Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

Proti reinterpretovaniu Všeobecnej deklarácie ľudských práv

Krajiny združené v Organizácii spojených národov (OSN) oslávia 10. decembra 2008 60.výročie vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Radikálne skupiny, ktoré podporujú vykonávanie umelých potratov, plánujú pri príležitosti týchto osláv predložiť Valnému zhromaždeniu OSN petície, v ktorých požadujú prijatie všeobecného práva na potraty.

Toto úsilie vyvíjajú predovšetkým medzinárodné organizácie International Planned Parenthood Federation (Medzinárodná federácia plánovaného rodičovstva) a Maire Stopes International, teda organizácie, ktoré sú zodpovedné za potraty viac, ako ktorékoľvek iné organizácie na svete. Obidve organizácie majú silnú podporu v rámci OSN a ich snahy presadiť medzinárodné právo na potraty vítajú mnohé členské štáty, pravdepodobne väčšina byrokracie v OSN, a mocné americké nadácie, ktoré poskytujú milióny dolárov na podporu potratov v OSN a v krajinách na celom svete.

V decembri ich musíme zastaviť.

Chceme Vás preto poprosiť o podpísanie nižšie priloženej petície. Táto petícia bude prezentovaná v OSN 10. decembra 2008 počas osláv 60. výročia vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Podpíšte prosím petíciu a pošlite informáciu o možnosti jej podpory svojim priateľom a známym.

Podpisy pod túto petíciu sa zbierajú na celom svete. Pred zhromaždením OSN spojíme tieto naše podpisy s tými, ktoré sa v rovnakom duchu zbierajú v ostatných krajinách sveta a vytvoríme tak silnú protiváhu snahám reinterpretovať základné ustanovenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv v otázkach práva na život a ochrany rodiny.

Ďakujeme za Vašu podporu.

S úctou

RNDr. Ing. Marcela Dobešová
Predsedníčka
Fórum života, o. z.
Ing. Marek Michalčík
Výkonný riaditeľ
Fórum života, o. z.

Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

My, občania členských štátov Organizácie spojených národov, v roku, v ktorom oslavujeme 60. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv, prijatej a vyhlásenej rezolúciou Valného zhromaždenia OSN 217 A (III) z 10. decembra l948,

pripomínajúc, že

Všeobecná deklarácia ľudských práv je výdobytkom pre všetkých ľudí a pre všetky národy,

uvedomujúc si, že

ľudské práva, dôstojnosť, sloboda, rovnosť, solidarita a spravodlivosť vytvárajú duchovné a morálne dedičstvo, na ktorom je zjednotenie národov založené,

zdôrazňujúc, že

treba venovať dostatočnú pozornosť

 1. Právu na život každého človeka od počatia po prirodzenú smrť, s tým, že každé dieťa má právo byť počaté, narodené a vychovávané v rodine založenej na manželstve muža a ženy, ako aj s tým, že rodina je prirodzenou a základnou bunkou spoločnosti,
 2. Právu každého dieťaťa na výchovu jeho rodičmi, ktorí majú prednostné a základné právo rozhodnúť, aká výchova bude poskytnutá ich deťom.

Preto vyzývame

všetky vlády, aby správne interpretovali Všeobecnú deklaráciu ľudských práv tak, že:

Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť (Článok 3).

Muži aj ženy, ktorí dosiahli plnoletosť, majú právo, bez akéhokoľvek obmedzenia z dôvodov rasových, národnostných alebo náboženských, uzavrieť manželstvo a založiť si rodinu (Článok 16).

Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má nárok na ochranu spoločnosti a štátu (Článok 16).

Materstvo a detstvo majú nárok na osobitnú starostlivosť a pomoc (Článok 25).

Rodičia majú prednostné právo voliť druh vzdelania pre svoje deti (Článok 26).

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8569)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • Chrenková Emília , učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Chrenko Jozef, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macíčková Petra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Evansova Beata, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ťažká Monika, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maďar Tomáš, Student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • chmela Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martiňuková Silvia, právnička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martiňuk Jaroslav, advokát, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pečovská Paula, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Máčajová st. Lívia, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zaymusová Zuzana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sedliačiková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jarošová Adela, Zdrav.Laborant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jaroš Vladimir, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majerčíková Zuzana, sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vilčeková Gabriela, učiteľka ZŠ , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudak Pavol , strojny inzinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudakova Katarina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jánoš Marek, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valúšek Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liachovicka Kristina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pol Stanislav, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polová Pavla, zdravotní sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Orvoš Pavol, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Böhmová Marie, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skálová Iva, zdravotní sestra, Kylešovská 8, 746 01 Opava
 • Gondova Monika, reholná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalíková Mária, SZCO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bek Jan, Výpravca vlakov, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čaputa Blažej, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Demočková Katarína, stredoškolská učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kudlej Jozef, študent, Kláštorská 4, 94901 Nitra
 • Kudlejová Anna, učiteľka, Kláštorská 4, 949 01 Nitra
 • Kudlej Miroslav, konštruktér, Kláštorská 4, 949 01 Nitra
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hvizdošová Zuzana, bankový úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pastoreková Tatiana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čverčko Ján, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tökölyová Monika, admin.pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zemková Zuzana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miklovičová Andrea, PR manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belá Tomáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zarembova Anna, zdrav. sestra, Via del Casale Piombino 14, 00135 Roma
 • Kojnoková Zdenka, sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kojnok Daniel, sociálny pracovník, Novohradska 1, 984 01 Lučenec
 • Karabaš Peter, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stoklasová Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šramek Dušan, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grega Lubomír, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Havlíková Jana, akademický pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Markovics Andrej, Elektrotechnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gabčova Helena, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valúch Michal, Výrobný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • tirindova katarina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vilčkova Kamila, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Árvaiová Gabriela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Špičáková Marie, sociální pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lenner Marián, konštruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Feníková Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dolný Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Menšíková Ľudmila, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janotkova Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • klabnikova soňa, zdr.sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Litvakova Eva, reholna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šálková Lucia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vinopal stanislav, kastelán, Zámek 1, 47101 Zahrádky u Č.Lípy
 • Kasáková Michaela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vařejka Libor, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jančišinová Antónia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brandejs Tomáš, grafik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Orsagova Margita, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štica Ľuboš, obchodník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uramova Mária, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klačanská Beata, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • korbaš milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Galbavý František, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stodola Jiří, knihovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kohút František, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Potančoková Janka, inv. dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šranko Daniel, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šranko Ladislav , katolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vařejková Ludmila, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlásek Pavel, vysokoškolský pedagóg, Za potokom 5, 010 01 Žilina
 • Stehlík Mário, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ferancová Elena, pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Luscoňova Anna, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martinkovic Marek, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čajanová Ludmila, učitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Molnar Miroslav, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krasňanová Mária, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kulichova Slavka, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaščák Marián, lekár, Jána Zemana 75, 91101 Trenčín
 • Krajčovičová Katarína, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Klusoň Jan, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubovčáková Lenka, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hvizdoš Pavol, manežér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Danková Zdenka, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Suchoňová Marta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Suchoň Dušan, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poláčková Agnesa, soc. pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macáková Agata, učtovnička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vlachynský Petr, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gabriková Henrieta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fritzová Martina, uradnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kiczmerová Barbora, Zdrav.sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Konopová Ida, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Střelcová Michaela , informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Střelec Peter, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lisoneková Mária , kozmetička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Střelcová Jana, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lisoneková Valéria, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Střelec Ján, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Střelec Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lisoneková Lenka, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Střelec Jozef , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Střelec Stanislav, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Střelcová Valéria, Ekonomika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hvizdošová Anna, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamowicz Jan Robert , kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Špilka Jozef, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Špilka Juraj, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Špilková Gabriela, dokumentátorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janková Marie, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tondrová Monika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tondra Jozef, colník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brejchová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamčík Martin, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mydlová Mária, ucitelka, Nezábudkova 54, 82101 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pluhař st. Zdeněk, důchodce, řeck. kat. kněz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šáleková Monika, administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turská Veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaněčková Markéta, zdravotní sestra, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting