Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

Proti reinterpretovaniu Všeobecnej deklarácie ľudských práv

Krajiny združené v Organizácii spojených národov (OSN) oslávia 10. decembra 2008 60.výročie vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Radikálne skupiny, ktoré podporujú vykonávanie umelých potratov, plánujú pri príležitosti týchto osláv predložiť Valnému zhromaždeniu OSN petície, v ktorých požadujú prijatie všeobecného práva na potraty.

Toto úsilie vyvíjajú predovšetkým medzinárodné organizácie International Planned Parenthood Federation (Medzinárodná federácia plánovaného rodičovstva) a Maire Stopes International, teda organizácie, ktoré sú zodpovedné za potraty viac, ako ktorékoľvek iné organizácie na svete. Obidve organizácie majú silnú podporu v rámci OSN a ich snahy presadiť medzinárodné právo na potraty vítajú mnohé členské štáty, pravdepodobne väčšina byrokracie v OSN, a mocné americké nadácie, ktoré poskytujú milióny dolárov na podporu potratov v OSN a v krajinách na celom svete.

V decembri ich musíme zastaviť.

Chceme Vás preto poprosiť o podpísanie nižšie priloženej petície. Táto petícia bude prezentovaná v OSN 10. decembra 2008 počas osláv 60. výročia vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Podpíšte prosím petíciu a pošlite informáciu o možnosti jej podpory svojim priateľom a známym.

Podpisy pod túto petíciu sa zbierajú na celom svete. Pred zhromaždením OSN spojíme tieto naše podpisy s tými, ktoré sa v rovnakom duchu zbierajú v ostatných krajinách sveta a vytvoríme tak silnú protiváhu snahám reinterpretovať základné ustanovenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv v otázkach práva na život a ochrany rodiny.

Ďakujeme za Vašu podporu.

S úctou

RNDr. Ing. Marcela Dobešová
Predsedníčka
Fórum života, o. z.
Ing. Marek Michalčík
Výkonný riaditeľ
Fórum života, o. z.

Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

My, občania členských štátov Organizácie spojených národov, v roku, v ktorom oslavujeme 60. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv, prijatej a vyhlásenej rezolúciou Valného zhromaždenia OSN 217 A (III) z 10. decembra l948,

pripomínajúc, že

Všeobecná deklarácia ľudských práv je výdobytkom pre všetkých ľudí a pre všetky národy,

uvedomujúc si, že

ľudské práva, dôstojnosť, sloboda, rovnosť, solidarita a spravodlivosť vytvárajú duchovné a morálne dedičstvo, na ktorom je zjednotenie národov založené,

zdôrazňujúc, že

treba venovať dostatočnú pozornosť

 1. Právu na život každého človeka od počatia po prirodzenú smrť, s tým, že každé dieťa má právo byť počaté, narodené a vychovávané v rodine založenej na manželstve muža a ženy, ako aj s tým, že rodina je prirodzenou a základnou bunkou spoločnosti,
 2. Právu každého dieťaťa na výchovu jeho rodičmi, ktorí majú prednostné a základné právo rozhodnúť, aká výchova bude poskytnutá ich deťom.

Preto vyzývame

všetky vlády, aby správne interpretovali Všeobecnú deklaráciu ľudských práv tak, že:

Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť (Článok 3).

Muži aj ženy, ktorí dosiahli plnoletosť, majú právo, bez akéhokoľvek obmedzenia z dôvodov rasových, národnostných alebo náboženských, uzavrieť manželstvo a založiť si rodinu (Článok 16).

Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má nárok na ochranu spoločnosti a štátu (Článok 16).

Materstvo a detstvo majú nárok na osobitnú starostlivosť a pomoc (Článok 25).

Rodičia majú prednostné právo voliť druh vzdelania pre svoje deti (Článok 26).

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8569)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • Mihaličová Elena, projektantka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žvak Jan, Horní Těrlicko 208, 73542 Těrlicko
 • Chudobová Marta, Dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minárik Michal, pracovník v školstve, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laurinčíková Júlia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kečkéš Martin, Tallerova 5, 81102 Bratislava
 • Kuchár Dominik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jarolímek Petr, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kodetová Magdalena, učitelka, S.K. Neumanna 4, 58601 Jihlava
 • Kodet Josef, náměstek primátora, S.K. Neumanna 4, 58601 Jihlava
 • Nigrovicova Valeria, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Újhelyi Orsolya, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zítka Vítězslav , důchodce, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Foksa Ivan, Vodič mhd, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hajdúk Miroslav, kontrolór, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hajdúk Miroslav, kontrolór, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kormuthova Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Božiková Zuzana, logistka-MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tušanová Helena, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Privarčák Jozef, vozmajster, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuvikova Maria, asistentka riaditela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Doležalová Martina, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šarmírová Klaudia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Herout, Bc Jiří , student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Heroutová Jana, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Herout Jan, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Naďová Katarína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurišová Jana, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schindlerová Michaela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Motyka, Ing. Michal, pracovník samosprávy, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kianičková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šebeň Richard, optik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ježeková Alexandra, zdr.sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Potančoková Anna, prac. vprevádzke, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimon Peter, súk.podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimonová Miroslava, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartoš Tibor, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartošová Anna, krajčírka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • BARTOšOVá A , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matras Jaroslav, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krakovská Anna, Internátna 41, 97404 Banská Bystrica
 • Matras Josef, řidič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matras Jan, řidič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štajerová Eva, Upratovačka, Mateja Bela, 97411 Banská Bystrica
 • Vitteková Katarína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šišiak Matúš, karpatská 5, 97411 Banská Bystrica
 • Tulinská Katarína, farmaceutka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Čelovský František, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krupa Martin, študent vysokej školy, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nemčovičová Ľubica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • guberova helena, ucitelka, zdravotnicka, reholniclka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kebisova Eva, živnostník aj dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macák Daniel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • vataščin viktor, predajca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • hrudka frantisek, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šišjaková Dana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tůma Pavel, důchodce, Vojáčkova 746, 196 00 Praha 9 - Čakovice
 • Hacker Marian, programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karol Polák, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poláková Magdaléna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Husarova Kamila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gáborík Štefan, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrejková Elena, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Somora Kornel, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Somorová Karmelita, Dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaiserová Eva, Invalidka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janštová Marta, lékařka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • JANŚTA JOSEF, jáhen, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šoltésová Erika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Solár Patrik, katolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Válka Jiří, Montážní dělník, Rokytnice 323, 75506 Vsetín
 • Macková Jana , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vodák Zdeněk, nezamestnaný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • čepelova Zuzana, operator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liptajová Mária, Vedúca ŠJ , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valenta Jiří, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valentová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Furch Josef, Elektrikar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Nováková Petra, studentka, Horní 517, 59231 Nové Město na Moravě
 • Kušnírová Veronika , študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uličná Zuzana, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hoppová Felicitas, prodavačka, Bernartice nad Odrou č.203, 741 01 Bernartice nad Odrou
 • Hopp Dušan, automechanik- jednatel firmy, Bernartice nad Odrou č.203, 741 01 Bernartice nad Odrou
 • ALLMER MARTIN, Podnikatel, LAMAČOVA 909, 15200 PRAHA
 • Gabrišová Jarmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Somora Stanislav, kňaz-misionar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strasik Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimkovič Anton, Kollárova 1309/38, 018 41 Dubnica nad Váhom
 • Bernard Jan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hamrák Cyril, Katolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švandová Zdenka, důchodce, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Humlíčková Jaroslava, dělnice, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Humlíček Stanislav, invalidní důchodce, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalová Hana, personalistika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michal Pavel, vedoucí vývoje, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Somorova Daniela, reholna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Švačová Daniela Švačová, šudentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Máčajová, PhD. Mariana, vedecká pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oriešková Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčiková Mária, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Máčajová, ml. Lívia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holubjak Dominik, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Andrejcova Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Davidová Petra, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dzuríková Mária, študentka, Tehelná 8, 08701 Giraltovce
 • masarik daniel, programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szotkowská Jana, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macák Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vorlová Zuzana, studentka VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ciencialová Miroslava, prodavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cienciala Zbyšek, Hutník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paločko Štefan, stredoškolský pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cienciala Robert, úředník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fabian Marián , matematik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horká Pavla, učitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martináková Janka, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sikora Mieczyswlaw, důchopdce, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žížková Ivana, študent, Fučíkova 433/78, 08701 Giraltovce
 • popadicova jana, ziacka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pialová Miroslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Škúciová Daniela , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakúbková Katarína, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kundľová Adriana, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimor Vladimír, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedláčková Anna, divadelný kritik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Barina Peter, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krigovská Júlia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zavacká Katarína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedláková Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žížková Anna, architektka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hrabošová Anna, pôrodná baba, Štúrova, 908 41 Šaštín-Stráže
 • Češková Barbora, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koma Štefan , Kňaz, Liesek 251, 027 12 Liesek
 • Groulíková Ilona, zdravotní sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Groulík Zdeněk, zdravotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borov Jozef, opatrovatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ševčíková Jitka, Student, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting