Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

Proti reinterpretovaniu Všeobecnej deklarácie ľudských práv

Krajiny združené v Organizácii spojených národov (OSN) oslávia 10. decembra 2008 60.výročie vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Radikálne skupiny, ktoré podporujú vykonávanie umelých potratov, plánujú pri príležitosti týchto osláv predložiť Valnému zhromaždeniu OSN petície, v ktorých požadujú prijatie všeobecného práva na potraty.

Toto úsilie vyvíjajú predovšetkým medzinárodné organizácie International Planned Parenthood Federation (Medzinárodná federácia plánovaného rodičovstva) a Maire Stopes International, teda organizácie, ktoré sú zodpovedné za potraty viac, ako ktorékoľvek iné organizácie na svete. Obidve organizácie majú silnú podporu v rámci OSN a ich snahy presadiť medzinárodné právo na potraty vítajú mnohé členské štáty, pravdepodobne väčšina byrokracie v OSN, a mocné americké nadácie, ktoré poskytujú milióny dolárov na podporu potratov v OSN a v krajinách na celom svete.

V decembri ich musíme zastaviť.

Chceme Vás preto poprosiť o podpísanie nižšie priloženej petície. Táto petícia bude prezentovaná v OSN 10. decembra 2008 počas osláv 60. výročia vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Podpíšte prosím petíciu a pošlite informáciu o možnosti jej podpory svojim priateľom a známym.

Podpisy pod túto petíciu sa zbierajú na celom svete. Pred zhromaždením OSN spojíme tieto naše podpisy s tými, ktoré sa v rovnakom duchu zbierajú v ostatných krajinách sveta a vytvoríme tak silnú protiváhu snahám reinterpretovať základné ustanovenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv v otázkach práva na život a ochrany rodiny.

Ďakujeme za Vašu podporu.

S úctou

RNDr. Ing. Marcela Dobešová
Predsedníčka
Fórum života, o. z.
Ing. Marek Michalčík
Výkonný riaditeľ
Fórum života, o. z.

Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

My, občania členských štátov Organizácie spojených národov, v roku, v ktorom oslavujeme 60. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv, prijatej a vyhlásenej rezolúciou Valného zhromaždenia OSN 217 A (III) z 10. decembra l948,

pripomínajúc, že

Všeobecná deklarácia ľudských práv je výdobytkom pre všetkých ľudí a pre všetky národy,

uvedomujúc si, že

ľudské práva, dôstojnosť, sloboda, rovnosť, solidarita a spravodlivosť vytvárajú duchovné a morálne dedičstvo, na ktorom je zjednotenie národov založené,

zdôrazňujúc, že

treba venovať dostatočnú pozornosť

 1. Právu na život každého človeka od počatia po prirodzenú smrť, s tým, že každé dieťa má právo byť počaté, narodené a vychovávané v rodine založenej na manželstve muža a ženy, ako aj s tým, že rodina je prirodzenou a základnou bunkou spoločnosti,
 2. Právu každého dieťaťa na výchovu jeho rodičmi, ktorí majú prednostné a základné právo rozhodnúť, aká výchova bude poskytnutá ich deťom.

Preto vyzývame

všetky vlády, aby správne interpretovali Všeobecnú deklaráciu ľudských práv tak, že:

Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť (Článok 3).

Muži aj ženy, ktorí dosiahli plnoletosť, majú právo, bez akéhokoľvek obmedzenia z dôvodov rasových, národnostných alebo náboženských, uzavrieť manželstvo a založiť si rodinu (Článok 16).

Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má nárok na ochranu spoločnosti a štátu (Článok 16).

Materstvo a detstvo majú nárok na osobitnú starostlivosť a pomoc (Článok 25).

Rodičia majú prednostné právo voliť druh vzdelania pre svoje deti (Článok 26).

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8569)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • Vlasák Juraj, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Koprdová Veronika, učtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Huttová Mária, účtpvníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mikulová Renáta, katechéta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zuzáková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vidéky Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kulinová Margita, projektový koordinator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bencová Ľudmila, obchodná referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fukas Rastislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabová Mária, asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podmanický Ivan, vysokoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bieščadová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bieščadová Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zaťková Martina, špec.pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabo Gabriel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Andiľová Mária, Matka na MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Andiľ Stanislav, grafik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Wiesenganger Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrábľová Katarína, geolog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikula Peter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žiška Kamil Kamil, divadelný režisér, Ulička 369, 91951 Špačince
 • Horcinova Zlatica, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lettrich Andrej, Financny konzultant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koricina Jozef, menežér IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čujová Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dujčíková Viera, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Leškovský Maroš, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sabo Matej, hr manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janák Libor, konateĺ spoločnosti, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pikna Jozef, katechét, Hlboká č. 16, 91701 Trnava
 • Caunerová Elena, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pristášová Mária, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tongeľová Henrieta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šlenkerová Helena, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kandra Rastislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Noga Frantisek, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vajtersicova Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Muráriková Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Betakova Tatiana, vedec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Salek Daniel, technolog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Konštiak Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lazúrová Marta, riaditeľka ZŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Radvanská Renáta, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Liptakova Elena , Doktorand na Ekon. univerzite v BA, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Neslušanová Katarina, učitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belušková Agnesa, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žákovič Juraj, ITsupport, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Levický Michal, 3tudent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slivkova Helena, teacher, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lukáčová Mia, asistent poslanca, K. Adlera 10, 841 02 Bratislava
 • Fülöpová Andrea, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gáliková Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Brestovanský Martin, VŠ učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • grabecova elena, financnik statnej pokladne sr, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bačová Katarína, admin. pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ondriaš Ján, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Farský Marcel, stolár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Urbančok Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • horvatova kika, nezamwstnana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holekova Beata, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudacekova Maria, zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondriašová Alžbeta, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Azor Stanislav, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nemcová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zatkalíková Viera, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skoršepa František, IT Developer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlinická Iveta, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strečková Anastázia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juščáková Henrieta, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Huljaková Veronika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Spodný Roman, bankový úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laincz Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lamoš Svetlana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Goboňa František, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuchár Marek, logista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • glovaťáková monika, matka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zvardoňová Ľubica , MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Červenková Mirka, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stevicová Ludmila, poradca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šebová Katarína, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Buznová Magdaléna, účtovníčka, Agátova 1, 841 01 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Olejár Marcel, fyzioterapeut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Senková Dominika, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Plančárová Katarína, psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Homolová Marcela, učiteľka 1.st. ZŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šurinčíková Mariana, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cibiriová Zuzana, radca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žarnovičanová Katarína, koordinátorka materského centra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Muráriková Petra , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gyulai Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • TETAK Frantisek, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šedovičová Soňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Páterková Mariana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Waschek Marián, analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krupa Marian, programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Buzna Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Husár Karol, geograf, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Olejárová Františka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šrobová Katarína, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miskovova Ivana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cibulová Ľubica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Makovnikova Mosna Miroslava, statny uradnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trnčák Peter, projektant, č.d.337, 02941 Klin
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mularčík Karol, predavač, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matusikova Katarina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schindlerová Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schindler Imrich, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Matejčiková Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Perželová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kraňák Ondrej, dokumentarista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Brestovanská Natália, signatár si neželá zverejniť adresu
 • KULKOVSKÝ Anton , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jadroň Augustín, inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cieker Jan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bittšanská Alžbeta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podolinský Marcel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hreus Pavol, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hreus Pavol, elektrikár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihálik Ján, konzultant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hreusová Mária, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holubčík Jozef, veduci technik AI, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hric Martin, sociológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Senaj Viliam, vedecky pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miháliková Ivica, stavebá inžinierka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • GrenčíK Juraj, VŠ učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bitalová Marta, inval. dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laššáková Katarína , zasielateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šeligová Magdaléna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis


Platon webhosting