Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

Proti reinterpretovaniu Všeobecnej deklarácie ľudských práv

Krajiny združené v Organizácii spojených národov (OSN) oslávia 10. decembra 2008 60.výročie vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Radikálne skupiny, ktoré podporujú vykonávanie umelých potratov, plánujú pri príležitosti týchto osláv predložiť Valnému zhromaždeniu OSN petície, v ktorých požadujú prijatie všeobecného práva na potraty.

Toto úsilie vyvíjajú predovšetkým medzinárodné organizácie International Planned Parenthood Federation (Medzinárodná federácia plánovaného rodičovstva) a Maire Stopes International, teda organizácie, ktoré sú zodpovedné za potraty viac, ako ktorékoľvek iné organizácie na svete. Obidve organizácie majú silnú podporu v rámci OSN a ich snahy presadiť medzinárodné právo na potraty vítajú mnohé členské štáty, pravdepodobne väčšina byrokracie v OSN, a mocné americké nadácie, ktoré poskytujú milióny dolárov na podporu potratov v OSN a v krajinách na celom svete.

V decembri ich musíme zastaviť.

Chceme Vás preto poprosiť o podpísanie nižšie priloženej petície. Táto petícia bude prezentovaná v OSN 10. decembra 2008 počas osláv 60. výročia vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Podpíšte prosím petíciu a pošlite informáciu o možnosti jej podpory svojim priateľom a známym.

Podpisy pod túto petíciu sa zbierajú na celom svete. Pred zhromaždením OSN spojíme tieto naše podpisy s tými, ktoré sa v rovnakom duchu zbierajú v ostatných krajinách sveta a vytvoríme tak silnú protiváhu snahám reinterpretovať základné ustanovenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv v otázkach práva na život a ochrany rodiny.

Ďakujeme za Vašu podporu.

S úctou

RNDr. Ing. Marcela Dobešová
Predsedníčka
Fórum života, o. z.
Ing. Marek Michalčík
Výkonný riaditeľ
Fórum života, o. z.

Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

My, občania členských štátov Organizácie spojených národov, v roku, v ktorom oslavujeme 60. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv, prijatej a vyhlásenej rezolúciou Valného zhromaždenia OSN 217 A (III) z 10. decembra l948,

pripomínajúc, že

Všeobecná deklarácia ľudských práv je výdobytkom pre všetkých ľudí a pre všetky národy,

uvedomujúc si, že

ľudské práva, dôstojnosť, sloboda, rovnosť, solidarita a spravodlivosť vytvárajú duchovné a morálne dedičstvo, na ktorom je zjednotenie národov založené,

zdôrazňujúc, že

treba venovať dostatočnú pozornosť

 1. Právu na život každého človeka od počatia po prirodzenú smrť, s tým, že každé dieťa má právo byť počaté, narodené a vychovávané v rodine založenej na manželstve muža a ženy, ako aj s tým, že rodina je prirodzenou a základnou bunkou spoločnosti,
 2. Právu každého dieťaťa na výchovu jeho rodičmi, ktorí majú prednostné a základné právo rozhodnúť, aká výchova bude poskytnutá ich deťom.

Preto vyzývame

všetky vlády, aby správne interpretovali Všeobecnú deklaráciu ľudských práv tak, že:

Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť (Článok 3).

Muži aj ženy, ktorí dosiahli plnoletosť, majú právo, bez akéhokoľvek obmedzenia z dôvodov rasových, národnostných alebo náboženských, uzavrieť manželstvo a založiť si rodinu (Článok 16).

Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má nárok na ochranu spoločnosti a štátu (Článok 16).

Materstvo a detstvo majú nárok na osobitnú starostlivosť a pomoc (Článok 25).

Rodičia majú prednostné právo voliť druh vzdelania pre svoje deti (Článok 26).

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8569)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • Maslen Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Macaj Michal, software engineer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrivikova Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chovanakova Agnesa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chovanak Stefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrivik Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrivikova Amalia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrivik Roman, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Otrubová Jana, stavebná inžinierka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kráľová Marta, zdrav. sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Otrubová Bernadeta, databázový administrátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Táčovská Terézia, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Táčovský Michal, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gáborová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bielik Peter , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bieliková Helena, Mierové nám. 881/34, 01901 Ilava
 • Kováč Peter, nezamestnaný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Meľová Janka, sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hvizd Oliver, knihovník, Cottbuská 5, 040 23 Košice
 • Marhefka Michal, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihoková Eva, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mäsiarová Antónia, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Černý Vladimír, fyzik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mäsiar František, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubíková Viera, pracovník backoffice, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gazda Jozef, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Braško Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Macháčková Jana , asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šlosár Rastislav, Project Manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Botur Stanislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bielčiková Elena, úradnička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bugárová Alžbeta, systémový programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Batmendijnová Júlia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cabak Stefan, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žežulová Hana, sekretárka, Brigádnická 3, 040 11 Košice
 • Michniaková Beáta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Němečková Ludmila, v domácnosti, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Javorská Katarína, lekár, Námestie slobody 1494, 093 01 Vranov nad Topľou
 • Jánošová Beata, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kučera Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rapant Michal, manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švihurová Alžbeta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majtánová Mária, projektantka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mojtová Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mojto Peter, Bohunice 113, 01852 Pruské
 • Bányay Demeter, nezamestnaný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajč Jakub, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Druga Ondrej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mahútová Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Wach Grzegorz, prezbiter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mareková Alžbeta, detská sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čulen Anton, Registratura, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dibdiak Daniel, psychopéd, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kutka Viktor, IT Manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Katriňák František, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laluha Tomáš , stavebný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Loduha Rudolf , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Loduhová Helena , dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paliesková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brišová Dominika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Surovčík Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Anton Briš, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Surovčíková Iveta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brišová Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polaščík Marcel, obchodný zástupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paliesek Ľuboš , SZČO, T. Vansovej 1912/58, 020 01 Púchov
 • Palieseková Ivana , asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bašová Oľga , lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bašo František, obchodný referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Češekova M8ria, učiteľka, Kobyly 32, O86 22 Klušov
 • Graindova KARINA , učiteľka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Perniš Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cepková Katarína, financny analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kočalka Ignác, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kočalková Otília, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blažo Jozef, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkáčik Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kluknavská Eva, zdrav. labotant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lemeš Ján, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lemešová Marcela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novosádová Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Syneriová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Reiner Jozef , elektrotechnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Priesol Miroslav, stolár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Domiter Milan, pomocni zdravotni pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rajkovičová Lucia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kula Edmund, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hyrossová Veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lakatoš Dominik, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hyross Peter, historik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurošová Annamária, študentka, Lipová425, 07603 Hraň
 • Chvátalová Kristína, operátorka na PC, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nigutova Monika, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baroková Jana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nociar František , staveb. technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nociarová Jolana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlásek Jozef, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žáčková Marcela, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žáček Daniel, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mlaková Agnesa, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sumilasová Mária, rehoľna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • TOMKOVÁ LÍVIA, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Abu-rjaiová Lucia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gašpar Gabriel, veterinárny lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováč Ján, Kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polčič Tibor, strojár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polčičová Alžbeta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polčič Juraj, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • polčičová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polčičová Adela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polčičová Eliška, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rusnáková Irena Michaela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borkova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Starosta Jozef, software engineer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Starostova Rozalia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matovcikova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matovcikova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrabcekova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bednáriková Terézia, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gavľaková Katarína, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Javorský Pavol, fyzioterapeut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Javorský Lukáš, študent , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurucová Anneliese, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fedáková Antónia, zdrav.laborantka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rusnáčiková Filomena, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartková Marta, zamestnankyňa Krj.úradu, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Moňoková,Mgr. Agata, pracovníčka katech.centra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šmitalová Anna, katechétka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Wiszczór Andrzej, hajný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rybárová Eva, učiteľka MŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horniak Jozef, manazer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horniakova Mariana, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žilka Filip, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žilkova Beata, lekárka, Hlinicka 17, 90700 Myjava
 • Polonova Jaroslava, socialny pracovnik, Prestavlky 107, 966 01 Prestavlky
 • Makovníková Blažena, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vitkovicova Anna, lekar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mášik Peter, katolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Draganova Agnesa, Lek .Laborant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefanička Oto, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švedová Monika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janšto Miroslav, št.zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting