Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

Proti reinterpretovaniu Všeobecnej deklarácie ľudských práv

Krajiny združené v Organizácii spojených národov (OSN) oslávia 10. decembra 2008 60.výročie vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Radikálne skupiny, ktoré podporujú vykonávanie umelých potratov, plánujú pri príležitosti týchto osláv predložiť Valnému zhromaždeniu OSN petície, v ktorých požadujú prijatie všeobecného práva na potraty.

Toto úsilie vyvíjajú predovšetkým medzinárodné organizácie International Planned Parenthood Federation (Medzinárodná federácia plánovaného rodičovstva) a Maire Stopes International, teda organizácie, ktoré sú zodpovedné za potraty viac, ako ktorékoľvek iné organizácie na svete. Obidve organizácie majú silnú podporu v rámci OSN a ich snahy presadiť medzinárodné právo na potraty vítajú mnohé členské štáty, pravdepodobne väčšina byrokracie v OSN, a mocné americké nadácie, ktoré poskytujú milióny dolárov na podporu potratov v OSN a v krajinách na celom svete.

V decembri ich musíme zastaviť.

Chceme Vás preto poprosiť o podpísanie nižšie priloženej petície. Táto petícia bude prezentovaná v OSN 10. decembra 2008 počas osláv 60. výročia vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Podpíšte prosím petíciu a pošlite informáciu o možnosti jej podpory svojim priateľom a známym.

Podpisy pod túto petíciu sa zbierajú na celom svete. Pred zhromaždením OSN spojíme tieto naše podpisy s tými, ktoré sa v rovnakom duchu zbierajú v ostatných krajinách sveta a vytvoríme tak silnú protiváhu snahám reinterpretovať základné ustanovenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv v otázkach práva na život a ochrany rodiny.

Ďakujeme za Vašu podporu.

S úctou

RNDr. Ing. Marcela Dobešová
Predsedníčka
Fórum života, o. z.
Ing. Marek Michalčík
Výkonný riaditeľ
Fórum života, o. z.

Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

My, občania členských štátov Organizácie spojených národov, v roku, v ktorom oslavujeme 60. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv, prijatej a vyhlásenej rezolúciou Valného zhromaždenia OSN 217 A (III) z 10. decembra l948,

pripomínajúc, že

Všeobecná deklarácia ľudských práv je výdobytkom pre všetkých ľudí a pre všetky národy,

uvedomujúc si, že

ľudské práva, dôstojnosť, sloboda, rovnosť, solidarita a spravodlivosť vytvárajú duchovné a morálne dedičstvo, na ktorom je zjednotenie národov založené,

zdôrazňujúc, že

treba venovať dostatočnú pozornosť

 1. Právu na život každého človeka od počatia po prirodzenú smrť, s tým, že každé dieťa má právo byť počaté, narodené a vychovávané v rodine založenej na manželstve muža a ženy, ako aj s tým, že rodina je prirodzenou a základnou bunkou spoločnosti,
 2. Právu každého dieťaťa na výchovu jeho rodičmi, ktorí majú prednostné a základné právo rozhodnúť, aká výchova bude poskytnutá ich deťom.

Preto vyzývame

všetky vlády, aby správne interpretovali Všeobecnú deklaráciu ľudských práv tak, že:

Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť (Článok 3).

Muži aj ženy, ktorí dosiahli plnoletosť, majú právo, bez akéhokoľvek obmedzenia z dôvodov rasových, národnostných alebo náboženských, uzavrieť manželstvo a založiť si rodinu (Článok 16).

Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má nárok na ochranu spoločnosti a štátu (Článok 16).

Materstvo a detstvo majú nárok na osobitnú starostlivosť a pomoc (Článok 25).

Rodičia majú prednostné právo voliť druh vzdelania pre svoje deti (Článok 26).

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8569)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • Ondovcakova Magdalena, Ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gmitter Martin, lekar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ferková Monika, vychova, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Melníková Agáta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pichlerová Greta, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majcík Pavel, strojvedoucí, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mária Bebčáková, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bariš Patrik, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Barišová Vladimíra, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dobešová Marcela, podnikateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lušecký František, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klimentová Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oravcová Dana, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčová Katarína, stredoškolská učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihalec Ján, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ivoríková Helena, učiteľka, moderátorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Suchal Alexander, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vokalova Julia, odborny pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brečka Samuel, novinár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kohut Jozef, Súkromné, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kohútová Jana, Uradnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cinko Marek, Prev.pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Košút Jozef, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dr. Dubovská Mária, vysokošk.učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bakoš Martin, medicínsky rep., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bakalikova Marie, V domácnosti, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavelka Vladimír, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jonek Bohdan , bankový úradník , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magát Peter, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vondryska Mario, nákupca, Matičná 43, 900 28 Ivanka pri Dunaji
 • Bederka Stefan, Vedecký pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vondryska Adam, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ihnátová Hedviga, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kosťová Jolana, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kosť Ján, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kosť Vladimír, vodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pisarovicova Otilia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pisarovic Anton, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pisarovicova Jana, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pisarovic Peter, geodet, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kotúček Ivan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pasternák Juraj, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kosťová Adriana, asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kosťová Anna, bankový pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mášik Peter, kataolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlubíková Gabriela , architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mačugová Ľubomíra , študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Neumann Stanislav, Finančný analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hraška Alfonz, analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Muchová Mária, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Koptáková Daniela, materská , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mala Beata, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majerničkova Marta, technický pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hollý Richard , právnik , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováč Martin, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hraška Alfonz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bauerová Erika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majdová Mária, živnostníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žilková Beata, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minichová Margita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majherová Janka, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavelka Rastislav Michael, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kebis Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Suchánek Lukáš, administrátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lazík Ivan, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Prezbruchová Ivana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikula Martin, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrík Tomáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kindja Vasil, greckokatolicky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Podolsky Matej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kurilla Adrián, špeciálny pedagóg, Ľ.Štúra 462/1, 08901 Svidnik
 • Petrík Ján, štátny zamestnanec, Žitavská 22, 821 07 Bratislava
 • Marton Pavol, programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ilášová Marcela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čekan Slavo, kňaz, Jabloňová 16, 08001 Prešov
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Iláš Peter, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sarňák Ján, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vavrova Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sarňáková Jana , prekladateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Suchanek Emil, konzultant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlubík Tomáš , stavebný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zaicová Emília, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chrapová Monika, bankár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Palko Slavomír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šturdík Branislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turčanová Renáta, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kočanová Slávka, hutnícky inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hirschnerová Mária, riaditeľka, č.d.70, 91932 Opoj
 • Kočanová Margita, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kočan Pavol , zvárač, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kočan Jozef, operator VS, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kočan Pavel, vedecký pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Florián Štěpán, vedecký pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dolníková Erika, materská, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kováčiková Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčik Metod, vychovávateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Priečko Milan , manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Takáč Stanislav, právnik, Cottbuská 1, 04023 Košice
 • Zaleha Milan, katolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šutý Štefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Barát Ján, geodet, Malá Strmá 3, 94901 Nitra
 • Balažia Ján, Podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turček Jozef, IT , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magulová Monika, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Magula Branislav, IT manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majtánová Mária, Projektantka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rybanič Ivan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • HESKE JOZEF, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žitňanská Veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petríková Eva, geodetka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrík Viliam, poisťovací poradca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marek Jozef, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baník Peter , lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baníková Zuzana, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stvartak Slavomir, SAP basis administrator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benický Marián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlavata Eva, lekar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maringová Renata, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bauerová Mariana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maringa Ivan, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Párnická Zuzana, Vš pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bauer Rudolf, poslanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kmeť Vladimír, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vinclerová Zuzana, likvidátorka poistných udalostí, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chlebiš Bohuslav, szč, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Behul Roman, Smolenická 12, 851 05 Bratislava
 • PuiSEmyNCWzRa bynRwuNbSBELi, MtjclqsplMKcw, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hajkovská Agáta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horvátová Magdaléna, referent, Žaškov 114, 02721 Žaškov
 • Petrášová Marta, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lučanič Marián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kosák Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting