Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

Proti reinterpretovaniu Všeobecnej deklarácie ľudských práv

Krajiny združené v Organizácii spojených národov (OSN) oslávia 10. decembra 2008 60.výročie vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Radikálne skupiny, ktoré podporujú vykonávanie umelých potratov, plánujú pri príležitosti týchto osláv predložiť Valnému zhromaždeniu OSN petície, v ktorých požadujú prijatie všeobecného práva na potraty.

Toto úsilie vyvíjajú predovšetkým medzinárodné organizácie International Planned Parenthood Federation (Medzinárodná federácia plánovaného rodičovstva) a Maire Stopes International, teda organizácie, ktoré sú zodpovedné za potraty viac, ako ktorékoľvek iné organizácie na svete. Obidve organizácie majú silnú podporu v rámci OSN a ich snahy presadiť medzinárodné právo na potraty vítajú mnohé členské štáty, pravdepodobne väčšina byrokracie v OSN, a mocné americké nadácie, ktoré poskytujú milióny dolárov na podporu potratov v OSN a v krajinách na celom svete.

V decembri ich musíme zastaviť.

Chceme Vás preto poprosiť o podpísanie nižšie priloženej petície. Táto petícia bude prezentovaná v OSN 10. decembra 2008 počas osláv 60. výročia vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Podpíšte prosím petíciu a pošlite informáciu o možnosti jej podpory svojim priateľom a známym.

Podpisy pod túto petíciu sa zbierajú na celom svete. Pred zhromaždením OSN spojíme tieto naše podpisy s tými, ktoré sa v rovnakom duchu zbierajú v ostatných krajinách sveta a vytvoríme tak silnú protiváhu snahám reinterpretovať základné ustanovenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv v otázkach práva na život a ochrany rodiny.

Ďakujeme za Vašu podporu.

S úctou

RNDr. Ing. Marcela Dobešová
Predsedníčka
Fórum života, o. z.
Ing. Marek Michalčík
Výkonný riaditeľ
Fórum života, o. z.

Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

My, občania členských štátov Organizácie spojených národov, v roku, v ktorom oslavujeme 60. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv, prijatej a vyhlásenej rezolúciou Valného zhromaždenia OSN 217 A (III) z 10. decembra l948,

pripomínajúc, že

Všeobecná deklarácia ľudských práv je výdobytkom pre všetkých ľudí a pre všetky národy,

uvedomujúc si, že

ľudské práva, dôstojnosť, sloboda, rovnosť, solidarita a spravodlivosť vytvárajú duchovné a morálne dedičstvo, na ktorom je zjednotenie národov založené,

zdôrazňujúc, že

treba venovať dostatočnú pozornosť

 1. Právu na život každého človeka od počatia po prirodzenú smrť, s tým, že každé dieťa má právo byť počaté, narodené a vychovávané v rodine založenej na manželstve muža a ženy, ako aj s tým, že rodina je prirodzenou a základnou bunkou spoločnosti,
 2. Právu každého dieťaťa na výchovu jeho rodičmi, ktorí majú prednostné a základné právo rozhodnúť, aká výchova bude poskytnutá ich deťom.

Preto vyzývame

všetky vlády, aby správne interpretovali Všeobecnú deklaráciu ľudských práv tak, že:

Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť (Článok 3).

Muži aj ženy, ktorí dosiahli plnoletosť, majú právo, bez akéhokoľvek obmedzenia z dôvodov rasových, národnostných alebo náboženských, uzavrieť manželstvo a založiť si rodinu (Článok 16).

Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má nárok na ochranu spoločnosti a štátu (Článok 16).

Materstvo a detstvo majú nárok na osobitnú starostlivosť a pomoc (Článok 25).

Rodičia majú prednostné právo voliť druh vzdelania pre svoje deti (Článok 26).

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8569)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • Tomaščíková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bagová Gabriela, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štekl Michal , informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šteklová Zuzana, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babál Michal, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kršáková Vladimíra, účtovníčka na materskej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babál Michal, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabo Jovan, robotnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hornáčková Andrea, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Minková Silvia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brezániová Janka, agronomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minka Martin, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Guštafíková Oľga, manažérka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koribská Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štibrányová Michaela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Durcová Nadežda, administratívna prac., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ratajová Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pastorkova Kristína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marhoferová Slávka, RD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marhofer Roman, technológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bajtosova Viktoria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • BATIZ Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gembalová Anna, stredoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Schindler Marek, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schindlerová Denisa, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vereš Ján, študent GSU, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dostálová Alena , zdravot.sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Panacek Martin, vodic, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Höger Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Katona Koloman , fyzioterapeut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Katonová Marcela, učiteľka angličtiny, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Danisova Elena, klientsky pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikula Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škovierová Mária, učiteľka SŠ, Studenohorská 85, 84103 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kleman Michal, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lenčéšová Veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Papcunova Ludmila, ucitel, Konstantinova 5, 08001 Presov
 • Ivanič Ľubomír , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ivaničová Blanka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mosor Peter , učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kohutova Eva, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlavačková Eva, učtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Košút Ing.Ján, Sales Engineer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Košútová Mária, Ivalidný dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tóthová Zuzana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubalová Mária, účtovníčka na materskej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šefčíková Slávka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihálik Peter, Kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Betak Martin, programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • ondrikova lucia, zdrav.sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Motyľ Rastislav, štátny radca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrovičová Helena, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karaffová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Železniková Monika, študent, Dr.Greša 19, 08221 Veľký Šariš
 • Nagy Karol, novinár, Banská Bystrica, Kukučínova 12, karolnagy7@gmail.com, 97401 Banská Bystrica, Kukučínova 12, karolnagy7@gmail.com
 • Hurná Dorota, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krupová Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hurná Iveta, riaditeľka Kult.-informač. centra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hmírová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koyšová Mária, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koyš Richard, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štepanovská Edita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brunel Martina, matka na materskej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petríková Adriana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurc Robert, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurčová Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Noskovičová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fričová Oľga, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smolková Mária , Invalid. dôch., Oščadnica 1247, 023 01 Čadca
 • Bohunický Juraj, žiak, Trnavská cesta 335/27, 91965 Dolná Krupá
 • Slíž Martin, Vychovávateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Glasa Jozef, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kormaňák, Ing. František, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Orságová Jana, Projekt manžér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vandlík Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Burošová Ivana, zdravotná sestra, Za dráhou 22/23, 034 01 Ružomberok
 • Čerňanský Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kvetan Peter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kormaňáková Jana, admin. pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • sobotova michaela, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gonšenicová Gabriela, matka na MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balážová Lucia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • plasek vlado, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrejovič Pavol, vodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Giačová Lenka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalíková Lucia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Meňkyová Dáša, stredošk. učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baláž Jozef, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kiszelová Jana, stredoškolská učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michálik Ján, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kunderová Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaločajová Katarína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lučanič Marián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vilmanis Jana, redaktorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlíček Evka , štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlíček Ján, štátny zamestnanec, vysokoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dingová Dušana, študent, Višňové 2, 01323 Žilina
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Marcinčin Matúš , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Královičová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Potančok Milan, organizačný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hubenakova Veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liachovický Dávid, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalíček Martin, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pirohová Katarína, novinárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bagiová Angela, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlíček Jiří, biochemik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Machala Lukáš, študent TU Zvolen, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Machalová Monika, študentka JLF UK, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Orságová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Machala Marián, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nadova Dominika, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Machalová Dana, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šedová Zuzana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Méryová Monika, učiteľka, Olympijská 16, 071 01 Trnava
 • Barčíková Lucia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štroncerová Viera, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Víglaská Helena, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Němeček Josef, učitel odborných předm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vnuk Peter , programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vnukova Jana, lekarnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lacka Andrea, administrativny pracovnik, Opavská 4, 83101 Bratislava
 • Vajčiová Adriana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mičieta Alojz, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mateášiková Bianka, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubovská Mária, VŠ učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karpelova Iveta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pappova Zuzana, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Predáč Ing.Jozef, živnostník, Slovenskej armády 15, 953 01 Zlaté Moravce
 • Kadlečík Ondrej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gizlova Julia, zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škamorová Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mináriková Renata, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grancova Stanislava, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting