Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

Proti reinterpretovaniu Všeobecnej deklarácie ľudských práv

Krajiny združené v Organizácii spojených národov (OSN) oslávia 10. decembra 2008 60.výročie vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Radikálne skupiny, ktoré podporujú vykonávanie umelých potratov, plánujú pri príležitosti týchto osláv predložiť Valnému zhromaždeniu OSN petície, v ktorých požadujú prijatie všeobecného práva na potraty.

Toto úsilie vyvíjajú predovšetkým medzinárodné organizácie International Planned Parenthood Federation (Medzinárodná federácia plánovaného rodičovstva) a Maire Stopes International, teda organizácie, ktoré sú zodpovedné za potraty viac, ako ktorékoľvek iné organizácie na svete. Obidve organizácie majú silnú podporu v rámci OSN a ich snahy presadiť medzinárodné právo na potraty vítajú mnohé členské štáty, pravdepodobne väčšina byrokracie v OSN, a mocné americké nadácie, ktoré poskytujú milióny dolárov na podporu potratov v OSN a v krajinách na celom svete.

V decembri ich musíme zastaviť.

Chceme Vás preto poprosiť o podpísanie nižšie priloženej petície. Táto petícia bude prezentovaná v OSN 10. decembra 2008 počas osláv 60. výročia vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Podpíšte prosím petíciu a pošlite informáciu o možnosti jej podpory svojim priateľom a známym.

Podpisy pod túto petíciu sa zbierajú na celom svete. Pred zhromaždením OSN spojíme tieto naše podpisy s tými, ktoré sa v rovnakom duchu zbierajú v ostatných krajinách sveta a vytvoríme tak silnú protiváhu snahám reinterpretovať základné ustanovenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv v otázkach práva na život a ochrany rodiny.

Ďakujeme za Vašu podporu.

S úctou

RNDr. Ing. Marcela Dobešová
Predsedníčka
Fórum života, o. z.
Ing. Marek Michalčík
Výkonný riaditeľ
Fórum života, o. z.

Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

My, občania členských štátov Organizácie spojených národov, v roku, v ktorom oslavujeme 60. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv, prijatej a vyhlásenej rezolúciou Valného zhromaždenia OSN 217 A (III) z 10. decembra l948,

pripomínajúc, že

Všeobecná deklarácia ľudských práv je výdobytkom pre všetkých ľudí a pre všetky národy,

uvedomujúc si, že

ľudské práva, dôstojnosť, sloboda, rovnosť, solidarita a spravodlivosť vytvárajú duchovné a morálne dedičstvo, na ktorom je zjednotenie národov založené,

zdôrazňujúc, že

treba venovať dostatočnú pozornosť

 1. Právu na život každého človeka od počatia po prirodzenú smrť, s tým, že každé dieťa má právo byť počaté, narodené a vychovávané v rodine založenej na manželstve muža a ženy, ako aj s tým, že rodina je prirodzenou a základnou bunkou spoločnosti,
 2. Právu každého dieťaťa na výchovu jeho rodičmi, ktorí majú prednostné a základné právo rozhodnúť, aká výchova bude poskytnutá ich deťom.

Preto vyzývame

všetky vlády, aby správne interpretovali Všeobecnú deklaráciu ľudských práv tak, že:

Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť (Článok 3).

Muži aj ženy, ktorí dosiahli plnoletosť, majú právo, bez akéhokoľvek obmedzenia z dôvodov rasových, národnostných alebo náboženských, uzavrieť manželstvo a založiť si rodinu (Článok 16).

Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má nárok na ochranu spoločnosti a štátu (Článok 16).

Materstvo a detstvo majú nárok na osobitnú starostlivosť a pomoc (Článok 25).

Rodičia majú prednostné právo voliť druh vzdelania pre svoje deti (Článok 26).

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8569)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • Chrobok Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • krótki radek, obchodník, C I 39/97-98, 018 41 Dubnica nad váhom
 • Kropiľáková Renáta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krchnáková Mária, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Boorová Miroslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švagerková Viera, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švagerko Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švagerková Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Nizner Pavol, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jenčíková Blanka, inv.dôch., Púpavová 37, 841 04 Bratislava 4
 • Páleník Ján, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jenčík Peter, podnikatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vnencakova Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vnencak Juraj, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sopko Marek, Komenskeho 666/11, 95618 Bosany
 • Olšová Katarína, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kamená Veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Komornikova Alena, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Komornik Lubos, softverovy inzinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kútniková Ivana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Záborský Ladislav, akademický maliar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Plichtova Anna, doktorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Záborská Mária, opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chritz Ernest, železničiar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Egrešiová Marietta, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šoltisová Zuzana , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ladislav Egreši, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uher Martin, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šoltisová Anna , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Boldy František, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Branková Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zimen Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krasňan František, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihoková Jozefína, reholnička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hromadová Michala, sociálna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Oksošová Anna, podnikateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paška Ladislav, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schubertová Emilia, pedagóg hudby, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gabániová Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sopková Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ambrož David, kněz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bernard Eduard, důchodce, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bernardová Sylva, důchodkyně, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Salcburgerová Barbora, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubišová Ľuboslava, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Beňadiková Mária, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dilong Jan , technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kořínková Marie, zdravotní sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petríková Martina, MD,učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kohútová Silvia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sirgelyová Veronika, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Prokeš Ľubomír , THP, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brychtová Anna, sekretářka, 1.máje 66, 588 22 Luka nad Jihlavou
 • Nováková Helena , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smoleň Milan , konštruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smoleňová Mária, grafik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vavrečka Jakub, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bátorová Monika, študent, Turie 222, 01312 Turie
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dovala Juraj, kňaz CČSH, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Prokeš Peter, finančný kontrolór, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Peťová Mária, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gažová Beata, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Littvová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malinová Miroslava, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chochula Ján, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halašová Beata, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bacigalova Lenka, učiteľka ZŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šudáková Marie, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ginzeriová Monika, psychologička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zuzana Hruskova, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balunová Zlata, asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • BALUN Peter, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hodáňová Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bednárová Jana, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grejtak Stanislav, Informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrdá Katarína, pedagóg, Moštenica 74, 97613 Slovenská Ľupča
 • Bošňáková Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mucha Marek , Študent, Moyzesova 838, 01501 Rajec
 • Valúchová Jana, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaňková Petra, pastorační asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Joščáková Ivana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Angyal Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sikorová Bronislava, Kuchařka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blazkova Jindriska, Student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mitrová Katarína, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • bosko vladimir, kazatelsky asistent, bozeny nemcovej 3, 962 32 sliac
 • rosinova eva, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bajerová Magdaléna, pastorační asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Baranova Ivana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ficiková Helena, študent , Pokroku 7, 04011 Košice
 • Baran Jura, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tumpachová Renata, zdravotní sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tumpachová Renata, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stanková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurková Alžbeta , dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macáková Alžbeta , inžinier - ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jamrichová Martina, študent:), signatár si neželá zverejniť adresu
 • Orvoš Daniel, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vráblová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halašová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baranovič Alexander, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zikeš Zdeněk , Buková , 013 61 Bytča
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Košút Mário, špecialista strategického nákupu, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pastorova Magdalena, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Syč Ľubomír, staveb. ing, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gažúr Roman, Kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dolny Frantisek, programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rotreklová Hana, redaktorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kocumová Helena, úřednice, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Orság Miroslav, IT, Paradna 185, 044 43 Budimír
 • Macáková Jana, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dolná Agnesa, ekonóm, Budimír 232, 044 43 Budimír
 • Melišík Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valúch Ľuboš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kozáková Martina, architekt, U Studně 5, 58605 Jihlava
 • schabjuk Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lach Peter, samostatný referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomášková Marie, studentka medicíny, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Eliašová Jaroslava, učtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šváček Otakar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stefanikova Katarina, vychovavatelka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szőllős Ján, farár, Zrínskeho 2, 811 03 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mareková Alžbeta, detská sestra, Pri majeri 7, 956 21 Jacovce
 • Kollár Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marek Ján, SZČO, Pri majeri 7, 956 21 Jacovce
 • Kürti Štefan, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pánik Renát, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Veseková Martina, sociálny asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lovič Maroš, Rímskokatolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koprdová Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Micienka Matej, student VS, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubčáková Anna, rehoľná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting