Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

Proti reinterpretovaniu Všeobecnej deklarácie ľudských práv

Krajiny združené v Organizácii spojených národov (OSN) oslávia 10. decembra 2008 60.výročie vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Radikálne skupiny, ktoré podporujú vykonávanie umelých potratov, plánujú pri príležitosti týchto osláv predložiť Valnému zhromaždeniu OSN petície, v ktorých požadujú prijatie všeobecného práva na potraty.

Toto úsilie vyvíjajú predovšetkým medzinárodné organizácie International Planned Parenthood Federation (Medzinárodná federácia plánovaného rodičovstva) a Maire Stopes International, teda organizácie, ktoré sú zodpovedné za potraty viac, ako ktorékoľvek iné organizácie na svete. Obidve organizácie majú silnú podporu v rámci OSN a ich snahy presadiť medzinárodné právo na potraty vítajú mnohé členské štáty, pravdepodobne väčšina byrokracie v OSN, a mocné americké nadácie, ktoré poskytujú milióny dolárov na podporu potratov v OSN a v krajinách na celom svete.

V decembri ich musíme zastaviť.

Chceme Vás preto poprosiť o podpísanie nižšie priloženej petície. Táto petícia bude prezentovaná v OSN 10. decembra 2008 počas osláv 60. výročia vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Podpíšte prosím petíciu a pošlite informáciu o možnosti jej podpory svojim priateľom a známym.

Podpisy pod túto petíciu sa zbierajú na celom svete. Pred zhromaždením OSN spojíme tieto naše podpisy s tými, ktoré sa v rovnakom duchu zbierajú v ostatných krajinách sveta a vytvoríme tak silnú protiváhu snahám reinterpretovať základné ustanovenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv v otázkach práva na život a ochrany rodiny.

Ďakujeme za Vašu podporu.

S úctou

RNDr. Ing. Marcela Dobešová
Predsedníčka
Fórum života, o. z.
Ing. Marek Michalčík
Výkonný riaditeľ
Fórum života, o. z.

Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

My, občania členských štátov Organizácie spojených národov, v roku, v ktorom oslavujeme 60. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv, prijatej a vyhlásenej rezolúciou Valného zhromaždenia OSN 217 A (III) z 10. decembra l948,

pripomínajúc, že

Všeobecná deklarácia ľudských práv je výdobytkom pre všetkých ľudí a pre všetky národy,

uvedomujúc si, že

ľudské práva, dôstojnosť, sloboda, rovnosť, solidarita a spravodlivosť vytvárajú duchovné a morálne dedičstvo, na ktorom je zjednotenie národov založené,

zdôrazňujúc, že

treba venovať dostatočnú pozornosť

 1. Právu na život každého človeka od počatia po prirodzenú smrť, s tým, že každé dieťa má právo byť počaté, narodené a vychovávané v rodine založenej na manželstve muža a ženy, ako aj s tým, že rodina je prirodzenou a základnou bunkou spoločnosti,
 2. Právu každého dieťaťa na výchovu jeho rodičmi, ktorí majú prednostné a základné právo rozhodnúť, aká výchova bude poskytnutá ich deťom.

Preto vyzývame

všetky vlády, aby správne interpretovali Všeobecnú deklaráciu ľudských práv tak, že:

Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť (Článok 3).

Muži aj ženy, ktorí dosiahli plnoletosť, majú právo, bez akéhokoľvek obmedzenia z dôvodov rasových, národnostných alebo náboženských, uzavrieť manželstvo a založiť si rodinu (Článok 16).

Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má nárok na ochranu spoločnosti a štátu (Článok 16).

Materstvo a detstvo majú nárok na osobitnú starostlivosť a pomoc (Článok 25).

Rodičia majú prednostné právo voliť druh vzdelania pre svoje deti (Článok 26).

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8569)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • Havrilová Daniela, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Havrilová Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hoza Lukáš, Student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blahutová Mária , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blahuta Ján, umelec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mačňáková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Klenková Adriana, misijná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kušnier jozef, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kovaľ Juraj, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tobiášová Marcela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kuriško Peter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vranová Elena , dochodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lucká Kristína, študentka VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrana Ján, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dzurková Jana, zdr. sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žeňuchová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žeňuch Peter, vedecký pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martonová Ľudmila , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marton Daniel , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rusnak Miloš, veduci GIS, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Remenárová Alžbeta, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rusnáková Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Andelova Marta, reholna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jandurova Lucia, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sopková Eva, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Herichová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Molent Martin, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mekk Jozef, vodoinštalatér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mekková Kvetoslava, kuchárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mekková Júlia , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mekková Mária , študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mekková Kvetoslava, žiačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • sejkorova marie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sejkora Petr, lesník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šidová Silvia, študentka VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kochan Dušan, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kotlas Ján, Vývojový pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kotlasová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šofranková Antónia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Illéš Roman, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lettrichova Mária, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Andraščíková Martina, študent, Kamenica 273, 08271 Lipany
 • Janigová Katarína , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cehuľová Zuzana, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čujová Helena , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cehuľa Marián, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zeleňák Karol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dobrovodský, Ing. Dominik, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stroncekova Marta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fabriciová Ing.Mgr, Františka, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuchár Jozef , skladník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tokač Dávid, študent, Donská 12, 05801 Poprad
 • Balková Helena , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Liščáková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laucekova Maria, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lešková JUDr. Katarína, advokat, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lešková helena, adm.pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šáleková Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Senderáková Ľudmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Frič Martin, asistent riaditeľa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Selveková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanušová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Česáková Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Orolinova Maria, stred.ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Romaňáková Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lešková Katarína, advokát, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jašková Zuzana, studentka VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Simanová Janka, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • frankovska marcela, administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majirská Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • krupa Ján, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rudincová Katarina, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lojeková Iveta, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krupa Martin, zvárač, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudak Anton, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krupová Lenka, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudakova Anna, chemička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žembéryová Mária, ekonómka, Hertela 265/13, 02801 Trstená
 • Vyskocova Petra, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mačňák Rastislav, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mačejovská Marta, uradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čuríková Iveta, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bician Pavel, lekár, T.Vasnsovej 16, 97401 Banska Bystrica
 • Klčová Veronika , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vateha Ladislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klčová Maria, Jilemnického 14, 91501 Nové mesto nad Váhom
 • Kopčáková Mária, asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mojžišová Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slavkovská Iveta, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pitková Marcela, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • GIČ Ing. František, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Goboňa František, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Habiňák Michal , SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Habiňáková Monika, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuchár Marek, logista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polák Jozef, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrudka Vladimír, obchdný vedúci, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Budzelová Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cibiri Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matloch Jozef, finančný manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gaálová Anežka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fisterová Hana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klementovič Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bicianova Pavla, bioetička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chalachan Ondrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakóczy Ladislav, Doktorand - pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pružinec Ivan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belák Juraj, otec 4 detí, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nováková Viera, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petro Marek, Gr.kat. kňaz, VŠ učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lašák Miloš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčiková Katarína, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčik Michal, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčiková Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Košíková Otília, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hatiar Stanislav , lesník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčik Štefan, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčiková Helena, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balberčák Peter, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lacová Zita, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Moňoková Agáta, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fričová Oľga, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopecká Anna, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Korčušková Marta, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hipík Andrej, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajnak Jozef, IT vyvojar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Letašiová Mária, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sklenár Jozef, projektový manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • hrabovský martin, invalidní duchodce, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Flimelová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lehocká Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karabašová Mária, matka 6 detí - nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maliar Martin, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maliarová Eva, THP, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Veselská Monika , psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fedorišin Ján , študent, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting