Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

Proti reinterpretovaniu Všeobecnej deklarácie ľudských práv

Krajiny združené v Organizácii spojených národov (OSN) oslávia 10. decembra 2008 60.výročie vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Radikálne skupiny, ktoré podporujú vykonávanie umelých potratov, plánujú pri príležitosti týchto osláv predložiť Valnému zhromaždeniu OSN petície, v ktorých požadujú prijatie všeobecného práva na potraty.

Toto úsilie vyvíjajú predovšetkým medzinárodné organizácie International Planned Parenthood Federation (Medzinárodná federácia plánovaného rodičovstva) a Maire Stopes International, teda organizácie, ktoré sú zodpovedné za potraty viac, ako ktorékoľvek iné organizácie na svete. Obidve organizácie majú silnú podporu v rámci OSN a ich snahy presadiť medzinárodné právo na potraty vítajú mnohé členské štáty, pravdepodobne väčšina byrokracie v OSN, a mocné americké nadácie, ktoré poskytujú milióny dolárov na podporu potratov v OSN a v krajinách na celom svete.

V decembri ich musíme zastaviť.

Chceme Vás preto poprosiť o podpísanie nižšie priloženej petície. Táto petícia bude prezentovaná v OSN 10. decembra 2008 počas osláv 60. výročia vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Podpíšte prosím petíciu a pošlite informáciu o možnosti jej podpory svojim priateľom a známym.

Podpisy pod túto petíciu sa zbierajú na celom svete. Pred zhromaždením OSN spojíme tieto naše podpisy s tými, ktoré sa v rovnakom duchu zbierajú v ostatných krajinách sveta a vytvoríme tak silnú protiváhu snahám reinterpretovať základné ustanovenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv v otázkach práva na život a ochrany rodiny.

Ďakujeme za Vašu podporu.

S úctou

RNDr. Ing. Marcela Dobešová
Predsedníčka
Fórum života, o. z.
Ing. Marek Michalčík
Výkonný riaditeľ
Fórum života, o. z.

Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

My, občania členských štátov Organizácie spojených národov, v roku, v ktorom oslavujeme 60. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv, prijatej a vyhlásenej rezolúciou Valného zhromaždenia OSN 217 A (III) z 10. decembra l948,

pripomínajúc, že

Všeobecná deklarácia ľudských práv je výdobytkom pre všetkých ľudí a pre všetky národy,

uvedomujúc si, že

ľudské práva, dôstojnosť, sloboda, rovnosť, solidarita a spravodlivosť vytvárajú duchovné a morálne dedičstvo, na ktorom je zjednotenie národov založené,

zdôrazňujúc, že

treba venovať dostatočnú pozornosť

 1. Právu na život každého človeka od počatia po prirodzenú smrť, s tým, že každé dieťa má právo byť počaté, narodené a vychovávané v rodine založenej na manželstve muža a ženy, ako aj s tým, že rodina je prirodzenou a základnou bunkou spoločnosti,
 2. Právu každého dieťaťa na výchovu jeho rodičmi, ktorí majú prednostné a základné právo rozhodnúť, aká výchova bude poskytnutá ich deťom.

Preto vyzývame

všetky vlády, aby správne interpretovali Všeobecnú deklaráciu ľudských práv tak, že:

Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť (Článok 3).

Muži aj ženy, ktorí dosiahli plnoletosť, majú právo, bez akéhokoľvek obmedzenia z dôvodov rasových, národnostných alebo náboženských, uzavrieť manželstvo a založiť si rodinu (Článok 16).

Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má nárok na ochranu spoločnosti a štátu (Článok 16).

Materstvo a detstvo majú nárok na osobitnú starostlivosť a pomoc (Článok 25).

Rodičia majú prednostné právo voliť druh vzdelania pre svoje deti (Článok 26).

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8569)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • Jurišová Zuzana , redaktorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolačkovská Katarína, sociálna prac., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Javorka Jozef, výskumný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dvorský Jozef, SZČO, A. Škarvana 4/7, 971 01 Prievidza
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hamracek Rastislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zsideková Veronika, strojný inžinier, Cádrova 9, 831 01 Bratislava
 • Opela Ján, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dvorská,MUDr. Janette, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ruttkay Ruttkay, lekarnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fedorowicz Piotr, knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jarošová Kristína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jóža Emanuel, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karnok Richard, hudobník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • toporova anna, vychovávateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karnoková Martina, hudobník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mezovský František, zamestnanec obec. úradu, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Alexyová Adriana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gašparíková Maria, dochodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gašparík Viliam, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gašparík,mladší Milan, skladník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gašparíková Lenka, krajčírka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimková Marta, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mäsiarová Monika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gašparík Milan, skladnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gašparíková Zita, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michaláková Magdaléna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gašparík Marek, Veduci skladu, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gašparíková Emília, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sykorová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krpeľanová Eva, metodik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janesova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janes Frantisek, prac.obch.odd., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ralbovský Ondrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valentovič Marián, strojný konštruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ralbovská Katarina, lekarnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kartáč Kamil, živnostník, Ľubietová 366, 976 55 Ľubietová
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Selecká Elena, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jánoš Milan, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Završanová Ľubomíra, študent, Radôstka 188, 02304 Čadca
 • Nagy Ondrej, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laurová Eva, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlová Jana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pauliny Andrej, SW Analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Časnochová Gabriela, rozpočtárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Privitzerova Viola, Personalistka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zuberová Anna , ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dinuš Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lexmann Martin, riaditeľ spoločnosti, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halicky Patrik, Student, Kukučinova 40, 08005 Prešov - Solivar
 • Čiešková Irena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Královič Martin, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pečovská Lucia, administrátor, Plavisko 44, 034 01 Ružomberok
 • Suppova Katarina, Ekonomka, Lipova 69/22, 92101 Piestany
 • Gluchichová Zuzana, redaktorka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Perignáth Miroslav, prednosta, Priekopa 35, 060 01 Kežmarok
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kronová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karcol Peter, manazer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pazúriková Monika, študentka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pazúriková Mária, študentka VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pazúriková Janka, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mackuliaková Eva, opatrovateľka, Marček77,01332 Žilina, 01332 Žilina
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pazúrik Július, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koleják Jozef, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grman Martin, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gembalová Mária, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gembala Anton, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hucík Marek, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hucíková Oľga, matka v domácnosti, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hucík Pavol, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jendrášková Alena, upratovačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majkútová Katarína , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majkút Juraj, konštruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jendrášek Jozef, majster, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halabuk Marek, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Servanský Peter, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paľúch Mgr.MUDr.Štefan, lekár, diakon, Pod Donátom 20/25, 965 01 Žiar nad Hronom
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dúbrava Pavol, architekt, Ružový háj 1376, 929 01 Dunajská Streda
 • Horváth Anton , biochemik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schramková Gabriela, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Soltysova Lucia, student VS, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrabeľ Pavol, technológ výroby, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rehorčíková Janka, fyzik - db analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paulinyová Lucia, analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • ondko slavomir , kuchar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gabriš Ľudovít, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benderová Lýdia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikula Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fratričová Hana, štátny radca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Heretová Radka, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanzelová Barbora, antropológ, č. 197, 919 29 Malženice
 • Högerová Júlia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Machalová, RNDr. Zuzana, programátor, t.č. MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuníková Jarmila, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuníková Magdaléna, project manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kachút Milan, administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Motýľová Anna, dôchdkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tarajová Anna, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tarajová Anna, matka v domácnosti, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Taraj Edmund, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gažo Jakub, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • KYSKA Samuel, manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gažová Mária, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gažo Jozef, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefánik Vladimir, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • STAVINOHA JOSEF, zoradovač, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smitekova Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Straka Ľubomír, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vítek Michal, zaměstnanec banky, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanesova Alena, administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vítek Václav, hudebník z povolání, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vítková Eva, predagog hudby, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polakovičová Daniela, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matauschová Věra, zam.kanceláře presidenta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrušková Adela, projektantka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matausch,Mgr Vilém, pedagóg hudby, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brezová Jozefína, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Breza, Ing.CsC Milan, atómový chemik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sládečková Klára, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gunčaga Ladislav, štátny zamestnance, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tavelová,Ing Gabriela, zam.štát.správy, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tirpáková Martina, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pribylincová Natália, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ostrochovská Jana, stavebný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mäsiarik,MUDr Marián, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čonková Pavlína, kuchárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mižigarová Eva, upratovačla, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lazar sen. Vojtech, lekár-dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šulová Anna, inv.dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oravec Matúš , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dagmar Danielisová, starostka obce, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Alexiev Alexi, obchodný zástupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cabániková Štefánia, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lompartová Mária, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedlák Pavol, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schejbalová Alena, úřednice, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chupáčová Alena, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majerčáková Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting