Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

Proti reinterpretovaniu Všeobecnej deklarácie ľudských práv

Krajiny združené v Organizácii spojených národov (OSN) oslávia 10. decembra 2008 60.výročie vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Radikálne skupiny, ktoré podporujú vykonávanie umelých potratov, plánujú pri príležitosti týchto osláv predložiť Valnému zhromaždeniu OSN petície, v ktorých požadujú prijatie všeobecného práva na potraty.

Toto úsilie vyvíjajú predovšetkým medzinárodné organizácie International Planned Parenthood Federation (Medzinárodná federácia plánovaného rodičovstva) a Maire Stopes International, teda organizácie, ktoré sú zodpovedné za potraty viac, ako ktorékoľvek iné organizácie na svete. Obidve organizácie majú silnú podporu v rámci OSN a ich snahy presadiť medzinárodné právo na potraty vítajú mnohé členské štáty, pravdepodobne väčšina byrokracie v OSN, a mocné americké nadácie, ktoré poskytujú milióny dolárov na podporu potratov v OSN a v krajinách na celom svete.

V decembri ich musíme zastaviť.

Chceme Vás preto poprosiť o podpísanie nižšie priloženej petície. Táto petícia bude prezentovaná v OSN 10. decembra 2008 počas osláv 60. výročia vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Podpíšte prosím petíciu a pošlite informáciu o možnosti jej podpory svojim priateľom a známym.

Podpisy pod túto petíciu sa zbierajú na celom svete. Pred zhromaždením OSN spojíme tieto naše podpisy s tými, ktoré sa v rovnakom duchu zbierajú v ostatných krajinách sveta a vytvoríme tak silnú protiváhu snahám reinterpretovať základné ustanovenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv v otázkach práva na život a ochrany rodiny.

Ďakujeme za Vašu podporu.

S úctou

RNDr. Ing. Marcela Dobešová
Predsedníčka
Fórum života, o. z.
Ing. Marek Michalčík
Výkonný riaditeľ
Fórum života, o. z.

Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

My, občania členských štátov Organizácie spojených národov, v roku, v ktorom oslavujeme 60. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv, prijatej a vyhlásenej rezolúciou Valného zhromaždenia OSN 217 A (III) z 10. decembra l948,

pripomínajúc, že

Všeobecná deklarácia ľudských práv je výdobytkom pre všetkých ľudí a pre všetky národy,

uvedomujúc si, že

ľudské práva, dôstojnosť, sloboda, rovnosť, solidarita a spravodlivosť vytvárajú duchovné a morálne dedičstvo, na ktorom je zjednotenie národov založené,

zdôrazňujúc, že

treba venovať dostatočnú pozornosť

 1. Právu na život každého človeka od počatia po prirodzenú smrť, s tým, že každé dieťa má právo byť počaté, narodené a vychovávané v rodine založenej na manželstve muža a ženy, ako aj s tým, že rodina je prirodzenou a základnou bunkou spoločnosti,
 2. Právu každého dieťaťa na výchovu jeho rodičmi, ktorí majú prednostné a základné právo rozhodnúť, aká výchova bude poskytnutá ich deťom.

Preto vyzývame

všetky vlády, aby správne interpretovali Všeobecnú deklaráciu ľudských práv tak, že:

Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť (Článok 3).

Muži aj ženy, ktorí dosiahli plnoletosť, majú právo, bez akéhokoľvek obmedzenia z dôvodov rasových, národnostných alebo náboženských, uzavrieť manželstvo a založiť si rodinu (Článok 16).

Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má nárok na ochranu spoločnosti a štátu (Článok 16).

Materstvo a detstvo majú nárok na osobitnú starostlivosť a pomoc (Článok 25).

Rodičia majú prednostné právo voliť druh vzdelania pre svoje deti (Článok 26).

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8569)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Marek Alojz, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kocurkova Alena, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trnčáková Lenka , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jankovičová Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lebar Anton, d.ing stroj., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nociar Vladimir, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrehova Helena , univerzitná profesorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Veselovský Tomáš, študent, Poriečie 1403, 02956 Zákamenné
 • Chovancová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babarik Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Straková Alžbeta, administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sískal Ľubomír, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vantová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Heretová Radka, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tancárová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koteles Miroslav, Informatik, Rastislavova 2, 821 08 Bratislava
 • Petrikova Maria , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Semanová Iveta, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Soldánová Božena, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • benesová verobika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oszewska Hanna, reholnica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavuk Martin, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kochan Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zlacký Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Králik Emil, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dupnák Maroš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Troja Jozef, rehoľník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdos Simon, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pristáš Peter, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubov Viktor , duchovný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Habovstiakova julia, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • GRAZIANO IVETA, domàcnost, VIA PACINOTTI CN, 71 013 SAN GIOVANNI ROTONDO
 • Herrmannová Irena, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Neuschlova Maria, asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brodnansky Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stanková Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vangeľ Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lopúch Ľudovít, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuchta Peter, robotnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Madar Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Václavová Viera, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maruscakova Lenka, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mazurova Veronika, vychovávaťeľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kocis Michal, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrmová Andrea, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petríková Mária, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Wégh Juraj, Lekár - stomatológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Habala Pavol, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ozábalová Silvia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trizuljaková Zuzana, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuchtová Magdaléna, študent Vš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Durcová Barbora, zdrav.záchranár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stískalová Dana, psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Stuchlý Tomáš , nezamestnaný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Završanová Ľubomíra, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Molek Dušan, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kralikova Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Toporcerová Jana, advokátka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čupalková Martina, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Metelková Jana, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Decká Mária, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Varchola Ján, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pristas Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Uková Gabriela, samostatný referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Huska Martin, špeditér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kršková Marcela, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novosadová Bohumila, na RD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukáčová Adriána, prekladateľ/tlmočník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kočišová Mária, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Wach Grzegorz, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maria Karabasova, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kostúrová Ivana, asistent na KU, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedlák Vladimír, geodet, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedláková Martina, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Biačko Vojtech, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žoffčáková Andrea, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juroszek Karel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juroszková Edmunda, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedlák Jozef, výtvarník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kureková Sidónia, učiteľka, Starohutská 99, 968 01 Nová Baňa
 • Ajbenová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gazur Edmunda, duchodce, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dadejová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrejka Miroslav, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubová Lucia, Učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Genčúr Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Genčurová Lucia , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Genčurová Helena , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubová Anna , Predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Resurexi Juliana, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubov Ján, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jochmanová Ivana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Burašová Anna, vychovavatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brázdilová Jana, riaditeľka DŠÚ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marhefková Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schindler Michal, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Homolová Iveta, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krišš František, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stankova, Mgr. Alena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hurný Jozef, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hurná Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gereg Slavomír, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Geregová Andrea, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zimovčák Igor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lužná Jarmila, Adm., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hort Ján, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fedorcak Peter, VS ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Morrison Emilia, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Morrison Justin, salesman, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dvorakova Lubica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tino Jozef, odborny asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fecko Anton, CNC operátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dulinová Ivana, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dulina František, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Illa Juraj, Analytik-programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brodňanský Richard, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fotta Peter, pedagóg, Krajná 8, 90042 Dunajská Lužná
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hlista Milan, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kožuch Branislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balog Martin, manazer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bohucký Miroslav, Študent vysokej školy, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hoffmann Jan, student vysoké školy, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Stanekova Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Salavaryova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Igazova Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting