Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

Proti reinterpretovaniu Všeobecnej deklarácie ľudských práv

Krajiny združené v Organizácii spojených národov (OSN) oslávia 10. decembra 2008 60.výročie vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Radikálne skupiny, ktoré podporujú vykonávanie umelých potratov, plánujú pri príležitosti týchto osláv predložiť Valnému zhromaždeniu OSN petície, v ktorých požadujú prijatie všeobecného práva na potraty.

Toto úsilie vyvíjajú predovšetkým medzinárodné organizácie International Planned Parenthood Federation (Medzinárodná federácia plánovaného rodičovstva) a Maire Stopes International, teda organizácie, ktoré sú zodpovedné za potraty viac, ako ktorékoľvek iné organizácie na svete. Obidve organizácie majú silnú podporu v rámci OSN a ich snahy presadiť medzinárodné právo na potraty vítajú mnohé členské štáty, pravdepodobne väčšina byrokracie v OSN, a mocné americké nadácie, ktoré poskytujú milióny dolárov na podporu potratov v OSN a v krajinách na celom svete.

V decembri ich musíme zastaviť.

Chceme Vás preto poprosiť o podpísanie nižšie priloženej petície. Táto petícia bude prezentovaná v OSN 10. decembra 2008 počas osláv 60. výročia vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Podpíšte prosím petíciu a pošlite informáciu o možnosti jej podpory svojim priateľom a známym.

Podpisy pod túto petíciu sa zbierajú na celom svete. Pred zhromaždením OSN spojíme tieto naše podpisy s tými, ktoré sa v rovnakom duchu zbierajú v ostatných krajinách sveta a vytvoríme tak silnú protiváhu snahám reinterpretovať základné ustanovenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv v otázkach práva na život a ochrany rodiny.

Ďakujeme za Vašu podporu.

S úctou

RNDr. Ing. Marcela Dobešová
Predsedníčka
Fórum života, o. z.
Ing. Marek Michalčík
Výkonný riaditeľ
Fórum života, o. z.

Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

My, občania členských štátov Organizácie spojených národov, v roku, v ktorom oslavujeme 60. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv, prijatej a vyhlásenej rezolúciou Valného zhromaždenia OSN 217 A (III) z 10. decembra l948,

pripomínajúc, že

Všeobecná deklarácia ľudských práv je výdobytkom pre všetkých ľudí a pre všetky národy,

uvedomujúc si, že

ľudské práva, dôstojnosť, sloboda, rovnosť, solidarita a spravodlivosť vytvárajú duchovné a morálne dedičstvo, na ktorom je zjednotenie národov založené,

zdôrazňujúc, že

treba venovať dostatočnú pozornosť

 1. Právu na život každého človeka od počatia po prirodzenú smrť, s tým, že každé dieťa má právo byť počaté, narodené a vychovávané v rodine založenej na manželstve muža a ženy, ako aj s tým, že rodina je prirodzenou a základnou bunkou spoločnosti,
 2. Právu každého dieťaťa na výchovu jeho rodičmi, ktorí majú prednostné a základné právo rozhodnúť, aká výchova bude poskytnutá ich deťom.

Preto vyzývame

všetky vlády, aby správne interpretovali Všeobecnú deklaráciu ľudských práv tak, že:

Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť (Článok 3).

Muži aj ženy, ktorí dosiahli plnoletosť, majú právo, bez akéhokoľvek obmedzenia z dôvodov rasových, národnostných alebo náboženských, uzavrieť manželstvo a založiť si rodinu (Článok 16).

Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má nárok na ochranu spoločnosti a štátu (Článok 16).

Materstvo a detstvo majú nárok na osobitnú starostlivosť a pomoc (Článok 25).

Rodičia majú prednostné právo voliť druh vzdelania pre svoje deti (Článok 26).

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8569)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • Švihurová Alžbeta, TP, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kollár Ivan, informatik, Gallayova 3, 84102 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zilkova Viera, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sefcikova Valeria, analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ivanová Jana, programátor-analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Domovcova Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Spolecnik Lorant, strojny inzinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sadvár Marek, VŠ študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mlynárčik Peter, univerzitný učiteľ, Rastislavova 5, 04001 Košice
 • Mock Andrej, VŠ odborný asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Neupauer Marek , IT konzultant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smoleň Miroslav, manažer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Suchovičová Jarmila, uradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smoleňová Terézia, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nežníková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oravcová Mária, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • slavikova eva, úradnička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kiššová Barbora, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • hambálek jozef, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Winter Vojtech, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Winterová Kristina, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bilicka Monika, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Samcova Maria, lekárnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kukuckova Eliska, studentka, zdravotni sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Salokyová Veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šáleková Lucia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Benko Matus, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Prievalský Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Záleha Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Letková Jitka , detská zdravotná sestra, Rozkvet:2038/76, 017 01 Považská Bystrica
 • Letková Barbora, študentka lekarskej fakulty, Rozkvet:2038/76, 017 01 Považská Bystrica
 • Jurčiová Darina, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudáček Štefan, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marcinova Mária, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marcinova Veronika, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marcin František, pilčík, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pastoreková Tatiana , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maria Cernakova, dochodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hajdukova Gabriela, informaticka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fabianova Martina, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Franek Jadwiga, učitelka, Protifašistických boj. 8, 73701 Český Těšín
 • Majerčinová Eva, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pastoreková Štefánia , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nigel Andrea, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macáková Anna, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macák RNDr. Stanislav, doktor chémie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macáková Daniela, zdravotnícky laborany, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Macakova Frantiska, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vinopal Vojtěch, technik scény, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zálešáková Zuzana, psychologička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kristofova Beata, Zivnostnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tušanová Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubičárová Jana, Hlavný pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zelenka Pavel, operátor skladovania, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pigulova Anna, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pigulova Eva, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pigulova Maria, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Odorčáková Barbora, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlatká Marcela , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlatká Marcela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Balcerčíková Iveta, krajčirka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lašáková Milada, robotníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tabačáková Zuzana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chnapkova Lucia , administrator, Vysehradska 15, 85106 Bratislava
 • Ficik Jozef, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolcunová Bc. Mária, študent MGR, študia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pažitný Andrej, chemik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bezáková Lýdia , docent- vysokoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • alušik vlado, živnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bicková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bicková Miriam, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Olearniková Katarína, živnostníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • hudáčková terka, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Greňova Renata, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Greňova Katarina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • MICHALIK DAVID, lezec biker ziak skaut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bielik Peter, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bieliková Helena, admin.prac., mierové nám.881/34, 01901 Ilava
 • Kalna Dalibor, Softverovy inzinier, Pappelweg 4, 3072 Ostermundigen
 • Fristyk Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Siewierski Wojciech, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Varcholova Ivana , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pavúková Magdaléna, Porúbka 54, 086 46 Bardejov
 • Koščušková Magdaléna, Pod papiernou 57, 085 01 Bardejov
 • Pavúk Ján, živnostnik, Porúbka 54, 086 46 Bardejov
 • Daněk Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babíková Michaela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartík Martin, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Augustinský Otto, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Augustinská Marta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nemtušiak Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nemtušiaková Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Simočková Viera , VŠ učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • slavikova jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rendek Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kuffa rafael, ziak, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mačňáková Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kleinová Katarína, psychologička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rendeková Zuzana, učiteľka, Pravenec 181, 97216 Pravenec
 • Klein Kamil, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dancák Miroslav, gréckokatolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedlar Jaromir, Student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bicej Lukas, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtechova Brigita, Manažér kvality, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtechová Daša , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babják Anton, VŠ učiteľ a kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koščušková Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuffa Filip, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cvopová Terezia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Cvopa Pavol, strojár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Spustová Alena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lengyelová Anna, zdravotná sestra - učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šafranková Jaroslava, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blecha Martin, student, Horní Stakory 80, 29301 Mladá Boleslav 1
 • Fedor Ján, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kuffa gregor, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kandalová Agáta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lizák Lukáš , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fi lipovičová Aneta, psycholog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sokolova Monika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šidová Michaela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ondrisekova Ivana, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čarná Martina, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klimacek Lukas, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hasík Radovan, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gáborová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting