Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

Proti reinterpretovaniu Všeobecnej deklarácie ľudských práv

Krajiny združené v Organizácii spojených národov (OSN) oslávia 10. decembra 2008 60.výročie vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Radikálne skupiny, ktoré podporujú vykonávanie umelých potratov, plánujú pri príležitosti týchto osláv predložiť Valnému zhromaždeniu OSN petície, v ktorých požadujú prijatie všeobecného práva na potraty.

Toto úsilie vyvíjajú predovšetkým medzinárodné organizácie International Planned Parenthood Federation (Medzinárodná federácia plánovaného rodičovstva) a Maire Stopes International, teda organizácie, ktoré sú zodpovedné za potraty viac, ako ktorékoľvek iné organizácie na svete. Obidve organizácie majú silnú podporu v rámci OSN a ich snahy presadiť medzinárodné právo na potraty vítajú mnohé členské štáty, pravdepodobne väčšina byrokracie v OSN, a mocné americké nadácie, ktoré poskytujú milióny dolárov na podporu potratov v OSN a v krajinách na celom svete.

V decembri ich musíme zastaviť.

Chceme Vás preto poprosiť o podpísanie nižšie priloženej petície. Táto petícia bude prezentovaná v OSN 10. decembra 2008 počas osláv 60. výročia vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Podpíšte prosím petíciu a pošlite informáciu o možnosti jej podpory svojim priateľom a známym.

Podpisy pod túto petíciu sa zbierajú na celom svete. Pred zhromaždením OSN spojíme tieto naše podpisy s tými, ktoré sa v rovnakom duchu zbierajú v ostatných krajinách sveta a vytvoríme tak silnú protiváhu snahám reinterpretovať základné ustanovenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv v otázkach práva na život a ochrany rodiny.

Ďakujeme za Vašu podporu.

S úctou

RNDr. Ing. Marcela Dobešová
Predsedníčka
Fórum života, o. z.
Ing. Marek Michalčík
Výkonný riaditeľ
Fórum života, o. z.

Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

My, občania členských štátov Organizácie spojených národov, v roku, v ktorom oslavujeme 60. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv, prijatej a vyhlásenej rezolúciou Valného zhromaždenia OSN 217 A (III) z 10. decembra l948,

pripomínajúc, že

Všeobecná deklarácia ľudských práv je výdobytkom pre všetkých ľudí a pre všetky národy,

uvedomujúc si, že

ľudské práva, dôstojnosť, sloboda, rovnosť, solidarita a spravodlivosť vytvárajú duchovné a morálne dedičstvo, na ktorom je zjednotenie národov založené,

zdôrazňujúc, že

treba venovať dostatočnú pozornosť

 1. Právu na život každého človeka od počatia po prirodzenú smrť, s tým, že každé dieťa má právo byť počaté, narodené a vychovávané v rodine založenej na manželstve muža a ženy, ako aj s tým, že rodina je prirodzenou a základnou bunkou spoločnosti,
 2. Právu každého dieťaťa na výchovu jeho rodičmi, ktorí majú prednostné a základné právo rozhodnúť, aká výchova bude poskytnutá ich deťom.

Preto vyzývame

všetky vlády, aby správne interpretovali Všeobecnú deklaráciu ľudských práv tak, že:

Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť (Článok 3).

Muži aj ženy, ktorí dosiahli plnoletosť, majú právo, bez akéhokoľvek obmedzenia z dôvodov rasových, národnostných alebo náboženských, uzavrieť manželstvo a založiť si rodinu (Článok 16).

Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má nárok na ochranu spoločnosti a štátu (Článok 16).

Materstvo a detstvo majú nárok na osobitnú starostlivosť a pomoc (Článok 25).

Rodičia majú prednostné právo voliť druh vzdelania pre svoje deti (Článok 26).

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8569)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Buday Juraj, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Veselovská Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gregorička Štefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čisárik Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tóth Juraj, riaditeľ spoločnosti, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oravcová Mária, admin.pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minárik František, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • LEDECKÁ Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ješková Alena, učiteľka, na materskej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • florianova michaela, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baňas Patrik, Živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Méderová Viktória, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brnová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krušinský františek, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šteiniger Ľubomír, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Cechova Maria, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kralik Juraj, predseda eRka, Mileticova 7, 82108 Bratislava
 • Ďurinová Soňa, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gáborová Mária , študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lepková Katarína, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • jedina andrea, lekarnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šeregiová Dorota, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dzijaková Margita , dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Frimerová Helena , krajčírka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Frimer Jozef, zdravotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Frimerová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Laktišová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šveda Marián, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Švedová Denisa, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Václavik Peter, konzultant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • bizikova lucia, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Salašová Júlia, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kanalikova Alžbeta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Medvedova Alexandra, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Medved Martin, strojny inzinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lompartová Silvia, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Terebová Nadežda, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tereba Alojz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valčová Dominika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tondra Martin, kňaz, Štúrova 24, 053 61 Spišské Vlachy
 • Zelenay Juraj, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chorvát Andrej, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chorvátová Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štofko Ľuboš, rádiokomunikačný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stračina Jakub, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štofková Lucia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ravinger Tomas, Manager, Martinčekova 6, 821 09 Bratislava
 • hošťálková andrea, sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hricová Ľubica, stomatolog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Javorková Eva, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Majda Jaroslav, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bakalíková Božena, recepčná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matuševský Anton, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Komanický Peter, Mgr.Ing., kňaz, Slávičia 14, 080 01 Prešov
 • Palková Beáta, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Môciková Radka, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Svrčková Katarína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šmidova Terézia, vrátnička, J.M.Hurbana 44., 010 10 Žilina
 • Rajsky Dominik, študent, Kuzmányho 14, 91101 Trenčín
 • Švecová Lujza, učiteľ a vychovávateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Prokšová Magdaléna, farmaceutický laborant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Durikovic Roman, vysokoskolsky ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrmová Anna, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beňo Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Blažíčková Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blažíček Milan, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baroková Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Talpaš Libor, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vöröš Štefan , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hricakova Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bašárová Dominika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dorotčinová Jozefína, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malko Dušan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krippelová Kristína, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dorotčin Ján, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slávik Michal, Odborný referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuna František, nákup, signatár si neželá zverejniť adresu
 • palusakova monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Terkanič Martin, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lizák Leontín , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sirotňák Pavel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chovancová Petra, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaščák Marián , lekár, Jána Zemana 75, 91101 Trenčín
 • Filasová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sotáková Zuzana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vojtek Ján, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedláková Lenka, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klimacek Lukas, Student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hoštáková Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • smelkova nikola , student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šašala Jozef, študent, Jakubany 465, 06512 Jakubany
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Balážová Mária , študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holá Elena, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mäsiarová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gunčagová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mäsiar František, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nováková Daniela, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baginová Lucia, knihovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mochorovská Ivana, Kultúrny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koščová Iveta , matka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Košč Stanislav, vysokoškolský pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klasová Jana, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klas emil, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gunčagová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bubnár Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martinezova Terezia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chovancova starsia Anna , dochodkyña, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chovancova Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chovancova Katarina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Janská Petra, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dobrucký Miroslav, vedecky pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimo Jozef, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sádecký Jozef, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kiszelová Veronika, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podstavek Miroslav, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kiszelová Viera, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valuszova Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mačňáková Monika, zdravotnícky asistent, Podbiel 270, 027 42 Podbiel
 • Schőnwiesner Karol, administratíva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koščák Miloslav, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Salašová Emília, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lenner Marián, Konštruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukács Vojtech, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikulka Pavel, železničiar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Chyla Stanislav, Skladník, ČSA 1870, 07501 Trebišov
 • Šmejkal Miroslav, projektový manažer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drábová Daniela, lekárka, matka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karaba Pavol, manažér, Alžbetin Dvor 37, 90042 Miloslavov
 • MAGDA Martin, Elektro projektant, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting