Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

Proti reinterpretovaniu Všeobecnej deklarácie ľudských práv

Krajiny združené v Organizácii spojených národov (OSN) oslávia 10. decembra 2008 60.výročie vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Radikálne skupiny, ktoré podporujú vykonávanie umelých potratov, plánujú pri príležitosti týchto osláv predložiť Valnému zhromaždeniu OSN petície, v ktorých požadujú prijatie všeobecného práva na potraty.

Toto úsilie vyvíjajú predovšetkým medzinárodné organizácie International Planned Parenthood Federation (Medzinárodná federácia plánovaného rodičovstva) a Maire Stopes International, teda organizácie, ktoré sú zodpovedné za potraty viac, ako ktorékoľvek iné organizácie na svete. Obidve organizácie majú silnú podporu v rámci OSN a ich snahy presadiť medzinárodné právo na potraty vítajú mnohé členské štáty, pravdepodobne väčšina byrokracie v OSN, a mocné americké nadácie, ktoré poskytujú milióny dolárov na podporu potratov v OSN a v krajinách na celom svete.

V decembri ich musíme zastaviť.

Chceme Vás preto poprosiť o podpísanie nižšie priloženej petície. Táto petícia bude prezentovaná v OSN 10. decembra 2008 počas osláv 60. výročia vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Podpíšte prosím petíciu a pošlite informáciu o možnosti jej podpory svojim priateľom a známym.

Podpisy pod túto petíciu sa zbierajú na celom svete. Pred zhromaždením OSN spojíme tieto naše podpisy s tými, ktoré sa v rovnakom duchu zbierajú v ostatných krajinách sveta a vytvoríme tak silnú protiváhu snahám reinterpretovať základné ustanovenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv v otázkach práva na život a ochrany rodiny.

Ďakujeme za Vašu podporu.

S úctou

RNDr. Ing. Marcela Dobešová
Predsedníčka
Fórum života, o. z.
Ing. Marek Michalčík
Výkonný riaditeľ
Fórum života, o. z.

Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

My, občania členských štátov Organizácie spojených národov, v roku, v ktorom oslavujeme 60. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv, prijatej a vyhlásenej rezolúciou Valného zhromaždenia OSN 217 A (III) z 10. decembra l948,

pripomínajúc, že

Všeobecná deklarácia ľudských práv je výdobytkom pre všetkých ľudí a pre všetky národy,

uvedomujúc si, že

ľudské práva, dôstojnosť, sloboda, rovnosť, solidarita a spravodlivosť vytvárajú duchovné a morálne dedičstvo, na ktorom je zjednotenie národov založené,

zdôrazňujúc, že

treba venovať dostatočnú pozornosť

 1. Právu na život každého človeka od počatia po prirodzenú smrť, s tým, že každé dieťa má právo byť počaté, narodené a vychovávané v rodine založenej na manželstve muža a ženy, ako aj s tým, že rodina je prirodzenou a základnou bunkou spoločnosti,
 2. Právu každého dieťaťa na výchovu jeho rodičmi, ktorí majú prednostné a základné právo rozhodnúť, aká výchova bude poskytnutá ich deťom.

Preto vyzývame

všetky vlády, aby správne interpretovali Všeobecnú deklaráciu ľudských práv tak, že:

Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť (Článok 3).

Muži aj ženy, ktorí dosiahli plnoletosť, majú právo, bez akéhokoľvek obmedzenia z dôvodov rasových, národnostných alebo náboženských, uzavrieť manželstvo a založiť si rodinu (Článok 16).

Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má nárok na ochranu spoločnosti a štátu (Článok 16).

Materstvo a detstvo majú nárok na osobitnú starostlivosť a pomoc (Článok 25).

Rodičia majú prednostné právo voliť druh vzdelania pre svoje deti (Článok 26).

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8569)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • Kaščáková Darina, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Orlikova Eleonora, programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • štiffelova marta, stav.technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šafarová Ľubica, ekonómka, 713, 94142 Veľké Lovce
 • Gerboc Martin, softvérový analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kováč Martin, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubjak Milan, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benko Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stanislav Šimco, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • rohalova maria, opatrovatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčová Mária, administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hajzokova Maria, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Komar Marian, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Biznárová Magda, psychológ, H.Meličkovej 23, 841 05 Bratislava
 • Havelka Roman, Podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Černá Jarmila, social worker, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Samková Tatiana, Zdravotná sestra, Bernolákova 221/ 20, 028 01 Trstená
 • Benický Miroslav, Zoraďovač, Západ 1058/ 19, 028 01 Trstená
 • Benická Janka, Sociálny pracovník, Západ 1058/ 19, 028 01 Trstená
 • dammova Marta, dochodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • singhoferová patricia, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škombár Peter, Starosta, Vasilov 129, 02951 Vasilov
 • Ďuríková Katarína, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kšiňanová Emília, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šušoliak Bohuslav, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Frajková Alena, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fricova Ivana, farmaceutka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smetana Pavol, projektový manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hurťáková Jana, špediter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šikyňová Mgr. Anna, pomocný ekonóm, č.112, 027 13 Suchá Hora
 • FLOREK JOZEF, PODNIKATEL, signatár si neželá zverejniť adresu
 • koval martin, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimjak Jakub, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šeligová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gočala Róbert, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Endrychová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malatký Pavol , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malatká Terézia , dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Haviar Pavol, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Haviarová Dana, THP, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Chlebničanová Kamila, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • eninhi pavlo, pracovnik, piffflova, 85101 bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Huljak Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kodejska Milos, Profesor Univerzity Karlovy v Praze, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Behúlová Lucia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovaľ Juraj, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vereb Jaroslav, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halouzka Jiří, soukromý podnikatel, Smetanova 631, 666 01 Tišnov
 • Bakšiová Mgr. Beáta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bakši Imrich, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halouzková Milada, učitelka, Smetanova 631, 666 01 Tišnov
 • Caputa Marian , reholnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Špaková Miroslava, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sopkanič Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slivka Daniel ml., ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mederová Dana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • cingeľová jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mgr.Ručková Veronika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ručka Andrej , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cingeľ Marek, ev. a. v. farár, Veličná 108, 027 54 Veličná
 • Ručka Dominik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vlkovičová Eva, administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kucharová Michaela, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanesová Viktória, domáca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zihalova Julia, krajcirka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babalova Andrea, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šafáriková Viera, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefániková Margita , dochodkyna, Komjatická 45, 94001 NovéZámky
 • Harvánková Katarína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefánik František, študent, Mederská 11, 94001 Nové Zámky
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Paulinyova Andrea, Liecebna pedagogicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefániková Klaudia, matrikárka, Mederská, 94001 Nové Zámky
 • Podstavková Božena, profesionálny náhradný rodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lojan Andrej, knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefánik František, podnikateť, Me11derská, 94001 Nové Zámky
 • Boldišová Antónia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopernická Mária, zdrav.sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolenčík Štefan, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Endrych Peter Stanislav, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedláková Oľga, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedlák Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sedláková Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štrbík Dan , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štrbíková Veronika, materská dovolenka, Lécka 9, 94061 Nové zámky
 • Dzijak Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabová Margita, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pohorelec Erik, študent, Partizánska 52, 966 81 Žarnovica
 • Rigohrt-Czoborová Sibyla , Spedicná úradnícka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vasilíková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škrabáková Eva, technický pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Wernzl-Czoborová Svetlana, ekonomická úradnícka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janson-Czoborová Lujza, technicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nadova Slavomira, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavelova Janka, redaktorka, 214, 08273 Šarišské Dravce
 • Hrtúsová Anna, dôchodkyňa, J Kráľa 2482, 02201 Čadca
 • Hutlasová Katarína, účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrtús Pavol, operator, J.Kráľa 2482/2, 02201 Čadca
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gálová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bezáková Andrea, sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štelbaský jaroslav, knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rabarova Nina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • gubricova milota, profesionalny rodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakabova Ulrika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nahirnyak Marianna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mravcová Karolína, študent, M.R.Štefánika 2485, 02201 Čadca
 • Kadlečík František, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Murinova Beata, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hovancakova M.Annuntiata, Reholna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mosorová Martina, sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magda Martin, Elektro projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • uhrinova marta, SZCO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mastihubova Zelmira, socialna pracovnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ladikova Michaela, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kocikova Viera, Zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Parec Martin , robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Salmáš Jozef, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Parcova Anna, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Prikrylová Adriana , journalist, Osuského 10, 851 03 Bratislava
 • Prikryl Pavol, journalist, Osuského 10, 851 03 Bratislava
 • Kmotorková Mária, stroj. ing, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Baníková Jana, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikitová Zuzana, Žiak, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škorvánková Šarlota , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smetanová Lýdia, Odborný poradca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabolová Mária, redaktorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cvingráf Michal, student teologie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kořínková Veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zenonos Adriana, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mondoková Katarína, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hajtolová Ľudmila , rehoľná sestra CJ , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Marázová Helena , rehoľná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Barbasová Mária , rehoľ.sestra, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting