Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

Proti reinterpretovaniu Všeobecnej deklarácie ľudských práv

Krajiny združené v Organizácii spojených národov (OSN) oslávia 10. decembra 2008 60.výročie vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Radikálne skupiny, ktoré podporujú vykonávanie umelých potratov, plánujú pri príležitosti týchto osláv predložiť Valnému zhromaždeniu OSN petície, v ktorých požadujú prijatie všeobecného práva na potraty.

Toto úsilie vyvíjajú predovšetkým medzinárodné organizácie International Planned Parenthood Federation (Medzinárodná federácia plánovaného rodičovstva) a Maire Stopes International, teda organizácie, ktoré sú zodpovedné za potraty viac, ako ktorékoľvek iné organizácie na svete. Obidve organizácie majú silnú podporu v rámci OSN a ich snahy presadiť medzinárodné právo na potraty vítajú mnohé členské štáty, pravdepodobne väčšina byrokracie v OSN, a mocné americké nadácie, ktoré poskytujú milióny dolárov na podporu potratov v OSN a v krajinách na celom svete.

V decembri ich musíme zastaviť.

Chceme Vás preto poprosiť o podpísanie nižšie priloženej petície. Táto petícia bude prezentovaná v OSN 10. decembra 2008 počas osláv 60. výročia vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Podpíšte prosím petíciu a pošlite informáciu o možnosti jej podpory svojim priateľom a známym.

Podpisy pod túto petíciu sa zbierajú na celom svete. Pred zhromaždením OSN spojíme tieto naše podpisy s tými, ktoré sa v rovnakom duchu zbierajú v ostatných krajinách sveta a vytvoríme tak silnú protiváhu snahám reinterpretovať základné ustanovenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv v otázkach práva na život a ochrany rodiny.

Ďakujeme za Vašu podporu.

S úctou

RNDr. Ing. Marcela Dobešová
Predsedníčka
Fórum života, o. z.
Ing. Marek Michalčík
Výkonný riaditeľ
Fórum života, o. z.

Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

My, občania členských štátov Organizácie spojených národov, v roku, v ktorom oslavujeme 60. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv, prijatej a vyhlásenej rezolúciou Valného zhromaždenia OSN 217 A (III) z 10. decembra l948,

pripomínajúc, že

Všeobecná deklarácia ľudských práv je výdobytkom pre všetkých ľudí a pre všetky národy,

uvedomujúc si, že

ľudské práva, dôstojnosť, sloboda, rovnosť, solidarita a spravodlivosť vytvárajú duchovné a morálne dedičstvo, na ktorom je zjednotenie národov založené,

zdôrazňujúc, že

treba venovať dostatočnú pozornosť

 1. Právu na život každého človeka od počatia po prirodzenú smrť, s tým, že každé dieťa má právo byť počaté, narodené a vychovávané v rodine založenej na manželstve muža a ženy, ako aj s tým, že rodina je prirodzenou a základnou bunkou spoločnosti,
 2. Právu každého dieťaťa na výchovu jeho rodičmi, ktorí majú prednostné a základné právo rozhodnúť, aká výchova bude poskytnutá ich deťom.

Preto vyzývame

všetky vlády, aby správne interpretovali Všeobecnú deklaráciu ľudských práv tak, že:

Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť (Článok 3).

Muži aj ženy, ktorí dosiahli plnoletosť, majú právo, bez akéhokoľvek obmedzenia z dôvodov rasových, národnostných alebo náboženských, uzavrieť manželstvo a založiť si rodinu (Článok 16).

Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má nárok na ochranu spoločnosti a štátu (Článok 16).

Materstvo a detstvo majú nárok na osobitnú starostlivosť a pomoc (Článok 25).

Rodičia majú prednostné právo voliť druh vzdelania pre svoje deti (Článok 26).

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8569)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • Kosáková Ida, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sabová Margita, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabo Milan, grafik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kapelová Eva , ekonóm, Gercenova 1, 851 01 Bratislava
 • Noskovicova Lucia, personalista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ocilka Marek , lekar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ocilkova Renata, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Wach Grzegorz, duchovny, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Artimová Jarmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lapoš Jozef, Cabanova 5, 84102 Bratislava
 • Lapošová Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • mraz petr, truhlar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zabolotnaja Sofia, student, Botanicka 25 Druzba, 842 14 Bratislava
 • Richterova Ľuba, kožušníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gasparovicova Maria, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bobok Branislav, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bobok Lukas, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bobok Jozef, robotnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Заболотная Софья, филолог, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bobokova Maria, zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bobokova Maria, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valovičová Eva, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrabovcova Jana, kvalitar v logistike, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Heraufová Zuzana, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bakajsa Lukáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrzalová Marie, OSVČ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palascak Sebastian, Student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • medová magdaléna, finn. poradca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurský Stanislav, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fijalka Peter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gmitter František, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudec Ondrej, logista, Dlha nad Oravou, 027755 Dolny Kubin
 • Vojtašák Marek, Učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolčáková Jana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kabáčová Ľubica, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pakosová Janka, operátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabová Ľudmila, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • NOVOTNÁ JITKA, SOC. PRACOVNÍK, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtašák Dominik, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtašáková Ľudmila, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gašparovičová Alžbeta , preday, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kviatková Eva , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Leginusová Alena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jóźwiak Helena Irena , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dzuríková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Veselá Alžbeta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamčáková Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martinčeková Ľubica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zembjaková Vieroslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holková Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brodzianská Klaudia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimkovičová Beáta , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vendelínová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dunčko Lukáš, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • pastorekova Tatiana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bužová Silvia, detská sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šterbáková Andrea, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Olexová Júlia, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zvonárová Antónia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zvonár Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Blažíčková Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blažíček Milan, technik, Drobného 24, 84101 Bratislava
 • Pivkova Lucia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slobodníková Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lorincová Veronika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Porhincak Tomas, pop, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štrnálová Michaela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Odler Daniel, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Odlerova jana, štatistik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smejkal Zdeněk , úředník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováč Štefan, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hebertová Monika, inv. dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nemček Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lenárt Pavel, zdravotný brat, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slabeyova Monika, dôchodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gašparovič Martin, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ondrova Urszula, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Palková Martina, asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Borovská Michaela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Volfová Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sopko Marek, Komenského 666/11, 95618 Bošany
 • Genská Miriam, Študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamcakova Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bielová Mirka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strončeková Mária, hlavný kontrolór obce, Nemcovce 46, 08612 Nemcovce
 • Bahnová Mariana, manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Viater Augustin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pigulova Eva, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • mayer ivan, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mayerova elena, zivnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šatanová Emília, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šatan Rudolf , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šatanová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimko Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimková Jolana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimko Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laššák ml. Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubala Pavol , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubalová Janka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kantor Marek, Robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kantorová Lenka, Predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlíková Mária, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamíková Martina, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurčinová Viera, na materskej dovolenke, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Večerková Denisa, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrbček Ondrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bielová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Biel Vladimir, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bielová Anežka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bielová Gabika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maria Bielova, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Andrej Biel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Javorkova Eva, Vedúci pošty, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Biel Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sučka Jozef, dispečér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hodorová Jolana, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hofman Jaromír, Robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrubovčáková Mária, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ninač Vladimír , Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ninačová Terézia, Robotníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuzma Ján, Robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuzmová Helena, Robotníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šefčík Jozef, Robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šefčíková Jana, Laborantka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zbihlejová Emília, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zbihlej Ivan, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zbihlejová Petra, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Farbaniec Ladsislav, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Farbaniecová Margita, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Suchara Milan, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Suchárová Oľga, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marcinková Mária, Laborant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Andiľová Mária, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čižmárová Mária, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marušáková Anna, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pohorelská Margita, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martauzova Sona, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drangová Irena, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dudová Anna, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vydarená Adriana, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu


Platon webhosting