Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

Proti reinterpretovaniu Všeobecnej deklarácie ľudských práv

Krajiny združené v Organizácii spojených národov (OSN) oslávia 10. decembra 2008 60.výročie vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Radikálne skupiny, ktoré podporujú vykonávanie umelých potratov, plánujú pri príležitosti týchto osláv predložiť Valnému zhromaždeniu OSN petície, v ktorých požadujú prijatie všeobecného práva na potraty.

Toto úsilie vyvíjajú predovšetkým medzinárodné organizácie International Planned Parenthood Federation (Medzinárodná federácia plánovaného rodičovstva) a Maire Stopes International, teda organizácie, ktoré sú zodpovedné za potraty viac, ako ktorékoľvek iné organizácie na svete. Obidve organizácie majú silnú podporu v rámci OSN a ich snahy presadiť medzinárodné právo na potraty vítajú mnohé členské štáty, pravdepodobne väčšina byrokracie v OSN, a mocné americké nadácie, ktoré poskytujú milióny dolárov na podporu potratov v OSN a v krajinách na celom svete.

V decembri ich musíme zastaviť.

Chceme Vás preto poprosiť o podpísanie nižšie priloženej petície. Táto petícia bude prezentovaná v OSN 10. decembra 2008 počas osláv 60. výročia vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Podpíšte prosím petíciu a pošlite informáciu o možnosti jej podpory svojim priateľom a známym.

Podpisy pod túto petíciu sa zbierajú na celom svete. Pred zhromaždením OSN spojíme tieto naše podpisy s tými, ktoré sa v rovnakom duchu zbierajú v ostatných krajinách sveta a vytvoríme tak silnú protiváhu snahám reinterpretovať základné ustanovenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv v otázkach práva na život a ochrany rodiny.

Ďakujeme za Vašu podporu.

S úctou

RNDr. Ing. Marcela Dobešová
Predsedníčka
Fórum života, o. z.
Ing. Marek Michalčík
Výkonný riaditeľ
Fórum života, o. z.

Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

My, občania členských štátov Organizácie spojených národov, v roku, v ktorom oslavujeme 60. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv, prijatej a vyhlásenej rezolúciou Valného zhromaždenia OSN 217 A (III) z 10. decembra l948,

pripomínajúc, že

Všeobecná deklarácia ľudských práv je výdobytkom pre všetkých ľudí a pre všetky národy,

uvedomujúc si, že

ľudské práva, dôstojnosť, sloboda, rovnosť, solidarita a spravodlivosť vytvárajú duchovné a morálne dedičstvo, na ktorom je zjednotenie národov založené,

zdôrazňujúc, že

treba venovať dostatočnú pozornosť

 1. Právu na život každého človeka od počatia po prirodzenú smrť, s tým, že každé dieťa má právo byť počaté, narodené a vychovávané v rodine založenej na manželstve muža a ženy, ako aj s tým, že rodina je prirodzenou a základnou bunkou spoločnosti,
 2. Právu každého dieťaťa na výchovu jeho rodičmi, ktorí majú prednostné a základné právo rozhodnúť, aká výchova bude poskytnutá ich deťom.

Preto vyzývame

všetky vlády, aby správne interpretovali Všeobecnú deklaráciu ľudských práv tak, že:

Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť (Článok 3).

Muži aj ženy, ktorí dosiahli plnoletosť, majú právo, bez akéhokoľvek obmedzenia z dôvodov rasových, národnostných alebo náboženských, uzavrieť manželstvo a založiť si rodinu (Článok 16).

Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má nárok na ochranu spoločnosti a štátu (Článok 16).

Materstvo a detstvo majú nárok na osobitnú starostlivosť a pomoc (Článok 25).

Rodičia majú prednostné právo voliť druh vzdelania pre svoje deti (Článok 26).

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8569)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • Paralič Marek, vysokoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Teťák Ján, informatik, Slnečná 142/26, 02952 Hruštín
 • Firic Ján, Vedúci výrobného podniku, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lazúr Cyril, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hybl Jiri, manager, Piestanska 11, 010 08 Zilina
 • Suríková Mária, sociologička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Masná Zuzana, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strižencová Jana, na materskej dovolenke, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uhliarik Jozef, správca siete, č.d. 201, 029 54 Lomná
 • Nižnanský Branislav, VŠ učiteľ, Liptovská 20, 03401 Ružomberok
 • Mikulášová Margaréta, admin. pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalina Pavol, elektrikár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Veličová Darina, odborný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ruttkayova Renata, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Špulerová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paholíková Viera, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čerňanský Peter, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grden Piotr, mechanical designer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Strašková Iveta, učiteľka biológie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Domsová Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Artimová Jarmila, knihovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Masná Eva, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uhliarik Milan, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vajdíková Jana, technický prac., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zajac Ladislav, kňaz, Ulica generála Svobodu 67, 95801 PARTIZÁNSKE
 • Bezak Jozef, hudobnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bezakova Milina , lekar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Huliaková Jana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krautová Zlata, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Huliaková Gabriela, charitatívna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Svíčková Svatava, mateřská, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štens Michal, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopáč Cyprián , lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gabčová Jaroslava, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čapek Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gabčo Ladislav, inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cmárová Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • o.z. Familiaris, soc. pracovník, kpt. Nálepku 669/105, 059 21 Svit
 • Vakrckova Lenka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bacskádiová Terézia, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šlosárová Silvia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vicianová Lívia, Učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Znamenáčková Eva, lekárka na MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Znamenáček Martin, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macková Viera, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pospíšilová Ľudmila, učiteľka, Osloboditeľov 108, 01341 Dolný Hričov
 • Gregus Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Houška Ľuboš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pospíšil Rudolf, Vychovávateľ, Osloboditeľov 108, 01341 Dolný Hričov
 • Pospíšilová Ľudmila , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Briestenská Eva, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jance Miroslav, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • turlík peter, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schmiesterová Katarína, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabová Mária , architektka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mižáková Katarína, asistent stavbyvedúceho, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žemlová Andrea, Učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žemla Marián, Živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benčová Alžbeta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Repáň Marián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fojtík Boris, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martinkovicova Elena, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karcagi Andrej, kňaz, Internátna 14, 97404 Banská Bystrica
 • Mátel Andrej, teológ a pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ilkovičová Petronela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halčínová Janka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škvarek Ondrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Peluchová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gočalová Lucia, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Daráková Eva, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Cenker Martin, inžinier TPV, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čerňanská Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kmeťová Lýdia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kružliaková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kružliaková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Neupauer Radovan, Konstrukter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kružliak Štefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kružliaková Zuzana, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kružliak Michal, manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šikulínec Vladimír, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bučková Terézia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kamenský Andrej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kutlák Peter, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurišová Martina, kucharka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sádovská Katarína, učiteľka na MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jechová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Segedyová Alžbeta, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dreveňáková Cecília, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balážová Agáta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dvorčáková Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jedličková Amália, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poláková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudačková Rozália, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudačeková Viktória, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nagyová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fašianková Viera, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vachová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balogová Regina, Katechétka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Suchanovská Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vlna Lukas, financny analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miština Peter, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vlnova Sona, ucitelka, Narcisova 2, 82102 Bratislava
 • Bodnár Mikuláš, operátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zatkalik Pavol, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kvašňovská Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palúchová Emília, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palúch Branislav, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jánoš Martin, inf manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrábeľ Branislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrábľová Renáta, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mošková Antónia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Heiser Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vajdíková Petra, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slováková Žofia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šarníková Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trmač Vojtěch, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Takačová Katarína, Podatelna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Herman Ladislav, elektroinžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nociarová Stanislava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rédliová Margita, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Likavčan Martin, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • ondrejkova olga, psychologicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Repiský Peter, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chrappa Stefan , Pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sabatula Marek, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Huslova Viera, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Špačková Mária, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drobňáková Gabriela, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Nádaždyová Mária, program manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Durajová Silvia, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Černá Mária, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blahová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horvath Frantisek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horvath Frantisek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schmidt Ján, technológ, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting