Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

Proti reinterpretovaniu Všeobecnej deklarácie ľudských práv

Krajiny združené v Organizácii spojených národov (OSN) oslávia 10. decembra 2008 60.výročie vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Radikálne skupiny, ktoré podporujú vykonávanie umelých potratov, plánujú pri príležitosti týchto osláv predložiť Valnému zhromaždeniu OSN petície, v ktorých požadujú prijatie všeobecného práva na potraty.

Toto úsilie vyvíjajú predovšetkým medzinárodné organizácie International Planned Parenthood Federation (Medzinárodná federácia plánovaného rodičovstva) a Maire Stopes International, teda organizácie, ktoré sú zodpovedné za potraty viac, ako ktorékoľvek iné organizácie na svete. Obidve organizácie majú silnú podporu v rámci OSN a ich snahy presadiť medzinárodné právo na potraty vítajú mnohé členské štáty, pravdepodobne väčšina byrokracie v OSN, a mocné americké nadácie, ktoré poskytujú milióny dolárov na podporu potratov v OSN a v krajinách na celom svete.

V decembri ich musíme zastaviť.

Chceme Vás preto poprosiť o podpísanie nižšie priloženej petície. Táto petícia bude prezentovaná v OSN 10. decembra 2008 počas osláv 60. výročia vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Podpíšte prosím petíciu a pošlite informáciu o možnosti jej podpory svojim priateľom a známym.

Podpisy pod túto petíciu sa zbierajú na celom svete. Pred zhromaždením OSN spojíme tieto naše podpisy s tými, ktoré sa v rovnakom duchu zbierajú v ostatných krajinách sveta a vytvoríme tak silnú protiváhu snahám reinterpretovať základné ustanovenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv v otázkach práva na život a ochrany rodiny.

Ďakujeme za Vašu podporu.

S úctou

RNDr. Ing. Marcela Dobešová
Predsedníčka
Fórum života, o. z.
Ing. Marek Michalčík
Výkonný riaditeľ
Fórum života, o. z.

Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

My, občania členských štátov Organizácie spojených národov, v roku, v ktorom oslavujeme 60. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv, prijatej a vyhlásenej rezolúciou Valného zhromaždenia OSN 217 A (III) z 10. decembra l948,

pripomínajúc, že

Všeobecná deklarácia ľudských práv je výdobytkom pre všetkých ľudí a pre všetky národy,

uvedomujúc si, že

ľudské práva, dôstojnosť, sloboda, rovnosť, solidarita a spravodlivosť vytvárajú duchovné a morálne dedičstvo, na ktorom je zjednotenie národov založené,

zdôrazňujúc, že

treba venovať dostatočnú pozornosť

 1. Právu na život každého človeka od počatia po prirodzenú smrť, s tým, že každé dieťa má právo byť počaté, narodené a vychovávané v rodine založenej na manželstve muža a ženy, ako aj s tým, že rodina je prirodzenou a základnou bunkou spoločnosti,
 2. Právu každého dieťaťa na výchovu jeho rodičmi, ktorí majú prednostné a základné právo rozhodnúť, aká výchova bude poskytnutá ich deťom.

Preto vyzývame

všetky vlády, aby správne interpretovali Všeobecnú deklaráciu ľudských práv tak, že:

Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť (Článok 3).

Muži aj ženy, ktorí dosiahli plnoletosť, majú právo, bez akéhokoľvek obmedzenia z dôvodov rasových, národnostných alebo náboženských, uzavrieť manželstvo a založiť si rodinu (Článok 16).

Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má nárok na ochranu spoločnosti a štátu (Článok 16).

Materstvo a detstvo majú nárok na osobitnú starostlivosť a pomoc (Článok 25).

Rodičia majú prednostné právo voliť druh vzdelania pre svoje deti (Článok 26).

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8569)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • Šašala Jozef , podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šašala Jozef , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kačur Peter Kačur, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bederkova Magda, špec.pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrazděrová Jitka, finanční poradce, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škvarková Monika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Haviarova Anna, fyzioterapeut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cupal Josef , dispečér dopravy, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fincický Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gottwaldová Vladimíra, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Soldánová Tereza, Zdravotní sestra na MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Glogarová Marie, lékařka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zuzčáková Štefánia, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zuzčák Marián, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bačinská Emília, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bendová Marie, OSVČ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kočová Jitka, MUDr, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Trajčík Martin, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liptáková Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • razga matud, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Musilová Hana, na mateřské dovolené, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chyňavová Kristýna, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sintálová Bohumila, Učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hutyra Jiří, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Křenková Iva, Učitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sládeček Petr, Konstruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Glogarová Miroslava, porodní asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaiserová Dominika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mičulka Josef, frézař, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mičulková Monika, ekonomka,na MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bouma Ondřej, učitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pet Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slobodnik Pavol, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Antol Slavomír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švec Jiří, IT specialist, signatár si neželá zverejniť adresu
 • EMMELINGOVA MARTINA, Speditér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuchařík JUDr. Bohumil, nepř. v úvahu, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuchaříková Marie, bez povolání, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kučerová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalcová Helena, účetní, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grégoire Viera, retired, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Herout, ing Josef, lesník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Heroutová, MUDr. Jana, lékařka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomečková Lucie, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lamzova Miriam, skolitel, pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pololáníková Jarmila, prof. Mgr., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pololáník Zdeněk, hudební skladatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Odleváková Daniela, podnikatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pejchal Jan, ůředník státní správy, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rozkopal Antonín, překladatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štaudová Eliška, informační pracovnice, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hladký Antonín, referent nákupu, Tyršova 2, 751 24 Přerov
 • Cmoriaková Tatiana, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Musil Dalibor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomečková Markéta, kontrolní pracovnice, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zorvanova klara, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chlumský Jan, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Wrožynová |Yvona Marie, sociální pracovnice, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefela Jakub, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holík Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolackovská Tatiana, Zdravotná sestra, Strojárenska 13, 04 001 Kosice
 • Rozehnalova Marcela, lekarka-medical doctor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlík Martin, riaditeľ kúpeľov, signatár si neželá zverejniť adresu
 • pavlíková silvia, lekárnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • hornakova maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Očvárová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cekotová Lucie, prekladaľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polášek Jiří , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Režucha Milan, študent, Gutzkowstraße 29-33, 01069 Dresden
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lennerova Mária, banková pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Andrejová Zuzana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Komárová Dominika , študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Muchová Jaroslava, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • rokošná jarmila, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Muchová Marta, katechétka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bendová Jitka, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vaskebova Alena, MD, Francisciho 37, 05401 Levoca
 • Tarnovská Mária , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blaščáková Ľudmila, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kall Daniel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kallová Kristína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kimáková Mária , administratívny prac., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďubeková Eva, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smolík Vincenc, řeholník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Václav Dušan, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Spišáková Renáta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pařízková Jitka, sociální pracovnice, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bačovčin Jozef, učiteľ, Košická 16, 066 01 Humenné
 • Bačovčin Jozef, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malko Dušan, riaditeľ CVČ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bandura Miroslav, nezamestnany, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bandura Lukas, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bandurová Ivana, opatrovatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bandurová Lucia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kumančíková Kvetoslava, stavebný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Madžová Eliška, finančné poradenstvo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Markovicsova Gabriela, Porodna asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kmec Ivan , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kmecova Kristina, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrána Josef, truhlář, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Orenič Peter, prac. v školstve, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Samek Jiří, metodik, Družec 73, 27362 Družec
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zlacký Ján , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zlacká st. Mária , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zlacká Mária , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zlacký Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gubala Anton, R.kat.duchovny, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šáleková Lucia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fajtlíková Katarína, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karas Martin, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karasová Eva, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baláž Ján, Student, Platanová 19, 01007 Žilina
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kajtár Tomáš, Programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novotná Ivana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šofranko Ladislav, duchovný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mydla Jozef, duchovný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gaľa Ladislav, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gaľová Helena, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Písečný Igor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sabo Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mroč Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mročová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dvořáček Martin, konstruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Badačová Mária , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ivanková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pokrývková Katarína , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ivanko Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dongová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Václavík Vladimír, Bohoslovec, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting