Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

Proti reinterpretovaniu Všeobecnej deklarácie ľudských práv

Krajiny združené v Organizácii spojených národov (OSN) oslávia 10. decembra 2008 60.výročie vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Radikálne skupiny, ktoré podporujú vykonávanie umelých potratov, plánujú pri príležitosti týchto osláv predložiť Valnému zhromaždeniu OSN petície, v ktorých požadujú prijatie všeobecného práva na potraty.

Toto úsilie vyvíjajú predovšetkým medzinárodné organizácie International Planned Parenthood Federation (Medzinárodná federácia plánovaného rodičovstva) a Maire Stopes International, teda organizácie, ktoré sú zodpovedné za potraty viac, ako ktorékoľvek iné organizácie na svete. Obidve organizácie majú silnú podporu v rámci OSN a ich snahy presadiť medzinárodné právo na potraty vítajú mnohé členské štáty, pravdepodobne väčšina byrokracie v OSN, a mocné americké nadácie, ktoré poskytujú milióny dolárov na podporu potratov v OSN a v krajinách na celom svete.

V decembri ich musíme zastaviť.

Chceme Vás preto poprosiť o podpísanie nižšie priloženej petície. Táto petícia bude prezentovaná v OSN 10. decembra 2008 počas osláv 60. výročia vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Podpíšte prosím petíciu a pošlite informáciu o možnosti jej podpory svojim priateľom a známym.

Podpisy pod túto petíciu sa zbierajú na celom svete. Pred zhromaždením OSN spojíme tieto naše podpisy s tými, ktoré sa v rovnakom duchu zbierajú v ostatných krajinách sveta a vytvoríme tak silnú protiváhu snahám reinterpretovať základné ustanovenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv v otázkach práva na život a ochrany rodiny.

Ďakujeme za Vašu podporu.

S úctou

RNDr. Ing. Marcela Dobešová
Predsedníčka
Fórum života, o. z.
Ing. Marek Michalčík
Výkonný riaditeľ
Fórum života, o. z.

Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

My, občania členských štátov Organizácie spojených národov, v roku, v ktorom oslavujeme 60. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv, prijatej a vyhlásenej rezolúciou Valného zhromaždenia OSN 217 A (III) z 10. decembra l948,

pripomínajúc, že

Všeobecná deklarácia ľudských práv je výdobytkom pre všetkých ľudí a pre všetky národy,

uvedomujúc si, že

ľudské práva, dôstojnosť, sloboda, rovnosť, solidarita a spravodlivosť vytvárajú duchovné a morálne dedičstvo, na ktorom je zjednotenie národov založené,

zdôrazňujúc, že

treba venovať dostatočnú pozornosť

 1. Právu na život každého človeka od počatia po prirodzenú smrť, s tým, že každé dieťa má právo byť počaté, narodené a vychovávané v rodine založenej na manželstve muža a ženy, ako aj s tým, že rodina je prirodzenou a základnou bunkou spoločnosti,
 2. Právu každého dieťaťa na výchovu jeho rodičmi, ktorí majú prednostné a základné právo rozhodnúť, aká výchova bude poskytnutá ich deťom.

Preto vyzývame

všetky vlády, aby správne interpretovali Všeobecnú deklaráciu ľudských práv tak, že:

Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť (Článok 3).

Muži aj ženy, ktorí dosiahli plnoletosť, majú právo, bez akéhokoľvek obmedzenia z dôvodov rasových, národnostných alebo náboženských, uzavrieť manželstvo a založiť si rodinu (Článok 16).

Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má nárok na ochranu spoločnosti a štátu (Článok 16).

Materstvo a detstvo majú nárok na osobitnú starostlivosť a pomoc (Článok 25).

Rodičia majú prednostné právo voliť druh vzdelania pre svoje deti (Článok 26).

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8569)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • Fáberová Mária, účtovníčka, krosnianska 3, 04022 Košice
 • Vrana Ján, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kočiš Albín , Na Odálke 103/31, 082 16 Fintice
 • Mráková Alžbeta, publicistka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tyrol Štefan, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lieskovska Denisa, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žatková Alžbeta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mišová Lenka, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michnovicova Maria, zivnost, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubčin Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Perignathova Marta, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kandray Marian, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Talapková Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • ballesteros marianna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Margetaj Vladimír, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Karašinská Mária , učiteľka, Hrnčiarska 1601/30, 091 01 Stropkov
 • Sojková Júlia, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Korenova Zdenka, lekar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurbelová Mária , domáca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurbel Pavol , podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zibala Marek, Stefanikova 50, 90028 Ivanka pri Dunaji
 • Ambriskova Terezia, reholna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kútniková Ivana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miciková Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žiaková Magdaléna, rehoľná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Molnár Daniel , nezamestnaný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • pigulova anna, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Molnárová Anna , dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Molnárová Mária Samuela, reh. sestra, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chovančáková Zdenka, živnostn., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Haško Dušan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Guregová Mária , matematik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brenkus Jozef, redaktorv, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kopaničáková Katka, sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zlacká Martina, lektorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartkovjak Marián, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zlacký Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváthová Mária, admin. pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benicakova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dzurňáková Barbora, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podkopčan Jozef, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nemcová Martina, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podkopčanová Mária, robotníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podkopčanová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Viglaš Ernest, elektroinžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zajíc Ján, V záhradách 739, 908 79 Borský Svätý Jur
 • Viglašová Mária, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • DRBJAKOVÁ Mária , laborant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Urdzikova Julia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Viglašová Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • DRBJAK Juraj, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bátorová Ivana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Milanová Iveta, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holíková Olga , lekárka, Žateckých 1078/24, 14000 Praha 4
 • Potočárová Elena, katechétka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kahancová Marianna, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holík Pavol, architekt, Žateckých 1078/24, 14000 Praha 4
 • Rončáková Jana, študentka, Bottova 206, 981 01 Hnúšťa
 • Kahanec Martin, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Takáčová Zuzana, študentka VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benko Pavol, kňaz, Orechovská 2, 911 05 Trenčín
 • Mazúr Andrej, učiteľ , Svederník 37, 01332 Žilina
 • Kozej Martin, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sosa Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Onderik Juraj, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krnáčová Miroslava, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Onderiková Monika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sersenová Juliana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčik Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dulaj Martin, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dulajová Stanislava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zajíc Pavel, obchodný zástupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bosacka Kristina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sujanova Zdenka, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bauer Rudolf, poslanec NR SR, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grmanová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grmanová Martina, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kyška Daniel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balážová Veronika, rehoľná sestra, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamica Rastislav, programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pekná Beáta, vedúca knižnice, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ruth Stein, optička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šramková Veronika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Berešová, Mgr Mária, rehoľná sestra-pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimová Martina, misijný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pinkas Matej, študent vš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miltáková, PhMr. Darina, farmaceutka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dolník Bystrík, vysokoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Daňová Božena, rehoľná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Breza Mgr. Jozef, riaditeľ cirkevného gymnázia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bujňáková Lucia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chlopík Šimon, zvárač, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kianičková Ing. Marianna, prednostka OcÚ, Oravská Lesná 922, 02957 Námestovo
 • Gurník Jozef , robotník, Farská 59, 05992 Huncovce
 • Polák Jozan, kurič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mydliarová Zuzana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bohaciakova Martina, študentka - doktorandka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dravecká PeadDr Mária, pedagóg hudby, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubcova Monika, zdrav.sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čabák Martin, rím.-kat.kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jarab,ThDr. Jozef, vysokoškolský pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kažmír,Ing Jozef, počítačový expert, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mitosinkova Lenka, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Senner Roland, diaľkový vodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Moegele Thomas, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Moegele Monika, pôrodná asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaňová Júlia , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Danieliszová-Rieger Albína, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • knapikova eva, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Senner Angelika, farmárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pružinová Terézia, logopéd, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Danieliszová Irma-Mária, prekladateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slnek Vladislav, gastrotechnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čikelová Eva, administr. prac., signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hudáč Andrej, veterinárny lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matusik Lukas, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bračok Peter, živnostník, Osuského 4, 85103 Bratislava
 • Mesková Lívia, učiteľka a študentka tretieho stupňa VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vašková Mariana, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pekarovič Boris, lesník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikulášová Jana, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaško Juraj, skladník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Števko Andrej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Obšitník Lukáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Neupauerová Marcela, finančný manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gregová Juliana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mazúrová Katarína, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Habšudová Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štálnik Peter, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lach Milan , knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hajzok Peter, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Badanič Aurel, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuna Marian, vysokoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalička Lukáš, sociálny kurátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Straka Martin, student VS, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Franek Ján, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kosseyova Olga, štatistik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Artim Mikuláš, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pelikán Daniel, Manažér, Kolískova 12, 841 05 Bratislava


Platon webhosting