Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

Proti reinterpretovaniu Všeobecnej deklarácie ľudských práv

Krajiny združené v Organizácii spojených národov (OSN) oslávia 10. decembra 2008 60.výročie vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Radikálne skupiny, ktoré podporujú vykonávanie umelých potratov, plánujú pri príležitosti týchto osláv predložiť Valnému zhromaždeniu OSN petície, v ktorých požadujú prijatie všeobecného práva na potraty.

Toto úsilie vyvíjajú predovšetkým medzinárodné organizácie International Planned Parenthood Federation (Medzinárodná federácia plánovaného rodičovstva) a Maire Stopes International, teda organizácie, ktoré sú zodpovedné za potraty viac, ako ktorékoľvek iné organizácie na svete. Obidve organizácie majú silnú podporu v rámci OSN a ich snahy presadiť medzinárodné právo na potraty vítajú mnohé členské štáty, pravdepodobne väčšina byrokracie v OSN, a mocné americké nadácie, ktoré poskytujú milióny dolárov na podporu potratov v OSN a v krajinách na celom svete.

V decembri ich musíme zastaviť.

Chceme Vás preto poprosiť o podpísanie nižšie priloženej petície. Táto petícia bude prezentovaná v OSN 10. decembra 2008 počas osláv 60. výročia vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Podpíšte prosím petíciu a pošlite informáciu o možnosti jej podpory svojim priateľom a známym.

Podpisy pod túto petíciu sa zbierajú na celom svete. Pred zhromaždením OSN spojíme tieto naše podpisy s tými, ktoré sa v rovnakom duchu zbierajú v ostatných krajinách sveta a vytvoríme tak silnú protiváhu snahám reinterpretovať základné ustanovenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv v otázkach práva na život a ochrany rodiny.

Ďakujeme za Vašu podporu.

S úctou

RNDr. Ing. Marcela Dobešová
Predsedníčka
Fórum života, o. z.
Ing. Marek Michalčík
Výkonný riaditeľ
Fórum života, o. z.

Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

My, občania členských štátov Organizácie spojených národov, v roku, v ktorom oslavujeme 60. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv, prijatej a vyhlásenej rezolúciou Valného zhromaždenia OSN 217 A (III) z 10. decembra l948,

pripomínajúc, že

Všeobecná deklarácia ľudských práv je výdobytkom pre všetkých ľudí a pre všetky národy,

uvedomujúc si, že

ľudské práva, dôstojnosť, sloboda, rovnosť, solidarita a spravodlivosť vytvárajú duchovné a morálne dedičstvo, na ktorom je zjednotenie národov založené,

zdôrazňujúc, že

treba venovať dostatočnú pozornosť

 1. Právu na život každého človeka od počatia po prirodzenú smrť, s tým, že každé dieťa má právo byť počaté, narodené a vychovávané v rodine založenej na manželstve muža a ženy, ako aj s tým, že rodina je prirodzenou a základnou bunkou spoločnosti,
 2. Právu každého dieťaťa na výchovu jeho rodičmi, ktorí majú prednostné a základné právo rozhodnúť, aká výchova bude poskytnutá ich deťom.

Preto vyzývame

všetky vlády, aby správne interpretovali Všeobecnú deklaráciu ľudských práv tak, že:

Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť (Článok 3).

Muži aj ženy, ktorí dosiahli plnoletosť, majú právo, bez akéhokoľvek obmedzenia z dôvodov rasových, národnostných alebo náboženských, uzavrieť manželstvo a založiť si rodinu (Článok 16).

Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má nárok na ochranu spoločnosti a štátu (Článok 16).

Materstvo a detstvo majú nárok na osobitnú starostlivosť a pomoc (Článok 25).

Rodičia majú prednostné právo voliť druh vzdelania pre svoje deti (Článok 26).

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8569)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • Zvoníček Jan , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babčák Ján, zamestnanec , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hološková Ľudmila, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Remáková Júlia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Friedrichová Janka, skladníčka, Jiráskova 15, 917 02 Trnava
 • FRiedrich Zdeněk, Stratég, Jiráskova 15, 917 02 Trnava
 • Horniak Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Radvanský Stanislav, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Galandová Daniela, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Obrin Jaroslav, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • vatascin viktor, predajca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • andrea kmetova, lekar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gono Pavol, IT analytik/architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maslenová Martina, sociálna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fordinal Andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pivarčiová ml. Mária , materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horník Anton, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • KLAS Mário, Manager ÚS, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blahovcová Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabatula Ondrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baňas Patrik, Živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ďuriš Ivan, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chrvala Ondrej, Katolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Korečko Ján, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fekete Jozef, priest, teacher, signatár si neželá zverejniť adresu
 • FUNDÁKOVÁ VALÉRIA, MATKA, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • FUNDÁK LADISLAV , ŽIVNOSTNÍK, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lichardová Hana, matematička, t.č. MD, Pri Bielom kríži 22, 831 02 Bratislava
 • Onufer Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hajdúchová Magdaléna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hajdúch Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jankovičová Mária , asistent riaditeľa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rosolov Ondrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bojo Peter, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Korený Jozef, obchodný zástupca, Okoličné 4, 03104 Liptovský Mikuláš
 • Špak Vladimír, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikes Lenka, v domacnosti, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • puváková hana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mandrakova Andrea, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malíková Mária, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novosadová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novosad Stanislav , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jenisová Miroslava, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slivková Mária, VŠ odborný asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šulák Martin, web editor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Knapík Ján, katolícky kňaz, Pusté Pole 53, 065 41 Pusté Pole
 • Ondrušová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sitár Oliver, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • JURAJ Maroš, bankový úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hanobik Jan, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šuláková Zuzana, sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanobikova Anna, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanobikova Maria, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanobikova Lucia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanobikova Hilda, učiteľka MŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanobik Jan, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrábeľ František, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Boďová Ľudmila, PNR, signatár si neželá zverejniť adresu
 • olejár martin, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benková Katarína, hydrogeológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lamackova Elena, psychologicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hornof David, Informacni manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kilian Peter, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sykorová Lenka, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Heldák Dušan, Konštruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čop Ján, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kalúzová Lucia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Stopko Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Peter Zajac, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pustý Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Leglerová Michaela, zdr. sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tšponová Ludmila, maminka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cekan Lubomir, stolar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cekanova Ludmila, zdr.sestra, Le Cenacle, 41250 Tigery
 • Puci František, farar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartková Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tongeľová Mária, chemička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Perignath Miroslav, uradnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bojová Monika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gondová Rozália, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Segečová Emília, robotníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podušková Alena, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bošanská Miroslava, sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slobodník Jozef , admin. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fülöpová Magdaléna, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Čurma Ján, dôchodca, Dúbravka 169, 072 15 Michalovce
 • Krettova Jana, bankový uradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrusova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krett Karol, stavbyvedúci elektro, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janková Gabriela, matka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janko Štefan, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Melisková Jana, zdrav . sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rickerová Katarína, administr.pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vodička Ľudovít, skladník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Goban Stanislav , učítel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčová Zuzana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vachan Daniel, rim.kat.kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pekarova Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rosina Jozef, Kuric, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rosinova Barbora, Zdrav.sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikula Vladimir, rim.kat. knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolenčík Dušan, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Idesová Viera, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gaplovska Katarina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horňáková Daniela, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sintálová Bohumila, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolistanik Jozef, riaditel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pustý Jozef, Technyk, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Plichtová Anna, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Odler Daniel, geodet, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szelle Július, dôchodca, otec 4synov+2deti v náhr.výchove, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Odlerová Jana, štatistik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bujnovska Helena, sociálna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szelleová Mária, profesionálny náhr.rodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slobodníková Alžbeta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kleštincová Anastázia , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cikhartová Dana, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Oravec Slavomir, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polák Petr, Truhlář, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gibová Michaela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sabová Darina, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jan Zambor, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oravcová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Potočiar Alojz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Széles Jaroslav , Farár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis


Platon webhosting