Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

Proti reinterpretovaniu Všeobecnej deklarácie ľudských práv

Krajiny združené v Organizácii spojených národov (OSN) oslávia 10. decembra 2008 60.výročie vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Radikálne skupiny, ktoré podporujú vykonávanie umelých potratov, plánujú pri príležitosti týchto osláv predložiť Valnému zhromaždeniu OSN petície, v ktorých požadujú prijatie všeobecného práva na potraty.

Toto úsilie vyvíjajú predovšetkým medzinárodné organizácie International Planned Parenthood Federation (Medzinárodná federácia plánovaného rodičovstva) a Maire Stopes International, teda organizácie, ktoré sú zodpovedné za potraty viac, ako ktorékoľvek iné organizácie na svete. Obidve organizácie majú silnú podporu v rámci OSN a ich snahy presadiť medzinárodné právo na potraty vítajú mnohé členské štáty, pravdepodobne väčšina byrokracie v OSN, a mocné americké nadácie, ktoré poskytujú milióny dolárov na podporu potratov v OSN a v krajinách na celom svete.

V decembri ich musíme zastaviť.

Chceme Vás preto poprosiť o podpísanie nižšie priloženej petície. Táto petícia bude prezentovaná v OSN 10. decembra 2008 počas osláv 60. výročia vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Podpíšte prosím petíciu a pošlite informáciu o možnosti jej podpory svojim priateľom a známym.

Podpisy pod túto petíciu sa zbierajú na celom svete. Pred zhromaždením OSN spojíme tieto naše podpisy s tými, ktoré sa v rovnakom duchu zbierajú v ostatných krajinách sveta a vytvoríme tak silnú protiváhu snahám reinterpretovať základné ustanovenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv v otázkach práva na život a ochrany rodiny.

Ďakujeme za Vašu podporu.

S úctou

RNDr. Ing. Marcela Dobešová
Predsedníčka
Fórum života, o. z.
Ing. Marek Michalčík
Výkonný riaditeľ
Fórum života, o. z.

Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

My, občania členských štátov Organizácie spojených národov, v roku, v ktorom oslavujeme 60. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv, prijatej a vyhlásenej rezolúciou Valného zhromaždenia OSN 217 A (III) z 10. decembra l948,

pripomínajúc, že

Všeobecná deklarácia ľudských práv je výdobytkom pre všetkých ľudí a pre všetky národy,

uvedomujúc si, že

ľudské práva, dôstojnosť, sloboda, rovnosť, solidarita a spravodlivosť vytvárajú duchovné a morálne dedičstvo, na ktorom je zjednotenie národov založené,

zdôrazňujúc, že

treba venovať dostatočnú pozornosť

 1. Právu na život každého človeka od počatia po prirodzenú smrť, s tým, že každé dieťa má právo byť počaté, narodené a vychovávané v rodine založenej na manželstve muža a ženy, ako aj s tým, že rodina je prirodzenou a základnou bunkou spoločnosti,
 2. Právu každého dieťaťa na výchovu jeho rodičmi, ktorí majú prednostné a základné právo rozhodnúť, aká výchova bude poskytnutá ich deťom.

Preto vyzývame

všetky vlády, aby správne interpretovali Všeobecnú deklaráciu ľudských práv tak, že:

Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť (Článok 3).

Muži aj ženy, ktorí dosiahli plnoletosť, majú právo, bez akéhokoľvek obmedzenia z dôvodov rasových, národnostných alebo náboženských, uzavrieť manželstvo a založiť si rodinu (Článok 16).

Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má nárok na ochranu spoločnosti a štátu (Článok 16).

Materstvo a detstvo majú nárok na osobitnú starostlivosť a pomoc (Článok 25).

Rodičia majú prednostné právo voliť druh vzdelania pre svoje deti (Článok 26).

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8569)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • Zeliková Gabriela, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rybáková Lucie, zdravotní sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Straňáková Monika, bankový firemný poradca pre corporate, signatár si neželá zverejniť adresu
 • miculkova vladimira, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Piškaninová Štefánia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Froncova Magdalena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tužinská Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šmátralová Martina, marketingový manažer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holubíková Miroslava, studentka PhD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palásková Tereza, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fronc Gorazd, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hajtmarová Pavla, administrativní pracovnice, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Součková Alena, systémový specialista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mincak Lubos, programator, Novy Salas 15, 04417 Kosice-okolie
 • Pomšár Július, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slastanova Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Glemba Filip, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slašťanová Veronika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šahinová Libuša, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matušíková Mária, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Olexova Monika, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jiřík Petr, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mária Veselá, učitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • DERCZ Renata, Joanna, zdravotní sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mistríková-Vasileva Mária, Invalid, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kolcarkova Marie, Student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fellegiová Anastázia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hruška Vladimír, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šmiga Jozef, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šářec Richard, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poláková Iveta , zdrav. sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Frištyková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrlík Miroslav, IT konzultant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Potoma Jozef , nástrojár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Potomová Terézia, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nemčík Kamil, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krigovska Mariana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Barna Marián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Barnová Alena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janoťáková Monika, študentka VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihová Eva, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Suchý Ing. Tomáš, výskumný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koscova Maria, specialny pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Terefenková Petronela, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Suchá Gabriela, asistentka konateľa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Terefenková Eva, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čurová Katrína, Vysokoškolský pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Makišová Jana, marketingový pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fekete Katarína, pojišťovací agent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fekete Adam, pojišťovací agent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bachorec František, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čura Peter, Obchodný zástupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Nádaský Jozef, advokát, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Babál Michal, začínajúci vedecký pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filová Katarína, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hlinická Gabriela, administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kráľovská Vanda, liečebný pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filová Emília, upratovačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filo Peter, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vachanová Magdaléna, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sedláková Eva, asistentka riaditeľa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kleinwächterová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rešetová Zuzana, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Němečková Renata, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valašťan Milan, projektant, Mostová 5, 92701 Šaľa
 • Budzakova Monika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miklášová Eva, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kuffová Eva, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janoťákková Marta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Burganová Anna , zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Antoni Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Golian Ján, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balek Robert, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Husek Marian Jiří, kněz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ligač Ondrej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dutková sr.Pavla , rehoľná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Goryl Josef, kněz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sninčáková Barbora, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Opela Ján, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vavro Sebastian, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vavrová Dagmar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Poliačiková Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šefčíková Emília, krajčírka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Danišovská Katarína, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Danišovský Štefan, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Augustin Ivan Marius, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dobiašová Radka, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mišo Miroslav, metrológ, Kukučínova 56, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
 • Chovanec Marián, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dancova Petra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dancova Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dancova Maria , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dancova Michaela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belisová Gabriela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horecký Ľuboš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šebeňová Ľubica, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benčíková Ivana, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valent Andrej, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kostura Miroslav, sofer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kosturova Agata , opatrovatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balážová Jana, projektový manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babača Ivan, študent Vš , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krupa Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krupová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • krutský lukáš, truhlář, Vyšší Brod 125, 382 73 Vyšší Brod
 • Pikna st. Jozef, katechét, Hlboká 16, 91701 Trnava
 • Sabo Lukáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrášová Monika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palková Lucia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ungvarská Zuzana, odborný asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palko Martin, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kraus Jozef, kňaz, A. Moyzesa 73, 038 43 Kláštor pod Znievom
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bakšiova Michalela, diplomovana vseobecna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balún František, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kmeťová Zuzana, materska dovolenka, predtym ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škodová Mária, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ficikova Anna, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šofrankova Annamaria, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lábský Marian, elektroudržba, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hordějčuková Marie, kuchařka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lábská Marta, krajčírka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kováčová anna, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dolný Ján, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vyvozil Miroslav, OSVČ, 0řechová, 78501 Šternberk
 • Petrášek Martin, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Verný Ladislav, právnik, Podzámska l, 940 61 Nové Zámky
 • Majda Marián, duchovný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Peťková Ingrid, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Peťko Ivan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Monika Ferková, ----------------------------------------------vychvovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štaffen Jaroslav, Platanová 1, 01007 Žilina
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis


Platon webhosting