Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

Proti reinterpretovaniu Všeobecnej deklarácie ľudských práv

Krajiny združené v Organizácii spojených národov (OSN) oslávia 10. decembra 2008 60.výročie vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Radikálne skupiny, ktoré podporujú vykonávanie umelých potratov, plánujú pri príležitosti týchto osláv predložiť Valnému zhromaždeniu OSN petície, v ktorých požadujú prijatie všeobecného práva na potraty.

Toto úsilie vyvíjajú predovšetkým medzinárodné organizácie International Planned Parenthood Federation (Medzinárodná federácia plánovaného rodičovstva) a Maire Stopes International, teda organizácie, ktoré sú zodpovedné za potraty viac, ako ktorékoľvek iné organizácie na svete. Obidve organizácie majú silnú podporu v rámci OSN a ich snahy presadiť medzinárodné právo na potraty vítajú mnohé členské štáty, pravdepodobne väčšina byrokracie v OSN, a mocné americké nadácie, ktoré poskytujú milióny dolárov na podporu potratov v OSN a v krajinách na celom svete.

V decembri ich musíme zastaviť.

Chceme Vás preto poprosiť o podpísanie nižšie priloženej petície. Táto petícia bude prezentovaná v OSN 10. decembra 2008 počas osláv 60. výročia vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Podpíšte prosím petíciu a pošlite informáciu o možnosti jej podpory svojim priateľom a známym.

Podpisy pod túto petíciu sa zbierajú na celom svete. Pred zhromaždením OSN spojíme tieto naše podpisy s tými, ktoré sa v rovnakom duchu zbierajú v ostatných krajinách sveta a vytvoríme tak silnú protiváhu snahám reinterpretovať základné ustanovenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv v otázkach práva na život a ochrany rodiny.

Ďakujeme za Vašu podporu.

S úctou

RNDr. Ing. Marcela Dobešová
Predsedníčka
Fórum života, o. z.
Ing. Marek Michalčík
Výkonný riaditeľ
Fórum života, o. z.

Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

My, občania členských štátov Organizácie spojených národov, v roku, v ktorom oslavujeme 60. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv, prijatej a vyhlásenej rezolúciou Valného zhromaždenia OSN 217 A (III) z 10. decembra l948,

pripomínajúc, že

Všeobecná deklarácia ľudských práv je výdobytkom pre všetkých ľudí a pre všetky národy,

uvedomujúc si, že

ľudské práva, dôstojnosť, sloboda, rovnosť, solidarita a spravodlivosť vytvárajú duchovné a morálne dedičstvo, na ktorom je zjednotenie národov založené,

zdôrazňujúc, že

treba venovať dostatočnú pozornosť

 1. Právu na život každého človeka od počatia po prirodzenú smrť, s tým, že každé dieťa má právo byť počaté, narodené a vychovávané v rodine založenej na manželstve muža a ženy, ako aj s tým, že rodina je prirodzenou a základnou bunkou spoločnosti,
 2. Právu každého dieťaťa na výchovu jeho rodičmi, ktorí majú prednostné a základné právo rozhodnúť, aká výchova bude poskytnutá ich deťom.

Preto vyzývame

všetky vlády, aby správne interpretovali Všeobecnú deklaráciu ľudských práv tak, že:

Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť (Článok 3).

Muži aj ženy, ktorí dosiahli plnoletosť, majú právo, bez akéhokoľvek obmedzenia z dôvodov rasových, národnostných alebo náboženských, uzavrieť manželstvo a založiť si rodinu (Článok 16).

Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má nárok na ochranu spoločnosti a štátu (Článok 16).

Materstvo a detstvo majú nárok na osobitnú starostlivosť a pomoc (Článok 25).

Rodičia majú prednostné právo voliť druh vzdelania pre svoje deti (Článok 26).

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8569)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • Liška Peter, odborný radca, štátny zamestnanec, Pod driením 8, 911 01 Trenčín
 • Vondrysková Zuzana, ekonómka,t.č.MD, Matičná 43, 900 28 Ivanka pri Dunaji
 • Melková Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kuliffayova Marta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čechová Viktória, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čechová Mária, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Timuľák Jozef, programátor-analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Viater Albín , signatár si neželá zverejniť adresu
 • guberova lubica, nezamestnana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • guber peter, technik , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Astrab Peter, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • KRÁLIK Zdenko, študent, Ľ.Štúra 505/5, 01301 Teplička nad Váhom
 • Boskova Anna, teacher, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fabo Jozef, SW inzinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mitošinka Peter , študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fula Peter, Ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kapsdorfer Erik, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • zajacova Monika, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Olajcova Monika, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žižák Jozef, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balák René, vedecky a pedagogicky pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Němcová Anna, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hašková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hašková Veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šantavy Palo, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Eliašová Patrícia, študentka VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sokolová Jana, účtovník, Brezová 17 C, 82107 Bratislava
 • Kureková Zuzana, Psychologička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurek Martin, Analytik/Programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • ŠImalčíková Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nemtušiaková Daniela, živnostníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Džubakovská Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balážová Barbora, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Džubakovský Peter, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zarembová Šarlota, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Berezňáková Judita, knihovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zaremba Jaroslav, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Staríček Vincent, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zarembová Dagmar, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koščová Mária, špeciálny pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žižáková Zuzana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Suchal Jozef, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jevčáková Žofia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lištiak Peter, Informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jevčák Jozef, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blazekova Renata, prekladatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ledajová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamčík, Ing. Stanislav, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smolka Tobiáš, š, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sádovský Michal, environmentalista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bergerová Mária, psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Branická Helena, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smolková Dominika, študentka VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smolková Tatiana, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Branický Peter, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matušíková Eva, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fuchs Matus, Katolicky knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grohoľová Viera, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Berger Marián, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trávníčková Jana, novinárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jevčák Vladislav, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrašovský Viktor, úradník, Orechová 70, 06601 Humenné
 • Jevčák Juraj, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Eliáš Marián, lesný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jevčáková Lucia, študentka VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jevčáková Mária, študentka VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jevčáková Mária, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žarnay Štefan , psycholog, Záhradná 38, 08001 Prešov
 • Schneider Miloš, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pojezdalová Angela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žatkuliaková Zdena, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holla Jana, materska dovolenka, Pri Bielom krizi 5, 831 02 Bratislava
 • Mičudová Miriam , pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Páleníková Anna, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Korekacova Brigita, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Selecký Anton , publicista, Belinského 24, 85105 Bratislava
 • Lenč Peter, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chovanec Marek, softvérový inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mičuda Michal, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mazúrová Zdenka, technická redaktorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Truchlý Milan, štátny úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jánoš Martin, Manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Solárová Jana , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopecká Monika, vedecký pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Machala Zdenko, vysokoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • potaš anton, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mgr. Kapusta Marián, farmaceut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kniezová Michaela, archivárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Golha Patrik, kňaz františkán, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rokytová Paulína , dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čurajová Adriana, PR, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kniezová Mária, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šiška Vladimír, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drotarova Renata, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurajka Jozef, sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fedorcak Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pásztor Ján, ošetrovateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ponechalova Jana, accountant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palúch Ivan, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šprláková Anna, invalidná dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Puci Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trepáňová Anna, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Feješová Ulrika , dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šmondrk Pavol, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Majcher Peter, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mazúr Matej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trepáňová Janka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trepáňová Monika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holúbek Peter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šprláková Elena, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Feješ Marián, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vitteková Anna, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Feješová Zdenka, finannčý účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kašša Jozef, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Češek Rudolf, Techník, Kobyly 32, 086 22 Kľušov
 • Kaššová Veronika, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kaššová Jana, chemik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pantokova Jana, rod.dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Korbašová Michaela , Research Manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pivková Marta, doma s deťmi, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kapusta Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liptakova Erika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nádaský Jozef, advokát, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Červeňová Jozefa, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalčík Josef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minková Gabriela, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krútil Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krútilová Erika, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pivko Daniel, university teacher, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkáč Lukáš, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šmogrovičová Kristína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kormanec Jan, vedec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • launerova zuzana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kapelová Eva, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szeghyová Monika, PharmDr., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szeghy Andrej, odb. bibliograf, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ciglian, Ing. Rudolf, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fialová Ľubomíra, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čigáš Marek, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Páltiková Vladimíra, geológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bačík Ladislav, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bačíková Emília, učiteľka, Homolova 31, 841 02 Bratislava


Platon webhosting