Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

Proti reinterpretovaniu Všeobecnej deklarácie ľudských práv

Krajiny združené v Organizácii spojených národov (OSN) oslávia 10. decembra 2008 60.výročie vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Radikálne skupiny, ktoré podporujú vykonávanie umelých potratov, plánujú pri príležitosti týchto osláv predložiť Valnému zhromaždeniu OSN petície, v ktorých požadujú prijatie všeobecného práva na potraty.

Toto úsilie vyvíjajú predovšetkým medzinárodné organizácie International Planned Parenthood Federation (Medzinárodná federácia plánovaného rodičovstva) a Maire Stopes International, teda organizácie, ktoré sú zodpovedné za potraty viac, ako ktorékoľvek iné organizácie na svete. Obidve organizácie majú silnú podporu v rámci OSN a ich snahy presadiť medzinárodné právo na potraty vítajú mnohé členské štáty, pravdepodobne väčšina byrokracie v OSN, a mocné americké nadácie, ktoré poskytujú milióny dolárov na podporu potratov v OSN a v krajinách na celom svete.

V decembri ich musíme zastaviť.

Chceme Vás preto poprosiť o podpísanie nižšie priloženej petície. Táto petícia bude prezentovaná v OSN 10. decembra 2008 počas osláv 60. výročia vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Podpíšte prosím petíciu a pošlite informáciu o možnosti jej podpory svojim priateľom a známym.

Podpisy pod túto petíciu sa zbierajú na celom svete. Pred zhromaždením OSN spojíme tieto naše podpisy s tými, ktoré sa v rovnakom duchu zbierajú v ostatných krajinách sveta a vytvoríme tak silnú protiváhu snahám reinterpretovať základné ustanovenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv v otázkach práva na život a ochrany rodiny.

Ďakujeme za Vašu podporu.

S úctou

RNDr. Ing. Marcela Dobešová
Predsedníčka
Fórum života, o. z.
Ing. Marek Michalčík
Výkonný riaditeľ
Fórum života, o. z.

Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

My, občania členských štátov Organizácie spojených národov, v roku, v ktorom oslavujeme 60. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv, prijatej a vyhlásenej rezolúciou Valného zhromaždenia OSN 217 A (III) z 10. decembra l948,

pripomínajúc, že

Všeobecná deklarácia ľudských práv je výdobytkom pre všetkých ľudí a pre všetky národy,

uvedomujúc si, že

ľudské práva, dôstojnosť, sloboda, rovnosť, solidarita a spravodlivosť vytvárajú duchovné a morálne dedičstvo, na ktorom je zjednotenie národov založené,

zdôrazňujúc, že

treba venovať dostatočnú pozornosť

 1. Právu na život každého človeka od počatia po prirodzenú smrť, s tým, že každé dieťa má právo byť počaté, narodené a vychovávané v rodine založenej na manželstve muža a ženy, ako aj s tým, že rodina je prirodzenou a základnou bunkou spoločnosti,
 2. Právu každého dieťaťa na výchovu jeho rodičmi, ktorí majú prednostné a základné právo rozhodnúť, aká výchova bude poskytnutá ich deťom.

Preto vyzývame

všetky vlády, aby správne interpretovali Všeobecnú deklaráciu ľudských práv tak, že:

Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť (Článok 3).

Muži aj ženy, ktorí dosiahli plnoletosť, majú právo, bez akéhokoľvek obmedzenia z dôvodov rasových, národnostných alebo náboženských, uzavrieť manželstvo a založiť si rodinu (Článok 16).

Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má nárok na ochranu spoločnosti a štátu (Článok 16).

Materstvo a detstvo majú nárok na osobitnú starostlivosť a pomoc (Článok 25).

Rodičia majú prednostné právo voliť druh vzdelania pre svoje deti (Článok 26).

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8569)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • Stevcekova Dana, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Antolova Alena, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • borovska maria, ing.stavebna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kojsová Anna, admin. pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kendera Roman, správca budovy, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borovská Mária, bankový pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čížová Alena, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Taškárová Lenka , riaditeľka DSS, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baláž Stanislav , člen rehole OFM, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Masničaková Viera, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bohdal Ján, člen rehole OFM, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fulop Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pekárová Eva, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Haitschová Anna, poisťovací poradca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Knorr Alexander, katolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marinič Ján, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Braná Jana, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurkovská Valéria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Selecka Katarina, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krotká Lenka, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Borsíková Gabriela , ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Salmasova Elena, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Timko Jaroslav, informatik, Lisková 679, 034 81 Lisková
 • Rošteková Anna, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurčeková Janka, reprodukčná grafička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blašková Mária, Ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kudročová Dagmar, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurčo Pavol, Krátkodobo nezamestnaný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Melna Ľubomír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajnak Lubomira, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mgr. Jedláková Renata, knihovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurčo Martin, duchovný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tóth Štefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chmelinová Zuzana, Učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ban Jan, Analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zajacova Eva, Stavebný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oriešek Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurčo Peter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zajac Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halaš Rudolf, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pribelska Magdalena, farmaceutka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miklosova Jana, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halašová Stanislava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lojanová Daniela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tlucakova maria, zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kosková Zuzana, účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Glemba Slavomír , M, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hamzová Soňa, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Henžel Ján, Duchovný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubov Stanislav, Manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Volek Daniel, nezamestnaný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Volková Mária, prof.náhrad.rodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Piatrov Pavol, vychovávateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kivaderová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajčirovičová Jana, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beňo Romulus, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beňová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Civanova Silvia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janoštínová Mariana, múzejník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sláviková Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pastirčák Daniel , Pastor , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pišná Stanislava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dadíková Beata, strihačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petríková Martina, MD,učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nad Oto, CF administrator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Markuš Ivan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kniez Šimon, referent CK, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tencer Ján, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polák Matúš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poláková Kamila, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tichá Eva, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ledényiová Tatiana, stavebná inžinierka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Markuš Štefan, vedec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Venglárová Alena, administratíva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horka Ľuboš, výskumný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šuhajda Peter, systémový adminstrátor, Nemocničná 2, 968 01 Nová Baňa
 • Rybovičová Zlatuše, obchodný zástupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gavaldová Viktória, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Slemenská Anna , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slemenská Iveta , účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Střelcová Jana, liečebná pedagogička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zitnansky Bohumil, technik, M Benku 1, 900 31 Stupava
 • Gáborík Peter, Podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baráthová Gabriela, administr.pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jablonsky Jaroslav, knaz, Horny Kalnik, 03802 Martin
 • Drozd František, interný doktorand KU Ružomberok, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lešková Anna, biomedicinsky technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kollarova Martina, financny kontrolor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Klenovčanova Mária, pomoc.sila v kuchyni, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šinkovičová Zuzana, študent, Mateja Tučku 9, 95112 Ivanka pri Nitre
 • Uváčková Ľubica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slebodník Miroslav , Pavlovová 2340/3, 05801 Poprad
 • Moško Juraj, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slebodníková Jana , detská sestra, Pavlovová 2340/3, 05801 Poprad
 • Petranská Darina, historička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kniezova Ludmila, zena v domácnosti, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčiková Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gavora Svetozár, prekladateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kniezova Michaela, archivárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polakovičová Ľudmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kniezova Elena, metodik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baľák Miloš, výskumný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ložek Lukáš, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halánová Mária, profesionálny rodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halán Peter, energetik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dobrovičová Antónia, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovačka Miloš, bibliograf, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ragula Ján, katolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rozbroj Vladimír, inženýr, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rozbrojová Kateřina, učitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koníček František , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Podhorská Alena, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • TABÁK Ondrej, študent, Dubová 9/2, 052 01 Spišská Nová Ves
 • Slíž Ján, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sarvaš Martin, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Anderková Jana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pindrochová Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopilec Róbert , ekológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Winkler Adam, muž, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zemková Stanislava, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • zemko ondrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Černá Zdenka, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Semanova Helena, Vychovavateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polák Ján, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jašková Mária , opatrovateľka - soc.pracovník, Štefánikova 38, 059 21 Svit
 • Gdovinová Martina, evanjelická farárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Obrinová Ingrid, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gdovin Radovan, evanjelický kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blažko Daniel, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondra Stanislav, stavebny tesar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrova Ludmila, ucitelka MS, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváthová Oľga, farmaceutka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Potočárová Mária, vysokoškolský pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomka Pavel, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting