Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

Proti reinterpretovaniu Všeobecnej deklarácie ľudských práv

Krajiny združené v Organizácii spojených národov (OSN) oslávia 10. decembra 2008 60.výročie vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Radikálne skupiny, ktoré podporujú vykonávanie umelých potratov, plánujú pri príležitosti týchto osláv predložiť Valnému zhromaždeniu OSN petície, v ktorých požadujú prijatie všeobecného práva na potraty.

Toto úsilie vyvíjajú predovšetkým medzinárodné organizácie International Planned Parenthood Federation (Medzinárodná federácia plánovaného rodičovstva) a Maire Stopes International, teda organizácie, ktoré sú zodpovedné za potraty viac, ako ktorékoľvek iné organizácie na svete. Obidve organizácie majú silnú podporu v rámci OSN a ich snahy presadiť medzinárodné právo na potraty vítajú mnohé členské štáty, pravdepodobne väčšina byrokracie v OSN, a mocné americké nadácie, ktoré poskytujú milióny dolárov na podporu potratov v OSN a v krajinách na celom svete.

V decembri ich musíme zastaviť.

Chceme Vás preto poprosiť o podpísanie nižšie priloženej petície. Táto petícia bude prezentovaná v OSN 10. decembra 2008 počas osláv 60. výročia vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Podpíšte prosím petíciu a pošlite informáciu o možnosti jej podpory svojim priateľom a známym.

Podpisy pod túto petíciu sa zbierajú na celom svete. Pred zhromaždením OSN spojíme tieto naše podpisy s tými, ktoré sa v rovnakom duchu zbierajú v ostatných krajinách sveta a vytvoríme tak silnú protiváhu snahám reinterpretovať základné ustanovenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv v otázkach práva na život a ochrany rodiny.

Ďakujeme za Vašu podporu.

S úctou

RNDr. Ing. Marcela Dobešová
Predsedníčka
Fórum života, o. z.
Ing. Marek Michalčík
Výkonný riaditeľ
Fórum života, o. z.

Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

My, občania členských štátov Organizácie spojených národov, v roku, v ktorom oslavujeme 60. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv, prijatej a vyhlásenej rezolúciou Valného zhromaždenia OSN 217 A (III) z 10. decembra l948,

pripomínajúc, že

Všeobecná deklarácia ľudských práv je výdobytkom pre všetkých ľudí a pre všetky národy,

uvedomujúc si, že

ľudské práva, dôstojnosť, sloboda, rovnosť, solidarita a spravodlivosť vytvárajú duchovné a morálne dedičstvo, na ktorom je zjednotenie národov založené,

zdôrazňujúc, že

treba venovať dostatočnú pozornosť

 1. Právu na život každého človeka od počatia po prirodzenú smrť, s tým, že každé dieťa má právo byť počaté, narodené a vychovávané v rodine založenej na manželstve muža a ženy, ako aj s tým, že rodina je prirodzenou a základnou bunkou spoločnosti,
 2. Právu každého dieťaťa na výchovu jeho rodičmi, ktorí majú prednostné a základné právo rozhodnúť, aká výchova bude poskytnutá ich deťom.

Preto vyzývame

všetky vlády, aby správne interpretovali Všeobecnú deklaráciu ľudských práv tak, že:

Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť (Článok 3).

Muži aj ženy, ktorí dosiahli plnoletosť, majú právo, bez akéhokoľvek obmedzenia z dôvodov rasových, národnostných alebo náboženských, uzavrieť manželstvo a založiť si rodinu (Článok 16).

Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má nárok na ochranu spoločnosti a štátu (Článok 16).

Materstvo a detstvo majú nárok na osobitnú starostlivosť a pomoc (Článok 25).

Rodičia majú prednostné právo voliť druh vzdelania pre svoje deti (Článok 26).

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8569)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • Majerčáková Viera, rehoľná sestra , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vitko Roman, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • čurma fabianová erika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Benikovský Martin, študent, člen o.z. Domec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Iglarčíková Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rajdlová Pavlína, administrativní pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Junošová Marta, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drgpň Roman, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šeregiová Dorota, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chudá Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurtulíková Juliana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Meško Pavol, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hyblova Jana, asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mižičková Silvia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bujnová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlísta DiS. Pavel, Záchranář, podnikatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tománková Agnesa, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurková Viera, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lőfflerová Marta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vajda Ján, manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vajdová Ingrid , materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karellová Barbora , učiteľka ošetrovateľstva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čápová Eva, v domácnosti, Bratronice 10, 273 63 Bratronice
 • Imrich Miroslav, Stolař, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Imrichová Renáta, Dětská sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marec Marián, Mateja Bela 62, 010 15 Žilina
 • Poláčková Anna, štát.zam., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondisko Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Molnarova Henrieta, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurníková Alexandra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dudášová Alžbeta, Sociálna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bc. Weberová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mgr. Rejda Peter, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kukla Stanislav, súkromný podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Havlík Petr, bohoslovec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovaľová Silvia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schindlerová Kristiána, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horvátová Adela, interný predajca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fischer Ondřej, vědecký pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halcak Jakub, pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Haizer Ľudovít, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Žákovičová Oľga, kuchárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žákovič Metod, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zvardoňová Anna, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Winkler Dávid, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nechajová Jana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kupka Vladimír, důchodce, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Parkanska Eva, operator vyroby, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lebarova Dorotea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beluško Pavol, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kollárová Viera, účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gabaj Martin, Účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Haladějová Radka, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Blaho Ladislav, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Franková Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ambros Rafael, signatár si neželá zverejniť adresu
 • hradska iveta, zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bernardová Sylva, důchodkyně, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Králiková Katarína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Micháleková Lýdia, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • SLISZOVÁ Mária, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Skřivánková Anna, studentka PrF, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Domeny Jozef, kňaz, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Spišáková Alena, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurove Petra, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bednár Marián, inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bednárová Mária , inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mitzová Valéria, pedagogicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ovečková Petra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fajová Danuta, rodičovská dovolená, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Brnova Beata, opatrovatelka, vodarenska 90, 92101 Piestany
 • Hák Vojtěch, Student SOŠT Litomyšl, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jebousek Josef, Důchodce, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hriadel Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marková Martina , rehoľná sestra , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fajová Dana, v domácnosti, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škrovánková Bibiána, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rešetkova Daniela, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kozáková Anna, učitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Velickova Maria , asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krupová Alenka, učiteľka MŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krupa Ivan, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Němcová Zdeňka, učitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janečková Andrea, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pošteková Zdenka, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kanka Peter, inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bezděková Jana , pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majda Peter, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hyrossová Marianna, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hodoň Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palko Ján, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hodoňová Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palková Mária, au-pair, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Slavomíra Palková , administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palková Mária, kuchárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palko Ján, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zvrškovcová Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Braun Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefina Marián, Elektrotechnický inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Luptáčiková Kristína , Hudobníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horák Pavel, technik, Na Slupi, 128 00 Praha
 • Horká Eva, žena v domácnosti, Chlumany, 38422 Chlumany
 • Devátová Elena, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrablayova Daniela, Student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pauková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lebar Ludmila, důhokyně, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lebarová Markéta, důchodkyně, Nižbor 329, 26705 Nižbor
 • Lebar Ivan , test engineer, Nižbor 329, 26705 Nižbor
 • Smolíková Hana, důchodkyně, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Križian Pavol, študent , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ďurnek Juraj, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smolík Miloš, Důchodce, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valovič Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škriputa Libor, duchovný správca farnosti, č. 552, 91924 Križovany n/Dudváhom
 • Záležák Roman, stolár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Galatik Antonin, Biochemik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trnovec Bystrik, Vedecky pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jandlová Pavla, Žena v domácnosti, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jandl Jaromír, Zdravotní bratr, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajčovič Michal , signatár si neželá zverejniť adresu
 • dunajčíková mária, na dôchodku, signatár si neželá zverejniť adresu
 • JANKOVÁ Alice, učitelka ZŠ, SPCE12, 794 01 Krnov
 • dunajčíková mária, biochemik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kliment juraj, tr. snp 21, 04011 košice
 • Přivřelová Hana, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Moravec Martin, student lékařství, Klimentská 48, 110 00 Praha 1


Platon webhosting