Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

Proti reinterpretovaniu Všeobecnej deklarácie ľudských práv

Krajiny združené v Organizácii spojených národov (OSN) oslávia 10. decembra 2008 60.výročie vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Radikálne skupiny, ktoré podporujú vykonávanie umelých potratov, plánujú pri príležitosti týchto osláv predložiť Valnému zhromaždeniu OSN petície, v ktorých požadujú prijatie všeobecného práva na potraty.

Toto úsilie vyvíjajú predovšetkým medzinárodné organizácie International Planned Parenthood Federation (Medzinárodná federácia plánovaného rodičovstva) a Maire Stopes International, teda organizácie, ktoré sú zodpovedné za potraty viac, ako ktorékoľvek iné organizácie na svete. Obidve organizácie majú silnú podporu v rámci OSN a ich snahy presadiť medzinárodné právo na potraty vítajú mnohé členské štáty, pravdepodobne väčšina byrokracie v OSN, a mocné americké nadácie, ktoré poskytujú milióny dolárov na podporu potratov v OSN a v krajinách na celom svete.

V decembri ich musíme zastaviť.

Chceme Vás preto poprosiť o podpísanie nižšie priloženej petície. Táto petícia bude prezentovaná v OSN 10. decembra 2008 počas osláv 60. výročia vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Podpíšte prosím petíciu a pošlite informáciu o možnosti jej podpory svojim priateľom a známym.

Podpisy pod túto petíciu sa zbierajú na celom svete. Pred zhromaždením OSN spojíme tieto naše podpisy s tými, ktoré sa v rovnakom duchu zbierajú v ostatných krajinách sveta a vytvoríme tak silnú protiváhu snahám reinterpretovať základné ustanovenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv v otázkach práva na život a ochrany rodiny.

Ďakujeme za Vašu podporu.

S úctou

RNDr. Ing. Marcela Dobešová
Predsedníčka
Fórum života, o. z.
Ing. Marek Michalčík
Výkonný riaditeľ
Fórum života, o. z.

Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

My, občania členských štátov Organizácie spojených národov, v roku, v ktorom oslavujeme 60. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv, prijatej a vyhlásenej rezolúciou Valného zhromaždenia OSN 217 A (III) z 10. decembra l948,

pripomínajúc, že

Všeobecná deklarácia ľudských práv je výdobytkom pre všetkých ľudí a pre všetky národy,

uvedomujúc si, že

ľudské práva, dôstojnosť, sloboda, rovnosť, solidarita a spravodlivosť vytvárajú duchovné a morálne dedičstvo, na ktorom je zjednotenie národov založené,

zdôrazňujúc, že

treba venovať dostatočnú pozornosť

 1. Právu na život každého človeka od počatia po prirodzenú smrť, s tým, že každé dieťa má právo byť počaté, narodené a vychovávané v rodine založenej na manželstve muža a ženy, ako aj s tým, že rodina je prirodzenou a základnou bunkou spoločnosti,
 2. Právu každého dieťaťa na výchovu jeho rodičmi, ktorí majú prednostné a základné právo rozhodnúť, aká výchova bude poskytnutá ich deťom.

Preto vyzývame

všetky vlády, aby správne interpretovali Všeobecnú deklaráciu ľudských práv tak, že:

Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť (Článok 3).

Muži aj ženy, ktorí dosiahli plnoletosť, majú právo, bez akéhokoľvek obmedzenia z dôvodov rasových, národnostných alebo náboženských, uzavrieť manželstvo a založiť si rodinu (Článok 16).

Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má nárok na ochranu spoločnosti a štátu (Článok 16).

Materstvo a detstvo majú nárok na osobitnú starostlivosť a pomoc (Článok 25).

Rodičia majú prednostné právo voliť druh vzdelania pre svoje deti (Článok 26).

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8569)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • Jenčo Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudáková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondras Jozef, SW pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drábek Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Drahošová Zuzana, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Servanský Peter, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vargová Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Somorová Daniela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bartošová Mária, samostatný referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • orosz Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimko Martin, Gen. Petrova 15, 071 01 Michalovce
 • Machilova Marcela, učitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Monisova Veronika, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • konecny jan, elekktrotechnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sorgerová Zuzana, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cibíková Mária, finančný analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tuhárska Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tuhárska Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baľáková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Leškovský Maroš, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turzová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rumančíková Veronika, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Černý Pavol, Vojak, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mederlyová Anna, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dunajčanová Jana, Zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hribik peter, invalidny dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Komiňák Otto, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Peťová Anna, knihovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Peťová Anna, Knihovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Žember Peter , učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ledényi Ladislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krupa Michal, teacher, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chrenko Radoslav, Inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • CHROMIK ROMAN, TECHNOLOG, HALACOVCE 40, 956 55 VELKE CHLIEVANY
 • Turzová Marta, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palko Marek, Učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cihová Jarmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rovnakova Marta, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamčáková Elena, farmac. laborantka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamčák František, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vranová Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vranová Eva , predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vranová Elena , dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrana Ján, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sandtner Dušan, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beatrix Sandtnerová, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ješková Alena , učiteľka, prekladateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváth Marián, analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • NEmergut Miroslav, muž, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chríbik Vladimír, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Frličková Zuzana, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedlárová Andrea, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vernarčíková Mária , prekladateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turza Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Morbacher Ľubomír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Medo Marian, Budatinska, 85106 Bratislava
 • Majkvoá Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majka Lucián, poľnohospodár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fekete Matúš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihová Eva, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polak Peter, Designer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčiková Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubíková Eva, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bodová Anna , laborantka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Boda Štefan, technik, Moravská, 1628/35, 020 01 Púchov
 • Čekan Claudia, -, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čekan Branislav, -, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Habdáková Erika, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bajzák Monika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zsapko Judit, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Meszaros Réka, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurti Zsolt, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zilizi Zoltán , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • mikloško jozef, penzista, malokarpatská 22, 90021 svätý jur
 • Kováč Ferenc, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováč Marianna, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Masaryk Viktoria, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrová Bernardína, ekonomický inžinier, Dr. Fischera 957/4, 06001 Kežmarok
 • Vaško Michal, Vydavateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ilkovičová Petronela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Csáky Antal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tóthová Veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Varga Imrich, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gál Hajnalka, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tóthová Katarína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedlakova Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szalay Eva, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Alíz Danko, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváth Veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ažaltovičová Terézia, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mokrášová Ľubomíra, inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lauda Jozef, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Teplanová Andrea, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kužma Maroš, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gubová Katarína, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dudová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kvasňovská Janetta, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bitter Ján, vedúci, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Harvanová Alžbeta, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bednáriková Martina, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomusová Helena, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Manduchova Silvia, Farmaceuticka spol., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Puškárová Mária, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolárová Gabriela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marinková Oľga, Recepčná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švantnerová Eva, správca výp. tecnhniky, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miková Mária, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švantner Štefan , manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ščasný Štefan, Robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štrpková Adela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mrázková Mária, Zdr.sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štrpka Tomáš, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sklenárová Mária, krajinár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dzurjová Helena, Úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sklenár Jozef, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Habovštiaková Anna, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macuľáková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pintérová Jozefína, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hodorová Jolana, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pintér Jozef, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Habovštiak Jozef, Vedecký pracovník, Krivá na Orave, 027 55 Krivá
 • Gajdošová Mária, Matka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baraníková Emília, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tribulová Margita, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ažaltovič Augustín, nezamestnaný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bednáriková Ľubica, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Letková Pavlína, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mazlonová Anna, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bednárik Martin , lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovaľová Jolana, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurkovičová Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dudkák Jozef, Robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimková Margita, kuchárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gábrišová Anna, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bažalička Rudolf, sukromny podnikatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimjaková Gabriela, robotníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimjak Jozef, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Spodný Marek, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nikel Matej, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nikelová Emília, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting