Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

Proti reinterpretovaniu Všeobecnej deklarácie ľudských práv

Krajiny združené v Organizácii spojených národov (OSN) oslávia 10. decembra 2008 60.výročie vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Radikálne skupiny, ktoré podporujú vykonávanie umelých potratov, plánujú pri príležitosti týchto osláv predložiť Valnému zhromaždeniu OSN petície, v ktorých požadujú prijatie všeobecného práva na potraty.

Toto úsilie vyvíjajú predovšetkým medzinárodné organizácie International Planned Parenthood Federation (Medzinárodná federácia plánovaného rodičovstva) a Maire Stopes International, teda organizácie, ktoré sú zodpovedné za potraty viac, ako ktorékoľvek iné organizácie na svete. Obidve organizácie majú silnú podporu v rámci OSN a ich snahy presadiť medzinárodné právo na potraty vítajú mnohé členské štáty, pravdepodobne väčšina byrokracie v OSN, a mocné americké nadácie, ktoré poskytujú milióny dolárov na podporu potratov v OSN a v krajinách na celom svete.

V decembri ich musíme zastaviť.

Chceme Vás preto poprosiť o podpísanie nižšie priloženej petície. Táto petícia bude prezentovaná v OSN 10. decembra 2008 počas osláv 60. výročia vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Podpíšte prosím petíciu a pošlite informáciu o možnosti jej podpory svojim priateľom a známym.

Podpisy pod túto petíciu sa zbierajú na celom svete. Pred zhromaždením OSN spojíme tieto naše podpisy s tými, ktoré sa v rovnakom duchu zbierajú v ostatných krajinách sveta a vytvoríme tak silnú protiváhu snahám reinterpretovať základné ustanovenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv v otázkach práva na život a ochrany rodiny.

Ďakujeme za Vašu podporu.

S úctou

RNDr. Ing. Marcela Dobešová
Predsedníčka
Fórum života, o. z.
Ing. Marek Michalčík
Výkonný riaditeľ
Fórum života, o. z.

Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

My, občania členských štátov Organizácie spojených národov, v roku, v ktorom oslavujeme 60. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv, prijatej a vyhlásenej rezolúciou Valného zhromaždenia OSN 217 A (III) z 10. decembra l948,

pripomínajúc, že

Všeobecná deklarácia ľudských práv je výdobytkom pre všetkých ľudí a pre všetky národy,

uvedomujúc si, že

ľudské práva, dôstojnosť, sloboda, rovnosť, solidarita a spravodlivosť vytvárajú duchovné a morálne dedičstvo, na ktorom je zjednotenie národov založené,

zdôrazňujúc, že

treba venovať dostatočnú pozornosť

 1. Právu na život každého človeka od počatia po prirodzenú smrť, s tým, že každé dieťa má právo byť počaté, narodené a vychovávané v rodine založenej na manželstve muža a ženy, ako aj s tým, že rodina je prirodzenou a základnou bunkou spoločnosti,
 2. Právu každého dieťaťa na výchovu jeho rodičmi, ktorí majú prednostné a základné právo rozhodnúť, aká výchova bude poskytnutá ich deťom.

Preto vyzývame

všetky vlády, aby správne interpretovali Všeobecnú deklaráciu ľudských práv tak, že:

Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť (Článok 3).

Muži aj ženy, ktorí dosiahli plnoletosť, majú právo, bez akéhokoľvek obmedzenia z dôvodov rasových, národnostných alebo náboženských, uzavrieť manželstvo a založiť si rodinu (Článok 16).

Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má nárok na ochranu spoločnosti a štátu (Článok 16).

Materstvo a detstvo majú nárok na osobitnú starostlivosť a pomoc (Článok 25).

Rodičia majú prednostné právo voliť druh vzdelania pre svoje deti (Článok 26).

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8569)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • Gavaľová Mária, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Surmová Zuzana, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adámeková Helena, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajňáková Adriana, Učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cibírová Anna, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurucová Ľudmila, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rašpľa Marek, Robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švihoríková Lýdia, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Knižová Mária, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šajgalíková Klementína, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Glovadský Peter, Robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tvrdoňová Zuzana, projektantka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brašková Margita, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tvrdoň Marián, uradnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čolnoková Magda, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Franek Damián, živnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zajková Eva, uradnička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Semancová Mária, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopilec Róbert, ekológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Metalová Magdaléna, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Coková Oľga, uradnička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurová Alžbeta, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lauková Mária, uradnička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fedáková Mária, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čepček Juraj, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fedák Jozef, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chudý Juraj, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kondášová Jozefína, Právnička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ažaltovičová Veronika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mederly Pavol, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubecká Anna, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vašš Martin, čašník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Barvirčákvá Magda, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kiššová Oľga, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horská Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Timočková Tatiana, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pekerová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Leššová Eva, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rajec Anton, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malaťáková Mária, Manažérka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Timočko Michal, obchodník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Murcko Filip, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lešš Michal, automechanik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nemergutová Alena, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balintová Magda, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Czuberková Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pločicová Zdena, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vlasáková Zuzana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Muchová Anna, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vlasák František, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dvoran Patrícius, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vružeková Monika, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dvoranová Magda, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurášková Terézia, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šrank František, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šranková Irena, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kanálik Jozef, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Račko Jozef, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bitterová Mária, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Račková Blažena, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mokrášová Katarína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tokarčík František, študent vš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juríková Anna, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šurinová Helena, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Konečná Daniela, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pekáriková Mária, technička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ovšany Jaroslav , Kuchár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tvrdoňová Zuzana, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ovšanyová Lucia, Zdravotníctvo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rábeková Jana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mikláš Dominik, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nagy Erik, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ažaltovičová Terézia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolláriková Alena, živnostníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vindišová Jozefína, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Molnárová František, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Molnárová Viera, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šipulová Veronika, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zaťko Jaroslav , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bečárová Edita, upratovačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marcinová Verona, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubalová Dana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Treščáková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beniaková Irena, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nováľová Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubalová Katarína, sociálna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kriváň Andrej, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaššová Emília, kuchárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nedelková Marta, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sklenárová Darina, kuchárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grecová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šedivý Jozef, vodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zatopková Magda, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Máčaj Ján, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hriňová Emília, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vindiš Štefan, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slivka Marián, Podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mockerová Emília, farmaceutka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sivčo Michal, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mocker Tibor, technik PC, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Košická Vierča, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Košický Štefan, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Muková Terézia, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Golianová Katarína, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Košická Irena, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gabániová Mária, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švaralová Andrea, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kmecová Helena, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mindová Oľga, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kollárik Ján, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kušnírová Oľga, Učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Melová Magda, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cok Milan, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajovská Helena, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slezáková Mária, detská sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oblasová Mária, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Milý Július , Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Milá Agnesa, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laciková Helena, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Murcko Ing. Miroslav, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtechová Eva, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Varcholová Danka, Podnikateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tichanská Katarína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uherová Anna, Učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Andrejčák Jozef, THP, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Thuroczyová Anna , dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurišová Marina, Správca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Struňáková Gabriela, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Struňáková Dominika, Zdr.sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrubovčáková Marta, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vilčková Katarína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kráľ Ján , Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Debrecenyi Peter, Lesník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dupejová Valéria, Ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kužmová Mária , fin.učtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kuľhová Mária, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pacoľáková Mária, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horvátová Mária, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Demjančíková Elena, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Harakaľová Silvia, Soc.pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rujak Cyril, Robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čorná Anna, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Džupinová Kristína, Zdr.sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hodorová Monika, Predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kožanová Angelika, Soc.pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petriková Eva, Učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majeriková Alžbeta, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting