Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

Proti reinterpretovaniu Všeobecnej deklarácie ľudských práv

Krajiny združené v Organizácii spojených národov (OSN) oslávia 10. decembra 2008 60.výročie vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Radikálne skupiny, ktoré podporujú vykonávanie umelých potratov, plánujú pri príležitosti týchto osláv predložiť Valnému zhromaždeniu OSN petície, v ktorých požadujú prijatie všeobecného práva na potraty.

Toto úsilie vyvíjajú predovšetkým medzinárodné organizácie International Planned Parenthood Federation (Medzinárodná federácia plánovaného rodičovstva) a Maire Stopes International, teda organizácie, ktoré sú zodpovedné za potraty viac, ako ktorékoľvek iné organizácie na svete. Obidve organizácie majú silnú podporu v rámci OSN a ich snahy presadiť medzinárodné právo na potraty vítajú mnohé členské štáty, pravdepodobne väčšina byrokracie v OSN, a mocné americké nadácie, ktoré poskytujú milióny dolárov na podporu potratov v OSN a v krajinách na celom svete.

V decembri ich musíme zastaviť.

Chceme Vás preto poprosiť o podpísanie nižšie priloženej petície. Táto petícia bude prezentovaná v OSN 10. decembra 2008 počas osláv 60. výročia vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Podpíšte prosím petíciu a pošlite informáciu o možnosti jej podpory svojim priateľom a známym.

Podpisy pod túto petíciu sa zbierajú na celom svete. Pred zhromaždením OSN spojíme tieto naše podpisy s tými, ktoré sa v rovnakom duchu zbierajú v ostatných krajinách sveta a vytvoríme tak silnú protiváhu snahám reinterpretovať základné ustanovenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv v otázkach práva na život a ochrany rodiny.

Ďakujeme za Vašu podporu.

S úctou

RNDr. Ing. Marcela Dobešová
Predsedníčka
Fórum života, o. z.
Ing. Marek Michalčík
Výkonný riaditeľ
Fórum života, o. z.

Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

My, občania členských štátov Organizácie spojených národov, v roku, v ktorom oslavujeme 60. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv, prijatej a vyhlásenej rezolúciou Valného zhromaždenia OSN 217 A (III) z 10. decembra l948,

pripomínajúc, že

Všeobecná deklarácia ľudských práv je výdobytkom pre všetkých ľudí a pre všetky národy,

uvedomujúc si, že

ľudské práva, dôstojnosť, sloboda, rovnosť, solidarita a spravodlivosť vytvárajú duchovné a morálne dedičstvo, na ktorom je zjednotenie národov založené,

zdôrazňujúc, že

treba venovať dostatočnú pozornosť

 1. Právu na život každého človeka od počatia po prirodzenú smrť, s tým, že každé dieťa má právo byť počaté, narodené a vychovávané v rodine založenej na manželstve muža a ženy, ako aj s tým, že rodina je prirodzenou a základnou bunkou spoločnosti,
 2. Právu každého dieťaťa na výchovu jeho rodičmi, ktorí majú prednostné a základné právo rozhodnúť, aká výchova bude poskytnutá ich deťom.

Preto vyzývame

všetky vlády, aby správne interpretovali Všeobecnú deklaráciu ľudských práv tak, že:

Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť (Článok 3).

Muži aj ženy, ktorí dosiahli plnoletosť, majú právo, bez akéhokoľvek obmedzenia z dôvodov rasových, národnostných alebo náboženských, uzavrieť manželstvo a založiť si rodinu (Článok 16).

Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má nárok na ochranu spoločnosti a štátu (Článok 16).

Materstvo a detstvo majú nárok na osobitnú starostlivosť a pomoc (Článok 25).

Rodičia majú prednostné právo voliť druh vzdelania pre svoje deti (Článok 26).

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8569)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • Zeleiová Angela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pápay Jozef, psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Salašová Júlia, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dačová Dominika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šomšák Roman, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skovran Michal, kuchar, 17.novembra75, 08301 Sabinov
 • Olejár Marcel, Fyzioterapeut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlaučová Michaela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vitikáč Jozef, špecialista GIS, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minďašová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vašková Martina, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vašková Martina, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vargovčíková Mária, študent, Puškinova 10, 08301 Sabinov
 • Holls Alexandra, asistent učiteľa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Weisshäuplová Denisa, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kropilak kristian, yiadne, hvieydoslavova10, 08301 sabinou
 • Baleja Marián , nezamestnany, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikula Martin, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šeregiová Dorota, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čech Matúš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • martina jackova, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Višňovský Rastislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Thüringer Peter, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zelizňáková Petra, Ul.8.maja 492/11 Svidník, 08901 Svidník
 • Pokojný Ľudovít, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ihelka Matej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fordinál Lukáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • slezak michal, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kropilakova Magdalena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Olejár Miloš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajňák Michal, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Križová Terézia, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štofaňáková Katarína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Križová Oľga, VŠ - učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holienčík Ondrej , učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Duch Anton, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Duch Anton, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kropilak Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Truhlíková Eva, obchodná zástupkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Duchová Mária , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartošová Daniela, operátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurková Dominika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurková Lucia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Duchova Lenka, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • cihanska miriam, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cerovsky Jan, automechanik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jadviš Miloš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurko Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cichý Ladislav, katolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrivnak Miroslav, IT technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balazova Barbora , student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šuľová Paulína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ivanková Tatiana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zacková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vagovič Marian , pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zacková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Labanová Katarína, Predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cerovska Daniela, pomocnik v kuchyni, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fúrová Katarína, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Molčányiová Martina, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Andraščíková Renáta, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Molčányi Ivan, gréckokatolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jancisin Cyril, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Selepova Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čúzy Ladislav, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Završanová Iveta, šudentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudáková Zuzana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ragan Emil , kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkáčová Slavomíra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • milenky peter, knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkáč Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkáčová Ľubica , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovaľová Vladimíra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kovaľ Ľuboš, Porostov 51, 07255 Porostov
 • Struhár Filip, študent, Zváračská, 94501 Komárno
 • Kubíková Mária, soc. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čopikova Viera , mamička:-), signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Paľo Marek, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janičová Anežka, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čopikova Andrea, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • poncak frantisek, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bartova Anna, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Štrbová Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kuhejdova zuzana, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Murínová Eva, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • chromiak gabriel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ruman Jano, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Záhorský Radoslav, gréckokatolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Záhorská Miroslava, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ragan Gabriel, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hurný Peter, živnostník, Fučíkova 4574/5, 08001 Prešov
 • kubica jan, zivnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kubicova lubica, predavacka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dobiasova Marica, hudobnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Greculová Blanka, ergoterapeut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakoczyova Andrea, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • farkašová irena, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Iľková Antónia, odborný referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Iľko Marek, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • LINEK Peter, VS, signatár si neželá zverejniť adresu
 • dvorska monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fero Martin, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedlák Peter, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Betáková Anna, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bena Daniel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kukanova Anna, Predavač, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Anna Matejovská, signatár si neželá zverejniť adresu
 • anderle nora, md, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matejovský Jozef, farár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Eliášová Eva, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lauko Ján, fin.poradca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Buriánková Jitka, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ferianec Jaroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaľková Anna, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kovaľová silvia, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uhnáková Mária, chůva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Možišová Kvetoslava, inv. dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mojžiš Milan, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bulas Jozef, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Biel Jan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Raková Jitka, učitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krcmarova Katarina, uctovnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maly PhDr. Radomír, Vysokoškolský pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Červeň Jozef, kňaz a občiansky aktivista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rajský Andrej, VŠ pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hurková Irena, rehoľná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štelbaský Jaroslav, reholny knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marcin Matúš, gréckokatolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Székelyová Monika, pedagóg, Červená Voda 127, 083 01 Sabinov
 • Székely Patrik, gr. kat. kňaz, Červená Voda 127, 083 01 Sabinov
 • Jopek Peter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikulová Eva, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mazur Igor , brúsič kovov, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčová Katarína, študijná referentka, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting