Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

Proti reinterpretovaniu Všeobecnej deklarácie ľudských práv

Krajiny združené v Organizácii spojených národov (OSN) oslávia 10. decembra 2008 60.výročie vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Radikálne skupiny, ktoré podporujú vykonávanie umelých potratov, plánujú pri príležitosti týchto osláv predložiť Valnému zhromaždeniu OSN petície, v ktorých požadujú prijatie všeobecného práva na potraty.

Toto úsilie vyvíjajú predovšetkým medzinárodné organizácie International Planned Parenthood Federation (Medzinárodná federácia plánovaného rodičovstva) a Maire Stopes International, teda organizácie, ktoré sú zodpovedné za potraty viac, ako ktorékoľvek iné organizácie na svete. Obidve organizácie majú silnú podporu v rámci OSN a ich snahy presadiť medzinárodné právo na potraty vítajú mnohé členské štáty, pravdepodobne väčšina byrokracie v OSN, a mocné americké nadácie, ktoré poskytujú milióny dolárov na podporu potratov v OSN a v krajinách na celom svete.

V decembri ich musíme zastaviť.

Chceme Vás preto poprosiť o podpísanie nižšie priloženej petície. Táto petícia bude prezentovaná v OSN 10. decembra 2008 počas osláv 60. výročia vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Podpíšte prosím petíciu a pošlite informáciu o možnosti jej podpory svojim priateľom a známym.

Podpisy pod túto petíciu sa zbierajú na celom svete. Pred zhromaždením OSN spojíme tieto naše podpisy s tými, ktoré sa v rovnakom duchu zbierajú v ostatných krajinách sveta a vytvoríme tak silnú protiváhu snahám reinterpretovať základné ustanovenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv v otázkach práva na život a ochrany rodiny.

Ďakujeme za Vašu podporu.

S úctou

RNDr. Ing. Marcela Dobešová
Predsedníčka
Fórum života, o. z.
Ing. Marek Michalčík
Výkonný riaditeľ
Fórum života, o. z.

Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

My, občania členských štátov Organizácie spojených národov, v roku, v ktorom oslavujeme 60. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv, prijatej a vyhlásenej rezolúciou Valného zhromaždenia OSN 217 A (III) z 10. decembra l948,

pripomínajúc, že

Všeobecná deklarácia ľudských práv je výdobytkom pre všetkých ľudí a pre všetky národy,

uvedomujúc si, že

ľudské práva, dôstojnosť, sloboda, rovnosť, solidarita a spravodlivosť vytvárajú duchovné a morálne dedičstvo, na ktorom je zjednotenie národov založené,

zdôrazňujúc, že

treba venovať dostatočnú pozornosť

 1. Právu na život každého človeka od počatia po prirodzenú smrť, s tým, že každé dieťa má právo byť počaté, narodené a vychovávané v rodine založenej na manželstve muža a ženy, ako aj s tým, že rodina je prirodzenou a základnou bunkou spoločnosti,
 2. Právu každého dieťaťa na výchovu jeho rodičmi, ktorí majú prednostné a základné právo rozhodnúť, aká výchova bude poskytnutá ich deťom.

Preto vyzývame

všetky vlády, aby správne interpretovali Všeobecnú deklaráciu ľudských práv tak, že:

Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť (Článok 3).

Muži aj ženy, ktorí dosiahli plnoletosť, majú právo, bez akéhokoľvek obmedzenia z dôvodov rasových, národnostných alebo náboženských, uzavrieť manželstvo a založiť si rodinu (Článok 16).

Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má nárok na ochranu spoločnosti a štátu (Článok 16).

Materstvo a detstvo majú nárok na osobitnú starostlivosť a pomoc (Článok 25).

Rodičia majú prednostné právo voliť druh vzdelania pre svoje deti (Článok 26).

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8569)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • Kunová Mária, technický pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sobolič Ján, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Režný Róbert, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filipova Katarina, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Markušová Anna, adm. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valentová Darina, adm. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Seidlova Jana, student VS, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rigasová Monika, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ragula Jozef, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabová Mária , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hečková Eva , zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brnová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dolnikova jana, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kundriková Daniela , ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Skodackova Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skodacek Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • SRAMKOVA NATALIA, STUDENT, BUCINOVA 16, 821 07 BRATISLAVA
 • Vranečková Zdenka, admin. pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lexmann Karin, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fabianova mICHAELA, vychovavatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holičová Emília, uradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vranečková Martina, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Králiková Mária, asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Secova Etela, zamestnancec samospravy, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tylková Lucia, veda a výskum, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drugová Mária, asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdoš Pavol , katolícky kňaz , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Biela Jana, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • skvarka miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Košík Tomáš , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Badová Mária, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žižák Juraj, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Farkašová Mária , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaušitz Matej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Husovsky Jan, reholnik, Masiarska 6, 040 01 Kosice
 • Mikolášik Michal, sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oravcova Adriana, admin. pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • PhDr. Koltner Jozef, stredošk. pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčová Katarína, studijná referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filip Anton, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smerek Rastislav, logistik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bezák Ing. Ján, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pullmanová Lucia, učiteľka ZŠ, SŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Uhlíková Ľudmila, učiteľka na SŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Javorková Monika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liberková Terézia, referent, Letná 39, 04001 Košice
 • Filas Stefan, Hudobnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Guštafíková Margita, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Peter Bračok, živnostník, Osuského 4, 85103 Bratislava
 • Homzova Anna, ucitelka, Zimna 66, 052 01 Spisska Nova Ves
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Markovic Stanislav , Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kopačka Milan , konštruktér, Karpatská 125, 900 33 Marianka
 • Maštenová Anna, dôchodca, A. Hlinku 2317/34, 960 01 Zvolen
 • Konc Jozef, kňaz , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pírek Martin, lektor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slobodová Martina, lékárnice, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jackova Stanislava, Student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pašuth Ondrej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Motýľová Lenka, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chmelova Lucia, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štyrák Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jagnešák Ján, administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benčič Miloš, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jagnešáková Daniela, marketingový pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Husar Jakub, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šinálová Eva, živnostníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šinál František, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šinál Jozef, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • PharmDr. Malychová Slávka, farmaceut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Feketeová Veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Straňanková Mária, teacher, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ing. Malych Rastislav, PhD, dizajnér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szabova Miriam, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Debnárová Iveta, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mončekova Kvetoslava, THP, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brenkus Peter, kňaz, Výčapy-Opatovce 469, 95144 Výčapy-Opatovce
 • Melo Ivan, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šantova Alena, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Moncek Peter , robotnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cích Pavol, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurica Ján, kňaz, vysokoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lehoczký Peter, stavebný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurica Ján, kňaz, vysokoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Contoflasky Adrián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolarovičová Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Machová Cecília, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šnajdar Norbert , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Struhárová Anna, rehoľna sestra, sociálna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaník Lukáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vinklárek Jordán, duchovní, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borecký Jaroslav, správca budovy, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Solčanská Martina, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rajská Anna, ošetrovatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rajský Ján, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrebíková Jana, študent, Poľná 22, 059 52 Veľká Lomnica
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dado Branislav , kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Csizmárová Mária , dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hermáneková Mária, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Farbár Peter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamovská Zuzana, Učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Crkon Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zaťková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Murinová Lenka, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • fedorcik marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Banacka Bibiana, uradnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cingelová Mária, analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sirgelyova Lenka, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Géci Eugen, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Domesová Soňa , personalistka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karácsonyová Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hegely Štefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hegelyová Agáta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hegelyová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Motyková Iveta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Huskova Bibiana, krajcirka, Obrancov mieru 324/1, 97223 Dolne Vestenice
 • Mlynarčík Peter, kňaz-VŠ učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valentova Lenka, žena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Targošová Miroslava, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žúreková Štefková Natália, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žúrek Marek, zivnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lencz Tomáš, Informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lazový Jozef, študent, Visolaje 26, 01861 Beluša
 • Hlavna Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žúrkova Renáta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabadková Helena, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jasaňová Marta, Obch. zástupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrin Martin, CAD Inzinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cichý Jozef , podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cichá Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Velacková Janka, elektrotechnik, Pod Hájom 1358/135-22, 01841 Dubnica nad váhom
 • Cichá Antónia, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • skotnicka ivana, pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pocsik Matej, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kanda Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • PILARČÍK Ľubomír, Kňaz, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šumichrast Anton, živnostník, Kamenec 10, 914 41 Nemšová
 • Fratrič Michal, VŠ študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Papšová Lenka, zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Papšo Juraj, Informatik, Kuklovská 58, 84104 Bratislava


Platon webhosting