Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

Proti reinterpretovaniu Všeobecnej deklarácie ľudských práv

Krajiny združené v Organizácii spojených národov (OSN) oslávia 10. decembra 2008 60.výročie vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Radikálne skupiny, ktoré podporujú vykonávanie umelých potratov, plánujú pri príležitosti týchto osláv predložiť Valnému zhromaždeniu OSN petície, v ktorých požadujú prijatie všeobecného práva na potraty.

Toto úsilie vyvíjajú predovšetkým medzinárodné organizácie International Planned Parenthood Federation (Medzinárodná federácia plánovaného rodičovstva) a Maire Stopes International, teda organizácie, ktoré sú zodpovedné za potraty viac, ako ktorékoľvek iné organizácie na svete. Obidve organizácie majú silnú podporu v rámci OSN a ich snahy presadiť medzinárodné právo na potraty vítajú mnohé členské štáty, pravdepodobne väčšina byrokracie v OSN, a mocné americké nadácie, ktoré poskytujú milióny dolárov na podporu potratov v OSN a v krajinách na celom svete.

V decembri ich musíme zastaviť.

Chceme Vás preto poprosiť o podpísanie nižšie priloženej petície. Táto petícia bude prezentovaná v OSN 10. decembra 2008 počas osláv 60. výročia vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Podpíšte prosím petíciu a pošlite informáciu o možnosti jej podpory svojim priateľom a známym.

Podpisy pod túto petíciu sa zbierajú na celom svete. Pred zhromaždením OSN spojíme tieto naše podpisy s tými, ktoré sa v rovnakom duchu zbierajú v ostatných krajinách sveta a vytvoríme tak silnú protiváhu snahám reinterpretovať základné ustanovenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv v otázkach práva na život a ochrany rodiny.

Ďakujeme za Vašu podporu.

S úctou

RNDr. Ing. Marcela Dobešová
Predsedníčka
Fórum života, o. z.
Ing. Marek Michalčík
Výkonný riaditeľ
Fórum života, o. z.

Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

My, občania členských štátov Organizácie spojených národov, v roku, v ktorom oslavujeme 60. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv, prijatej a vyhlásenej rezolúciou Valného zhromaždenia OSN 217 A (III) z 10. decembra l948,

pripomínajúc, že

Všeobecná deklarácia ľudských práv je výdobytkom pre všetkých ľudí a pre všetky národy,

uvedomujúc si, že

ľudské práva, dôstojnosť, sloboda, rovnosť, solidarita a spravodlivosť vytvárajú duchovné a morálne dedičstvo, na ktorom je zjednotenie národov založené,

zdôrazňujúc, že

treba venovať dostatočnú pozornosť

 1. Právu na život každého človeka od počatia po prirodzenú smrť, s tým, že každé dieťa má právo byť počaté, narodené a vychovávané v rodine založenej na manželstve muža a ženy, ako aj s tým, že rodina je prirodzenou a základnou bunkou spoločnosti,
 2. Právu každého dieťaťa na výchovu jeho rodičmi, ktorí majú prednostné a základné právo rozhodnúť, aká výchova bude poskytnutá ich deťom.

Preto vyzývame

všetky vlády, aby správne interpretovali Všeobecnú deklaráciu ľudských práv tak, že:

Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť (Článok 3).

Muži aj ženy, ktorí dosiahli plnoletosť, majú právo, bez akéhokoľvek obmedzenia z dôvodov rasových, národnostných alebo náboženských, uzavrieť manželstvo a založiť si rodinu (Článok 16).

Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má nárok na ochranu spoločnosti a štátu (Článok 16).

Materstvo a detstvo majú nárok na osobitnú starostlivosť a pomoc (Článok 25).

Rodičia majú prednostné právo voliť druh vzdelania pre svoje deti (Článok 26).

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8569)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • Knazkova Milica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Knazko Roman, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pekarovič Stanislav , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trnka Andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hasikova Ludmila, laborantka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poláková Katarína, architektka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juríčková Mária, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szalayová Aniko, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maďarová Eva Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maďarova PaedDr. Eva, pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kališíková Daniela, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bujdošová Mária, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Riško Viliam, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juhasova Monika, zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gondek Martin, nástrojár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gondekova Mariana, zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kupcová Viera, Rhb.pracovnik, Šandal, 09101 Stropkov
 • Kunová Valéria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Demeterová Naďa , pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Demeter Štefan, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tóthová Gitka, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karcol Peter, manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Knapereková Mária, projektantka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Filipkova Maria, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filipkova Emilia, kadernicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filipkova Antonia, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Martvoňová Helena, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sulkova Eva, zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kocourková Svetlana, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balázs Barnabás, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Barátová Viera, sekretárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedláková Ivana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balabas Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Labajova Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hasik Jozef, elektromechanik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chrtiansky Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ňukovič Jan, technik, Fedinova 2, 851 01 Bratislava
 • pelikán daniel, manažer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Korytár Richard, Fyzik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Boorová Miroslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Brunčák Ján, Stolár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Salik Ján, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Alexovicova Iveta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • gejgus radoslav, knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Javorova Martina, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nogellova Zuzana, odborny pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Horvathova Iveta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horvath Vladimir, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horvath Dominik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horvathova Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Potocký Andrej, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Potocká Margita, Dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hatala Jozef, vodič z povolania, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hatala Ján, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hatalová Alžbeta, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paulen Marián , pizzer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paulenová Anna, invalidný dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čverčková Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paulenová Eva, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balogova Regina, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Cubová Valéria, soc.pracovnicka, Šandal 17, 091 01 Stropkov
 • Polakova Marianna, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rahlová Zuzana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fabik ml. Vaclav, Zdravotnicky zachranar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Demeterová Eva , hudobníčka, M. Benku 3, 08001 Prešov
 • Púčaťová Eva Dominika, manager per realizáciu kurzov, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tinka Peter, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baranová Jana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fedorišin František, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajniaková Andrea, hovorkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Leško Jozef, Konštruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krajčovičová Mária, administratívna pracovníčka, Dvorany nad Nitrou 180, 956 11 Ludanice
 • Bubnárová Mária, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolbasova Helena, vychovavatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holubčík Ján , vychovávyteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondruš Ján , robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubičková Danka, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrušová Katarína , nezamestnaná , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sarnecký Jozef, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajňáková Eva, sekretárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rahlová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babál Michal, odborný referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maslenová Martina, sociálna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Demeterova Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nykel Karel, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Potocký Andrej, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ivančík Vladimír, IT manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ivančíková Veronika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fialková Daniela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • čELKOVá ALICA, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rendeš Juraj, kňaz, Hlavná 81, 080 01 Prešov
 • Sianyová Veronika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pekariková Soňa, učiteľka na dôchodku, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pekarik Ľuboš, IT manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • babál juraj, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gubricova milota, profesionálny rodič, kolta, 94133 kolta
 • mitra miroslav, robotnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gemeran Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Knižka Miroslav, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klusová Eva, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalik Tomas, elektroinzinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ing.Ščipák Ján, zootechnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dobiasova Marica, hudobnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ščipáková Marta, študentka, M.Bela 2, 920 01 HLOHOVEC
 • Baľáková Jana, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuchcakova Dana, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kleinová Janette, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kusenda Marián, Veterinarny lekar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zoubek Alois , učitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Chabadová Iveta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • chabada ján, učitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Miklosko Daniel, Doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vasiľová Iveta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tóth, Mgr. Ing. Ján, odb. referent, Úrad PSVaR Vranov nad Topľou, Michalok 128, 094 23 pošta Merník
 • Forgáč Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koštival Peter, produktový manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nežníková Ivana, Jegorovovo námestie 3, 04022 Košice
 • Bláhová Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dorcakova Cecília, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kmecíková Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kukanová Anna, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gonda Jozef, Systémový špecialista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rajdlová Pavlína , asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brezániová Katarína, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pelikánová Irena, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Erneková Mária, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palitefka Roman, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Záhorová Andrea , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vavreková Martina, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Girašek Lukáš, dispečer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Eperjesiova Oľga, sales asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopčáková Karolina, produktový manažér, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting