Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

Proti reinterpretovaniu Všeobecnej deklarácie ľudských práv

Krajiny združené v Organizácii spojených národov (OSN) oslávia 10. decembra 2008 60.výročie vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Radikálne skupiny, ktoré podporujú vykonávanie umelých potratov, plánujú pri príležitosti týchto osláv predložiť Valnému zhromaždeniu OSN petície, v ktorých požadujú prijatie všeobecného práva na potraty.

Toto úsilie vyvíjajú predovšetkým medzinárodné organizácie International Planned Parenthood Federation (Medzinárodná federácia plánovaného rodičovstva) a Maire Stopes International, teda organizácie, ktoré sú zodpovedné za potraty viac, ako ktorékoľvek iné organizácie na svete. Obidve organizácie majú silnú podporu v rámci OSN a ich snahy presadiť medzinárodné právo na potraty vítajú mnohé členské štáty, pravdepodobne väčšina byrokracie v OSN, a mocné americké nadácie, ktoré poskytujú milióny dolárov na podporu potratov v OSN a v krajinách na celom svete.

V decembri ich musíme zastaviť.

Chceme Vás preto poprosiť o podpísanie nižšie priloženej petície. Táto petícia bude prezentovaná v OSN 10. decembra 2008 počas osláv 60. výročia vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Podpíšte prosím petíciu a pošlite informáciu o možnosti jej podpory svojim priateľom a známym.

Podpisy pod túto petíciu sa zbierajú na celom svete. Pred zhromaždením OSN spojíme tieto naše podpisy s tými, ktoré sa v rovnakom duchu zbierajú v ostatných krajinách sveta a vytvoríme tak silnú protiváhu snahám reinterpretovať základné ustanovenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv v otázkach práva na život a ochrany rodiny.

Ďakujeme za Vašu podporu.

S úctou

RNDr. Ing. Marcela Dobešová
Predsedníčka
Fórum života, o. z.
Ing. Marek Michalčík
Výkonný riaditeľ
Fórum života, o. z.

Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

My, občania členských štátov Organizácie spojených národov, v roku, v ktorom oslavujeme 60. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv, prijatej a vyhlásenej rezolúciou Valného zhromaždenia OSN 217 A (III) z 10. decembra l948,

pripomínajúc, že

Všeobecná deklarácia ľudských práv je výdobytkom pre všetkých ľudí a pre všetky národy,

uvedomujúc si, že

ľudské práva, dôstojnosť, sloboda, rovnosť, solidarita a spravodlivosť vytvárajú duchovné a morálne dedičstvo, na ktorom je zjednotenie národov založené,

zdôrazňujúc, že

treba venovať dostatočnú pozornosť

 1. Právu na život každého človeka od počatia po prirodzenú smrť, s tým, že každé dieťa má právo byť počaté, narodené a vychovávané v rodine založenej na manželstve muža a ženy, ako aj s tým, že rodina je prirodzenou a základnou bunkou spoločnosti,
 2. Právu každého dieťaťa na výchovu jeho rodičmi, ktorí majú prednostné a základné právo rozhodnúť, aká výchova bude poskytnutá ich deťom.

Preto vyzývame

všetky vlády, aby správne interpretovali Všeobecnú deklaráciu ľudských práv tak, že:

Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť (Článok 3).

Muži aj ženy, ktorí dosiahli plnoletosť, majú právo, bez akéhokoľvek obmedzenia z dôvodov rasových, národnostných alebo náboženských, uzavrieť manželstvo a založiť si rodinu (Článok 16).

Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má nárok na ochranu spoločnosti a štátu (Článok 16).

Materstvo a detstvo majú nárok na osobitnú starostlivosť a pomoc (Článok 25).

Rodičia majú prednostné právo voliť druh vzdelania pre svoje deti (Článok 26).

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8569)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • Burik Matej, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juroš Vladimír, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Klimentová Lucia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Semánková Mária, ADOS, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pillár Miroslav , Kňaz - učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fiolková Mária, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Buriánková Jitka, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Wallner Štefan, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomus Ján, socálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dobošová Lenka, administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rusnakova Maria, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žilecká Eva, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaňová, Ing. Katarína, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nagyová Martina, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Búranová Jana, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sklenková Ľudmila, učiteľka hudby, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sklenka Peter, stredoškolslý profesor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kotulová Katarína, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kotula Pavel, stomatológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kotulová Monika, tlmočníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Frličková Adriana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poláková Silvia, študentka sociálnej práce, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žiaková Alžbeta, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martinek Karol, Administrator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martinkova Katarina, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gazda Imrich, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marková Diana, študent umenia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palkova Alena, Projektantka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zafková Veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kosnáč Pavol, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • huganova andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krčmárik Michal, manažér, Štefánika 7/32, 965 01 Žiar nad Hronom
 • Gurková Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kořínková Veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sobanská,Mgr Ľubica, ev.a.v.farárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Milan Hangorbadžo, technické služby , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Študent,PhMr.,Mgr Vladimír, duchovný SDB, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlikovský Mgr. Tomáš, diakon, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sklenka O Praem. Dušan, rehoľný kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rumančíková,Ing.Mgr Veronika, stredoškolský pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrík, MUDr František, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gavor, Mgr Martin, vedúci prekladateľskej agentúry, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brtoš Stanislav, rím.kat.duchovný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šedivá Magdaléna, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szuchovszky Anna, farmaceutka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szuchovszky,Dr.Med Gyula, univerzitný profesor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hackerova Silvia, matematicka, t.c. materska dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mayerova Karolina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Chvátalová Veronika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Forgáčová Laura, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavol Krajčík, merací technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajčíková Lucia, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • turiak emil, kňaz - pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tancárová Veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paralič Ján, vysokoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mrázová Jana, technička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartal Katarína, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kocáková Marcela, administrat.pracovnícka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fuksová Lucia, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skalos Ivan, Risk manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gallusova Zuzana, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • RAvingerova Margita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kriška Emil, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zibala František , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zibalová Oľga, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurko Milan, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jankech br. Filip, reholnik-zdravotnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • vecerova slavka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Masiar Jozef, Krasna Horka, Janka Matusku 147, 02744 Tvrdosin
 • Daško Matúš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poliak Peter, Invalid, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Galovič Maroš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hámor Peter, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kňažko Roman, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fülöp Ladislav, podnikatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • parcova maria, student, dolna 630, 02712 liesek
 • parcova katarina, student, dolna 630, 02712 liesek
 • parcova anna, veduca domu soc.sluzieb, dolna 630, 02712 liesek
 • parec martin, operator, dolna 630, 02712 liesek
 • Orban Karol, docent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ruttkay Martin, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šrobová Daša, diétna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fülöpová Mária, prekladateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bublinec Eduard, Univerzitny profesor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trabalikova Eva, stroj.ing., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Birner Martin, Herec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedlák Jozef , výtvarník, Nábělkova 6, 841 04 Bratislava
 • Urbanová Silvia, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šantivá Alena, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jancovic Jozef, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tuptová Anna, katechétka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Grey Eva, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šikyňová Anna, pomoc. ekonóm, č.d. 112, 027 13 Suchá hora
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jarošová Michaela, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Javorová Martina, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poncakova Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Harbistova Ivana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baják Karol, obhodný zástupca, Moskovská 14, 811 08 Bratislava
 • Pastoreková Tatiana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palinkas Zoltan, CIO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bicková Miriam, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Galovičová Ľubica, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poláková Darinka, Pezinok, 90302 Pezinok
 • Stareková Miriam, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Starek Daniel, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Starek Martin, obchodný zástupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polák Jozef, Dôchodca, Myslenická 152, 90203 Pezinok
 • Stareková Anna , vysokoskolská učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Starek Ladislav, vysokoskolský profesor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sitar Marek, misionar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zavarský Svorad, vedecký pracovník, vysokošk. učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabol Pavel, vrátnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kapustová Janka, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brnová Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďuricová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lehocký Michal, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kartáčová Iveta, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Višňovec Marián, Chemik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halčín Andrej, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beštendigová Martina, sekretárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beštendigová Martina, sekretárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Varhaník Roman, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Machajdíková Marta, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kosnáč Filip, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováč Juraj, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ferenčíková Eva , účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hutirová Alžbeta, účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • jarosova paulina, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kramarčíková Zuzana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kosnáč Gabriel, cem.ing., signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Palinkasova Margita, chem. inž., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brillova Anna, redaktor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondkova Katarina, administrativna pracovnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hološová Katarína , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • FERKO Teodor, rímskokatolícky kňaz , Potočná 87, 911 01 Trenčín
 • Ordódyová Beata, úradníčka, Trnávka, 176 obec Trnávka


Platon webhosting