Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

Proti reinterpretovaniu Všeobecnej deklarácie ľudských práv

Krajiny združené v Organizácii spojených národov (OSN) oslávia 10. decembra 2008 60.výročie vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Radikálne skupiny, ktoré podporujú vykonávanie umelých potratov, plánujú pri príležitosti týchto osláv predložiť Valnému zhromaždeniu OSN petície, v ktorých požadujú prijatie všeobecného práva na potraty.

Toto úsilie vyvíjajú predovšetkým medzinárodné organizácie International Planned Parenthood Federation (Medzinárodná federácia plánovaného rodičovstva) a Maire Stopes International, teda organizácie, ktoré sú zodpovedné za potraty viac, ako ktorékoľvek iné organizácie na svete. Obidve organizácie majú silnú podporu v rámci OSN a ich snahy presadiť medzinárodné právo na potraty vítajú mnohé členské štáty, pravdepodobne väčšina byrokracie v OSN, a mocné americké nadácie, ktoré poskytujú milióny dolárov na podporu potratov v OSN a v krajinách na celom svete.

V decembri ich musíme zastaviť.

Chceme Vás preto poprosiť o podpísanie nižšie priloženej petície. Táto petícia bude prezentovaná v OSN 10. decembra 2008 počas osláv 60. výročia vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Podpíšte prosím petíciu a pošlite informáciu o možnosti jej podpory svojim priateľom a známym.

Podpisy pod túto petíciu sa zbierajú na celom svete. Pred zhromaždením OSN spojíme tieto naše podpisy s tými, ktoré sa v rovnakom duchu zbierajú v ostatných krajinách sveta a vytvoríme tak silnú protiváhu snahám reinterpretovať základné ustanovenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv v otázkach práva na život a ochrany rodiny.

Ďakujeme za Vašu podporu.

S úctou

RNDr. Ing. Marcela Dobešová
Predsedníčka
Fórum života, o. z.
Ing. Marek Michalčík
Výkonný riaditeľ
Fórum života, o. z.

Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

My, občania členských štátov Organizácie spojených národov, v roku, v ktorom oslavujeme 60. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv, prijatej a vyhlásenej rezolúciou Valného zhromaždenia OSN 217 A (III) z 10. decembra l948,

pripomínajúc, že

Všeobecná deklarácia ľudských práv je výdobytkom pre všetkých ľudí a pre všetky národy,

uvedomujúc si, že

ľudské práva, dôstojnosť, sloboda, rovnosť, solidarita a spravodlivosť vytvárajú duchovné a morálne dedičstvo, na ktorom je zjednotenie národov založené,

zdôrazňujúc, že

treba venovať dostatočnú pozornosť

 1. Právu na život každého človeka od počatia po prirodzenú smrť, s tým, že každé dieťa má právo byť počaté, narodené a vychovávané v rodine založenej na manželstve muža a ženy, ako aj s tým, že rodina je prirodzenou a základnou bunkou spoločnosti,
 2. Právu každého dieťaťa na výchovu jeho rodičmi, ktorí majú prednostné a základné právo rozhodnúť, aká výchova bude poskytnutá ich deťom.

Preto vyzývame

všetky vlády, aby správne interpretovali Všeobecnú deklaráciu ľudských práv tak, že:

Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť (Článok 3).

Muži aj ženy, ktorí dosiahli plnoletosť, majú právo, bez akéhokoľvek obmedzenia z dôvodov rasových, národnostných alebo náboženských, uzavrieť manželstvo a založiť si rodinu (Článok 16).

Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má nárok na ochranu spoločnosti a štátu (Článok 16).

Materstvo a detstvo majú nárok na osobitnú starostlivosť a pomoc (Článok 25).

Rodičia majú prednostné právo voliť druh vzdelania pre svoje deti (Článok 26).

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8569)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • Sabová Beáta, Učiteľka MŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šumichrastová Anna, F, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolencikova Katarina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolesarova Veronika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrešková Jarmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrešková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Demjančíková Dominika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hreško Ján, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zaťková Eva, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benej Ján, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Domanická Miroslava, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benejová Marta, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krtička Štěpán, technolog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Halčinová Viera, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šeligová Anna, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Keruľová Anna, knihovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • stachera ondrej, nastavovac, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kučerová Alžbeta, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halaš Jaroslav, kontrolór HP, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mlyneková Mária, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rimajová Zita, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dioszegi Viliam, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kruták pavol , kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nastišinová Katarína, tlmočníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • NASTIŠIN Matúš, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dvorský Petr, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marincak Simon, Vedec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Riecicka Martina, Predavacka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimonffyová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jaklová Magdaléna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pirková Ildikó, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Roháčková Kamila, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Urbanová Magdalena, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Komárňanská Bc. Radomíra, špeciálny pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Volko Ján, CTP, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mohelník Václav, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ševčíková Mária, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vasilišinová Anna, zdravotná sestra, Stocklová 9, 08501 Bardejov
 • Kulich Miloslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovaľová Katarína, manager, Stocklová 9, 08501 Bardejov
 • Daubnerová Oľga, admin.pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chovanová Mária, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Furjel Michal, Informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podoláková Marianna, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skutova Monika, dispecer medzinarodnej prepravy, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magušinová Tatiana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jílek Josef, manager, Svitavská 32, 57101 Moravská Třebová
 • Moravčíková Viera, admin.pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baľáková Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Galuskova Lubica, SZCO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Grofova Margareta, učtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kyjovská Anna, kuchárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rusnáková Alena, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubičárová Mária, kuchárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bollová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jánošová Elena, kuchárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sopková Veronika, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čuľová Johana, pračka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tongeľová Mária, knihovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pagáčová Emília, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Barát Ernest, manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Raucinova Maria, journalist, L. Fullu 9, 841 05 Bratislava
 • Parobečeková Mária, skladníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrošovská Viera, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurkovska Daniela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurkovska Anna, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zaujecová Jana, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maňáková Alena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žáková Michaela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ludmila Mlejnkova, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kalina Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bobrovská Marianna, technológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lovhova Elena, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrbáčová Jiřina , učitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kuckova alena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Molnárová Jana, Sociálna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Starsia Jaroslava , reholna sestra - misionarka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mettler Boris, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tondra Pavol, duchovný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vinopalová Alexandra, inv. důchodkyně, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Racková Veronika, Rehoľníčka/Misionárka, Novozamocká 302, 951 12 Ivanka pri Nitre
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hamráčková Monika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šofranko Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kováčová Ludmila, Chemička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartkovjak Jozef, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • brajerova cecilia, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Barnová Juliana, Lúčna 1764, 96205 Hriňová
 • Pastrnakova Lucia, Student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smolen Štěpán, student , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šprlák Michal, študent, Okružná 19, 98403 Lučenec
 • Liška Ján, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Csabová Jana, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Barátová Dominika, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Goňová Milada, knihovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • višňovcová maria, pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šmotláková Zuzana, rehoľná sestra , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pukajová Lenka , rehoľná sestra, vychovavateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Golianova Monika, rehoľná sestra ,učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nižníková Mária, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nižník Alojz, zámočník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vymazalová Stanislava , zdravotní sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tokajová Monika, pracovník s deťmi, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrabčeková Erika, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janošková Katarína, Ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamčíková Andrea, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalovová Vlasta, asistentka konateľa s. r. o., signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Behulová Anna, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babinská Terézia, Zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lipovská Anna, Zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Behanec Alexander, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oravcová Milada, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dufferová Alžbeta, vedecko-pedagogický pracovník, Uršulínska 3, 811 01 Bratislava 1
 • Mikulová Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hatnančíková Mária, soc. pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palko Peter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pilková Andrea, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pilka Slavomír , živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pilková, Mgr. Lýdia, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Korschová Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kohútová Ľubomíra, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žigová Monika, ošetrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vlasáková Ivana, sociální práce, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Danišovská Daniela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vlasák Miroslav, lékař, signatár si neželá zverejniť adresu
 • zarecka veronika, podnikatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janičová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stanková Magdaléna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štoková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Užáková Mariana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovaľová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fukasová Marta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macíček David, manažer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mrlík Jindřich, úředník, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting