenscova Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vicanova Margita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuhajdova Elena , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Moravcova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Muranova Olga, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kutlikova Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zelnikova Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smolenova Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Puskarcikova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janikova Margita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kapustova Zofia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bajova Emilia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurasova Stanislava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gasperaxova Gizela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dancekova Olga, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hylova Terezia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ilcisinova Olga, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palugova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hofericova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hofericova Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Morincova Katarina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kucbelova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zanova Angela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dludikova Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krskova Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Homoľová Alžbeta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurigova Otilia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kabatova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hubcikova Anna , signatár si neželá zverejniť adresu
 • URBANIKOVA Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kociskova Alena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turcinova Zdenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Greschnerova Margita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Diskancova Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Greschnerova Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kosaristanova Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kocalkova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Daudova Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palovcikova Iveta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kacova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kocalkova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kapinova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kosaristanova Viera, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomanova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kapitanova Natalia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Duchková Silvia, odbor. pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Masiarova Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mesiarova Emila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bielova Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrkutova Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bielova Ludmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuckovicova Veronika , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balkova Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Burosova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • 02601 Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zapotocna Dana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zapotocna Dana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bernikova Alena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kapinova Bozena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Muzlaiova Olga , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopilcova Otilia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pacajova Stefania, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kajanova Zdena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matulova Ludmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chomistekova terezia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drozdova Margita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Haluskova Olga, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skvarkova Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skvarkova Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skutova Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Katrencikova Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dolezalova Viera, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pantakova Emilia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurikova Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kycinova Terezia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brisudova Marta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podobova Marta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strazovska Anna, Nemocnicna 1947/37, 02601 Dolny Kubin
 • Matisová Dominika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Filipčik Patrik, kuchár, Čierne Klačany 199, 95305 ok.ZL.Moravce
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sepeši Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oršuľák Rastislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavel Kobliha, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jurková Viera, referent MÚ , signatár si neželá zverejniť adresu
 • dušička peter, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dzurovčinova Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dzurovčin Daniel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Haňov Matúš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dunajová-Jurčová Mária, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kmecova, Ing. Jaroslava, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dunaj-Jurčo Pavol, Obchodný zástupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kavecká Daniela, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strakova Bibiana, pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Roman Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Smatanová Ingrid, Ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovárova Drahoslava, prekladateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Křižánková Jana, asistentka, mzdová účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bača Andrej, ekológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mateičková Alena, skladová účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • husarova martina, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Huliačková Janka, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jantáková Katarína, redaktorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jančová Slávka, manažer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jančová Slávka, manažer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šeliga Pavel, administrátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tibenská Viera, asistent, ul.Fraňa Mojtu 42, 949 01 Nitra
 • Dunajský Martin, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting