Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

Proti reinterpretovaniu Všeobecnej deklarácie ľudských práv

Krajiny združené v Organizácii spojených národov (OSN) oslávia 10. decembra 2008 60.výročie vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Radikálne skupiny, ktoré podporujú vykonávanie umelých potratov, plánujú pri príležitosti týchto osláv predložiť Valnému zhromaždeniu OSN petície, v ktorých požadujú prijatie všeobecného práva na potraty.

Toto úsilie vyvíjajú predovšetkým medzinárodné organizácie International Planned Parenthood Federation (Medzinárodná federácia plánovaného rodičovstva) a Maire Stopes International, teda organizácie, ktoré sú zodpovedné za potraty viac, ako ktorékoľvek iné organizácie na svete. Obidve organizácie majú silnú podporu v rámci OSN a ich snahy presadiť medzinárodné právo na potraty vítajú mnohé členské štáty, pravdepodobne väčšina byrokracie v OSN, a mocné americké nadácie, ktoré poskytujú milióny dolárov na podporu potratov v OSN a v krajinách na celom svete.

V decembri ich musíme zastaviť.

Chceme Vás preto poprosiť o podpísanie nižšie priloženej petície. Táto petícia bude prezentovaná v OSN 10. decembra 2008 počas osláv 60. výročia vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Podpíšte prosím petíciu a pošlite informáciu o možnosti jej podpory svojim priateľom a známym.

Podpisy pod túto petíciu sa zbierajú na celom svete. Pred zhromaždením OSN spojíme tieto naše podpisy s tými, ktoré sa v rovnakom duchu zbierajú v ostatných krajinách sveta a vytvoríme tak silnú protiváhu snahám reinterpretovať základné ustanovenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv v otázkach práva na život a ochrany rodiny.

Ďakujeme za Vašu podporu.

S úctou

RNDr. Ing. Marcela Dobešová
Predsedníčka
Fórum života, o. z.
Ing. Marek Michalčík
Výkonný riaditeľ
Fórum života, o. z.

Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

My, občania členských štátov Organizácie spojených národov, v roku, v ktorom oslavujeme 60. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv, prijatej a vyhlásenej rezolúciou Valného zhromaždenia OSN 217 A (III) z 10. decembra l948,

pripomínajúc, že

Všeobecná deklarácia ľudských práv je výdobytkom pre všetkých ľudí a pre všetky národy,

uvedomujúc si, že

ľudské práva, dôstojnosť, sloboda, rovnosť, solidarita a spravodlivosť vytvárajú duchovné a morálne dedičstvo, na ktorom je zjednotenie národov založené,

zdôrazňujúc, že

treba venovať dostatočnú pozornosť

 1. Právu na život každého človeka od počatia po prirodzenú smrť, s tým, že každé dieťa má právo byť počaté, narodené a vychovávané v rodine založenej na manželstve muža a ženy, ako aj s tým, že rodina je prirodzenou a základnou bunkou spoločnosti,
 2. Právu každého dieťaťa na výchovu jeho rodičmi, ktorí majú prednostné a základné právo rozhodnúť, aká výchova bude poskytnutá ich deťom.

Preto vyzývame

všetky vlády, aby správne interpretovali Všeobecnú deklaráciu ľudských práv tak, že:

Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť (Článok 3).

Muži aj ženy, ktorí dosiahli plnoletosť, majú právo, bez akéhokoľvek obmedzenia z dôvodov rasových, národnostných alebo náboženských, uzavrieť manželstvo a založiť si rodinu (Článok 16).

Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má nárok na ochranu spoločnosti a štátu (Článok 16).

Materstvo a detstvo majú nárok na osobitnú starostlivosť a pomoc (Článok 25).

Rodičia majú prednostné právo voliť druh vzdelania pre svoje deti (Článok 26).

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8569)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • Vaněčková Markéta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaněček Ondřej, editor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pluhařová st. Marie, důchodkyně, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mičková Margita, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šumichrastová Ľudmila, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Suchý Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šumichrastová Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tatranska Terezia, polnohosp.inzinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šumichrastová Margita, sociálna pracovníčka, Kamenec 12, 914 41 Nemšová
 • Kopencová Dana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Irová Magda, chemička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škorvánek Matej, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bláha Vladimír, manažer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strakova Lenka, manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filasova Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Júlia Latková, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Latková Ingrid, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hainsová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dufala Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dufalová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dufalová Júlia, sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kočiš Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kočišová Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bodzsárová Katarína, učiteľka, Ul. Kráľovičová, 935 84 Hokovce
 • Chovancová Oľga, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Svitanová Zuzana, mater.dovolenka, Podhorie 171, 01318 Podhorie
 • Kotolácsi Gabriel, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlendová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lieskovský Cyril , katolícky kňaz, Štiavnik 164, 013 55 okr. Bytča
 • Jirásková Jana, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kozáková Marta, Účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kozák Anton, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gombala Eduard, metrológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gombalová Zuzana, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bisahová Anna, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Neplech František, soudce, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tajcnárová Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Skurčáková Lenka, Prekladateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlacká Magdaléna, Studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nesrovnalová Vendula, učitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubenka Josef, důchodce, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pluhař ml. Zdeněk, kněz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hamráková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bošňáková Agneša, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malich Lukas, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Študencová Zuzana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pokoráková Jana, logopedka, Větrník 556, 54941 Červený Kostelec
 • Pokorák Michal, obchodní ředitel, Větrník 556, 54941 Červený Kostelec
 • Matulová Elena , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matulová Judita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matulová Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pufflerová Eva, na materskej, Nám. Matice slovenskej 14/17, 965 01 Žiar nad Hronom
 • Pekarcikova Marta, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mačáková Anna, sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Burdychová Stanislava , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benčo Štefan, skladník, Solivarská 37, 08005 Prešov
 • Lutišanová Antónia , referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gažiová Darina, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlacká Michaela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kostrůnová Hana, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kachník Petr, řidič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kachníková Štěpánka, učitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lazový Ľubomír, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koharova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kořínková Jaromira, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Murcko Radoslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Nemcik Jozef, Elektromechanik, Sečovska Polianka, 09414 Vranov nad Toplov
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sadílek František Jakub, kněz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Totůšek Martin, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hnilicova Katarina , Nakupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vinopal Stanislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majak Stefan, knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ličková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajcovicova Zuzana, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sýkora Tomáš , študent medicíny, signatár si neželá zverejniť adresu
 • filipkova emilia, kadernicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • filipek antonin, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Suchoň Anton, technik, Čajkovského 46, 917 08 Trnava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Labis František, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zbuška Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zbušková Ľuboslava, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • ivanecka barbora, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oravcova Helena, Zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Boguská Oľga, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gurka Vladimír, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • soroka peter, biochemik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gurka František, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klepáč Ján, manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gurka Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lazor Peter , predavac, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gurka František, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Klepáč Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lazorová Adriana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klepáčová Eleonóra, etnologička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slabý Ondrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slabý Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slabý Daniel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slabý Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gurka Karol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slabá Mária, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gurková Martina, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kowalczyková Agata, průvodce, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sajgalikova Hilda, lekarka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ďurásová Katarína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ondrejková Jozefa, dôchodca, Tehelná 402, 90501 Senica
 • Ondrejka Jozef , muž, Tehelná 402, 90501 Senica
 • Ondrejka Marian , muž, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Plšková V., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Garbiar Pavol, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mariančíková Zuzana, študentka VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • stašík stano, hospodarsky orac., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halaj Jozef, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kůsova Maria, admin.pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • komárová lucia, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Iláš Peter, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fukasová Elena, teológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bittšanský Michal, lekársky fyzik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kurnavkova Gabriela, ucitelka, 1313, 02956 Zakamenne
 • Bendžala Tomáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macakova Daniela, zdravot.laborant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukianová Helena, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Veselá Jana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žemličková Juliana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chudobová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlinická Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Veselá Ľudmila , študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lányiová Zuzana, predajca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dalliova Lucia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kvašný Peter, odborný referent, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting