Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

Proti reinterpretovaniu Všeobecnej deklarácie ľudských práv

Krajiny združené v Organizácii spojených národov (OSN) oslávia 10. decembra 2008 60.výročie vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Radikálne skupiny, ktoré podporujú vykonávanie umelých potratov, plánujú pri príležitosti týchto osláv predložiť Valnému zhromaždeniu OSN petície, v ktorých požadujú prijatie všeobecného práva na potraty.

Toto úsilie vyvíjajú predovšetkým medzinárodné organizácie International Planned Parenthood Federation (Medzinárodná federácia plánovaného rodičovstva) a Maire Stopes International, teda organizácie, ktoré sú zodpovedné za potraty viac, ako ktorékoľvek iné organizácie na svete. Obidve organizácie majú silnú podporu v rámci OSN a ich snahy presadiť medzinárodné právo na potraty vítajú mnohé členské štáty, pravdepodobne väčšina byrokracie v OSN, a mocné americké nadácie, ktoré poskytujú milióny dolárov na podporu potratov v OSN a v krajinách na celom svete.

V decembri ich musíme zastaviť.

Chceme Vás preto poprosiť o podpísanie nižšie priloženej petície. Táto petícia bude prezentovaná v OSN 10. decembra 2008 počas osláv 60. výročia vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Podpíšte prosím petíciu a pošlite informáciu o možnosti jej podpory svojim priateľom a známym.

Podpisy pod túto petíciu sa zbierajú na celom svete. Pred zhromaždením OSN spojíme tieto naše podpisy s tými, ktoré sa v rovnakom duchu zbierajú v ostatných krajinách sveta a vytvoríme tak silnú protiváhu snahám reinterpretovať základné ustanovenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv v otázkach práva na život a ochrany rodiny.

Ďakujeme za Vašu podporu.

S úctou

RNDr. Ing. Marcela Dobešová
Predsedníčka
Fórum života, o. z.
Ing. Marek Michalčík
Výkonný riaditeľ
Fórum života, o. z.

Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

My, občania členských štátov Organizácie spojených národov, v roku, v ktorom oslavujeme 60. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv, prijatej a vyhlásenej rezolúciou Valného zhromaždenia OSN 217 A (III) z 10. decembra l948,

pripomínajúc, že

Všeobecná deklarácia ľudských práv je výdobytkom pre všetkých ľudí a pre všetky národy,

uvedomujúc si, že

ľudské práva, dôstojnosť, sloboda, rovnosť, solidarita a spravodlivosť vytvárajú duchovné a morálne dedičstvo, na ktorom je zjednotenie národov založené,

zdôrazňujúc, že

treba venovať dostatočnú pozornosť

 1. Právu na život každého človeka od počatia po prirodzenú smrť, s tým, že každé dieťa má právo byť počaté, narodené a vychovávané v rodine založenej na manželstve muža a ženy, ako aj s tým, že rodina je prirodzenou a základnou bunkou spoločnosti,
 2. Právu každého dieťaťa na výchovu jeho rodičmi, ktorí majú prednostné a základné právo rozhodnúť, aká výchova bude poskytnutá ich deťom.

Preto vyzývame

všetky vlády, aby správne interpretovali Všeobecnú deklaráciu ľudských práv tak, že:

Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť (Článok 3).

Muži aj ženy, ktorí dosiahli plnoletosť, majú právo, bez akéhokoľvek obmedzenia z dôvodov rasových, národnostných alebo náboženských, uzavrieť manželstvo a založiť si rodinu (Článok 16).

Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má nárok na ochranu spoločnosti a štátu (Článok 16).

Materstvo a detstvo majú nárok na osobitnú starostlivosť a pomoc (Článok 25).

Rodičia majú prednostné právo voliť druh vzdelania pre svoje deti (Článok 26).

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8569)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • blénessy robi, kalkulant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pečovska Paula, lekar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šimová Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • dordikova beata, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Moško, Ing. Miroslav , chem.inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lederleitnerová Emília, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • novakova zuzana, na materskej dovolenke, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pothe Imrich, lekar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Potheova Anna, lekar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mošková, Ing. Eva, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Biba Ján, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pajanová Jana, elektroinžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Peter Beres, stavebný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belakova Marica, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beresova Lenka, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Buzeková Alžbeta , zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Višňovská Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • vyletova jarmila, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bednáriková Tatiana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • STANČEK Ľubomír, profesor, Bijacovce, 05306 Bijacovce
 • Kuzmová Daniela, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Prusak Lukas, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Václav Martin, Manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Václavová Jaroslava, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fercakova Katarina, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Letašiová Maria, pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • peciar marian, učiteľ, Bočná 4, 91702 Trnava
 • Raničová Ivana, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondras Jozef, SW engineer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poruban Rastislav, elektrikár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vecerkova Jana, operatorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Porubanová Monika, diagnostik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Durna Petr, Stavební Inženýr / Hydrolog, Laštůvkova 19, 635 00 Brno
 • Vereščak Jozef, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jurisová Ružena, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurisa Jozef, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žilincová Ľudmila, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Starosta Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Draganová Helena, stredoškolská učiteľka, Záhradná 14, 034 01 Ružomberok
 • Štefaničková Miriam, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Starostova Rozalia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Granak Pavol, obchodník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bohunický Andrej, konštruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bohunická Daniela, matka na materskej dovolenke, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Onderova Dana, Admin.pracovnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oravčíková Barbora, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • ŠEDINÁR Stanislav, dôchodca, SNP 143/58, 914 51 Trenčianske Teplice
 • Burianová Marianna, špeciálny pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horínková Daniela , Asistentka GT ERC SR, signatár si neželá zverejniť adresu
 • CHOVANCOVA Sylvia , Nezamestnana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vyrosteková Andrea, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čitbaj František, súdny vikár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bruncko Milan, Podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rychvalská Beáta, Admin.pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Spuchľák Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčová Margita, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dzugasová Terézia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Badal Jiří, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Simek Oldrich, fotograf, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukáčová Katarína, sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kokolus Vladimír, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrivíková Anna, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kalocaj Pavol, manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrivíková Anna, vodohospodárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Radiková Viera, finančný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrivíková Anna, vodohospodárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cehláriková Miroslava, farmaceut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavolka Dalibor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaločajová Marta, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bača Rudolf, soc. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hackenbergová Eva, personalistka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Humenik Frantisek, kuchar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • KOLEK Vincent, elektromechanik, Budatinska 59, 851 06 BRATISLAVA
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • KOLEKOVÁ Anna, administr. pracovník, Budatínska 59, 851 06 Bratislava BRATISLAVA
 • Tomachová Alžbeta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krnáčová Mária, ekonom, Krivec I. č. 1874, 962 05 Hriňová
 • Bajčanová Anna, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bartová Dana, projektantka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanúsková Jana, redaktor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fáziková Zuzana, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Linkesch Samuel, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Varcholová Judita, sociálna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vancl Bohuslav, asistent pedagoga, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Májek Peter, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • demková anna, audítor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • hrivikova dana, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Laktišová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ješková Alena, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blahova Anna, Laborant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blejštilová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petríková Marta, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slobodník Peter, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macáková Gabriela, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubánek Cyril, katolický kněz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zábojová Jolana, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurisová Hana, opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tatalová Mária, administrat.pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuna Matej, študent strednej školi, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondisková Eva, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drábek Peter, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Banikova Terezia, asistent v administrative, Vazecka 14, 08005 Presov
 • Vendelova Martina, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kocisova Nadezda , ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martinková Jana, novinárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zamborová Marta, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mackovjak Adam, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Májková Erika, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krumpolc Eduard , vysokoškolský pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mazúchová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčová Alžbeta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Antol Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Antol Matúš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdárová Viola , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Antol Jozef, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováč Ladislav, podnikatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dojčárová Ľubica, administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grega Mario, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strnadová Ludmila, důchodce, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stempelová Judita, Vysokošk.pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Heczko Bohdan, řeholní bratr, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kožnar Jiří, Varhaník-sbormistr, signatár si neželá zverejniť adresu
 • sucha eva, projektantka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baranyai Ladislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liptáková Agnesa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jadronova Andrea , inžinier kvality, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting