Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

Proti reinterpretovaniu Všeobecnej deklarácie ľudských práv

Krajiny združené v Organizácii spojených národov (OSN) oslávia 10. decembra 2008 60.výročie vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Radikálne skupiny, ktoré podporujú vykonávanie umelých potratov, plánujú pri príležitosti týchto osláv predložiť Valnému zhromaždeniu OSN petície, v ktorých požadujú prijatie všeobecného práva na potraty.

Toto úsilie vyvíjajú predovšetkým medzinárodné organizácie International Planned Parenthood Federation (Medzinárodná federácia plánovaného rodičovstva) a Maire Stopes International, teda organizácie, ktoré sú zodpovedné za potraty viac, ako ktorékoľvek iné organizácie na svete. Obidve organizácie majú silnú podporu v rámci OSN a ich snahy presadiť medzinárodné právo na potraty vítajú mnohé členské štáty, pravdepodobne väčšina byrokracie v OSN, a mocné americké nadácie, ktoré poskytujú milióny dolárov na podporu potratov v OSN a v krajinách na celom svete.

V decembri ich musíme zastaviť.

Chceme Vás preto poprosiť o podpísanie nižšie priloženej petície. Táto petícia bude prezentovaná v OSN 10. decembra 2008 počas osláv 60. výročia vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Podpíšte prosím petíciu a pošlite informáciu o možnosti jej podpory svojim priateľom a známym.

Podpisy pod túto petíciu sa zbierajú na celom svete. Pred zhromaždením OSN spojíme tieto naše podpisy s tými, ktoré sa v rovnakom duchu zbierajú v ostatných krajinách sveta a vytvoríme tak silnú protiváhu snahám reinterpretovať základné ustanovenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv v otázkach práva na život a ochrany rodiny.

Ďakujeme za Vašu podporu.

S úctou

RNDr. Ing. Marcela Dobešová
Predsedníčka
Fórum života, o. z.
Ing. Marek Michalčík
Výkonný riaditeľ
Fórum života, o. z.

Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

My, občania členských štátov Organizácie spojených národov, v roku, v ktorom oslavujeme 60. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv, prijatej a vyhlásenej rezolúciou Valného zhromaždenia OSN 217 A (III) z 10. decembra l948,

pripomínajúc, že

Všeobecná deklarácia ľudských práv je výdobytkom pre všetkých ľudí a pre všetky národy,

uvedomujúc si, že

ľudské práva, dôstojnosť, sloboda, rovnosť, solidarita a spravodlivosť vytvárajú duchovné a morálne dedičstvo, na ktorom je zjednotenie národov založené,

zdôrazňujúc, že

treba venovať dostatočnú pozornosť

 1. Právu na život každého človeka od počatia po prirodzenú smrť, s tým, že každé dieťa má právo byť počaté, narodené a vychovávané v rodine založenej na manželstve muža a ženy, ako aj s tým, že rodina je prirodzenou a základnou bunkou spoločnosti,
 2. Právu každého dieťaťa na výchovu jeho rodičmi, ktorí majú prednostné a základné právo rozhodnúť, aká výchova bude poskytnutá ich deťom.

Preto vyzývame

všetky vlády, aby správne interpretovali Všeobecnú deklaráciu ľudských práv tak, že:

Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť (Článok 3).

Muži aj ženy, ktorí dosiahli plnoletosť, majú právo, bez akéhokoľvek obmedzenia z dôvodov rasových, národnostných alebo náboženských, uzavrieť manželstvo a založiť si rodinu (Článok 16).

Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má nárok na ochranu spoločnosti a štátu (Článok 16).

Materstvo a detstvo majú nárok na osobitnú starostlivosť a pomoc (Článok 25).

Rodičia majú prednostné právo voliť druh vzdelania pre svoje deti (Článok 26).

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8569)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šarišská Janka , Učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vereb Marián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolesarova Ludmila, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mačňáková Magdaléna, NZP, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trtíková Stanislava, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lakatošová Lucia, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Varhaník Roman, Živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kmecová magdaléna, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Murin Miroslav, vysokoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrušová Magdaléna, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváthová Daria, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • bohanic michal, zvarac, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rabatinová Mária , optometrista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kundrátová Stanislava , studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabo Lukáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gablíková Martina, r. sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuzmova Petronela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šušek Jakub, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šušeková Eva, operátor výroby, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šušeková Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šichtová Katarína, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majerech Ľuboš, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majerechová Viera, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • chudjakova anna, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maťová Mária, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamovová Lucia, psychologička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čičmanová Mária, DIČ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • petrikova maria , lekarka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Komárová Lenka, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gruber Rudo, dochodca, Haburska 35, 82101 Bratislava
 • Gajdosova Lubica, Ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babeková Daniela, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dutko Mikuláš, v oblasti architektúry, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Záborská Arleta, poľnohosp. inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šuster Matej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mochorovska Ivana, Kulturny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bagová Gabriela, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bokor Ladislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šuňavský Rudolf, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šuňavská Lucia, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macsadiova Eva, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartošíková Magdaléna, farmaceut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bačkorová Eva , odborný asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baran Mikuláš, predajca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čeřovská Eva , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mydliarova Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ciencialová Veronika, zdravotní sestra , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lešková Júlia, asistentka riaditeľky, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macej Ján, rehoľný kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Prevužňáková Katarína, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Račková Eva, soc.pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pajerová Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jandová Mária, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Málik Emil , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Máliková Mária, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Homolová Anna , dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kochlicová Anna, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štrbová Mária , dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Királová Silvia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tischliarová Mária, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zázrivcová Monika, vysokoškolský pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zázrivcová Margita, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gregorová Mária, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Plšková Emília , dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Blehová Daniela, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čeliga Miroslav , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palko Marek, žiak, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Haborák Marek, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poláček Peter, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Andraščíkova Marta, žena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matoušková Markéta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baranová Dobroslava, koordinátorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • chudy Peter, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šufliarská Eva, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čerňanský Peter, fyzik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lencz Tomáš, Informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lešková Patrícia, Učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ján Masarik, chemik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belanska Lucia, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belansky Vladimir, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belišová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bujna Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gavaľová Zlatica, výskumný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bujnova Ludmila, Pravnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vagnerova Ruzena, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kvasnicová Viola, dôchodkyňa, Strojárenská 14, 90027 Bernolákovo
 • Hodásová Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dubjel Karol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • abraham rudolf, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Barloková Mária, ošetrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trubiniova Valentina, governmental employee, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Straka Libor, Duchovny, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krajčovičová Lucia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škrinárová Zuzana, študentka VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mackanič Maroš, sanitár, Tulčik 366, 08213 Prešov
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Poterala Tomasz, knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mackovič Marián, stredoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kožuch Jozef, katolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomašuľová Anna, pers. referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • ZAJAC Ladislav, kňaz, Ul. gen. Svobodu 67, 95801 PARTIZÁNSKE
 • Pagáč Martin, roboš, Školská 140/15, 02001 Púchov
 • Matrasová Marie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sahulová Marie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gaudin Lucia, financna spravkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mikelova Anna, dorucovatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrejová Mária, Zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nahirnyak Taras, vedúci bezpečnosti v TESCO - STORES, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Máčalková Anežka, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nahirnyak Marianna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krivda Andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikulenčáková Jana, ID, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Džundová Miroslava, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Svobodova Eva, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kokošková Júlia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • cyprichová zuzana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Horňanská Natalia, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Javorková Martina, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chudý Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gubová Terézia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Boška Martin, tech. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • mastilakova julia, MVDr., signatár si neželá zverejniť adresu
 • mastilakova julia, veterinarna lekar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valentová Veronika, štátna správa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Petra Vladimír, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strananova Dana, Dipl.Kauffrau, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis


Platon webhosting