Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

Proti reinterpretovaniu Všeobecnej deklarácie ľudských práv

Krajiny združené v Organizácii spojených národov (OSN) oslávia 10. decembra 2008 60.výročie vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Radikálne skupiny, ktoré podporujú vykonávanie umelých potratov, plánujú pri príležitosti týchto osláv predložiť Valnému zhromaždeniu OSN petície, v ktorých požadujú prijatie všeobecného práva na potraty.

Toto úsilie vyvíjajú predovšetkým medzinárodné organizácie International Planned Parenthood Federation (Medzinárodná federácia plánovaného rodičovstva) a Maire Stopes International, teda organizácie, ktoré sú zodpovedné za potraty viac, ako ktorékoľvek iné organizácie na svete. Obidve organizácie majú silnú podporu v rámci OSN a ich snahy presadiť medzinárodné právo na potraty vítajú mnohé členské štáty, pravdepodobne väčšina byrokracie v OSN, a mocné americké nadácie, ktoré poskytujú milióny dolárov na podporu potratov v OSN a v krajinách na celom svete.

V decembri ich musíme zastaviť.

Chceme Vás preto poprosiť o podpísanie nižšie priloženej petície. Táto petícia bude prezentovaná v OSN 10. decembra 2008 počas osláv 60. výročia vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Podpíšte prosím petíciu a pošlite informáciu o možnosti jej podpory svojim priateľom a známym.

Podpisy pod túto petíciu sa zbierajú na celom svete. Pred zhromaždením OSN spojíme tieto naše podpisy s tými, ktoré sa v rovnakom duchu zbierajú v ostatných krajinách sveta a vytvoríme tak silnú protiváhu snahám reinterpretovať základné ustanovenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv v otázkach práva na život a ochrany rodiny.

Ďakujeme za Vašu podporu.

S úctou

RNDr. Ing. Marcela Dobešová
Predsedníčka
Fórum života, o. z.
Ing. Marek Michalčík
Výkonný riaditeľ
Fórum života, o. z.

Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

My, občania členských štátov Organizácie spojených národov, v roku, v ktorom oslavujeme 60. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv, prijatej a vyhlásenej rezolúciou Valného zhromaždenia OSN 217 A (III) z 10. decembra l948,

pripomínajúc, že

Všeobecná deklarácia ľudských práv je výdobytkom pre všetkých ľudí a pre všetky národy,

uvedomujúc si, že

ľudské práva, dôstojnosť, sloboda, rovnosť, solidarita a spravodlivosť vytvárajú duchovné a morálne dedičstvo, na ktorom je zjednotenie národov založené,

zdôrazňujúc, že

treba venovať dostatočnú pozornosť

 1. Právu na život každého človeka od počatia po prirodzenú smrť, s tým, že každé dieťa má právo byť počaté, narodené a vychovávané v rodine založenej na manželstve muža a ženy, ako aj s tým, že rodina je prirodzenou a základnou bunkou spoločnosti,
 2. Právu každého dieťaťa na výchovu jeho rodičmi, ktorí majú prednostné a základné právo rozhodnúť, aká výchova bude poskytnutá ich deťom.

Preto vyzývame

všetky vlády, aby správne interpretovali Všeobecnú deklaráciu ľudských práv tak, že:

Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť (Článok 3).

Muži aj ženy, ktorí dosiahli plnoletosť, majú právo, bez akéhokoľvek obmedzenia z dôvodov rasových, národnostných alebo náboženských, uzavrieť manželstvo a založiť si rodinu (Článok 16).

Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má nárok na ochranu spoločnosti a štátu (Článok 16).

Materstvo a detstvo majú nárok na osobitnú starostlivosť a pomoc (Článok 25).

Rodičia majú prednostné právo voliť druh vzdelania pre svoje deti (Článok 26).

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8569)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • Dalliová Katarína, sociálna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liptáková Janka, právnička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horvátová Viera, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horvát Štefan, manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novák Lukáš, vysokoškolský pedagog, Pujmanové 14, 14000 Praha 4
 • Stobrova Jana, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jozef Noga, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Libant Kristián, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kudláčová Zuzana , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Suchá Veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukačovičová Miroslava, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Prišťáková Michaela, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Monnichová Ivana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kysova Lucia, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jahodka Michal, podnikatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jahodkova Dana, lekarka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rosner Libor, inv. důchodce, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Izraelová Parcová Eva, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Izrael Pavel, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Chlupiková Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Brezániová Magdaléna, študentka VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Húdik Juraj, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dická Mária, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Komárová Eva, živnostníčka - finančná poradkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubiak Marian, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Siskova Elena, hotelierstvo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • otruba andrej, lektor, moyzesova 1 , 81105 bratislava
 • Betancort Betancort Roberto Carlos, recepcny, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Popjaková Eva, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tancárová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Man Zdeněk, právník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Titze Roman, knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cenkner Jozef, obotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • gablechová lubica, ucitel, fraštacka 27, 920 01 Hlohovec
 • Lačná Viera, Invalidná dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikula Vojtech, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nižníková PaedDr. Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mojzeš Peter, akademický pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baroková Katarína, Liečebný pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudák Slavomír, bankový úradník, Ťačevská 24, 085 01 Bardejov
 • Rešutík Ján, dobrovoľník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strmeňová Martina, ekonómka - účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Potančoková Janka, inv. dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slezáková Viera, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zahatlan Pavol, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vrana Ján, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Siman Jozef, Invalidný Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Siman Jozef, Invalidný Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kořínková Jaromíra, d, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oršulová Nikoleta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Geletková Katarina, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pastoráková Ľudmila , Učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kurdelová Bronislava, žena na MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kupcová Oľga, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kupec Ján, rušňovodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pastoráková Andrea , molekulárny genetik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • šinko michal, stavbár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukosz Ondřej, horník, Cihelní 2402, 735 06 Karviná 6
 • Holubík Tomáš, Fraud analyst, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bodnár Tomáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrusovka Klara, veterinarna lekarka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martinek František, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Masna Edita, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • gibalova eva, učitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kosegi Peter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polakovicova Emilia, účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Daněk Vojtěch, duchovní , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kozakova Helena, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajcar Zdeněk , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Štofová Michaela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Andrš Pavel, kněz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pluhařová ml. Marie, hudebnice, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martinek Jozef, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • polák leopold, důchodce, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Libantová Barbara, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimkovičová Alena, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marek Šimka, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Makva Martin, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malinková Jana, zdravotní sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vavrová Alexandra, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Okenica Dominik, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Moravčík Štefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vattaiová Monika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bitterová Anna , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Prievalský Pavol, rehoľník a katolícky kňaz, Kostolná 1, 940 62 Nové Zámky
 • Kovac Pavol, vyskumny pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Osvaldová Elena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Libant Matúš, sadovník, Piešťanská 23, 949 01 Nitra
 • Doms Alexander, geograf, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kučerová Jana, THP, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Migra Martin, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kóňová Veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • habovštiaková júlia, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Míčková Ludmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dráb Michal, medik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pospíšil ml. Ignác, bezpečnostní pracovník, Revoluční 14, 751 17 Horní Moštěnice
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hlipalova Veronika, sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ocilkova Renata, zivnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mudríková Eva, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kepková Jadwiga, rehoľná sestra-katechétka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malčeková Iveta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Korbelová Yveta, skladnice, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pilátová Zlata, THP, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Szeghyová Dominika, rehoľná sestra - učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pillár Miroslav, Kňaz , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mravcová Marta, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mravcová Mária, zdrav.sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrová Bernardína, Ekonóm, Dr. Fischera 4, 060 01 Kežmarok
 • Pekáriková Etela, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Havrilova Dagmar, Fin. manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaňo Tomáš, IT inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurcikova Alena, Farmaceut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Prokein Dusan, administrativny pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pekáriková Marika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dibdiak Daniel, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fliega Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Segecova Jana, fakturantka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vajdová Viktória, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babálobá Silvia, študentka, Chrobákova 2, 84102 Bratislava
 • Sedláčková Viera, Ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavol Chlebana, učiteě, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mlynárik Marián, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Neupauer Róbert, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting