Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

Proti reinterpretovaniu Všeobecnej deklarácie ľudských práv

Krajiny združené v Organizácii spojených národov (OSN) oslávia 10. decembra 2008 60.výročie vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Radikálne skupiny, ktoré podporujú vykonávanie umelých potratov, plánujú pri príležitosti týchto osláv predložiť Valnému zhromaždeniu OSN petície, v ktorých požadujú prijatie všeobecného práva na potraty.

Toto úsilie vyvíjajú predovšetkým medzinárodné organizácie International Planned Parenthood Federation (Medzinárodná federácia plánovaného rodičovstva) a Maire Stopes International, teda organizácie, ktoré sú zodpovedné za potraty viac, ako ktorékoľvek iné organizácie na svete. Obidve organizácie majú silnú podporu v rámci OSN a ich snahy presadiť medzinárodné právo na potraty vítajú mnohé členské štáty, pravdepodobne väčšina byrokracie v OSN, a mocné americké nadácie, ktoré poskytujú milióny dolárov na podporu potratov v OSN a v krajinách na celom svete.

V decembri ich musíme zastaviť.

Chceme Vás preto poprosiť o podpísanie nižšie priloženej petície. Táto petícia bude prezentovaná v OSN 10. decembra 2008 počas osláv 60. výročia vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Podpíšte prosím petíciu a pošlite informáciu o možnosti jej podpory svojim priateľom a známym.

Podpisy pod túto petíciu sa zbierajú na celom svete. Pred zhromaždením OSN spojíme tieto naše podpisy s tými, ktoré sa v rovnakom duchu zbierajú v ostatných krajinách sveta a vytvoríme tak silnú protiváhu snahám reinterpretovať základné ustanovenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv v otázkach práva na život a ochrany rodiny.

Ďakujeme za Vašu podporu.

S úctou

RNDr. Ing. Marcela Dobešová
Predsedníčka
Fórum života, o. z.
Ing. Marek Michalčík
Výkonný riaditeľ
Fórum života, o. z.

Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

My, občania členských štátov Organizácie spojených národov, v roku, v ktorom oslavujeme 60. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv, prijatej a vyhlásenej rezolúciou Valného zhromaždenia OSN 217 A (III) z 10. decembra l948,

pripomínajúc, že

Všeobecná deklarácia ľudských práv je výdobytkom pre všetkých ľudí a pre všetky národy,

uvedomujúc si, že

ľudské práva, dôstojnosť, sloboda, rovnosť, solidarita a spravodlivosť vytvárajú duchovné a morálne dedičstvo, na ktorom je zjednotenie národov založené,

zdôrazňujúc, že

treba venovať dostatočnú pozornosť

 1. Právu na život každého človeka od počatia po prirodzenú smrť, s tým, že každé dieťa má právo byť počaté, narodené a vychovávané v rodine založenej na manželstve muža a ženy, ako aj s tým, že rodina je prirodzenou a základnou bunkou spoločnosti,
 2. Právu každého dieťaťa na výchovu jeho rodičmi, ktorí majú prednostné a základné právo rozhodnúť, aká výchova bude poskytnutá ich deťom.

Preto vyzývame

všetky vlády, aby správne interpretovali Všeobecnú deklaráciu ľudských práv tak, že:

Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť (Článok 3).

Muži aj ženy, ktorí dosiahli plnoletosť, majú právo, bez akéhokoľvek obmedzenia z dôvodov rasových, národnostných alebo náboženských, uzavrieť manželstvo a založiť si rodinu (Článok 16).

Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má nárok na ochranu spoločnosti a štátu (Článok 16).

Materstvo a detstvo majú nárok na osobitnú starostlivosť a pomoc (Článok 25).

Rodičia majú prednostné právo voliť druh vzdelania pre svoje deti (Článok 26).

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8569)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Polková Miroslava, študentka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matejovová Jarmila, ekonóm, Moskovská 16, 811 08 Bratislava
 • Simkovicova Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vasiľová Jozefina, ergoterapeut, Moskovská 2, 071 01 Michalovce
 • Podivinská Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudec Samuel, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kureková Sidónia , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sevcikova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Josieková Jana, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valovič Miroslav, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimo Jozef, elektromontér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimová Božena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimová Andrea , nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimová Katarína, študentka, Volgogradská 27/25, 036 08 Martin
 • Burdové Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halama Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vladimír Fatrsík, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Solčiansky Anton, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hupková Daniela, učitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hazdova Lubica, živnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Regešová Ľudmila, účtovníčka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Michaleckova Andrea, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Németh Stanislav, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kasala Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • John Cyril, katolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubizniak Peter, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zibalová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tetakova adela, lekar, Hrustin 458, 02952 Hrustin
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gábriš Andrej, projektový manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Machala Marek, pomocník důlního měřiče a geologa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Báťa Ľubomír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Masar Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vanek Martin, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomaščíková Zuzana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poništ Silvester, Javorová 20, 94701 Hurbanovo
 • Kaločajová Terézia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Endrychova Viera, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vanova Olga, materska, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Niemcova Anna, Malinova 254, 97213 Nitrianske Pravno
 • Niemcova Luboslava, Malinova 254, 97213 Nitrianske Pravno
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • drobný jozef, kňaz, trencianska 757/1, 01851 novadubnica
 • Kalocajova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Križanová Jana, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halaš Marián, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polačková Agáta, VŠ zdravot.prac., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Solárová Jana , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gruľa Matej, študent FMFI, UK, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ardon Radoslav, student VS, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krivosudský Pavol, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majtaníková Gabriela, novinárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlaváčová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kováčik tomáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Heiser Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vinczeová Anna , ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macák Dušan, chemický inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matina Anton, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kosikova Silvia , administrativa, M.Razusa 14, 91101 Trencin
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • stencl martin, student, repasskeho 4, 84102 bratislava
 • stencl martin, student, repasskeho 4, 84102 bratislava
 • Tokarčíková Zita, matematik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sarisska Maria, katechetka, Pod Papierňou, 085 01 Bardejov
 • Škurlová Katarína, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šimonffyová Božena, očný optik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Funketová Jana, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kačmarik Mario, študent, Kollárova, 05201 Sp. Nova Ves
 • Balcar Adam, státní správa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bielekova Michala, psychologicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Simo Martin, student, T. Tekela, 91701 Trnava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Stehlík Mario, Student, Ludvika.Svobodu 12/24, 97901 Rimavská Sobota
 • Daňko Jozef, študent, Podhúšť 289, 027 55 Dlhá nad Oravou
 • Berkešová Mária, Študent, Mochovská 22, 934 05 Levice
 • Majda Tomáš, zamestnanec št. správy, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ďurina Viliam, Programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Floryk David, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Wiedermann Vladimír, Programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lavrikova Gabriela, fyzioterapeut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • malár richard, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Milčová Milada, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďuratný Michal , inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďuratná Jana , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vlasák Vladimír, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďuratný Anton, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďuratna Gabriela, admin.pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oparty Peter, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Opartyová Ľudmila, PaM, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtech Rastislav, referent cestovnej kancelarie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Urbanová Ivana, vychovávateľka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martausova Marieta, učitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drobňáková Barbora, na materskej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopálová Ľubica, administr. pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Charvátová Paulína, THP, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vasková Mária, ženská sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vasko Martin, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rehakova Dasa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pejřimovská Jitka, psycholog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pejřimovský Ing. Mgr. Josef, lesník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petr Tomáš, Technik, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďuricová Alena, upratovačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Puváková Terézia, strihačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jankechová Anna, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dadík Michal, predseda PD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Cibor Leszek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dadíková Magdaléna, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halmešová Alena, VŠ pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szelesová Adriána, Ľ. Štúra 7, 045 01 Moldava nad Bodvou
 • Mráz Ján, stavebný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Smatana Pavel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bodlalová Ivona, štátny radca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lenčová Iveta, matka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kacmarikova Margareta, vysokoškolsky ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrátna Naďa, architektka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vachová Darina, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hankovský Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hankovská Štefánia , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hankovská Ivana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filler Vlastimil, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hankovská Andrea, assistant of general manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Serdelová Jana, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting