Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

Proti reinterpretovaniu Všeobecnej deklarácie ľudských práv

Krajiny združené v Organizácii spojených národov (OSN) oslávia 10. decembra 2008 60.výročie vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Radikálne skupiny, ktoré podporujú vykonávanie umelých potratov, plánujú pri príležitosti týchto osláv predložiť Valnému zhromaždeniu OSN petície, v ktorých požadujú prijatie všeobecného práva na potraty.

Toto úsilie vyvíjajú predovšetkým medzinárodné organizácie International Planned Parenthood Federation (Medzinárodná federácia plánovaného rodičovstva) a Maire Stopes International, teda organizácie, ktoré sú zodpovedné za potraty viac, ako ktorékoľvek iné organizácie na svete. Obidve organizácie majú silnú podporu v rámci OSN a ich snahy presadiť medzinárodné právo na potraty vítajú mnohé členské štáty, pravdepodobne väčšina byrokracie v OSN, a mocné americké nadácie, ktoré poskytujú milióny dolárov na podporu potratov v OSN a v krajinách na celom svete.

V decembri ich musíme zastaviť.

Chceme Vás preto poprosiť o podpísanie nižšie priloženej petície. Táto petícia bude prezentovaná v OSN 10. decembra 2008 počas osláv 60. výročia vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Podpíšte prosím petíciu a pošlite informáciu o možnosti jej podpory svojim priateľom a známym.

Podpisy pod túto petíciu sa zbierajú na celom svete. Pred zhromaždením OSN spojíme tieto naše podpisy s tými, ktoré sa v rovnakom duchu zbierajú v ostatných krajinách sveta a vytvoríme tak silnú protiváhu snahám reinterpretovať základné ustanovenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv v otázkach práva na život a ochrany rodiny.

Ďakujeme za Vašu podporu.

S úctou

RNDr. Ing. Marcela Dobešová
Predsedníčka
Fórum života, o. z.
Ing. Marek Michalčík
Výkonný riaditeľ
Fórum života, o. z.

Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

My, občania členských štátov Organizácie spojených národov, v roku, v ktorom oslavujeme 60. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv, prijatej a vyhlásenej rezolúciou Valného zhromaždenia OSN 217 A (III) z 10. decembra l948,

pripomínajúc, že

Všeobecná deklarácia ľudských práv je výdobytkom pre všetkých ľudí a pre všetky národy,

uvedomujúc si, že

ľudské práva, dôstojnosť, sloboda, rovnosť, solidarita a spravodlivosť vytvárajú duchovné a morálne dedičstvo, na ktorom je zjednotenie národov založené,

zdôrazňujúc, že

treba venovať dostatočnú pozornosť

 1. Právu na život každého človeka od počatia po prirodzenú smrť, s tým, že každé dieťa má právo byť počaté, narodené a vychovávané v rodine založenej na manželstve muža a ženy, ako aj s tým, že rodina je prirodzenou a základnou bunkou spoločnosti,
 2. Právu každého dieťaťa na výchovu jeho rodičmi, ktorí majú prednostné a základné právo rozhodnúť, aká výchova bude poskytnutá ich deťom.

Preto vyzývame

všetky vlády, aby správne interpretovali Všeobecnú deklaráciu ľudských práv tak, že:

Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť (Článok 3).

Muži aj ženy, ktorí dosiahli plnoletosť, majú právo, bez akéhokoľvek obmedzenia z dôvodov rasových, národnostných alebo náboženských, uzavrieť manželstvo a založiť si rodinu (Článok 16).

Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má nárok na ochranu spoločnosti a štátu (Článok 16).

Materstvo a detstvo majú nárok na osobitnú starostlivosť a pomoc (Článok 25).

Rodičia majú prednostné právo voliť druh vzdelania pre svoje deti (Článok 26).

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8569)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • Mišík Ľudovít, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žilavá Zuzana, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Adamcová Gabriela, materská dovolenka, Tolstého 9, 953 00 Zlaté Moravce
 • Žilavý Štefan, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamec Ján , živnostník, Tolstého 9, 953 00 Zlaté Moravc e
 • Ficiková Iveta, konštruktérka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ficik Peter, referent, Laborecká č.62, 066 01 Humenné
 • Čiešková Kamila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Daniška Patrik, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žatkuliak Jaroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šišková Mária, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bakošová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šišková Ľubomíra, farmaceutka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chovancová Zuzana, admin. pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kadlic Peter, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šiška Martin, elektroinžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kadlicová Dana, Ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Valovič Radoslav, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Málik Stanislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondírková Hana, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turlíková Iveta, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubovičová Helena, Person.manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kajanová Lucia, rehoľná sestra, Ludrová 387, 03471 Ružomberok
 • Jedláková, Mgr. Renata, knihovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrusová Dana, Rozpočtárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jacková Zuzana, administrtatívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oršuľák Rastislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skoviera Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Barát Ján, geodet, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rordova Iveta, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • parec peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rodák Rastislav, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ciutti Peter, Mgr., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smoroňová Ľubomíra, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Marťáková Helena, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dic Miroslav, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žembéry Tomáš, Ekonóm, Jána Hertela 265, 02801 Trstená
 • Funketová Lucia, administr.prac., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Konopová,JUDr.PhD. Ida, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marková Helena, Račianska 2, 83104 Bratislava
 • Novotova Katka, nákupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Greňová Katarína, recepčná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanzel Richard, jadrový chemik, č. 197, 91929 Malženice
 • Ľuptáková anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ľupták Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Makovníková Helena, administratívna prac., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vondryska Mario, nákupca, Matičná 43, 900 28 Ivanka pri Dunaji
 • Kolláriková Ľudmila, čiast.inv.dôch., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šiškovič Marcel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Badzgonova Maria, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • balaz jan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Seeber,PhDr Elena, politológ-MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dolp Josef, farár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fábryová Anna, cukrárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • dunajcan marcel, cirkevný zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Imrichová Žofia, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurišová Monika, pracovníčka pošty, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrehorčáková,Mgr Ľudmila, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nadalska Izabella, nauczycielka, Ul.Powst.Warszawskiego, PL 8O101 Gdańsk
 • Morgenstern Dr.Med. Eleonora, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šimko Martin, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lescinska Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miliczki Ondrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fajčáková Adriana, Dôchodca, Medveckého 5/2, 03401 Ružomberok
 • Baláž Jozef, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jacková Veronika, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šáleková Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Druga Michal, študent, Banícka 18, 97405 Malachov
 • Vaš Viliam, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šerá martina, zdr. asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pírek Branislav, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gazdík Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martinková Františka, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Juckova Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Michaličková Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majda Frantisek, zivnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szárazová Mirka, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valek Matej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikula Tomáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mačňáková Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Grígerová Martina, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Medňanská Katarina, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jancová Mária, Jána Milca 37, 01001 Žilina
 • Fábik Jozef, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babinčák Peter, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mandíková Lucia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cicmancova Maria, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balážová Monika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janik Daniela, Architekt, Kronenstrasse 2, 88448 Attenweiler
 • Bezak Tomas, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uhliariková Eva, obch.riaditeľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chovančák Miroslav , živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dado Martin, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lazorova Adriana, Učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lazor Peter, Predavac, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marko Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Prusáková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marková Andrea, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pecovsky,MUDr. Pavol, lekar, Plavisko 44, 03401 Ruzomberok
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bátorová Martina, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drančáková Lívia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikolajčíková Terézia, predavačka, 411, 02955 Novoť
 • Hrabovecký Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Danišovská Jana, Inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikolajčík Stanislav, technik, 411, 02955 Novoť
 • Danišovský Štefan, Informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pecovska vlasta, dochodca, Plavisko 44, 03401 Ruzomberok
 • Petrovič Pavol, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kántorová Zuzana,Mgr., materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cingelová Kristina, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schindler Jozef, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Froncová Ľubica, projektový manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schindlerová Anna, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fodorová, Mgr. Anna, rodičovská dovolenka, Medená 3, 97405 Banská Bystrica
 • Németh Štefan, poligraf, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schindler Gejza, Ing., dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tancarová Monika, zdravotnícky asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dutková Iveta, rehoľná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Noga Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • holasek marek, spravca financii, signatár si neželá zverejniť adresu
 • durkac daniel, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dlugošová Jana, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lašo Marek, laborant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kardošová Kapitulíková Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miadok Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fuleová Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ručková Darina, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janeček Peter, študent, F.P.Drobiševa 3, 90201 Pezinok
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gregova Barbora, aupair, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majka Marián, IT manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novomesky Michal, Student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šmid Anton, duchovný, Nám. M. R. Štefánika 28, 028 01 Trstená
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Štvarták Slavomír , informatik, Mukačevská 31, 08001 Prešov
 • Štvartáková Klaudia, učiteľka, Mukačevská 31, 08001 Prešov
 • Fojtik Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fojtíková Eva, zdrav.sestra, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting