Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

Proti reinterpretovaniu Všeobecnej deklarácie ľudských práv

Krajiny združené v Organizácii spojených národov (OSN) oslávia 10. decembra 2008 60.výročie vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Radikálne skupiny, ktoré podporujú vykonávanie umelých potratov, plánujú pri príležitosti týchto osláv predložiť Valnému zhromaždeniu OSN petície, v ktorých požadujú prijatie všeobecného práva na potraty.

Toto úsilie vyvíjajú predovšetkým medzinárodné organizácie International Planned Parenthood Federation (Medzinárodná federácia plánovaného rodičovstva) a Maire Stopes International, teda organizácie, ktoré sú zodpovedné za potraty viac, ako ktorékoľvek iné organizácie na svete. Obidve organizácie majú silnú podporu v rámci OSN a ich snahy presadiť medzinárodné právo na potraty vítajú mnohé členské štáty, pravdepodobne väčšina byrokracie v OSN, a mocné americké nadácie, ktoré poskytujú milióny dolárov na podporu potratov v OSN a v krajinách na celom svete.

V decembri ich musíme zastaviť.

Chceme Vás preto poprosiť o podpísanie nižšie priloženej petície. Táto petícia bude prezentovaná v OSN 10. decembra 2008 počas osláv 60. výročia vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Podpíšte prosím petíciu a pošlite informáciu o možnosti jej podpory svojim priateľom a známym.

Podpisy pod túto petíciu sa zbierajú na celom svete. Pred zhromaždením OSN spojíme tieto naše podpisy s tými, ktoré sa v rovnakom duchu zbierajú v ostatných krajinách sveta a vytvoríme tak silnú protiváhu snahám reinterpretovať základné ustanovenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv v otázkach práva na život a ochrany rodiny.

Ďakujeme za Vašu podporu.

S úctou

RNDr. Ing. Marcela Dobešová
Predsedníčka
Fórum života, o. z.
Ing. Marek Michalčík
Výkonný riaditeľ
Fórum života, o. z.

Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

My, občania členských štátov Organizácie spojených národov, v roku, v ktorom oslavujeme 60. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv, prijatej a vyhlásenej rezolúciou Valného zhromaždenia OSN 217 A (III) z 10. decembra l948,

pripomínajúc, že

Všeobecná deklarácia ľudských práv je výdobytkom pre všetkých ľudí a pre všetky národy,

uvedomujúc si, že

ľudské práva, dôstojnosť, sloboda, rovnosť, solidarita a spravodlivosť vytvárajú duchovné a morálne dedičstvo, na ktorom je zjednotenie národov založené,

zdôrazňujúc, že

treba venovať dostatočnú pozornosť

 1. Právu na život každého človeka od počatia po prirodzenú smrť, s tým, že každé dieťa má právo byť počaté, narodené a vychovávané v rodine založenej na manželstve muža a ženy, ako aj s tým, že rodina je prirodzenou a základnou bunkou spoločnosti,
 2. Právu každého dieťaťa na výchovu jeho rodičmi, ktorí majú prednostné a základné právo rozhodnúť, aká výchova bude poskytnutá ich deťom.

Preto vyzývame

všetky vlády, aby správne interpretovali Všeobecnú deklaráciu ľudských práv tak, že:

Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť (Článok 3).

Muži aj ženy, ktorí dosiahli plnoletosť, majú právo, bez akéhokoľvek obmedzenia z dôvodov rasových, národnostných alebo náboženských, uzavrieť manželstvo a založiť si rodinu (Článok 16).

Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má nárok na ochranu spoločnosti a štátu (Článok 16).

Materstvo a detstvo majú nárok na osobitnú starostlivosť a pomoc (Článok 25).

Rodičia majú prednostné právo voliť druh vzdelania pre svoje deti (Článok 26).

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8569)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kuberová Helena, VŠ učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčik Marián, redaktor, Slnečná 6, 05901 Spišská Belá
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tomášek Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomášková Viera, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Briestenský Milan , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Briestenská Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chlebničanová Anna , knihovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šebo Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šebová Viera, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šebo Ján , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šebová Barbora, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šebo Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novák Ivo, študent, Mládežnícka 3, 974 04 Banská Bystrica
 • Starickova, Mgr. Monika, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bernat Julius , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kudláčová Alena, profesionány rodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bednáriková Martina, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bednáriková Alena, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Froncová Božena, domáca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fronc Ondrej, elektrotechnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Géciová Veronika, etnograf, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Farkaš Richard, rušňovodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chudá Eleonóra, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mokrášová Ivana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ažaltovič Dominik, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Molnárová Mária, Dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Franek Ján, Dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maskal Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blehová Beata, univerzitný asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajčovičová Terézia, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimková Zuzana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šipula Štefan, Dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Franeková Petra, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Franeková Margita, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valentovič Hugolín, Dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopecká Alžbeta, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Guman Anton, Dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balvan Miloslav, dispečer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bleho Ján, Dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bajlová Petra, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grobarčíková Mária, kuchárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bažaličková Martina, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaško Štefan, strojár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Košlabová Irena, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blehová Helena, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oblas Štefan , Dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubínová Daniela, štátna zamestnankyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šedivá Alena, upratovačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Manin Viliam, manipulant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bosáková Terézia, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sobotovičová Mária, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novotný Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlisová Anna, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slováková Margita, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stopová Dana, robotníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šťavina Pavol , vedecký pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slivoň Jozef, kňaz - salezián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smitek Michal, učiteľ ZŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubecka Maria, asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bajnociova Simona, colny deklarant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Korytakova Emilia, Sales manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blizmanová Anna, operátorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schmidt Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Olexová Anna, účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majka Marián, IT manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cigáň Alexander, vedecký pracovník, Cabanova 6, 841 02 Brtaislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kolláriková Jana, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kučera Vladimír, odborný radca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fapšo Vladimír, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mihalovič František, štuudent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mozová Veronika, učiteľa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Moza Ľuboslav, auditor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Radosovska Veronika, administr. pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gregor Marek, programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefurik Pavol, r.k. kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nagy Ondrej, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrdlicka Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bednárik Tomáš, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marťáková Helena, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Caudtová Darina, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurko Milan, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Konečná Mária, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Caudt Karol, VŠ učiťeľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turiak Emil, kňaz, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kliman marian, programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cserépová Jana, vývojový pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mikulčíková Kristina, daňový poradca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majková Mária, matrikárka, Likavka 885, 034 95 Likavka
 • Antošíková Lucia, právnička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škvarlová Mária, hospodárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefanko Ján, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kočanová Stanislava , učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rajský Ján, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fábik Ján, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubecký František, Vedecký pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalska-Murckova Malgorzata, 8 Bridge Street, LL181NB Rhyl
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Grmanová Martina, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováč Marcel, operátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčová Katarína, stredoškolská učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malanik Matej, knihar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Střelcová Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matejková Eva , sekretárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jablonsky Jaroslav, Knaz, Horny Kalnik , 03802 Martin
 • Fillo Juraj, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stanik Alexander, Knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Konvičná Jana, laborant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dobrovský Peter, operátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laurinec Boris , inv.dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fábik Jozef, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Huljaková Janka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šofranko Ladislav, rehoľny kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Javorska Alena, manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trokanová Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majková Renáta, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žilka Filip, študent, Hlinícka 17, 90701 Myjava
 • Florkova Valeria, Misijna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majdová Eva, opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Baláková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balák Richard, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baláková Soňa, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balák René, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lazar Vojtech, lekár-dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • johas johan, drevorubac, kapitulska, 91701 trnava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kinči Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuki Ján, čašník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • MRÁKA Matúš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bračok Peter, živnostník, Osuského 4, 851 03 Bratislava
 • Minařík Lukáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hornáček Ondrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nemčeková Andrea, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting