Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

Proti reinterpretovaniu Všeobecnej deklarácie ľudských práv

Krajiny združené v Organizácii spojených národov (OSN) oslávia 10. decembra 2008 60.výročie vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Radikálne skupiny, ktoré podporujú vykonávanie umelých potratov, plánujú pri príležitosti týchto osláv predložiť Valnému zhromaždeniu OSN petície, v ktorých požadujú prijatie všeobecného práva na potraty.

Toto úsilie vyvíjajú predovšetkým medzinárodné organizácie International Planned Parenthood Federation (Medzinárodná federácia plánovaného rodičovstva) a Maire Stopes International, teda organizácie, ktoré sú zodpovedné za potraty viac, ako ktorékoľvek iné organizácie na svete. Obidve organizácie majú silnú podporu v rámci OSN a ich snahy presadiť medzinárodné právo na potraty vítajú mnohé členské štáty, pravdepodobne väčšina byrokracie v OSN, a mocné americké nadácie, ktoré poskytujú milióny dolárov na podporu potratov v OSN a v krajinách na celom svete.

V decembri ich musíme zastaviť.

Chceme Vás preto poprosiť o podpísanie nižšie priloženej petície. Táto petícia bude prezentovaná v OSN 10. decembra 2008 počas osláv 60. výročia vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Podpíšte prosím petíciu a pošlite informáciu o možnosti jej podpory svojim priateľom a známym.

Podpisy pod túto petíciu sa zbierajú na celom svete. Pred zhromaždením OSN spojíme tieto naše podpisy s tými, ktoré sa v rovnakom duchu zbierajú v ostatných krajinách sveta a vytvoríme tak silnú protiváhu snahám reinterpretovať základné ustanovenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv v otázkach práva na život a ochrany rodiny.

Ďakujeme za Vašu podporu.

S úctou

RNDr. Ing. Marcela Dobešová
Predsedníčka
Fórum života, o. z.
Ing. Marek Michalčík
Výkonný riaditeľ
Fórum života, o. z.

Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

My, občania členských štátov Organizácie spojených národov, v roku, v ktorom oslavujeme 60. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv, prijatej a vyhlásenej rezolúciou Valného zhromaždenia OSN 217 A (III) z 10. decembra l948,

pripomínajúc, že

Všeobecná deklarácia ľudských práv je výdobytkom pre všetkých ľudí a pre všetky národy,

uvedomujúc si, že

ľudské práva, dôstojnosť, sloboda, rovnosť, solidarita a spravodlivosť vytvárajú duchovné a morálne dedičstvo, na ktorom je zjednotenie národov založené,

zdôrazňujúc, že

treba venovať dostatočnú pozornosť

 1. Právu na život každého človeka od počatia po prirodzenú smrť, s tým, že každé dieťa má právo byť počaté, narodené a vychovávané v rodine založenej na manželstve muža a ženy, ako aj s tým, že rodina je prirodzenou a základnou bunkou spoločnosti,
 2. Právu každého dieťaťa na výchovu jeho rodičmi, ktorí majú prednostné a základné právo rozhodnúť, aká výchova bude poskytnutá ich deťom.

Preto vyzývame

všetky vlády, aby správne interpretovali Všeobecnú deklaráciu ľudských práv tak, že:

Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť (Článok 3).

Muži aj ženy, ktorí dosiahli plnoletosť, majú právo, bez akéhokoľvek obmedzenia z dôvodov rasových, národnostných alebo náboženských, uzavrieť manželstvo a založiť si rodinu (Článok 16).

Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má nárok na ochranu spoločnosti a štátu (Článok 16).

Materstvo a detstvo majú nárok na osobitnú starostlivosť a pomoc (Článok 25).

Rodičia majú prednostné právo voliť druh vzdelania pre svoje deti (Článok 26).

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8569)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • Ambrová Danka, Učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ambrová Anna, Robotníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Džuganová Mária, Robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Džugan Ján , Robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mamaj Štefan, Robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mamajová Anna, Predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Engelmanová Mária, Robotníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalenko Martin, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koškovský Ján, Robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kresanek Martin, sofer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kresankova Ingrid , administrativny pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Eva Koškovská, Robotníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kresankova Maria, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laudová Miroslava , Admin.pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gabrisova Maria , dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kresanek Ferdinand, robotnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Džujková Margita, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Griga Frantisek , Programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • michálek milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kresankova Helena , Kontrolor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Božena Selecká, Učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grigova Helena, Zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dutková Veronika, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlinská Helena, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlinský Filip, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sivčo Andrej, Učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Očenášová Ružena , Pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Račko Andrej , Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sninčáková Agáta, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sninčák Ladislav, Ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gašparová Mária , Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bazárová Albína , Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Franko Ivan , Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Franková Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lučko Ján , SZČ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Parnica Michal, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kalaninová Juliana, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajovský Peter, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajovská Daniela, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Geregáč Stanislav, Robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Guľková Mária, Ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benischová Mária, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubo Marián, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polláková Božena , Predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Shinová Mária, Ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drotár Vincent, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ričalka Milan , Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Puškárová Marta, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nebeská Marta, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalenková Mária, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalenko Ján, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mušinská Božena, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ištoňová Anna, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jastrabanová Elena, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brejčáková Anna, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pachovská Ľudmila, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nazadová Marta, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mažeríková Denisa, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mažeriková Dana, Robotníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jevčáková Anna, Podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chalková Alžbeta, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turenič Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krigovská Jana , Nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dana Dundová, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Reváková Mária, Robotníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hriňová Mária, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrubovská Zuzana, Kuchárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mika Juraj , Právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gula Oto, Stav.technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Javorská Terézia, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horňák Anton , Robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kaločaj Pavol, manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Potocká Lucia, Lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vitek Henrich, Ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Semanová Anna, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rajňaková Magda, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Boučková Bohuslava, vysokoškolská pedagožka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Olejníková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stanko Jozef, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bišťanová Maria, inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dudová Lívia, Súkromná podnikaťeľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bišťan Martin, Architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Salvová Ľudmila, rehoľná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lippaiová Jana , Robotníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lišková Marcela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sersenová Cecília, rehoľná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marcinová Mária, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Marcinov Michal, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ganóczy Kamil, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ficová Mária, Robotníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ficová Jaroslava, Robotníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Katarína Slaminková , Referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sláviková Mária, Úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Irokšiarová Daniela, Mamička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Harakaľová Irena, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Džujko Ján, Učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Remeňová Daniela, Asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Onderko František , Robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mydlová Helena, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Harakaľ Andrej, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filipp Vlado, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurčák Anton , Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zdravecká Ľubomíra, Robotníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Korekáč Jozef, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurianová Marta, Kaderníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Semanová Emília, Administrátorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balintová Božena, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kicošová Agáta, Robotníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hamza Pavol, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lichman Andrej, Živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kozmová Anna, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michančová Pavla, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sádovská Anna, rehoľná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabolová Helena, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Guľková Marta, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Peschlová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Demeterová Mária, Projekt. manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nikolov Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nikolová Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sečka Štefan, biskup, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lehotská Mária, vvysokoškolský pedagóg, Zochova 1128/57, 02601 Dolný Kubín
 • Németh Oto, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Némethova Katarína, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kočišová Mária, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chromikova Miriam, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Németh Ladislav, ikonopisec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • vicianova marta, sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamicová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smoroňová Ľubomíra, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turlíková Iveta, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • migra martin, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovacova Anna, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Servanský Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Suppova Katarina , ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Emília Lešková, výskumný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stankovičová, RNDr. Mária, VŠ učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kanderová Stanislava, sekretárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lencz Ladislav, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lenczová Terezia, projektova manažerka MVO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zajíček Rudolf, živnostník, 193, 90088 Doľany 193
 • Fedorková Dáša, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magerčiaková Mariana, VŠ učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Culka Ján , knihovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zemanovicova Juliana, administrator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štrbova Helena, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Uličianska Bernarda , signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting