Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

Proti reinterpretovaniu Všeobecnej deklarácie ľudských práv

Krajiny združené v Organizácii spojených národov (OSN) oslávia 10. decembra 2008 60.výročie vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Radikálne skupiny, ktoré podporujú vykonávanie umelých potratov, plánujú pri príležitosti týchto osláv predložiť Valnému zhromaždeniu OSN petície, v ktorých požadujú prijatie všeobecného práva na potraty.

Toto úsilie vyvíjajú predovšetkým medzinárodné organizácie International Planned Parenthood Federation (Medzinárodná federácia plánovaného rodičovstva) a Maire Stopes International, teda organizácie, ktoré sú zodpovedné za potraty viac, ako ktorékoľvek iné organizácie na svete. Obidve organizácie majú silnú podporu v rámci OSN a ich snahy presadiť medzinárodné právo na potraty vítajú mnohé členské štáty, pravdepodobne väčšina byrokracie v OSN, a mocné americké nadácie, ktoré poskytujú milióny dolárov na podporu potratov v OSN a v krajinách na celom svete.

V decembri ich musíme zastaviť.

Chceme Vás preto poprosiť o podpísanie nižšie priloženej petície. Táto petícia bude prezentovaná v OSN 10. decembra 2008 počas osláv 60. výročia vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Podpíšte prosím petíciu a pošlite informáciu o možnosti jej podpory svojim priateľom a známym.

Podpisy pod túto petíciu sa zbierajú na celom svete. Pred zhromaždením OSN spojíme tieto naše podpisy s tými, ktoré sa v rovnakom duchu zbierajú v ostatných krajinách sveta a vytvoríme tak silnú protiváhu snahám reinterpretovať základné ustanovenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv v otázkach práva na život a ochrany rodiny.

Ďakujeme za Vašu podporu.

S úctou

RNDr. Ing. Marcela Dobešová
Predsedníčka
Fórum života, o. z.
Ing. Marek Michalčík
Výkonný riaditeľ
Fórum života, o. z.

Medzinárodná výzva na rešpektovanie práv a dôstojnosti človeka a rodiny

My, občania členských štátov Organizácie spojených národov, v roku, v ktorom oslavujeme 60. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv, prijatej a vyhlásenej rezolúciou Valného zhromaždenia OSN 217 A (III) z 10. decembra l948,

pripomínajúc, že

Všeobecná deklarácia ľudských práv je výdobytkom pre všetkých ľudí a pre všetky národy,

uvedomujúc si, že

ľudské práva, dôstojnosť, sloboda, rovnosť, solidarita a spravodlivosť vytvárajú duchovné a morálne dedičstvo, na ktorom je zjednotenie národov založené,

zdôrazňujúc, že

treba venovať dostatočnú pozornosť

 1. Právu na život každého človeka od počatia po prirodzenú smrť, s tým, že každé dieťa má právo byť počaté, narodené a vychovávané v rodine založenej na manželstve muža a ženy, ako aj s tým, že rodina je prirodzenou a základnou bunkou spoločnosti,
 2. Právu každého dieťaťa na výchovu jeho rodičmi, ktorí majú prednostné a základné právo rozhodnúť, aká výchova bude poskytnutá ich deťom.

Preto vyzývame

všetky vlády, aby správne interpretovali Všeobecnú deklaráciu ľudských práv tak, že:

Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť (Článok 3).

Muži aj ženy, ktorí dosiahli plnoletosť, majú právo, bez akéhokoľvek obmedzenia z dôvodov rasových, národnostných alebo náboženských, uzavrieť manželstvo a založiť si rodinu (Článok 16).

Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má nárok na ochranu spoločnosti a štátu (Článok 16).

Materstvo a detstvo majú nárok na osobitnú starostlivosť a pomoc (Článok 25).

Rodičia majú prednostné právo voliť druh vzdelania pre svoje deti (Článok 26).

Pridať podpis

Petícia je ukončená.
pošli na vybrali.sme.sk Zahlasujte na vybrali.sme.sk
Zahlasovaním za odkaz na vybrali.sme.sk zvýšite šancu, že sa odkaz dostane na úvodnú stránku www.sme.sk, kde ho nájde veľa ľudí. Najväčšiu váhu majú hlasy zaregistrovaných používateľov. Jednoduchá registrácia je zadarmo. Hlasuje sa kliknutím na odkaz "hlasuj!" v štvorčeku s číslom.

Zoznam podpísaných (8569)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, všetky
 • Likavčan Filip, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oros Zuzana, Dizajnér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marosz Stanislav, konzultant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tuhárska Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sobotova Judita, analyst, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Povoda Branislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Michalčík Marek , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ponik Marián, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Humajová Janka, sociálna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Humajová Miroslav, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Budayová Emilia, Špec. sieť. manaž., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lešková Emília, výsk. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jedlička Peter , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žerjavová Ľuboslava, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horecký Ľuboš , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Páleník Ján, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vöröš Marek, underwriter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vöröšová Lucia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pelikán Daniel, Manažér, Kolískova 12, 841 05 Bratislava
 • Artim Mikuláš, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kosseyova Olga, štatistik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Franek Ján, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Straka Martin, student VS, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalička Lukáš, sociálny kurátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuna Marian, vysokoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Badanič Aurel, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hajzok Peter, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lach Milan , knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Štálnik Peter, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Habšudová Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mazúrová Katarína, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gregová Juliana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Neupauerová Marcela, finančný manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Obšitník Lukáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Števko Andrej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vaško Juraj, skladník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikulášová Jana, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pekarovič Boris, lesník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vašková Mariana, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mesková Lívia, učiteľka a študentka tretieho stupňa VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bračok Peter, živnostník, Osuského 4, 85103 Bratislava
 • Matusik Lukas, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudáč Andrej, veterinárny lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Čikelová Eva, administr. prac., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slnek Vladislav, gastrotechnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Danieliszová Irma-Mária, prekladateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pružinová Terézia, logopéd, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Senner Angelika, farmárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • knapikova eva, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Danieliszová-Rieger Albína, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaňová Júlia , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Moegele Monika, pôrodná asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Moegele Thomas, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Senner Roland, diaľkový vodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mitosinkova Lenka, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kažmír,Ing Jozef, počítačový expert, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jarab,ThDr. Jozef, vysokoškolský pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Čabák Martin, rím.-kat.kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubcova Monika, zdrav.sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dravecká PeadDr Mária, pedagóg hudby, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bohaciakova Martina, študentka - doktorandka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mydliarová Zuzana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polák Jozan, kurič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gurník Jozef , robotník, Farská 59, 05992 Huncovce
 • Kianičková Ing. Marianna, prednostka OcÚ, Oravská Lesná 922, 02957 Námestovo
 • Chlopík Šimon, zvárač, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bujňáková Lucia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Breza Mgr. Jozef, riaditeľ cirkevného gymnázia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Daňová Božena, rehoľná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dolník Bystrík, vysokoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miltáková, PhMr. Darina, farmaceutka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pinkas Matej, študent vš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimová Martina, misijný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Berešová, Mgr Mária, rehoľná sestra-pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šramková Veronika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ruth Stein, optička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pekná Beáta, vedúca knižnice, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamica Rastislav, programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balážová Veronika, rehoľná sestra, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kyška Daniel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grmanová Martina, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grmanová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bauer Rudolf, poslanec NR SR, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sujanova Zdenka, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bosacka Kristina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zajíc Pavel, obchodný zástupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dulajová Stanislava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dulaj Martin, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčik Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sersenová Juliana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Onderiková Monika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krnáčová Miroslava, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Onderik Juraj, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sosa Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kozej Martin, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mazúr Andrej, učiteľ , Svederník 37, 01332 Žilina
 • Benko Pavol, kňaz, Orechovská 2, 911 05 Trenčín
 • Takáčová Zuzana, študentka VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kahanec Martin, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rončáková Jana, študentka, Bottova 206, 981 01 Hnúšťa
 • Holík Pavol, architekt, Žateckých 1078/24, 14000 Praha 4
 • Kahancová Marianna, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Potočárová Elena, katechétka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holíková Olga , lekárka, Žateckých 1078/24, 14000 Praha 4
 • Milanová Iveta, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bátorová Ivana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • DRBJAK Juraj, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Viglašová Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Urdzikova Julia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • DRBJAKOVÁ Mária , laborant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Viglašová Mária, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zajíc Ján, V záhradách 739, 908 79 Borský Svätý Jur
 • Viglaš Ernest, elektroinžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podkopčanová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podkopčanová Mária, robotníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nemcová Martina, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podkopčan Jozef, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dzurňáková Barbora, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benicakova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváthová Mária, admin. pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zlacký Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartkovjak Marián, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zlacká Martina, lektorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kopaničáková Katka, sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Brenkus Jozef, redaktorv, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Guregová Mária , matematik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Haško Dušan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chovančáková Zdenka, živnostn., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Molnárová Mária Samuela, reh. sestra, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Molnárová Anna , dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • pigulova anna, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Molnár Daniel , nezamestnaný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žiaková Magdaléna, rehoľná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miciková Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kútniková Ivana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ambriskova Terezia, reholna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zibala Marek, Stefanikova 50, 90028 Ivanka pri Dunaji
 • Kurbel Pavol , podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurbelová Mária , domáca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Korenova Zdenka, lekar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sojková Júlia, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karašinská Mária , učiteľka, Hrnčiarska 1601/30, 091 01 Stropkov
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Margetaj Vladimír, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • ballesteros marianna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Talapková Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kandray Marian, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Perignathova Marta, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jakubčin Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michnovicova Maria, zivnost, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mišová Lenka, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žatková Alžbeta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lieskovska Denisa, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tyrol Štefan, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mráková Alžbeta, publicistka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kočiš Albín , Na Odálke 103/31, 082 16 Fintice
 • Vrana Ján, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fáberová Mária, účtovníčka, krosnianska 3, 04022 Košice
 • Fojtíková Eva, zdrav.sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fojtik Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štvartáková Klaudia, učiteľka, Mukačevská 31, 08001 Prešov
 • Štvarták Slavomír , informatik, Mukačevská 31, 08001 Prešov
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šmid Anton, duchovný, Nám. M. R. Štefánika 28, 028 01 Trstená
 • Novomesky Michal, Student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majka Marián, IT manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gregova Barbora, aupair, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Janeček Peter, študent, F.P.Drobiševa 3, 90201 Pezinok
 • Ručková Darina, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fuleová Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miadok Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kardošová Kapitulíková Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lašo Marek, laborant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dlugošová Jana, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • durkac daniel, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • holasek marek, spravca financii, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Noga Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dutková Iveta, rehoľná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tancarová Monika, zdravotnícky asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schindler Gejza, Ing., dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Németh Štefan, poligraf, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fodorová, Mgr. Anna, rodičovská dovolenka, Medená 3, 97405 Banská Bystrica
 • Schindlerová Anna, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Froncová Ľubica, projektový manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schindler Jozef, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cingelová Kristina, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kántorová Zuzana,Mgr., materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrovič Pavol, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pecovska vlasta, dochodca, Plavisko 44, 03401 Ruzomberok
 • Danišovský Štefan, Informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikolajčík Stanislav, technik, 411, 02955 Novoť
 • Danišovská Jana, Inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrabovecký Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikolajčíková Terézia, predavačka, 411, 02955 Novoť
 • Drančáková Lívia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bátorová Martina, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pecovsky,MUDr. Pavol, lekar, Plavisko 44, 03401 Ruzomberok
 • Marková Andrea, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Prusáková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marko Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lazor Peter, Predavac, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lazorova Adriana, Učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dado Martin, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chovančák Miroslav , živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uhliariková Eva, obch.riaditeľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bezak Tomas, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janik Daniela, Architekt, Kronenstrasse 2, 88448 Attenweiler
 • Balážová Monika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cicmancova Maria, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mandíková Lucia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babinčák Peter, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fábik Jozef, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jancová Mária, Jána Milca 37, 01001 Žilina
 • Medňanská Katarina, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grígerová Martina, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mačňáková Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikula Tomáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valek Matej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szárazová Mirka, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majda Frantisek, zivnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michaličková Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Juckova Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Martinková Františka, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gazdík Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pírek Branislav, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šerá martina, zdr. asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaš Viliam, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Druga Michal, študent, Banícka 18, 97405 Malachov
 • Šáleková Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jacková Veronika, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baláž Jozef, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fajčáková Adriana, Dôchodca, Medveckého 5/2, 03401 Ružomberok
 • Miliczki Ondrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lescinska Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimko Martin, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Morgenstern Dr.Med. Eleonora, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nadalska Izabella, nauczycielka, Ul.Powst.Warszawskiego, PL 8O101 Gdańsk
 • Hrehorčáková,Mgr Ľudmila, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurišová Monika, pracovníčka pošty, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Imrichová Žofia, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • dunajcan marcel, cirkevný zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fábryová Anna, cukrárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dolp Josef, farár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Seeber,PhDr Elena, politológ-MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • balaz jan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Badzgonova Maria, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šiškovič Marcel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolláriková Ľudmila, čiast.inv.dôch., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vondryska Mario, nákupca, Matičná 43, 900 28 Ivanka pri Dunaji
 • Makovníková Helena, administratívna prac., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ľupták Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ľuptáková anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanzel Richard, jadrový chemik, č. 197, 91929 Malženice
 • Greňová Katarína, recepčná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novotova Katka, nákupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marková Helena, Račianska 2, 83104 Bratislava
 • Konopová,JUDr.PhD. Ida, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Funketová Lucia, administr.prac., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žembéry Tomáš, Ekonóm, Jána Hertela 265, 02801 Trstená
 • Dic Miroslav, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Marťáková Helena, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Smoroňová Ľubomíra, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ciutti Peter, Mgr., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rodák Rastislav, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • parec peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rordova Iveta, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Barát Ján, geodet, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skoviera Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oršuľák Rastislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jacková Zuzana, administrtatívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrusová Dana, Rozpočtárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jedláková, Mgr. Renata, knihovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kajanová Lucia, rehoľná sestra, Ludrová 387, 03471 Ružomberok
 • Jakubovičová Helena, Person.manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turlíková Iveta, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondírková Hana, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Málik Stanislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valovič Radoslav, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kadlicová Dana, Ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šiška Martin, elektroinžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kadlic Peter, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chovancová Zuzana, admin. pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šišková Ľubomíra, farmaceutka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bakošová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šišková Mária, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žatkuliak Jaroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Daniška Patrik, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čiešková Kamila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ficik Peter, referent, Laborecká č.62, 066 01 Humenné
 • Ficiková Iveta, konštruktérka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamec Ján , živnostník, Tolstého 9, 953 00 Zlaté Moravc e
 • Žilavý Štefan, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamcová Gabriela, materská dovolenka, Tolstého 9, 953 00 Zlaté Moravce
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Žilavá Zuzana, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mišík Ľudovít, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bačíková Emília, učiteľka, Homolova 31, 841 02 Bratislava
 • Bačík Ladislav, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Páltiková Vladimíra, geológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čigáš Marek, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fialová Ľubomíra, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ciglian, Ing. Rudolf, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szeghy Andrej, odb. bibliograf, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szeghyová Monika, PharmDr., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kapelová Eva, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trepáňová Janka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • launerova zuzana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kormanec Jan, vedec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šmogrovičová Kristína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkáč Lukáš, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mazúr Matej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pivko Daniel, university teacher, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krútilová Erika, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krútil Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minková Gabriela, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalčík Josef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Červeňová Jozefa, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nádaský Jozef, advokát, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liptakova Erika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kapusta Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pivková Marta, doma s deťmi, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Korbašová Michaela , Research Manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pantokova Jana, rod.dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaššová Jana, chemik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kaššová Veronika, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Češek Rudolf, Techník, Kobyly 32, 086 22 Kľušov
 • Kašša Jozef, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Feješová Zdenka, finannčý účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vitteková Anna, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Feješ Marián, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šprláková Elena, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holúbek Peter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trepáňová Monika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majcher Peter, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šmondrk Pavol, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Feješová Ulrika , dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trepáňová Anna, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Puci Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šprláková Anna, invalidná dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palúch Ivan, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ponechalova Jana, accountant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pásztor Ján, ošetrovateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fedorcak Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurajka Jozef, sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drotarova Renata, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šiška Vladimír, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kniezová Mária, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čurajová Adriana, PR, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rokytová Paulína , dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Golha Patrik, kňaz františkán, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kniezová Michaela, archivárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mgr. Kapusta Marián, farmaceut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • potaš anton, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Machala Zdenko, vysokoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopecká Monika, vedecký pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Solárová Jana , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jánoš Martin, Manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Truchlý Milan, štátny úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mazúrová Zdenka, technická redaktorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mičuda Michal, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chovanec Marek, softvérový inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lenč Peter, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Selecký Anton , publicista, Belinského 24, 85105 Bratislava
 • Korekacova Brigita, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Páleníková Anna, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mičudová Miriam , pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holla Jana, materska dovolenka, Pri Bielom krizi 5, 831 02 Bratislava
 • Žatkuliaková Zdena, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pojezdalová Angela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Schneider Miloš, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žarnay Štefan , psycholog, Záhradná 38, 08001 Prešov
 • Jevčáková Mária, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jevčáková Mária, študentka VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jevčáková Lucia, študentka VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Eliáš Marián, lesný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jevčák Juraj, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrašovský Viktor, úradník, Orechová 70, 06601 Humenné
 • Jevčák Vladislav, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trávníčková Jana, novinárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Berger Marián, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grohoľová Viera, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fuchs Matus, Katolicky knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matušíková Eva, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Branický Peter, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smolková Tatiana, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smolková Dominika, študentka VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Branická Helena, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bergerová Mária, psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sádovský Michal, environmentalista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smolka Tobiáš, š, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamčík, Ing. Stanislav, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ledajová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blazekova Renata, prekladatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jevčák Jozef, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lištiak Peter, Informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jevčáková Žofia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Suchal Jozef, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žižáková Zuzana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koščová Mária, špeciálny pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zarembová Dagmar, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Staríček Vincent, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zaremba Jaroslav, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Berezňáková Judita, knihovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zarembová Šarlota, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Džubakovský Peter, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balážová Barbora, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Džubakovská Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nemtušiaková Daniela, živnostníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • ŠImalčíková Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurek Martin, Analytik/Programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kureková Zuzana, Psychologička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sokolová Jana, účtovník, Brezová 17 C, 82107 Bratislava
 • Eliašová Patrícia, študentka VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šantavy Palo, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hašková Veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hašková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Němcová Anna, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Balák René, vedecky a pedagogicky pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žižák Jozef, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Olajcova Monika, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • zajacova Monika, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kapsdorfer Erik, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fula Peter, Ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mitošinka Peter , študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fabo Jozef, SW inzinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Boskova Anna, teacher, signatár si neželá zverejniť adresu
 • KRÁLIK Zdenko, študent, Ľ.Štúra 505/5, 01301 Teplička nad Váhom
 • Astrab Peter, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • guber peter, technik , signatár si neželá zverejniť adresu
 • guberova lubica, nezamestnana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Viater Albín , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Timuľák Jozef, programátor-analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čechová Mária, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čechová Viktória, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuliffayova Marta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Melková Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vondrysková Zuzana, ekonómka,t.č.MD, Matičná 43, 900 28 Ivanka pri Dunaji
 • Liška Peter, odborný radca, štátny zamestnanec, Pod driením 8, 911 01 Trenčín
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ján Kohut, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Richtarik Matúš , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čonková Katarína, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlásek Pavel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Manik Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krupa Michal, teacher, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukac Ivan, zamestnanec banky, signatár si neželá zverejniť adresu
 • majda viliam, manažer, j.martaka, 03608 martin
 • Ing. Grejták Peter, zivnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liskova Ľubica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Warchal Bohdan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurčenko Vladimír, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Puciova Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janečková Katarína, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pastorová Mária, vysokošk. učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dekanova Alexandra, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baluchová Kvetoslava, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šutara Ján, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Peterec Miroslav, elektroinžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hušeková Kristína, výskumný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petercová Terézia, zdrav. sestra , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nováková Katarína, vedúca referátu, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Margitová Kamila, študentka VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Granátová Eva, adm. pracovník VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Noskovic Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ševčík Jaroslav, senior analyst in bank, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juck Alfonz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nečas Alexander , robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Richnavská Mária, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lovič Ing. Mgr. Maroš, rímskokatolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Frčo Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tadialová Jana, asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlubikova Elena, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajčová Mária, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jandurova Lucia, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halčínová Lucia, office manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Noskovičová Maria, lekár, V Záhradách 29/a, 811 03 Bratislava
 • Rosáková Lucia, sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bankov Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bankovová Janka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Thurzo Vladimír, kňaz a VŠ pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Banková Irena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudáček Ján, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomová Anna , referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lehocká Elena, inv. dôch., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jureníková Helena, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Launer Daniel, Dobrovoľník, J. Cikkera 12, 962 31 Sliač
 • Kovácsová Mária, asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sálusová Eva, TAP, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borovská katarína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strapcová Danica, sekretárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valach Lukáš, študent, Jedľová 19, 96001 Zvolen
 • Dluhý Rastislav, kat. kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juck Dávid, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlík Radovan, novinár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fabian Martin, elektroinžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlásková Kristína, knihovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zelik Vlado, programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalík Marian, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukačovská Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kubisova lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trnovcová Katarína, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Raučina Ján, podnikatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gendiar Andrej, fyzik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bittšanský Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gendiarova Monika, vychovavatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fačkovec Marek, inžinier železničnej dopravy, Prednohorská 191, 92555 Vinohrady nad Váhom
 • Nováková Mária, historička - archivárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mišák Juraj, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolesárová Marcela, admin. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štofirová Mária, sam. odborný referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolesárová Katarína, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Troščáková Katarína, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Páterek Štefan, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čujová Veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Branický Juraj, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Naďová Katarína, HR konzultant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maléřová Anna, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dvorská Kateřina, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cabúková Eva, mzdárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krippel Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • schmidt peter, manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žiak Matej, Jura Hronac 5, 01015 Žilina
 • Chomova Alexandra, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trenklerová Denisa, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sokol Milan, Brezova 17c, 82107 Bratislava
 • Hlúbik Miroslav, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polakovič Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Noskovič Kamil, manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fabuš Martin, Sucháčkova 4400, 036 01 Martin
 • Rapošová Martina, učiteľka, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holásek Ivan, technológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holúbek Jozef, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grigláková Ivana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grigláková Zuzana, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vlček Tomáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koseček Miroslav, IT Consultant, Včelárska paseka 1, 04001 Košice
 • Grigláková Bernadeta, sekretárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Griglák Ján, kontrolór v Q laboratóriu, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Feketeová Maria, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sokolova Veronika, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Füreková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martinkovič Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Andrášová Mária, student (doktorand), signatár si neželá zverejniť adresu
 • paňková helena, soc.pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Suchalová Ľubica, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bano Gregor, fyzik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaľková Anna, uciteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szitova Miroslava , metodik,pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kosnáčová Anna , adminis.pracovnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babjaková Daniela , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Môciková Romana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čerňanský Ladislav, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Galdunová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováč Pavel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szitova Jolana, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cingeľ Igor, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Laurenčík Ján, konzultant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vicen Martin, študent medicíny, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Veronika Vicenová , študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Imrišek Róbert, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Babic Peter, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ružbarský František, referent predaja, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balúnová Tatiana , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Neupauerová Lucia, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baránková Andrea, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poláčková Mária, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vyhnal Roman, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žarnay Marek, Ing., Konštruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Biž Dušan, geodet, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mackovjak Šimon, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanacikova Lucia, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Špaček Ján, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šmejkalová Lenka, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • valek lukas, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mačňák Rastislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vranová Eva, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Václavik Daniel, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vranová Eva, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hajdínová Alena, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pös Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skombarova Alzbeta, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • MAGDA Martin, Elektro projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karaba Pavol, manažér, Alžbetin Dvor 37, 90042 Miloslavov
 • Drábová Daniela, lekárka, matka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šmejkal Miroslav, projektový manažer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chyla Stanislav, Skladník, ČSA 1870, 07501 Trebišov
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mikulka Pavel, železničiar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukács Vojtech, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lenner Marián, Konštruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Salašová Emília, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koščák Miloslav, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schőnwiesner Karol, administratíva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mačňáková Monika, zdravotnícky asistent, Podbiel 270, 027 42 Podbiel
 • Valuszova Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kiszelová Viera, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podstavek Miroslav, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kiszelová Veronika, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sádecký Jozef, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimo Jozef, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dobrucký Miroslav, vedecky pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Janská Petra, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Chovancova Katarina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chovancova Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chovancova starsia Anna , dochodkyña, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martinezova Terezia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bubnár Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gunčagová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klas emil, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klasová Jana, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Košč Stanislav, vysokoškolský pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koščová Iveta , matka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mochorovská Ivana, Kultúrny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baginová Lucia, knihovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nováková Daniela, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mäsiar František, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gunčagová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mäsiarová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holá Elena, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balážová Mária , študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šašala Jozef, študent, Jakubany 465, 06512 Jakubany
 • smelkova nikola , student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hoštáková Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klimacek Lukas, Student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedláková Lenka, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtek Ján, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sotáková Zuzana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filasová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaščák Marián , lekár, Jána Zemana 75, 91101 Trenčín
 • Chovancová Petra, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sirotňák Pavel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lizák Leontín , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Terkanič Martin, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • palusakova monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuna František, nákup, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slávik Michal, Odborný referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dorotčin Ján, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krippelová Kristína, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malko Dušan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dorotčinová Jozefína, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bašárová Dominika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hricakova Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vöröš Štefan , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Talpaš Libor, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baroková Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blažíček Milan, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blažíčková Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Beňo Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrmová Anna, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Durikovic Roman, vysokoskolsky ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Prokšová Magdaléna, farmaceutický laborant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švecová Lujza, učiteľ a vychovávateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rajsky Dominik, študent, Kuzmányho 14, 91101 Trenčín
 • Šmidova Terézia, vrátnička, J.M.Hurbana 44., 010 10 Žilina
 • Svrčková Katarína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Môciková Radka, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palková Beáta, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Komanický Peter, Mgr.Ing., kňaz, Slávičia 14, 080 01 Prešov
 • Matuševský Anton, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bakalíková Božena, recepčná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majda Jaroslav, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Javorková Eva, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hricová Ľubica, stomatolog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • hošťálková andrea, sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ravinger Tomas, Manager, Martinčekova 6, 821 09 Bratislava
 • Štofková Lucia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stračina Jakub, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štofko Ľuboš, rádiokomunikačný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chorvátová Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chorvát Andrej, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zelenay Juraj, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tondra Martin, kňaz, Štúrova 24, 053 61 Spišské Vlachy
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Valčová Dominika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tereba Alojz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Terebová Nadežda, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lompartová Silvia, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Medved Martin, strojny inzinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Medvedova Alexandra, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kanalikova Alžbeta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Salašová Júlia, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • bizikova lucia, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Václavik Peter, konzultant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švedová Denisa, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šveda Marián, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laktišová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Frimerová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Frimer Jozef, zdravotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Frimerová Helena , krajčírka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dzijaková Margita , dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šeregiová Dorota, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • jedina andrea, lekarnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lepková Katarína, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gáborová Mária , študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ďurinová Soňa, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kralik Juraj, predseda eRka, Mileticova 7, 82108 Bratislava
 • Cechova Maria, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šteiniger Ľubomír, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krušinský františek, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Brnová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Méderová Viktória, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baňas Patrik, Živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • florianova michaela, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ješková Alena, učiteľka, na materskej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • LEDECKÁ Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minárik František, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oravcová Mária, admin.pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tóth Juraj, riaditeľ spoločnosti, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čisárik Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gregorička Štefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Veselovská Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Buday Juraj, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Majerčáková Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chupáčová Alena, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schejbalová Alena, úřednice, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedlák Pavol, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lompartová Mária, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cabániková Štefánia, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Alexiev Alexi, obchodný zástupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dagmar Danielisová, starostka obce, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oravec Matúš , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šulová Anna, inv.dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lazar sen. Vojtech, lekár-dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mižigarová Eva, upratovačla, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čonková Pavlína, kuchárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mäsiarik,MUDr Marián, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ostrochovská Jana, stavebný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pribylincová Natália, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tirpáková Martina, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tavelová,Ing Gabriela, zam.štát.správy, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gunčaga Ladislav, štátny zamestnance, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sládečková Klára, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Breza, Ing.CsC Milan, atómový chemik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brezová Jozefína, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matausch,Mgr Vilém, pedagóg hudby, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrušková Adela, projektantka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matauschová Věra, zam.kanceláře presidenta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polakovičová Daniela, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vítková Eva, predagog hudby, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vítek Václav, hudebník z povolání, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanesova Alena, administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vítek Michal, zaměstnanec banky, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Straka Ľubomír, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smitekova Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • STAVINOHA JOSEF, zoradovač, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefánik Vladimir, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gažo Jozef, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gažová Mária, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • KYSKA Samuel, manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gažo Jakub, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Taraj Edmund, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tarajová Anna, matka v domácnosti, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tarajová Anna, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Motýľová Anna, dôchdkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kachút Milan, administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuníková Magdaléna, project manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuníková Jarmila, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Machalová, RNDr. Zuzana, programátor, t.č. MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Högerová Júlia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanzelová Barbora, antropológ, č. 197, 919 29 Malženice
 • Heretová Radka, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fratričová Hana, štátny radca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikula Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benderová Lýdia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gabriš Ľudovít, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • ondko slavomir , kuchar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Paulinyová Lucia, analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rehorčíková Janka, fyzik - db analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrabeľ Pavol, technológ výroby, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Soltysova Lucia, student VS, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schramková Gabriela, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváth Anton , biochemik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dúbrava Pavol, architekt, Ružový háj 1376, 929 01 Dunajská Streda
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Paľúch Mgr.MUDr.Štefan, lekár, diakon, Pod Donátom 20/25, 965 01 Žiar nad Hronom
 • Servanský Peter, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Halabuk Marek, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jendrášek Jozef, majster, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majkút Juraj, konštruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majkútová Katarína , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jendrášková Alena, upratovačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hucík Pavol, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hucíková Oľga, matka v domácnosti, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hucík Marek, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gembala Anton, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gembalová Mária, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grman Martin, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koleják Jozef, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pazúrik Július, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mackuliaková Eva, opatrovateľka, Marček77,01332 Žilina, 01332 Žilina
 • Pazúriková Janka, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pazúriková Mária, študentka VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pazúriková Monika, študentka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karcol Peter, manazer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kronová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Perignáth Miroslav, prednosta, Priekopa 35, 060 01 Kežmarok
 • Gluchichová Zuzana, redaktorka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Suppova Katarina, Ekonomka, Lipova 69/22, 92101 Piestany
 • Pečovská Lucia, administrátor, Plavisko 44, 034 01 Ružomberok
 • Královič Martin, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čiešková Irena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halicky Patrik, Student, Kukučinova 40, 08005 Prešov - Solivar
 • Lexmann Martin, riaditeľ spoločnosti, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dinuš Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zuberová Anna , ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Privitzerova Viola, Personalistka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Časnochová Gabriela, rozpočtárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pauliny Andrej, SW Analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlová Jana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laurová Eva, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nagy Ondrej, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Završanová Ľubomíra, študent, Radôstka 188, 02304 Čadca
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jánoš Milan, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Selecká Elena, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kartáč Kamil, živnostník, Ľubietová 366, 976 55 Ľubietová
 • Ralbovská Katarina, lekarnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valentovič Marián, strojný konštruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ralbovský Ondrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janes Frantisek, prac.obch.odd., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janesova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krpeľanová Eva, metodik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sykorová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gašparíková Emília, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gašparík Marek, Veduci skladu, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michaláková Magdaléna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gašparíková Zita, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gašparík Milan, skladnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mäsiarová Monika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimková Marta, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gašparíková Lenka, krajčírka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gašparík,mladší Milan, skladník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gašparík Viliam, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gašparíková Maria, dochodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Alexyová Adriana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mezovský František, zamestnanec obec. úradu, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karnoková Martina, hudobník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • toporova anna, vychovávateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karnok Richard, hudobník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jóža Emanuel, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jarošová Kristína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fedorowicz Piotr, knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ruttkay Ruttkay, lekarnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dvorská,MUDr. Janette, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Opela Ján, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zsideková Veronika, strojný inžinier, Cádrova 9, 831 01 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hamracek Rastislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dvorský Jozef, SZČO, A. Škarvana 4/7, 971 01 Prievidza
 • Javorka Jozef, výskumný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolačkovská Katarína, sociálna prac., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurišová Zuzana , redaktorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ordódyová Beata, úradníčka, Trnávka, 176 obec Trnávka
 • FERKO Teodor, rímskokatolícky kňaz , Potočná 87, 911 01 Trenčín
 • Hološová Katarína , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondkova Katarina, administrativna pracovnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brillova Anna, redaktor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palinkasova Margita, chem. inž., signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kosnáč Gabriel, cem.ing., signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kramarčíková Zuzana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • jarosova paulina, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hutirová Alžbeta, účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ferenčíková Eva , účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováč Juraj, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kosnáč Filip, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Machajdíková Marta, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Varhaník Roman, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beštendigová Martina, sekretárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beštendigová Martina, sekretárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halčín Andrej, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Višňovec Marián, Chemik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kartáčová Iveta, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lehocký Michal, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďuricová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brnová Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kapustová Janka, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabol Pavel, vrátnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zavarský Svorad, vedecký pracovník, vysokošk. učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sitar Marek, misionar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Starek Ladislav, vysokoskolský profesor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stareková Anna , vysokoskolská učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polák Jozef, Dôchodca, Myslenická 152, 90203 Pezinok
 • Starek Martin, obchodný zástupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Starek Daniel, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stareková Miriam, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poláková Darinka, Pezinok, 90302 Pezinok
 • Galovičová Ľubica, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bicková Miriam, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palinkas Zoltan, CIO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pastoreková Tatiana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baják Karol, obhodný zástupca, Moskovská 14, 811 08 Bratislava
 • Harbistova Ivana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poncakova Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Javorová Martina, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jarošová Michaela, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šikyňová Anna, pomoc. ekonóm, č.d. 112, 027 13 Suchá hora
 • Grey Eva, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tuptová Anna, katechétka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jancovic Jozef, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šantivá Alena, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Urbanová Silvia, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedlák Jozef , výtvarník, Nábělkova 6, 841 04 Bratislava
 • Birner Martin, Herec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trabalikova Eva, stroj.ing., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bublinec Eduard, Univerzitny profesor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fülöpová Mária, prekladateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šrobová Daša, diétna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ruttkay Martin, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Orban Karol, docent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • parec martin, operator, dolna 630, 02712 liesek
 • parcova anna, veduca domu soc.sluzieb, dolna 630, 02712 liesek
 • parcova katarina, student, dolna 630, 02712 liesek
 • parcova maria, student, dolna 630, 02712 liesek
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fülöp Ladislav, podnikatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kňažko Roman, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hámor Peter, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Galovič Maroš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poliak Peter, Invalid, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Daško Matúš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Masiar Jozef, Krasna Horka, Janka Matusku 147, 02744 Tvrdosin
 • vecerova slavka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jankech br. Filip, reholnik-zdravotnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurko Milan, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zibalová Oľga, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zibala František , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kriška Emil, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • RAvingerova Margita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gallusova Zuzana, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skalos Ivan, Risk manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fuksová Lucia, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kocáková Marcela, administrat.pracovnícka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartal Katarína, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mrázová Jana, technička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paralič Ján, vysokoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tancárová Veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • turiak emil, kňaz - pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajčíková Lucia, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavol Krajčík, merací technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Forgáčová Laura, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chvátalová Veronika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mayerova Karolina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hackerova Silvia, matematicka, t.c. materska dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szuchovszky,Dr.Med Gyula, univerzitný profesor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szuchovszky Anna, farmaceutka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šedivá Magdaléna, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brtoš Stanislav, rím.kat.duchovný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gavor, Mgr Martin, vedúci prekladateľskej agentúry, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrík, MUDr František, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rumančíková,Ing.Mgr Veronika, stredoškolský pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sklenka O Praem. Dušan, rehoľný kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlikovský Mgr. Tomáš, diakon, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Študent,PhMr.,Mgr Vladimír, duchovný SDB, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Milan Hangorbadžo, technické služby , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sobanská,Mgr Ľubica, ev.a.v.farárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kořínková Veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gurková Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krčmárik Michal, manažér, Štefánika 7/32, 965 01 Žiar nad Hronom
 • huganova andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kosnáč Pavol, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zafková Veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Palkova Alena, Projektantka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marková Diana, študent umenia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gazda Imrich, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martinkova Katarina, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martinek Karol, Administrator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žiaková Alžbeta, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poláková Silvia, študentka sociálnej práce, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Frličková Adriana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kotulová Monika, tlmočníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kotula Pavel, stomatológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kotulová Katarína, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sklenka Peter, stredoškolslý profesor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sklenková Ľudmila, učiteľka hudby, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Búranová Jana, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nagyová Martina, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaňová, Ing. Katarína, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žilecká Eva, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rusnakova Maria, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dobošová Lenka, administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomus Ján, socálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Wallner Štefan, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Buriánková Jitka, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fiolková Mária, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pillár Miroslav , Kňaz - učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Semánková Mária, ADOS, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klimentová Lucia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Juroš Vladimír, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Burik Matej, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janšto Miroslav, št.zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švedová Monika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefanička Oto, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Draganova Agnesa, Lek .Laborant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mášik Peter, katolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vitkovicova Anna, lekar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Makovníková Blažena, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polonova Jaroslava, socialny pracovnik, Prestavlky 107, 966 01 Prestavlky
 • Žilkova Beata, lekárka, Hlinicka 17, 90700 Myjava
 • Žilka Filip, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horniakova Mariana, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horniak Jozef, manazer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rybárová Eva, učiteľka MŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Wiszczór Andrzej, hajný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šmitalová Anna, katechétka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Moňoková,Mgr. Agata, pracovníčka katech.centra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartková Marta, zamestnankyňa Krj.úradu, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rusnáčiková Filomena, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fedáková Antónia, zdrav.laborantka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurucová Anneliese, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Javorský Lukáš, študent , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Javorský Pavol, fyzioterapeut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gavľaková Katarína, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bednáriková Terézia, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrabcekova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matovcikova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matovcikova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Starostova Rozalia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Starosta Jozef, software engineer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Borkova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rusnáková Irena Michaela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polčičová Eliška, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polčičová Adela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • polčičová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polčič Juraj, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polčičová Alžbeta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polčič Tibor, strojár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováč Ján, Kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gašpar Gabriel, veterinárny lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Abu-rjaiová Lucia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • TOMKOVÁ LÍVIA, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sumilasová Mária, rehoľna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mlaková Agnesa, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žáček Daniel, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žáčková Marcela, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlásek Jozef, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nociarová Jolana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nociar František , staveb. technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baroková Jana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nigutova Monika, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chvátalová Kristína, operátorka na PC, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurošová Annamária, študentka, Lipová425, 07603 Hraň
 • Hyross Peter, historik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lakatoš Dominik, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hyrossová Veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kula Edmund, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rajkovičová Lucia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Domiter Milan, pomocni zdravotni pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Priesol Miroslav, stolár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Reiner Jozef , elektrotechnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Syneriová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novosádová Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lemešová Marcela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lemeš Ján, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kluknavská Eva, zdrav. labotant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tkáčik Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blažo Jozef, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kočalková Otília, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kočalka Ignác, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cepková Katarína, financny analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Perniš Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Graindova KARINA , učiteľka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Češekova M8ria, učiteľka, Kobyly 32, O86 22 Klušov
 • Bašo František, obchodný referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bašová Oľga , lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palieseková Ivana , asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paliesek Ľuboš , SZČO, T. Vansovej 1912/58, 020 01 Púchov
 • Polaščík Marcel, obchodný zástupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brišová Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Surovčíková Iveta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Anton Briš, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Surovčík Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brišová Dominika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paliesková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Loduhová Helena , dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Loduha Rudolf , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laluha Tomáš , stavebný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Katriňák František, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kutka Viktor, IT Manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dibdiak Daniel, psychopéd, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čulen Anton, Registratura, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mareková Alžbeta, detská sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Wach Grzegorz, prezbiter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mahútová Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Druga Ondrej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajč Jakub, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bányay Demeter, nezamestnaný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mojto Peter, Bohunice 113, 01852 Pruské
 • Mojtová Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majtánová Mária, projektantka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švihurová Alžbeta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rapant Michal, manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kučera Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jánošová Beata, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Javorská Katarína, lekár, Námestie slobody 1494, 093 01 Vranov nad Topľou
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Němečková Ludmila, v domácnosti, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michniaková Beáta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žežulová Hana, sekretárka, Brigádnická 3, 040 11 Košice
 • Cabak Stefan, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Batmendijnová Júlia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bugárová Alžbeta, systémový programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bielčiková Elena, úradnička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Botur Stanislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šlosár Rastislav, Project Manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macháčková Jana , asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Braško Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gazda Jozef, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubíková Viera, pracovník backoffice, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mäsiar František, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Černý Vladimír, fyzik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mäsiarová Antónia, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihoková Eva, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marhefka Michal, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hvizd Oliver, knihovník, Cottbuská 5, 040 23 Košice
 • Meľová Janka, sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováč Peter, nezamestnaný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bieliková Helena, Mierové nám. 881/34, 01901 Ilava
 • Bielik Peter , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gáborová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Táčovský Michal, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Táčovská Terézia, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Otrubová Bernadeta, databázový administrátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kráľová Marta, zdrav. sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Otrubová Jana, stavebná inžinierka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrivik Roman, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrivikova Amalia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrivik Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chovanak Stefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chovanakova Agnesa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrivikova Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macaj Michal, software engineer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Maslen Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schmidt Ján, technológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horvath Frantisek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horvath Frantisek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blahová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Černá Mária, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Durajová Silvia, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nádaždyová Mária, program manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Drobňáková Gabriela, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Špačková Mária, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Huslova Viera, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sabatula Marek, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Chrappa Stefan , Pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Repiský Peter, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • ondrejkova olga, psychologicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Likavčan Martin, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rédliová Margita, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nociarová Stanislava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Herman Ladislav, elektroinžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Takačová Katarína, Podatelna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Trmač Vojtěch, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šarníková Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slováková Žofia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vajdíková Petra, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Heiser Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mošková Antónia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrábľová Renáta, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrábeľ Branislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jánoš Martin, inf manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palúch Branislav, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palúchová Emília, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kvašňovská Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zatkalik Pavol, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bodnár Mikuláš, operátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vlnova Sona, ucitelka, Narcisova 2, 82102 Bratislava
 • Miština Peter, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vlna Lukas, financny analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Suchanovská Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Balogová Regina, Katechétka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vachová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fašianková Viera, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nagyová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudačeková Viktória, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudačková Rozália, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poláková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jedličková Amália, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dvorčáková Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balážová Agáta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dreveňáková Cecília, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Segedyová Alžbeta, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jechová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sádovská Katarína, učiteľka na MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurišová Martina, kucharka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kutlák Peter, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kamenský Andrej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bučková Terézia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šikulínec Vladimír, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kružliak Michal, manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kružliaková Zuzana, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kružliak Štefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Neupauer Radovan, Konstrukter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kružliaková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kružliaková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kmeťová Lýdia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čerňanská Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cenker Martin, inžinier TPV, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Daráková Eva, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gočalová Lucia, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Peluchová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škvarek Ondrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halčínová Janka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ilkovičová Petronela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mátel Andrej, teológ a pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karcagi Andrej, kňaz, Internátna 14, 97404 Banská Bystrica
 • Martinkovicova Elena, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fojtík Boris, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Repáň Marián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benčová Alžbeta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žemla Marián, Živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žemlová Andrea, Učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mižáková Katarína, asistent stavbyvedúceho, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabová Mária , architektka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schmiesterová Katarína, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • turlík peter, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jance Miroslav, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Briestenská Eva, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pospíšilová Ľudmila , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pospíšil Rudolf, Vychovávateľ, Osloboditeľov 108, 01341 Dolný Hričov
 • Houška Ľuboš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gregus Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pospíšilová Ľudmila, učiteľka, Osloboditeľov 108, 01341 Dolný Hričov
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Macková Viera, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Znamenáček Martin, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Znamenáčková Eva, lekárka na MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vicianová Lívia, Učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šlosárová Silvia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bacskádiová Terézia, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vakrckova Lenka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • o.z. Familiaris, soc. pracovník, kpt. Nálepku 669/105, 059 21 Svit
 • Cmárová Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gabčo Ladislav, inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čapek Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gabčová Jaroslava, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopáč Cyprián , lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štens Michal, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Svíčková Svatava, mateřská, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Huliaková Gabriela, charitatívna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krautová Zlata, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Huliaková Jana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bezakova Milina , lekar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bezak Jozef, hudobnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zajac Ladislav, kňaz, Ulica generála Svobodu 67, 95801 PARTIZÁNSKE
 • Vajdíková Jana, technický prac., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uhliarik Milan, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Masná Eva, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Artimová Jarmila, knihovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Domsová Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strašková Iveta, učiteľka biológie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Grden Piotr, mechanical designer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čerňanský Peter, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paholíková Viera, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Špulerová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ruttkayova Renata, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Veličová Darina, odborný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalina Pavol, elektrikár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikulášová Margaréta, admin. pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nižnanský Branislav, VŠ učiteľ, Liptovská 20, 03401 Ružomberok
 • Uhliarik Jozef, správca siete, č.d. 201, 029 54 Lomná
 • Strižencová Jana, na materskej dovolenke, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Masná Zuzana, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Suríková Mária, sociologička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hybl Jiri, manager, Piestanska 11, 010 08 Zilina
 • Lazúr Cyril, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Firic Ján, Vedúci výrobného podniku, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Teťák Ján, informatik, Slnečná 142/26, 02952 Hruštín
 • Paralič Marek, vysokoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šeligová Magdaléna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laššáková Katarína , zasielateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bitalová Marta, inval. dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • GrenčíK Juraj, VŠ učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miháliková Ivica, stavebá inžinierka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Senaj Viliam, vedecky pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hric Martin, sociológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holubčík Jozef, veduci technik AI, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hreusová Mária, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihálik Ján, konzultant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hreus Pavol, elektrikár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hreus Pavol, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podolinský Marcel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bittšanská Alžbeta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cieker Jan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jadroň Augustín, inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • KULKOVSKÝ Anton , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brestovanská Natália, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kraňák Ondrej, dokumentarista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Perželová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matejčiková Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Schindler Imrich, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schindlerová Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matusikova Katarina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mularčík Karol, predavač, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Trnčák Peter, projektant, č.d.337, 02941 Klin
 • Makovnikova Mosna Miroslava, statny uradnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Cibulová Ľubica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miskovova Ivana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šrobová Katarína, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Olejárová Františka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Husár Karol, geograf, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Buzna Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krupa Marian, programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Waschek Marián, analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Páterková Mariana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šedovičová Soňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • TETAK Frantisek, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gyulai Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Muráriková Petra , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Žarnovičanová Katarína, koordinátorka materského centra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cibiriová Zuzana, radca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šurinčíková Mariana, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Homolová Marcela, učiteľka 1.st. ZŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Plančárová Katarína, psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Senková Dominika, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Olejár Marcel, fyzioterapeut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Buznová Magdaléna, účtovníčka, Agátova 1, 841 01 Bratislava
 • Šebová Katarína, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stevicová Ludmila, poradca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Červenková Mirka, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zvardoňová Ľubica , MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • glovaťáková monika, matka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuchár Marek, logista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Goboňa František, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lamoš Svetlana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laincz Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Spodný Roman, bankový úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Huljaková Veronika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juščáková Henrieta, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strečková Anastázia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlinická Iveta, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skoršepa František, IT Developer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zatkalíková Viera, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nemcová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Azor Stanislav, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ondriašová Alžbeta, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudacekova Maria, zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holekova Beata, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • horvatova kika, nezamwstnana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Urbančok Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Farský Marcel, stolár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondriaš Ján, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bačová Katarína, admin. pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • grabecova elena, financnik statnej pokladne sr, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Brestovanský Martin, VŠ učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gáliková Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fülöpová Andrea, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukáčová Mia, asistent poslanca, K. Adlera 10, 841 02 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Slivkova Helena, teacher, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Levický Michal, 3tudent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žákovič Juraj, ITsupport, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belušková Agnesa, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Neslušanová Katarina, učitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liptakova Elena , Doktorand na Ekon. univerzite v BA, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Radvanská Renáta, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lazúrová Marta, riaditeľka ZŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Konštiak Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Salek Daniel, technolog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Betakova Tatiana, vedec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Muráriková Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vajtersicova Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Noga Frantisek, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kandra Rastislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šlenkerová Helena, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tongeľová Henrieta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pristášová Mária, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Caunerová Elena, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pikna Jozef, katechét, Hlboká č. 16, 91701 Trnava
 • Janák Libor, konateĺ spoločnosti, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabo Matej, hr manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Leškovský Maroš, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dujčíková Viera, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čujová Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koricina Jozef, menežér IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lettrich Andrej, Financny konzultant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horcinova Zlatica, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žiška Kamil Kamil, divadelný režisér, Ulička 369, 91951 Špačince
 • Mikula Peter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrábľová Katarína, geolog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Wiesenganger Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Andiľ Stanislav, grafik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Andiľová Mária, Matka na MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabo Gabriel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zaťková Martina, špec.pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bieščadová Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bieščadová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podmanický Ivan, vysokoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabová Mária, asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fukas Rastislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bencová Ľudmila, obchodná referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kulinová Margita, projektový koordinator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vidéky Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zuzáková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikulová Renáta, katechéta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Huttová Mária, účtpvníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koprdová Veronika, učtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vlasák Juraj, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grancova Stanislava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mináriková Renata, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škamorová Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gizlova Julia, zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kadlečík Ondrej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Predáč Ing.Jozef, živnostník, Slovenskej armády 15, 953 01 Zlaté Moravce
 • Pappova Zuzana, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karpelova Iveta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubovská Mária, VŠ učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mateášiková Bianka, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mičieta Alojz, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vajčiová Adriana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lacka Andrea, administrativny pracovnik, Opavská 4, 83101 Bratislava
 • Vnukova Jana, lekarnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vnuk Peter , programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Němeček Josef, učitel odborných předm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Víglaská Helena, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štroncerová Viera, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Barčíková Lucia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Méryová Monika, učiteľka, Olympijská 16, 071 01 Trnava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šedová Zuzana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Machalová Dana, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nadova Dominika, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Machala Marián, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Orságová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Machalová Monika, študentka JLF UK, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Machala Lukáš, študent TU Zvolen, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlíček Jiří, biochemik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bagiová Angela, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pirohová Katarína, novinárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalíček Martin, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liachovický Dávid, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hubenakova Veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Potančok Milan, organizačný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Královičová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Marcinčin Matúš , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dingová Dušana, študent, Višňové 2, 01323 Žilina
 • Pavlíček Ján, štátny zamestnanec, vysokoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlíček Evka , štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vilmanis Jana, redaktorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lučanič Marián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaločajová Katarína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kunderová Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michálik Ján, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kiszelová Jana, stredoškolská učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baláž Jozef, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Meňkyová Dáša, stredošk. učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalíková Lucia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Giačová Lenka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrejovič Pavol, vodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • plasek vlado, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balážová Lucia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gonšenicová Gabriela, matka na MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • sobotova michaela, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kormaňáková Jana, admin. pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kvetan Peter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čerňanský Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Burošová Ivana, zdravotná sestra, Za dráhou 22/23, 034 01 Ružomberok
 • Vandlík Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Orságová Jana, Projekt manžér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kormaňák, Ing. František, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Glasa Jozef, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slíž Martin, Vychovávateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bohunický Juraj, žiak, Trnavská cesta 335/27, 91965 Dolná Krupá
 • Smolková Mária , Invalid. dôch., Oščadnica 1247, 023 01 Čadca
 • Fričová Oľga, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Noskovičová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurčová Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurc Robert, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petríková Adriana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brunel Martina, matka na materskej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štepanovská Edita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koyš Richard, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koyšová Mária, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hmírová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hurná Iveta, riaditeľka Kult.-informač. centra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krupová Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hurná Dorota, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nagy Karol, novinár, Banská Bystrica, Kukučínova 12, karolnagy7@gmail.com, 97401 Banská Bystrica, Kukučínova 12, karolnagy7@gmail.com
 • Železniková Monika, študent, Dr.Greša 19, 08221 Veľký Šariš
 • Karaffová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrovičová Helena, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Motyľ Rastislav, štátny radca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • ondrikova lucia, zdrav.sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Betak Martin, programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihálik Peter, Kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šefčíková Slávka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubalová Mária, účtovníčka na materskej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tóthová Zuzana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Košútová Mária, Ivalidný dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Košút Ing.Ján, Sales Engineer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlavačková Eva, učtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kohutova Eva, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mosor Peter , učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ivaničová Blanka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ivanič Ľubomír , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Papcunova Ludmila, ucitel, Konstantinova 5, 08001 Presov
 • Lenčéšová Veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kleman Michal, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Škovierová Mária, učiteľka SŠ, Studenohorská 85, 84103 Bratislava
 • Mikula Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Danisova Elena, klientsky pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Katonová Marcela, učiteľka angličtiny, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Katona Koloman , fyzioterapeut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Höger Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Panacek Martin, vodic, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dostálová Alena , zdravot.sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vereš Ján, študent GSU, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schindlerová Denisa, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schindler Marek, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gembalová Anna, stredoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • BATIZ Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bajtosova Viktoria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marhofer Roman, technológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marhoferová Slávka, RD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pastorkova Kristína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ratajová Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Durcová Nadežda, administratívna prac., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štibrányová Michaela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koribská Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Guštafíková Oľga, manažérka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minka Martin, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brezániová Janka, agronomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minková Silvia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hornáčková Andrea, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabo Jovan, robotnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babál Michal, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kršáková Vladimíra, účtovníčka na materskej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babál Michal, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šteklová Zuzana, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štekl Michal , informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bagová Gabriela, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomaščíková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bujnová Lucia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Caputova maria, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lešak Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Komárová Júlia, odborný referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fialková Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minka Tomas, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ridza Magdalena, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Husovsky Fero, psycholog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • trimmings katarina, lawyer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dunajčíková Mária, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dunajčík Ivan, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkáč Ján, Kňaz - rehoľník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fiasová Dominika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Volek Peter, hydrológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Weny Peter, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Weny Monika, Ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kuchár Jozef, skladník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lešková Oľga, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčová Dana, psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hercegova Erika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kupská anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pošteková Monika, administr. pracovníčka, 1. mája 1434, 023 02 Krásno nad Kysucou
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vojtášová Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukáčová Zuzana, právnička na materskej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polláková Veronika, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopecký Peter, Grafik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šmitalová Eva, doktorandka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hermanová Viera, analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uhliarikova Daniela , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ligačová Eva, živnostníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ligač Ľudovít, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • iglarčiková janka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nádaská Katarína, psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brisudova Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lišková Alžbeta , student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mikušová Renáta, lekárka-vysokošk. učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Predáčová Ing. Simona , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bender Miroslav , svetelný technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefanková Zuzana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Predáčová Anna , dôchodkyňa, Slovenskej armády 15, 953 01 Zlaté Moravce
 • Predáč st. Ing.Jozef , dôchodca, Slovenskej armády 15, 953 01 Zlaté Moravce
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dovicovicova Lubomira, signatár si neželá zverejniť adresu
 • dovicovic peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koyšová Mária, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Timko Jaroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minková Veronika, špeciálny pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • peskova bibiana, sanitarka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefinová Kristína, učiťeľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimalčíková Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajčovič Branislav, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubová Mária, účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rašková Mária , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malarikova Adela, technik kvality, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hladová Mária, sekretárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Boďová Katarína, korektorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Boďa Marián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Naďová Magdaléna, Malinová 220, 925 53 Pata
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lešková Daniela, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bohúňová Janka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gregoričková Erika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Masar Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bago Lukáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtáš Andrej, game developer, Magurská 13, 97411 Banská Bystrica
 • Babčanová Dagmar, dôchodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koštialiková Andrea, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • chromiak gabiel, lavičkova 8, 91108 trenčín
 • Mišenčíková Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanusova Emília, vedecky pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Burciar Gabriel, kuchar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lisík Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mazúrová Veronika, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefan Ťažár, farmár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balážiová Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hulmanová Alžbeta, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Behulová Andrea, MD, prekladateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopilová Ivana, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bunčák Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dobrovičová Lucia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrabovec Ondrej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tvrdý Michal, konzultant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tisoňová Anna, účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fogaš Peter, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janickova Blanka, materska dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ungvarský Pavol, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Flamik Robert, reholny knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Richnavský Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lakatoš Marián, Personalista, Sv. Cyrila a Metoda 14, 038 61 Vrútky
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lakatošová Marta, učiteľka, Sv. Cyrila a Metoda 14, 038 61 Vrútky
 • Sedláková Lucia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šmelko Matej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šelingová Ludmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bírová Jana , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • rusina peter, otec 7 detí, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Naďová Mária , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolarovsky Ondrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lipovský Marek, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • lukacikova zdenka, md, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukacik Igor, vyvoj.prac., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rybanská Renáta, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zdarilek Ján, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • herceg stanislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Svetlošáková Miroslava, MD (učiteľka), signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrabčeková Martina, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žitňanský Martin, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartoš Martin, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • gavurová miroslava, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pullmann Martin, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dravecký Peter, proj. manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavková Jana, učtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trnčáková Iveta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Richnavský Martin, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Radošovská Veronika, admin. pracovnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fendekova Gabriela, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šuvada, Ing. Ján, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fekety Robert, Medzany 20, 08221 Prešov
 • Rajňáková Mária, soc. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majorošová Zuzana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikláš Samuel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • stefanec pavol, veduci servisu, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pullmannová Ranková Miroslava, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Simková Lenka, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Striežencová Martina, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lašo Štefan, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šroba Peter, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Buhajová Iveta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Radošovská Viera, Odborná prac. štátnej správy, Štúrova 9, 951 15 Mojmírovce
 • Fedičová Ivana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Buhaj Peter, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fedič Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • ondrasikova katarina, mikrobiolog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • vencel miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrtus Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Božek Branislav, sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Božeková Katarína , materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlavatý Tibor, socialny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hatalová Veronika, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováč Pavel, ergoterapeut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlavatá Janka, riaditeľka ZŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomka Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Risko Jan, SZCO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Riskova Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kocanová Danka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šmelková Daniela, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Badurová Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podolanová Terézia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mucha Marek , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Marcin Jaroslav, odborný asistent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šmilňák Pavol, projektový manažér , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rerková Mária, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrušovský Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Conkova Anna , student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dianová Helena, chemička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juhascikova Maja, misionarka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lešková Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Števulová Helena, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Svocáková Henrieta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimaliak Martin, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cusova Andrea, novinar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cus Richard, profesionalny vojak, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koprdová Katarína, Hlavná 310, 95152 Slepčany
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ebušák Roman, podnikatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šrámek Vratislav, montážny pracovník v elektrotechnike, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Berthotyová Ida, učiteľka Aj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Drabová Mária, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drab Jozef , zvárač, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gaborova sidonia, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halmešová Alena, VŠ - pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pošteková Lenka, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Proks Andrej, quality management, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Durcová Veronika, Hviezdoslavova 646/14, 916 01 Stará Turá
 • Durec Lukáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Durcová Jitka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Durec Oldřich , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skolodova Jana, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valková Miriam, manažér nákupu, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuboš Ján, kňaz, pedagóg, Železničná 385, 027 43 NIŽNÁ
 • Valčuhová Oľga, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šimak Miroslav, Stolar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kundrikova Jana, zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdoš Šimon, rehoľník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdoš Šimon, rehoľník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Linhart Martin, novinár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurbelová Jarmila , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rakovanová Lucia, historička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Groch Erik Jakub, spisovateľ, básnik, Uloža 69, 05371 Uloža
 • Miklášová Diana, manažérka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Madariová Helena, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Durcová Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Durec Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Cudzišová Viera, učiteľlka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balážová Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • lukačková Mária, Sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jankolová Zita, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rušínová Eva, výchovný pracovník CČ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gálik Roman, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gáliková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škerko Vladimír, študent, Veľké Rovné 472, 013 62 Veľké Rovné
 • Sabolová Mária , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tretina Jan, elektrotecnik-udrzbar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pešková Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hajdúková Lenka, admin. pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zmeškalová Katarína, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkáč Ondrej, reholník, Bazovského 3, 84101 Bratislava
 • hunadyova zuzana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • hunadyova vincent, vodár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolesár Marek, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolesárová Drahomíra, redaktorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klimovicova Martina, recepcna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mackuliak Jan, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klimovic Stefan, obch. zastupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Banas Lubomir , manager , 18 cottage farm close, le32xz Leicester
 • Kučerka Pavel, stolař, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kokošková Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • wallenfels ivan, lekar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bezáková Zuzana, matka na MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šprlak Bohuslav, kat. knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Andrášiková Miroslava, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Murgaš František, vysokoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • okal marian, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hafera Miroslav, kňaz, Čadečka 2436, 02201 Čadca
 • zapotoka jakub, financny poradca, soltesovej 4, 08001 presov
 • zapotokova mariana, doktorand, martina benku 1, 08001 presov
 • Rehák Matej, Ratislavova 154, 95141 Lužianky
 • Polláková Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pulmannova Jana, lekarka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vrždák Pavol, dôchodca, Gaštanová 14, 080 06 Prešov
 • Moravcikova Marianna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrabovská Adriána, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cibula Juraj, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valovič Jozef, Elektrotechnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matis Andrej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Greňová Mária, rehoľná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valovičová Stanislava, matka na MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Melova Katarina, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bohaničová Martina, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudáková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kolarova Janka, manazer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavelová Júlia , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šandorová Jana, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šandor Michal, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sládek Juraj, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chalupková Terézia , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chalupek Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chalupek Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chalupek Pavol, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chalupek Pavol, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šandorová Margita , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šandor Jozef , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Svetlíková Zuzana , administrativny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bodnarova Iveta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Penvý Ján, elektrikár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dugasová Blažena, učiteľka, Jabloňová 16, 08256 Pečovská Nová Ves
 • Pevná Danka, robotníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dedíková Veronika, robotníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vivodik Marian, knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rošková Lucia, matka na MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • benco jaroslav, predavac, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kardošová Marta, ekonómka, Kamenná Poruba 420, 01314 Kamenná Poruba
 • Micháliková Antónia, vedúca pošty, signatár si neželá zverejniť adresu
 • horváth michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Uváček Marian , kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šiška Jozef, tréner , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kslanová Jaroslava, upratovačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jablonský Jaroslav, Knaz, Horny Kalnik , 03802 Martin
 • Ďačok Ján , rehoľny knaz, lekar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bosý Mário, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Glasova Maria, docentka na univerzite, signatár si neželá zverejniť adresu
 • FERKO Pavol, dôchodca, Cablkova 8, 821 04 Bratislava
 • Šustek Miloš, lesník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lednicky Marian, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strašík Tibor, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jánoš Jozef, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudec Vladimír, stavebný dozor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valovič Peter, inšpektor kvality, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jánoš, ml. Jozef, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Torkošova helena, pedagog, rehoľná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šmehilová Anna, Riaditeľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kajanová Eva, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihalovič Stanislav, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zatkova Andrea, vedecka pracovnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kajanová Eva, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šmehil Štefan, riaditeľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Osifová Zuzana, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Káčerová Zuzana, administ.pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mižikova Lotta, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Černej Jaroslav, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Černejová Greta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Černejová Greta, soc.prac., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaňušová Ľubomíra, redakcny referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaclav Radoslav, pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Konkoľová Veronika, stav. technicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šurda Roman, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smoleňová Mária, grafik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smoleň Milan, konštruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Daubnerová Lucia, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • plačkova lenka, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adam Pavol, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamová Mária, matka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ivaničová Milana, vedúci účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hajdakova Elena, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrejková Ľubica, referát fin. agendy, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fider Martin , učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • palkova anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dzijáková Klára, dispečerka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petiková Marta , dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drabová Irena, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koroncziová Irma , aranžérka kvetov, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ladosova Agnesa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rendek Lukáš, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Železník Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Železníková Gabriela , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filipkova Antonia, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kadlec Ján, kňaz, Poštová 1., 921 01 Piešťany
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vargova Katarina, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bielekova Michala, psychologicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baran Karol, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bielek Branislav , učitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maxová Jana, finančná účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hegedusova Helena, dôôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrejová Anna, historička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Evinic Štefan, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavkov Peter, súkromný podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Prusek Josef, Technolog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pitoňáková Ingrid, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Osif Vladimír, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šidová Michaela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Acsova Judita, knihovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kundrat Ondrej, skladnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novotná Ivana, VŠ pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Júnošová Ivana, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filipčík Peter, elektrotech. ing., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filipčíková Ivana, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kovacocyova martina, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kristofova Iveta, asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palaščák Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šlosár Lukáš, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • plancar juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minka Julius, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lazíková Veronika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fulier Ľuboš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gonšorová Veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Soltys Lukas, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martinická Anna, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Savara Peter, reholnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurkinová Jana, animátorka mladých, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Orkuty Štefan, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zdychavská Zuzana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stašík Ján, IT specialist, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stasikova Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stašíková Lucia, psychologička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šterbáková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bašistová Viera, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdošová Eva, Ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomaštik Matúš, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurkovský Marcel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurkovský Marcel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • hudacek miroslav, robotnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janíková Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janík Viliam, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabová Katka, Liečebný pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Masarovič Daniel, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtekova,Dunajcikova Anna, Administrativa, SNP 151/68, 91601 Stara Tura
 • Ligačová Katarína , materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Liachovická Kristína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baňasová Marta, riaditeľka SCVČ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimonffyová Daniela, očný optik , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zelenak Andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zajíček Michal, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benianová Petra, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • MRAVIK JAN, podnikatel, Mládeže 7, 953 01 Zlaté Moravce
 • Smatana Ján, ekonóm, Vŕbová 2, 82107 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hudakova Veronika, studentka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • sukovska anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macko Jozef, programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Demovičová Patrícia, ekonómka, Pekárenská 707/26, 90042 Dunajská Lužná
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Demovic Branislav, Stavbyveduci, Pekarenska 26, 90042 Dunajska Luzna
 • Kopkáš Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schmidt Peter, dochodca, Hviezdna ulica 9, 821 06 Bratislava
 • Tomaštik Juraj, software tester, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šipr Květoslav, lékař, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šiprová Helena, lékařka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Barlová Katarína, študent Fakulty umení, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Smolenová Alexandra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drugdova Nikola, uctovnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Prentis David, Prezident LPP ČR, o.s., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Prentisová Michaela, Členka Rady LPP ČR, o.s., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mackova Annemarie, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žáková Lea, stredošk. učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tuhrinská Katarína, sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanečka Jan, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Boháčiková Cecília, zubný lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Boháčik Lubomír, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koscelanská Mariana, správca IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rojíková Veronika, prekladateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rojík Štefan , manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Volfová Štefánia, QE, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sotáková Kristína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tarana Ondrej , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šútovcová Anna, projektant, I.Kolónia 62, 036 08 Martin 8
 • Šútovcová Františka, dôchodca, I.Kolónia 62, 036 08 Martin 8
 • Deverová Emília, Učiteľka Mš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sorkovská Dagmar, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valašťanová Eva, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mazanova Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • sonia calbu, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • stefkova andrea, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dušička Peter, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Toth Róbert, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Holubová Veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blahová Terézia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malota Patrik, obchodník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • krajc filip, student, urbankova, 971 01 prievidza
 • Sabol Jan, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamov Ján, Projektant, Cyrilova 1, 82108 Bratislava
 • Holosová Ľubica, sociálna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • rehakova lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Reháková Barbara, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sládková Martina, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikláš Ondrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šebeň Richard, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Boháčová Eulália, chemická inžinierka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rehak Michal, developer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Haluščáková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jendrejovský Juraj, r.k.duchovný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trtikova Renata, bankovy uradni, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudec Daniel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miháľová Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miháľová Mária , dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Duhar Igor, manazer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ugróczy Augustín, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ugróczy Jana, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chribik Vladimir, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tuhovčáková Jolana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolodzej Jan, RTG pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krcmery Vladimir, profesor mediciny, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slezakova Viera, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanák Jozef, farár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kvasňovská Marta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dečová Mária, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dečo Peter, dopravný technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krigovská Margita, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hollá Katarína , doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalíková Gabriela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Greguš Lukáš , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Luptáková Janka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Orlík Miloš, špeditér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováč Peter, konštruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčová Ingrid, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gonšenica Ivan , Profesionálny vojak, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihaličová Janka, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šinová Janka, živnostníčka, Močiar 38, 969 82 Podhorie
 • Kušnír Andrej , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Svocák Marián, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Svocáková Anna, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kmakova Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gabčová Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cabadajova Eva, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gabčová Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gabčová Diana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Polasek Roman, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kiňová Zuzana , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ožvoldík Radoslav, strojný robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ožvoldíková Terka, na materskej dovolenke, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pagačová Eva, matka na MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gašparík Jozef, vysokoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adam Milos, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Olejčáková Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Červeňová Monika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minka Július, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smoterová Katarína, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubínyová Lucia, pedagóg a momentalne matka na MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zachar Jozef , Kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kalininová Martina, materská dovolenka, Pod hájom 961/23-32, 01841 Dubnica nad Váhom
 • Gonšenicová Eva, asistent auditora, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uhliarik Jozef, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šálek Ladislav , technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • lorinczová Ľuba, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sochuliakova Marta, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zajíček František, pracovník IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podolská Ernestína, admin.pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ješko Tomáš, Elektrotechnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Randár Slavomír, IT špecialista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karkošiaková Ela, verejný zdravotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Laborecký Marián, Podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimurda Radovan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vlasák Jozef, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vlasáková Oľga, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Boďa Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krekáňová Darina, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krekáň Ján , elektrikár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkáčová Irena, admin. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mojžišová Monika, zdravotná sesstra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kapusta Ján , Administratíva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mojžiš Marian, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babaríková Františka, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mojžišová Antonia, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mojžiš Imrich , lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babarík Pavol, obchodník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdoš Štefan, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minčáková Paulína, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minčák František, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minčáková Zuzana, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klimaš Vladimír, výskumný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Geréfoová Emília, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minčák Andrej, brigádnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mojžišová Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minčák Jozef, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mojžiš Marek, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mojžišová Monika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slušný Jozef, návestný majster, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slušná Mária, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mojžišová Antonia, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slušná Karolína, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uhnáková Mária, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uhnáková Mária, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mojžiš Diogenes, strážnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slušný Frak, strážnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mojžiš Boby, strážnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slezáková Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slezák Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chmelik Bohumil, pedagogóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chmelíková Ilsa, dôch., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikulas Branislav, programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tománek Radek, obchodník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vápeník ján, Důchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bača Rastislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zemešová Monika, konateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bubenová Gabriela, Dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rajský Štefan , riaditeľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rácz Štefan, soc.prac., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palej Maros, soc.prac., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajčírová Erika , živnostníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palejova Miroslava, Ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palejova Maria, opatrovatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palej Miroslav, admin. pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palejova Anna, Dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sopko Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sopková Marianna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zwiewková Gabriela, metodik účtovníctva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baca Branislav, Test manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajmer Peter, Psycholog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gregušová Ivana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ficikova Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zahorjan Peter, vývojový pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hyžová Zuzana, zdravotna sestra, Gbely, 908 45 Gbely
 • Šantavý Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ficiková Helena, študent, Pokroku, 7 Košice
 • Hajnovičová Jana, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rafajová Katarína, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gregušová Anna, účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koreňová Katarína , študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jamnicka Iveta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Simkova Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kočíková Erika, pedagóg momentálne na rodičovskej dovolenke, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šimková Mariana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nikolová Natália, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šarkozyová Eva, logopéd, signatár si neželá zverejniť adresu
 • glatznerova dana, geograf, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rusnakova Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Alföldiová Andrea, t.č. na materskej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janasová Zdenka, vedecko-výskumný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jasenovec Tomas, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lazík Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Cehuľová Ľubomíra, teológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • gyalogova katarina, md, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halbichová Marie, organizační referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fiala Miloš, asistent soudce, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Huljaková Janka, učiteľka,t.č.MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kretschmer Michal, důchodce, Hrusická 2522, 141 00 Praha 4
 • Cekotová Lucie, prekladateľka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krejčí Lukáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pelánová Pavla, operátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bujňáková Anna, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • TUREK Stanislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • opolcerová kristína, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kajtárová Veronika, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beránek Zdeněk, správce sítě, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Miškovská Marie, učitelka, Nad hradním vodojemem 7, 162 00 Praha 6
 • Ambruzová Miroslava, krejčová, t.č. na MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudakova Anna, chemička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • zacharova maria, zdrav. sestricka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pauliny Peter, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šafariková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paulinyová Antónia, výtvarná teoretička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimečková Andrea, pastorační asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mackovic Tomas, zvukar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kostyalova Jana, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Povolný Jiří, podnikatel, Kolkova 1205, 665 01 Rosice
 • Leharová Ludmila, pokladní, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Povolná Alena, překladatelka, Kolkova 1205, 665 01 Rosice
 • Jasenovcova Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kadlec Matus, Consultant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zibala Martin, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováč Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chvojková Martina, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zemanová Květa, sociální pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tvarůžková Monika, sociální pracovnice, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kotorová Elena, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strapina Josef, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krivackova Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krivacka Frantisek, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matus Marek, podnikatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • A D A M Í K František, důchodce, Šířava 21, , 750 02 P Ř E R O V
 • Menke Zuzana, administrativa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vlk Roman, kněz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kapasná Radmila, učitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laborecká Katarína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žák Ondřej, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Korda Jiří, lékař, duchovní, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bakeš Lukáš, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubík Ivo, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Slívová Jarmila, účetní, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Veselá Jitka, invalida, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Duchonová Anna, důchodkyně, Strnadova 9., 628 00 B r n o
 • Vachek Pavel, technik, Bylanska 21, 10000 Praha 10
 • Sosa Gabriela, módna návrharka, Hapákova 1, 08006 Ľubotice
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Balážová Mária , ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bízik Ján, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bérešová Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šišáková Terezie, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kříbek Roman, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • stano ondrej, študent, Sihoťská 293, 03104 Liptovský Mikuláš
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lapsansky Igor, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rečlová Viera, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčiková Mária, Systémový špecialista, Fajtov 1112, 97652 Čierny Balog
 • Högerová Anna, lekár- dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Golianová Eva, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Olekšáková Oľga, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čurmová Anna, Dochodca, Dubravka 169, 072 15 Michalovce
 • Varga Zdeněk, Montér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slovíková Monika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sládková magdaléna, zdr. sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Peroutka Ferdinand, novinář, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hrobariková MUDr Eva, Lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrobárik Ing Marcel, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mydliarová Barbora, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mydliarová Martina, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kristová Ladislava, vedoucí pošty, Milotice 8, 69605 Milotice u Kyjova
 • Sevcikova Marta , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vandegehuchte Frank, Kňaz-misionár MSC, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bambas Jiri, Puskinova 28, 743 01 Bilovec
 • Bambasova Vladislava, Puskinova 28, 743 01 Bilovec
 • Gáliková Zuzana, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rakúsová Lucia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ficik Jozef, študent, Pokroku 7, 04011 Košice
 • Novák Stanislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nováková Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nováková Klára , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novák Dominik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nováková Nikola, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nováková Eliška, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nováková Terezie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gálfyová Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Moravec Martin, student lékařství, Klimentská 48, 110 00 Praha 1
 • Přivřelová Hana, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kliment juraj, tr. snp 21, 04011 košice
 • dunajčíková mária, biochemik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • JANKOVÁ Alice, učitelka ZŠ, SPCE12, 794 01 Krnov
 • dunajčíková mária, na dôchodku, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajčovič Michal , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jandl Jaromír, Zdravotní bratr, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jandlová Pavla, Žena v domácnosti, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Trnovec Bystrik, Vedecky pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Galatik Antonin, Biochemik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Záležák Roman, stolár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škriputa Libor, duchovný správca farnosti, č. 552, 91924 Križovany n/Dudváhom
 • Valovič Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smolík Miloš, Důchodce, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurnek Juraj, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Križian Pavol, študent , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smolíková Hana, důchodkyně, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lebar Ivan , test engineer, Nižbor 329, 26705 Nižbor
 • Lebarová Markéta, důchodkyně, Nižbor 329, 26705 Nižbor
 • Lebar Ludmila, důhokyně, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pauková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrablayova Daniela, Student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Devátová Elena, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horká Eva, žena v domácnosti, Chlumany, 38422 Chlumany
 • Horák Pavel, technik, Na Slupi, 128 00 Praha
 • Luptáčiková Kristína , Hudobníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Štefina Marián, Elektrotechnický inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Braun Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zvrškovcová Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palko Ján, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palková Mária, kuchárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slavomíra Palková , administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Palková Mária, au-pair, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hodoňová Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palko Ján, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hodoň Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hyrossová Marianna, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majda Peter, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bezděková Jana , pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kanka Peter, inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pošteková Zdenka, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janečková Andrea, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Němcová Zdeňka, učitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krupa Ivan, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krupová Alenka, učiteľka MŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Velickova Maria , asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kozáková Anna, učitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rešetkova Daniela, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Škrovánková Bibiána, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fajová Dana, v domácnosti, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marková Martina , rehoľná sestra , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hriadel Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jebousek Josef, Důchodce, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hák Vojtěch, Student SOŠT Litomyšl, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brnova Beata, opatrovatelka, vodarenska 90, 92101 Piestany
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fajová Danuta, rodičovská dovolená, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ovečková Petra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mitzová Valéria, pedagogicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bednárová Mária , inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bednár Marián, inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurove Petra, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Spišáková Alena, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Domeny Jozef, kňaz, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skřivánková Anna, studentka PrF, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • SLISZOVÁ Mária, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Micháleková Lýdia, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Králiková Katarína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bernardová Sylva, důchodkyně, signatár si neželá zverejniť adresu
 • hradska iveta, zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ambros Rafael, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Franková Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Blaho Ladislav, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Haladějová Radka, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gabaj Martin, Účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kollárová Viera, účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Beluško Pavol, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lebarova Dorotea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Parkanska Eva, operator vyroby, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kupka Vladimír, důchodce, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nechajová Jana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Winkler Dávid, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zvardoňová Anna, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žákovič Metod, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žákovičová Oľga, kuchárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Haizer Ľudovít, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halcak Jakub, pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fischer Ondřej, vědecký pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Horvátová Adela, interný predajca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schindlerová Kristiána, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovaľová Silvia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Havlík Petr, bohoslovec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kukla Stanislav, súkromný podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mgr. Rejda Peter, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bc. Weberová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dudášová Alžbeta, Sociálna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ďurníková Alexandra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Molnarova Henrieta, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondisko Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poláčková Anna, štát.zam., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marec Marián, Mateja Bela 62, 010 15 Žilina
 • Imrichová Renáta, Dětská sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Imrich Miroslav, Stolař, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čápová Eva, v domácnosti, Bratronice 10, 273 63 Bratronice
 • Karellová Barbora , učiteľka ošetrovateľstva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vajdová Ingrid , materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vajda Ján, manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lőfflerová Marta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurková Viera, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tománková Agnesa, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlísta DiS. Pavel, Záchranář, podnikatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bujnová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mižičková Silvia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hyblova Jana, asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Meško Pavol, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurtulíková Juliana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chudá Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šeregiová Dorota, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drgpň Roman, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Junošová Marta, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rajdlová Pavlína, administrativní pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Iglarčíková Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benikovský Martin, študent, člen o.z. Domec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • čurma fabianová erika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vitko Roman, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majerčáková Viera, rehoľná sestra , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jadronova Andrea , inžinier kvality, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liptáková Agnesa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baranyai Ladislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • sucha eva, projektantka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kožnar Jiří, Varhaník-sbormistr, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Heczko Bohdan, řeholní bratr, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stempelová Judita, Vysokošk.pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strnadová Ludmila, důchodce, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grega Mario, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dojčárová Ľubica, administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kováč Ladislav, podnikatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Antol Jozef, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdárová Viola , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Antol Matúš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Antol Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčová Alžbeta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mazúchová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krumpolc Eduard , vysokoškolský pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Májková Erika, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mackovjak Adam, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zamborová Marta, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Martinková Jana, novinárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kocisova Nadezda , ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vendelova Martina, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Banikova Terezia, asistent v administrative, Vazecka 14, 08005 Presov
 • Drábek Peter, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondisková Eva, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuna Matej, študent strednej školi, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tatalová Mária, administrat.pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurisová Hana, opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zábojová Jolana, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubánek Cyril, katolický kněz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macáková Gabriela, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slobodník Peter, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petríková Marta, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blejštilová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blahova Anna, Laborant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ješková Alena, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laktišová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • hrivikova dana, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • demková anna, audítor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Májek Peter, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vancl Bohuslav, asistent pedagoga, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Varcholová Judita, sociálna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Linkesch Samuel, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fáziková Zuzana, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanúsková Jana, redaktor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartová Dana, projektantka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bajčanová Anna, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krnáčová Mária, ekonom, Krivec I. č. 1874, 962 05 Hriňová
 • Tomachová Alžbeta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • KOLEKOVÁ Anna, administr. pracovník, Budatínska 59, 851 06 Bratislava BRATISLAVA
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • KOLEK Vincent, elektromechanik, Budatinska 59, 851 06 BRATISLAVA
 • Humenik Frantisek, kuchar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hackenbergová Eva, personalistka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bača Rudolf, soc. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaločajová Marta, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavolka Dalibor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cehláriková Miroslava, farmaceut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrivíková Anna, vodohospodárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Radiková Viera, finančný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrivíková Anna, vodohospodárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kalocaj Pavol, manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrivíková Anna, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kokolus Vladimír, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukáčová Katarína, sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Simek Oldrich, fotograf, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Badal Jiří, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dzugasová Terézia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčová Margita, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Spuchľák Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rychvalská Beáta, Admin.pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bruncko Milan, Podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čitbaj František, súdny vikár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vyrosteková Andrea, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • CHOVANCOVA Sylvia , Nezamestnana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horínková Daniela , Asistentka GT ERC SR, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Burianová Marianna, špeciálny pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • ŠEDINÁR Stanislav, dôchodca, SNP 143/58, 914 51 Trenčianske Teplice
 • Oravčíková Barbora, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Onderova Dana, Admin.pracovnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bohunická Daniela, matka na materskej dovolenke, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bohunický Andrej, konštruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Granak Pavol, obchodník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Starostova Rozalia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefaničková Miriam, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Draganová Helena, stredoškolská učiteľka, Záhradná 14, 034 01 Ružomberok
 • Starosta Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žilincová Ľudmila, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurisa Jozef, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurisová Ružena, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vereščak Jozef, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Durna Petr, Stavební Inženýr / Hydrolog, Laštůvkova 19, 635 00 Brno
 • Porubanová Monika, diagnostik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vecerkova Jana, operatorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poruban Rastislav, elektrikár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondras Jozef, SW engineer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Raničová Ivana, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • peciar marian, učiteľ, Bočná 4, 91702 Trnava
 • Letašiová Maria, pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fercakova Katarina, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Václavová Jaroslava, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Václav Martin, Manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Prusak Lukas, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuzmová Daniela, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • STANČEK Ľubomír, profesor, Bijacovce, 05306 Bijacovce
 • Bednáriková Tatiana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • vyletova jarmila, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Višňovská Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Buzeková Alžbeta , zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beresova Lenka, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belakova Marica, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Peter Beres, stavebný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pajanová Jana, elektroinžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Biba Ján, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mošková, Ing. Eva, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Potheova Anna, lekar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pothe Imrich, lekar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • novakova zuzana, na materskej dovolenke, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lederleitnerová Emília, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Moško, Ing. Miroslav , chem.inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • dordikova beata, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimová Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pečovska Paula, lekar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • blénessy robi, kalkulant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomka Pavel, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Potočárová Mária, vysokoškolský pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváthová Oľga, farmaceutka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrova Ludmila, ucitelka MS, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondra Stanislav, stavebny tesar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blažko Daniel, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gdovin Radovan, evanjelický kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Obrinová Ingrid, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gdovinová Martina, evanjelická farárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jašková Mária , opatrovateľka - soc.pracovník, Štefánikova 38, 059 21 Svit
 • Polák Ján, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Semanova Helena, Vychovavateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Černá Zdenka, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • zemko ondrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zemková Stanislava, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Winkler Adam, muž, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopilec Róbert , ekológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pindrochová Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Anderková Jana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sarvaš Martin, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Slíž Ján, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • TABÁK Ondrej, študent, Dubová 9/2, 052 01 Spišská Nová Ves
 • Podhorská Alena, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Koníček František , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rozbrojová Kateřina, učitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rozbroj Vladimír, inženýr, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ragula Ján, katolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovačka Miloš, bibliograf, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dobrovičová Antónia, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Halán Peter, energetik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halánová Mária, profesionálny rodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ložek Lukáš, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Baľák Miloš, výskumný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kniezova Elena, metodik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polakovičová Ľudmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kniezova Michaela, archivárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gavora Svetozár, prekladateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčiková Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kniezova Ludmila, zena v domácnosti, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Petranská Darina, historička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slebodníková Jana , detská sestra, Pavlovová 2340/3, 05801 Poprad
 • Moško Juraj, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slebodník Miroslav , Pavlovová 2340/3, 05801 Poprad
 • Uváčková Ľubica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šinkovičová Zuzana, študent, Mateja Tučku 9, 95112 Ivanka pri Nitre
 • Klenovčanova Mária, pomoc.sila v kuchyni, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kollarova Martina, financny kontrolor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lešková Anna, biomedicinsky technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drozd František, interný doktorand KU Ružomberok, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jablonsky Jaroslav, knaz, Horny Kalnik, 03802 Martin
 • Baráthová Gabriela, administr.pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gáborík Peter, Podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zitnansky Bohumil, technik, M Benku 1, 900 31 Stupava
 • Střelcová Jana, liečebná pedagogička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slemenská Iveta , účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slemenská Anna , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gavaldová Viktória, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rybovičová Zlatuše, obchodný zástupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šuhajda Peter, systémový adminstrátor, Nemocničná 2, 968 01 Nová Baňa
 • Horka Ľuboš, výskumný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Venglárová Alena, administratíva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Markuš Štefan, vedec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ledényiová Tatiana, stavebná inžinierka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tichá Eva, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poláková Kamila, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polák Matúš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tencer Ján, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kniez Šimon, referent CK, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Markuš Ivan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nad Oto, CF administrator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petríková Martina, MD,učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dadíková Beata, strihačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pišná Stanislava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pastirčák Daniel , Pastor , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sláviková Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janoštínová Mariana, múzejník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Civanova Silvia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beňová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beňo Romulus, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajčirovičová Jana, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kivaderová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Piatrov Pavol, vychovávateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Volková Mária, prof.náhrad.rodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Volek Daniel, nezamestnaný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubov Stanislav, Manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Henžel Ján, Duchovný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hamzová Soňa, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Glemba Slavomír , M, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kosková Zuzana, účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tlucakova maria, zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lojanová Daniela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halašová Stanislava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miklosova Jana, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pribelska Magdalena, farmaceutka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halaš Rudolf, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zajac Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurčo Peter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oriešek Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zajacova Eva, Stavebný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ban Jan, Analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chmelinová Zuzana, Učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tóth Štefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurčo Martin, duchovný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mgr. Jedláková Renata, knihovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajnak Lubomira, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Melna Ľubomír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurčo Pavol, Krátkodobo nezamestnaný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kudročová Dagmar, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blašková Mária, Ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurčeková Janka, reprodukčná grafička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rošteková Anna, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Timko Jaroslav, informatik, Lisková 679, 034 81 Lisková
 • Salmasova Elena, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Borsíková Gabriela , ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krotká Lenka, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Selecka Katarina, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurkovská Valéria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Braná Jana, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marinič Ján, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Knorr Alexander, katolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Haitschová Anna, poisťovací poradca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pekárová Eva, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fulop Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bohdal Ján, člen rehole OFM, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Masničaková Viera, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baláž Stanislav , člen rehole OFM, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Taškárová Lenka , riaditeľka DSS, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čížová Alena, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borovská Mária, bankový pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kendera Roman, správca budovy, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kojsová Anna, admin. pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • borovska maria, ing.stavebna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Antolova Alena, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stevcekova Dana, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Széles Jaroslav , Farár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Potočiar Alojz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oravcová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jan Zambor, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabová Darina, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gibová Michaela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polák Petr, Truhlář, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oravec Slavomir, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Cikhartová Dana, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kleštincová Anastázia , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slobodníková Alžbeta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szelleová Mária, profesionálny náhr.rodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bujnovska Helena, sociálna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Odlerová Jana, štatistik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szelle Július, dôchodca, otec 4synov+2deti v náhr.výchove, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Odler Daniel, geodet, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Plichtová Anna, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pustý Jozef, Technyk, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolistanik Jozef, riaditel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sintálová Bohumila, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horňáková Daniela, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gaplovska Katarina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Idesová Viera, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kolenčík Dušan, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikula Vladimir, rim.kat. knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rosinova Barbora, Zdrav.sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rosina Jozef, Kuric, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pekarova Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vachan Daniel, rim.kat.kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčová Zuzana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Goban Stanislav , učítel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vodička Ľudovít, skladník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rickerová Katarína, administr.pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Melisková Jana, zdrav . sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janko Štefan, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janková Gabriela, matka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krett Karol, stavbyvedúci elektro, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrusova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krettova Jana, bankový uradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čurma Ján, dôchodca, Dúbravka 169, 072 15 Michalovce
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fülöpová Magdaléna, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slobodník Jozef , admin. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bošanská Miroslava, sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podušková Alena, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Segečová Emília, robotníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gondová Rozália, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bojová Monika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Perignath Miroslav, uradnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tongeľová Mária, chemička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartková Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Puci František, farar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cekanova Ludmila, zdr.sestra, Le Cenacle, 41250 Tigery
 • Cekan Lubomir, stolar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tšponová Ludmila, maminka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Leglerová Michaela, zdr. sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pustý Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Peter Zajac, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Stopko Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kalúzová Lucia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čop Ján, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Heldák Dušan, Konštruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sykorová Lenka, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kilian Peter, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hornof David, Informacni manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lamackova Elena, psychologicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benková Katarína, hydrogeológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • olejár martin, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Boďová Ľudmila, PNR, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrábeľ František, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanobik Jan, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanobikova Hilda, učiteľka MŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanobikova Lucia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanobikova Maria, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanobikova Anna, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šuláková Zuzana, sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanobik Jan, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • JURAJ Maroš, bankový úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sitár Oliver, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrušová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Knapík Ján, katolícky kňaz, Pusté Pole 53, 065 41 Pusté Pole
 • Šulák Martin, web editor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slivková Mária, VŠ odborný asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jenisová Miroslava, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novosad Stanislav , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novosadová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malíková Mária, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mandrakova Andrea, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • puváková hana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mikes Lenka, v domacnosti, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Špak Vladimír, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Korený Jozef, obchodný zástupca, Okoličné 4, 03104 Liptovský Mikuláš
 • Bojo Peter, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rosolov Ondrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jankovičová Mária , asistent riaditeľa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hajdúch Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hajdúchová Magdaléna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Onufer Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lichardová Hana, matematička, t.č. MD, Pri Bielom kríži 22, 831 02 Bratislava
 • FUNDÁK LADISLAV , ŽIVNOSTNÍK, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • FUNDÁKOVÁ VALÉRIA, MATKA, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fekete Jozef, priest, teacher, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Korečko Ján, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Chrvala Ondrej, Katolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďuriš Ivan, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Baňas Patrik, Živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabatula Ondrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blahovcová Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • KLAS Mário, Manager ÚS, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horník Anton, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pivarčiová ml. Mária , materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fordinal Andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maslenová Martina, sociálna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gono Pavol, IT analytik/architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • andrea kmetova, lekar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • vatascin viktor, predajca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Obrin Jaroslav, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Galandová Daniela, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Radvanský Stanislav, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horniak Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • FRiedrich Zdeněk, Stratég, Jiráskova 15, 917 02 Trnava
 • Friedrichová Janka, skladníčka, Jiráskova 15, 917 02 Trnava
 • Remáková Júlia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hološková Ľudmila, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babčák Ján, zamestnanec , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zvoníček Jan , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Macková Eleonóra, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majerčík Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Feketová Jozefína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chovanová Hana, administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chovan Jozef, administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimuneková Alena, invalidný dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimunek Ján, invalidný dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chovan Martin, výrobný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Chovanová Anna, pracovník v poľnohospodárstve, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kocur jaroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hulejová Alena, technička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hulej Martin, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hulejová Martina, administratíva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polonec Ľuboš, poľnohospodár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polonec Mikuláš , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polonec Martin, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poloncová Ľudmila, domáca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Moravcová Valéria, administr.pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vlkovič Jozef, systémový špecialista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Piláková Ľubica, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Melušová Valéria, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Korinkova Eva, szco, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kopacova kristina, socialny pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Korinek Pavel, szco, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mišových Róbert, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Moško Martin, vedecký pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pikala Miloš, farar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pospíšilová Marta, Staveb.inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kabinová Katarína, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlavackova Anna, knihovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čutková Ľubomíra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Novotný Štefan, kňaz, VŠ pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turza Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drabová Irena, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • letková andrea, úradníčka MV SR, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brilla Matúš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matuskova Stanislava, administrativny prac., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Melicháčová Katarína, soc.pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bauer Rudolf, poslanec, Kremnická 10, 04011 Košice
 • Zubkova Gabriela, doktorand VS, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurek Jozef, učiteľ, Dlhá Lúka 74, 968 01 Nová Baňa
 • bachanova magdalena, lekar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fogeltonová Renáta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Žolnír Cyril, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kimličková Daniela, sociálna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Surekova Daniela, matrikarka, Juzna 1, 060 01 Kezmarok
 • Letko Marek, elektrotechnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lacho Ján , biskup Apoštolskej cirkvi na Slovensku, Sreznevského 2, 831 03 Bratislava
 • Zvak Marian, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bakajsová Adriama, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bergelová Andrea, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ziolkovský Anton, katolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Melicher Lukáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikitová Zuzana, živnostníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalickova Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dúbrava Pavol, architekt, ružový háj 1376/38, 929 01 Dunajská Streda
 • Smolník Dalibor , Kazateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magda Martin, Projektant, Víťaz 406, 082 38 VÍŤAZ
 • Pruša Adrian, Diakon, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strba Jan, Technicky riaditel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Evin Štefan, kazateľ Cirkvi bratskej , 29. augusta 25, 934 01 Levice
 • Kendralova Marianna, katechétka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koželová Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Repková Katarína, dizajnérka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Repka Branislav, statik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janovičová Brigita, ekonóm, Tranovského 36, 841 04 Bratislava 42
 • Šoltés Jozef, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Niemec Peter, obchodno-technicky zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubovský Ján, technik, Hlavná 152, 900 89 Častá
 • Brillová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šutjaková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Boršová Patricia, chemický inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fortuníková Milada, anesteziologická sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Smolej Dušan, Senior IT Architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petričová Jela, adminisstratíva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bezák Kristian, redaktor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lorenc Martin Pavel, invalidní důchopdce, U Kasáren 1375, 293 01 Mladá Boleslav
 • Lorencová Lenka Marie-Magdalena, péče o osobu blízkou, U Kasáren 1375, 293 01 Mladá Boleslav
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Czobor Vojtech, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mathiova Magdalena, reholna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bachan Marian, konstrukter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mickova Katarina Mickova, IT specialista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kravjanská Ivica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kravjanská Dorota, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kravjanský Ivan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Časnocha Marek , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koprdová Marta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chlebana Dominik, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Aninová Viera, sekretárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krištofová Marta, charitná pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poláková Marianna, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malík Andrej , lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žvak Pavel, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zubková Anna, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Melkovič Patrik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Havrdová Monika, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hešková Emília, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • mojáková anastázia, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rédliová Margita, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janigová Adriana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tapušík pavol, med. reprezentant, Hôrka 435, 059 12 Hôrka
 • Tapušíková Lucia, recepčná, Hôrka 435, 059 12 Hôrka
 • Filipekova Magdalena, zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matisová Gabriela, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Najarová Anna, prekladateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hodásová Martina, reholna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavelová Janka, redaktorka, 214, 08273 Šarišské Dravce
 • Urbanovská Anna, adm. pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Svetlíková, Ing. Ľubica , chemik - analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bonova Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pakosova Mariana, referentka v administrative, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pakos Pavol, zivnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janíková Katarína, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lovicova Jana, pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kovaľová Máriia , študentka, Kľušov 127, 08622 Bardejov
 • Kvál Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Heskova Eva, sestra ADOS, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dzurková Jana, zdr. sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šoltesová Anna, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Košík Adam, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babél Marian, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Harničarová Anna, reh. sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cesneková Janka, reh. sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dzurková Anna, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dzurková Ján, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kočišová Mária, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kočišová Mária, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovaľ Vojtech, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marta Kovaľová , dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Senderáková Adriana, reh.sestra-učtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jusková Irena , rehoľná sestra-krajčírka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uhrova Maria, pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šarišská Mária , rehoľ.sestra-účtovnčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nemethova Alena, poistov. makler, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Barbasová Mária , rehoľ.sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marázová Helena , rehoľná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hajtolová Ľudmila , rehoľná sestra CJ , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mondoková Katarína, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zenonos Adriana, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kořínková Veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cvingráf Michal, student teologie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabolová Mária, redaktorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smetanová Lýdia, Odborný poradca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škorvánková Šarlota , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikitová Zuzana, Žiak, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baníková Jana, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kmotorková Mária, stroj. ing, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Prikryl Pavol, journalist, Osuského 10, 851 03 Bratislava
 • Prikrylová Adriana , journalist, Osuského 10, 851 03 Bratislava
 • Parcova Anna, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Salmáš Jozef, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Parec Martin , robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kocikova Viera, Zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ladikova Michaela, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mastihubova Zelmira, socialna pracovnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • uhrinova marta, SZCO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Magda Martin, Elektro projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mosorová Martina, sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hovancakova M.Annuntiata, Reholna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Murinova Beata, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kadlečík František, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mravcová Karolína, študent, M.R.Štefánika 2485, 02201 Čadca
 • Nahirnyak Marianna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakabova Ulrika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • gubricova milota, profesionalny rodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rabarova Nina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štelbaský jaroslav, knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bezáková Andrea, sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gálová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hrtús Pavol, operator, J.Kráľa 2482/2, 02201 Čadca
 • Hutlasová Katarína, účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrtúsová Anna, dôchodkyňa, J Kráľa 2482, 02201 Čadca
 • Pavelova Janka, redaktorka, 214, 08273 Šarišské Dravce
 • Nadova Slavomira, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janson-Czoborová Lujza, technicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Wernzl-Czoborová Svetlana, ekonomická úradnícka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škrabáková Eva, technický pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vasilíková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rigohrt-Czoborová Sibyla , Spedicná úradnícka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pohorelec Erik, študent, Partizánska 52, 966 81 Žarnovica
 • Sabová Margita, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dzijak Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štrbíková Veronika, materská dovolenka, Lécka 9, 94061 Nové zámky
 • Štrbík Dan , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedláková Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sedlák Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedláková Oľga, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Endrych Peter Stanislav, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolenčík Štefan, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopernická Mária, zdrav.sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Boldišová Antónia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefánik František, podnikateť, Me11derská, 94001 Nové Zámky
 • Lojan Andrej, knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podstavková Božena, profesionálny náhradný rodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefániková Klaudia, matrikárka, Mederská, 94001 Nové Zámky
 • Paulinyova Andrea, Liecebna pedagogicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Štefánik František, študent, Mederská 11, 94001 Nové Zámky
 • Harvánková Katarína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefániková Margita , dochodkyna, Komjatická 45, 94001 NovéZámky
 • Šafáriková Viera, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babalova Andrea, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zihalova Julia, krajcirka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanesová Viktória, domáca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kucharová Michaela, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vlkovičová Eva, administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ručka Dominik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cingeľ Marek, ev. a. v. farár, Veličná 108, 027 54 Veličná
 • Ručka Andrej , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mgr.Ručková Veronika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • cingeľová jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mederová Dana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slivka Daniel ml., ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sopkanič Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Špaková Miroslava, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Caputa Marian , reholnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halouzková Milada, učitelka, Smetanova 631, 666 01 Tišnov
 • Bakši Imrich, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bakšiová Mgr. Beáta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halouzka Jiří, soukromý podnikatel, Smetanova 631, 666 01 Tišnov
 • Vereb Jaroslav, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovaľ Juraj, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Behúlová Lucia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kodejska Milos, Profesor Univerzity Karlovy v Praze, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Huljak Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • eninhi pavlo, pracovnik, piffflova, 85101 bratislava
 • Chlebničanová Kamila, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Haviarová Dana, THP, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Haviar Pavol, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malatká Terézia , dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malatký Pavol , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Endrychová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gočala Róbert, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šeligová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimjak Jakub, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • koval martin, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • FLOREK JOZEF, PODNIKATEL, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šikyňová Mgr. Anna, pomocný ekonóm, č.112, 027 13 Suchá Hora
 • Hurťáková Jana, špediter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smetana Pavol, projektový manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fricova Ivana, farmaceutka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Frajková Alena, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šušoliak Bohuslav, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kšiňanová Emília, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďuríková Katarína, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škombár Peter, Starosta, Vasilov 129, 02951 Vasilov
 • singhoferová patricia, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • dammova Marta, dochodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benická Janka, Sociálny pracovník, Západ 1058/ 19, 028 01 Trstená
 • Benický Miroslav, Zoraďovač, Západ 1058/ 19, 028 01 Trstená
 • Samková Tatiana, Zdravotná sestra, Bernolákova 221/ 20, 028 01 Trstená
 • Černá Jarmila, social worker, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Havelka Roman, Podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Biznárová Magda, psychológ, H.Meličkovej 23, 841 05 Bratislava
 • Komar Marian, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hajzokova Maria, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčová Mária, administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • rohalova maria, opatrovatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stanislav Šimco, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benko Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubjak Milan, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováč Martin, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gerboc Martin, softvérový analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šafarová Ľubica, ekonómka, 713, 94142 Veľké Lovce
 • štiffelova marta, stav.technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Orlikova Eleonora, programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kaščáková Darina, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Serdelová Jana, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hankovská Andrea, assistant of general manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filler Vlastimil, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hankovská Ivana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hankovská Štefánia , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hankovský Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vachová Darina, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrátna Naďa, architektka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kacmarikova Margareta, vysokoškolsky ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lenčová Iveta, matka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bodlalová Ivona, štátny radca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smatana Pavel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mráz Ján, stavebný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szelesová Adriána, Ľ. Štúra 7, 045 01 Moldava nad Bodvou
 • Halmešová Alena, VŠ pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dadíková Magdaléna, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cibor Leszek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dadík Michal, predseda PD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jankechová Anna, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Puváková Terézia, strihačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďuricová Alena, upratovačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petr Tomáš, Technik, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pejřimovský Ing. Mgr. Josef, lesník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pejřimovská Jitka, psycholog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rehakova Dasa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vasko Martin, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vasková Mária, ženská sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Charvátová Paulína, THP, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopálová Ľubica, administr. pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drobňáková Barbora, na materskej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martausova Marieta, učitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Urbanová Ivana, vychovávateľka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtech Rastislav, referent cestovnej kancelarie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Opartyová Ľudmila, PaM, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oparty Peter, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďuratna Gabriela, admin.pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďuratný Anton, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vlasák Vladimír, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďuratná Jana , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďuratný Michal , inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Milčová Milada, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • malár richard, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lavrikova Gabriela, fyzioterapeut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Wiedermann Vladimír, Programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Floryk David, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurina Viliam, Programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Majda Tomáš, zamestnanec št. správy, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Berkešová Mária, Študent, Mochovská 22, 934 05 Levice
 • Daňko Jozef, študent, Podhúšť 289, 027 55 Dlhá nad Oravou
 • Stehlík Mario, Student, Ludvika.Svobodu 12/24, 97901 Rimavská Sobota
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Simo Martin, student, T. Tekela, 91701 Trnava
 • Bielekova Michala, psychologicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balcar Adam, státní správa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kačmarik Mario, študent, Kollárova, 05201 Sp. Nova Ves
 • Funketová Jana, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šimonffyová Božena, očný optik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Škurlová Katarína, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sarisska Maria, katechetka, Pod Papierňou, 085 01 Bardejov
 • Tokarčíková Zita, matematik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • stencl martin, student, repasskeho 4, 84102 bratislava
 • stencl martin, student, repasskeho 4, 84102 bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kosikova Silvia , administrativa, M.Razusa 14, 91101 Trencin
 • Matina Anton, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macák Dušan, chemický inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vinczeová Anna , ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Heiser Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kováčik tomáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlaváčová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majtaníková Gabriela, novinárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krivosudský Pavol, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ardon Radoslav, student VS, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gruľa Matej, študent FMFI, UK, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Solárová Jana , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polačková Agáta, VŠ zdravot.prac., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halaš Marián, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Križanová Jana, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kalocajova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • drobný jozef, kňaz, trencianska 757/1, 01851 novadubnica
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Niemcova Luboslava, Malinova 254, 97213 Nitrianske Pravno
 • Niemcova Anna, Malinova 254, 97213 Nitrianske Pravno
 • Vanova Olga, materska, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Endrychova Viera, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaločajová Terézia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poništ Silvester, Javorová 20, 94701 Hurbanovo
 • Tomaščíková Zuzana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vanek Martin, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Masar Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Báťa Ľubomír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Machala Marek, pomocník důlního měřiče a geologa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gábriš Andrej, projektový manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tetakova adela, lekar, Hrustin 458, 02952 Hrustin
 • Zibalová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubizniak Peter, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • John Cyril, katolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kasala Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Németh Stanislav, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michaleckova Andrea, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Regešová Ľudmila, účtovníčka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hazdova Lubica, živnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hupková Daniela, učitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Solčiansky Anton, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vladimír Fatrsík, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Halama Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Burdové Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimová Katarína, študentka, Volgogradská 27/25, 036 08 Martin
 • Šimová Andrea , nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimová Božena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimo Jozef, elektromontér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valovič Miroslav, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Josieková Jana, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sevcikova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kureková Sidónia , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudec Samuel, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podivinská Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vasiľová Jozefina, ergoterapeut, Moskovská 2, 071 01 Michalovce
 • Simkovicova Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matejovová Jarmila, ekonóm, Moskovská 16, 811 08 Bratislava
 • Polková Miroslava, študentka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zámečníková Martina, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nogova Monika, dokumentarista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matušíková Eva, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bezdedova Marta, katechetka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chlebanova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hartmannová Jana, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlúbiková Zuzana, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rovňak Jaroslav, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kodejska Milos, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Javornický Samuel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlovská Andrea, montážny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šutková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podolský Jakub, muž, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strakova Ivanka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlíková Katarína, Žiak, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vidličková Ivana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bálint Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Moravčík Štefan, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Moravčík Štefan, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pénzeš Peter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mészárosová Simona, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bašnárová Anna, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Buzek Jozef , stavbár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podolanová Paulína, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karcol Peter, manažer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Buzeková Anna, matka na materskej dovolenke, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Buzeková Helena, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlinická Dominika, Student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihaľová Monika, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihaľov Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • adamikova jana, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kascak Lubos, Priest, Sv. Vincenta 1, 821 03 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Valiček Peter, sociálny manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balcarová Jana, mateřská dovolená, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bezák Dušan, rehoľný kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krnáčová Lenka, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mišek Matúš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dufferová Alžbeta, Vedecko-pedagogický pracovník, Uršulínska 3, 811 01 Bratislava 1
 • Kamenský Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kamenský Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Csáky Erzsébet, katechétka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Faja Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vandegehuchte MSC Frank, kňaz-misionár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bešenyiová Simona, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fiflíková Magdaléna, stredoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Noga Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bielaková Marta, administratívana prac., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tabcarová Monika, zdravotnícky asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uhlíková Helena, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudáková Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Švecová Alžbeta, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajčovičová Katarína, sekretárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mayer Pavel, nemocniční kaplan, Slovenská 14, 779 00 Olomouc
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ondrejkova Jana, farmaceut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gaborčáková Soňa, soc.pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabo Milan, grafik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Markovičová Monika, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Suchánek Cyprián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváthová Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváth Rastislav, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Václav Andrej, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Renčková Iveta, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matejickova Zuzana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Remeňová Daniela, štátny úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Andelová Lenka, soc.pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mitasova Antonia, administrativna prac., signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lukáč Matúš, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zapotoková Anna, technička, Šoltésovej 4, 08001 Prešov
 • Hanuliaková Katarína , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cibulka Martin, odborný pracovník starostlivosti o životné prostredie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mangová Magdaléna, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sádecký František, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Teplan Peter, hygienik, Čulenova 66, 949 01 Nitra
 • Báreková Ingrid, hygienik, Schurmannova 3, 949 01 Nitra
 • Borecká Alžbeta, Učiteľka, Suchá hora 35, o60 01 Kežmarok
 • Zafka Peter, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babiak Miloš, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pokorný Petr, učitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gálová Martina, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďuricová Anna, vysokoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Budacova Jana, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zdarilek Ján, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dale Aneta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Svitana Milan, strojny inzinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Korschová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bobotová Petra, Socc. pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubecká Daniela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kroftová Gabriela, makler, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrisik Richard, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stajníková Viera, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mišíková Kamila, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martyák Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martyák Peter, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kniezová Michaela, archivárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majher Pavol, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miháliková Jolana, laborantka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čierťažská Helena, adm.pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minarčinová Emília, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Poláčková Lucia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zimová Lenka, úřednice, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Červenková Edita, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čauderová Anna, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strašík Tibor, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strašíková Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hutníková Zuzana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kozáková Elena, administratívny pracovcník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bučková Eva, Asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šutková Michaela, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rafaj Michal, podnikatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kralovičová Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Renčko Jakub , Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karas Milan, Kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miženková Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Švecová Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajčík Ján, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palková Viera, manažérka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Motyčka Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hollá Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kasášová Monika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miženko Miroslav, konateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kohutiarova Maria, student VS, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kazíková Petra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • smutná mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Micháliková Alena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • HOGEROVA sr.Tarzicia, reholnica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cichý Slavo, stredoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gábik Jozef, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Patay Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • barošová veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cichá Eva, asistentka riaditela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schikor Karol, Dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skutova Marika Miriam, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Móza Anton, IT , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mózová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schikorová Mária, Dochodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Časnocha Patrik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paľovová Júlia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kohutiar Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paľov Juraj, stolár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paľovová Anna, kuchárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kohutiarova Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rusinkova Andrea, Študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gáborová Helga, farmaceut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karpielová Terézia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zvědělíková monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dreveňáková Martina, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudakova Eva, opatrovatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lehotkai Erik, Technický nákupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrehová Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sýkorová Ľudmila , vrátnička , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bačkorová Eva, odborný asistent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Camberová Martina, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szabová Silvia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sísová Viera, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sobôtka Ľudovít, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Högerová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valentova Ludmila, provozní účetní, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Binder Viktor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Remeteiová Agnesa, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Staníková Janka, recepčná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Menova Silvia, reholna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juríková Silvia, mamička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sitar Jan , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cibulová Ľudmila, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cibula Anton, Plemenársky zootechnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gulašová Monika, Materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • SCERBAN Miroslav, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Konkoľová Regína, opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Radičová Petra, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Moravčík Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cimbakova Viera, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváth Tomáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Galvánek František, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • HREBLAYOVÁ OĽGA, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sadecky Jozef, referent zakaznickeho servisu, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajčiová Adriána, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajčiová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Antalová Anna, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Antalová Jana, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bačovčinová Lucia, manazerka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Neumannová Anna, vysokoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hátasová Oľga, soc. pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kolnikova zuzana, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Monišová Katarína, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Olšavská Ružena, admin. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rábarová Monika , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rukavicová Lucia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fulopova Terezia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lorenc Martin Václav, Student VŠ, U Kasáren 1375/3, 293 01 Mladá Boleslav
 • Kudelova Petra, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Staníková Mária , účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bošácka Kristína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bošácka Kristína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dráb Pavol, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolníková Katarína, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hardonova Agata, zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Varga Martin, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • trnovec svorad, lekar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčová Ľubica, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šuplata Peter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poljak Andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cichá Mária , zdravotná sestra v.v., Hlinky 48, 091 01 Stropkov
 • Svetlikova Lenka, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kollarova Zuzana, matka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sventek Michal, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Havlíková Zuzana, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrivíková Katarína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brachtlová Katarína, úradnička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lišková Irena, učtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrivík Pavol, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sláviková Dana, opatrovateĺka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maruniaková Anna, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Repelová Adriana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Letenajová Terézia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pocsikova Barbora, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slavkovsky Vladimir, manazer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • michalcova anna, dochodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovať Juraj, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovaľová Ľudmila, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • vransky tomas, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gerboc Michal, Robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gerbocová Katarina, Materska dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedlák Peter, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majirská Katarína, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majirský Jozef , SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomek MIchal , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • valabik marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hajkovský Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hajkovská Dominika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kridla Ondrej, obchodný zástupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Peciar Adam, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudecová Darina, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kabáčová Eva, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vyskocova Petra, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrčková Zuzana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sitar Mark, Pastor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Straková Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pekárová Marcela, učteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Václavíková Mária, Keramička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kořínek Pavel, projektant-statik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Cichý Ján, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cichá Erika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • rabarova lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zonová Gabriela, študentka pedagogiky, D. Jurkoviča 432/32, 90632 Brezová pod Bradlom
 • Flajžík Pavol, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vidová Renata, Zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jarabeková Katarína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rakosova Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolník Pavel, zootechnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horecký Ján, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tekeľová Katarína, študentka VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubek Vladimír , železiar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubeková Jana, kuchárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • podolsky michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gerboc Michal , Invalidný dochodca , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gerbocová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gerboc Jaroslav , živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ontkovič Štefan, Robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ontkovičová Katarina, Dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fridrich Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petríková Adriana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Goňová Terézia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bajerová Magdaléna, Pastorační asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nosalová Andrea, Zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • tuzinska lucia, matka, prekladatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčiková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Schwarz Mário, psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • michalec milan, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuljovský Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuljovský Pavol , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mandák Gabriel, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žolnírová Katarína , manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vyskoc Michaela, Statistical Analyst, Osvaldova 55, 91701 Trnava
 • Zikešová Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Láslofi Igor, duchovný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štúň Marián, študent, Višňové 48, 01323 Višňové
 • Čelková alica, zdravotník, teológ, pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pečková Terezia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • pipka Anton, chatár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marcinkova Ľudmila, administrativny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marcinko Anton, vedúci skladu, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefancová Jana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novák Václav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Staudt Michal, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strelka Roman, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Antalík Štefan , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hnaticova Mária, úradnička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drahová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Draho Anton, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Štefanovičová Jana , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jechová Stanislava , laborantka v důchodu, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valábek Andrej, dizajner, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valábková Gabriela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ambrová Veronika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lenghartová Katarína, asistentka riaditela - teraz na MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Masaryková Zuzana, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vranová Daniela, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ulíková Milada, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Darák Jozef, metrológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • košúthová Monika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Repková Juliana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hortová Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • broda slavomir, prostejovska43, 08001 presov
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • mestanova lenka, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sofková Eliška, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šulavík Ján, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rehak Pavol, výtvarník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valo Andrej, Student, Pri doktorovi 405, 95608 Horne Obdokovce
 • golis michal, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • genova maria, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bučkuliak Ján, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bučkuliaková Lýdia, správca aplikácií, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hmírová Daniela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Močko Ľubomír, konateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Močková Eva, laborantka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zimenová Mária, študent, Májová 620, 013 03 Varín
 • Magat Peter, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuchár Ondrej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maxa Petr, programátor, Žltá 11, 010 03 Žilina
 • medlenova eva, zdrav.sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vámoš Rudolf, informatik, Istebnícka 104, 91105 Trenčín
 • Belák Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlík Vladimír, chemický inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lehocký Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balažia Ján, Stavebný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bačinská Eva, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • martina požonská, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šinaľ Viliam, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bekeš Pavol, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kiššová Maria, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bačišin Ján, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malinova Elena , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Högerová Mária, mzdová účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fiala Stanislav , technik, Ľubovnianska 18, 85107 Bratislava
 • Dugovic Marcel, veduci odd., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baťková Barbora, št.zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zimenová Jana, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Biž Dušan , geodet, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Repková Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dragošek Edmond , živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juraj Betak, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Madzík Jaroslav, Administrativa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vöröšová Lucia, ošetrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Reháková Zuzana, učtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vašková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vítek Bohumil, Podnikatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Votroubek Petr, RAD asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jacková Marta, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Veselský Juraj, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bukovecký Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Repko Ján, SBS, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mokrišová Mária, obch. ref., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dravecka Maria, lekarka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macháčková Jana, učitelka na ZŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stanček František, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikloško Jozef, vysokoškolský pedagóg, predseda OZ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marko Jozef, salezián-kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimalčíková Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Aringerová Marta, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Červeň Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vyskoč Ferdinand, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šencová Helena, sekretárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vyskočová Iveta, lektor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • krajcovicova maria, odborny asistent , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halža Pavol, cirkevný pracovník , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hricík Miroslav, grkat. kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • baranova jozefina, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hricíková Eva, sociálna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stupinská Mária , dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stupinský Štefan, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mecir Marek, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štofej Michal , hudobník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Geleneky Juraj, computer engineer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Porázik Juraj, manažér, L. Dérera č. 4, 831 01 Bratislava
 • Bogárová Mária, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Baláž Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ševčíková Beata, administr.pacovník, Hlavná 157, 906 38 Rohožník
 • Nezhoda Vojtech, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kudryova Dana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vinczeova Alžbeta, zdr.sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jarabica Róbert, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gregorová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mesarošová Renáta, podnikateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Smiešková Katarína, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomovičová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turzová Helena, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čerňanská Mária , dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hornáčková Andrea, špeciálny pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Franeková Beáta, žena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kožuchová Mária, univerzitná profesorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ľubová Marcela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Marek Šoltés, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fusek Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horvath Juraj, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefanec Ladislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štofirová Mária, sam odb. referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vološinová Erika, účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • SEVCIKOVA DANA, UCITELKA, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mokrišová Mária, Fyzioterapeut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benikovská Rozália, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ondruš Igor, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sitár Marian, el. inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poráziková Mária, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zichová Alžbeta , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pastvová Ivana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gagová Petra, účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nemčoková Katarína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bižová Martina, podnikateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jedináková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Glettova Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Papšo Juraj, Informatik, Kuklovská 58, 84104 Bratislava
 • Papšová Lenka, zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fratrič Michal, VŠ študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šumichrast Anton, živnostník, Kamenec 10, 914 41 Nemšová
 • PILARČÍK Ľubomír, Kňaz, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kanda Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pocsik Matej, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • skotnicka ivana, pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cichá Antónia, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Velacková Janka, elektrotechnik, Pod Hájom 1358/135-22, 01841 Dubnica nad váhom
 • Cichá Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cichý Jozef , podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrin Martin, CAD Inzinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jasaňová Marta, Obch. zástupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabadková Helena, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žúrkova Renáta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlavna Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lazový Jozef, študent, Visolaje 26, 01861 Beluša
 • Lencz Tomáš, Informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žúrek Marek, zivnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žúreková Štefková Natália, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Targošová Miroslava, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valentova Lenka, žena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mlynarčík Peter, kňaz-VŠ učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Huskova Bibiana, krajcirka, Obrancov mieru 324/1, 97223 Dolne Vestenice
 • Motyková Iveta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hegelyová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hegelyová Agáta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hegely Štefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karácsonyová Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Domesová Soňa , personalistka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Géci Eugen, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sirgelyova Lenka, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cingelová Mária, analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Banacka Bibiana, uradnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • fedorcik marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Murinová Lenka, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zaťková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Crkon Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamovská Zuzana, Učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Farbár Peter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hermáneková Mária, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Csizmárová Mária , dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dado Branislav , kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hrebíková Jana, študent, Poľná 22, 059 52 Veľká Lomnica
 • Rajský Ján, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rajská Anna, ošetrovatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Solčanská Martina, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Borecký Jaroslav, správca budovy, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vinklárek Jordán, duchovní, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaník Lukáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Struhárová Anna, rehoľna sestra, sociálna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šnajdar Norbert , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Machová Cecília, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolarovičová Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Contoflasky Adrián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurica Ján, kňaz, vysokoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lehoczký Peter, stavebný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurica Ján, kňaz, vysokoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cích Pavol, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Moncek Peter , robotnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šantova Alena, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Melo Ivan, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brenkus Peter, kňaz, Výčapy-Opatovce 469, 95144 Výčapy-Opatovce
 • Mončekova Kvetoslava, THP, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Debnárová Iveta, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szabova Miriam, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ing. Malych Rastislav, PhD, dizajnér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Straňanková Mária, teacher, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Feketeová Veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • PharmDr. Malychová Slávka, farmaceut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šinál Jozef, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šinál František, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šinálová Eva, živnostníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Husar Jakub, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jagnešáková Daniela, marketingový pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benčič Miloš, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jagnešák Ján, administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štyrák Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chmelova Lucia, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Motýľová Lenka, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pašuth Ondrej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jackova Stanislava, Student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slobodová Martina, lékárnice, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pírek Martin, lektor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Konc Jozef, kňaz , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maštenová Anna, dôchodca, A. Hlinku 2317/34, 960 01 Zvolen
 • Kopačka Milan , konštruktér, Karpatská 125, 900 33 Marianka
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Markovic Stanislav , Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Homzova Anna, ucitelka, Zimna 66, 052 01 Spisska Nova Ves
 • Peter Bračok, živnostník, Osuského 4, 85103 Bratislava
 • Guštafíková Margita, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filas Stefan, Hudobnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liberková Terézia, referent, Letná 39, 04001 Košice
 • Javorková Monika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uhlíková Ľudmila, učiteľka na SŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pullmanová Lucia, učiteľka ZŠ, SŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bezák Ing. Ján, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smerek Rastislav, logistik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filip Anton, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčová Katarína, studijná referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • PhDr. Koltner Jozef, stredošk. pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oravcova Adriana, admin. pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikolášik Michal, sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Husovsky Jan, reholnik, Masiarska 6, 040 01 Kosice
 • Kaušitz Matej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Farkašová Mária , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žižák Juraj, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Badová Mária, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Košík Tomáš , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • skvarka miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Biela Jana, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdoš Pavol , katolícky kňaz , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drugová Mária, asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tylková Lucia, veda a výskum, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Secova Etela, zamestnancec samospravy, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Králiková Mária, asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vranečková Martina, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holičová Emília, uradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fabianova mICHAELA, vychovavatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lexmann Karin, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vranečková Zdenka, admin. pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • SRAMKOVA NATALIA, STUDENT, BUCINOVA 16, 821 07 BRATISLAVA
 • Skodacek Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skodackova Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kundriková Daniela , ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dolnikova jana, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brnová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hečková Eva , zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabová Mária , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ragula Jozef, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rigasová Monika, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Seidlova Jana, student VS, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Valentová Darina, adm. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Markušová Anna, adm. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filipova Katarina, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Režný Róbert, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sobolič Ján, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kunová Mária, technický pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikolajova Agata, nezamestnana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hodásová Viera, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Haverlík Marián, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Harakaľ Michal, Kňaz, Dlhé ned Cirochou 532, 06782 Dlhé nad Cirochou
 • Dická Jana, Oerátorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brindzková Marcela, štud. referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Farkšová Monika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pisarčíková Anna, Chemička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bernátová Otília, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Seč Martin, Konštruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Briššova Helena, prev.pracovnička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Roman Marián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dravecký Pavol, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chovancová Stanislava, Zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kráľovičová Soňa, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Boškajová Helena, zdr. sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mandulová Lucia, zdrav.sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babišová Anna, dôchod., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hoyda Diana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čimborová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamičková Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikulová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grísová Silvia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Taňkošová Agáta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brachtýrová Bibiana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bišáková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Molčániová Marta, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • gardoš matej, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skladaný Branislav, geodet, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopincova Jana, doktorandka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Racek Pavol, teacher, Prostejovská 95, 080 01 Prešov
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vaňo Jozef, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Saloňová Zuzana , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kosturova Lucia, nezamestnana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Panáková Jana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Turinic Alojz, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • petko ivan, manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vaňová, Ing. Katarína, rozpočtár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minichová Margita, vedeckopedagogický pracovník, vysokoškolský pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubovičová Kvetoslava, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Goriľová Erika, Učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čačková Zuzana , ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Briššová Andrea, Študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hučková Mária, administrativna pracovnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ravingerová Elena, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fabík Branislav, katechét, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Malota Dušan , SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malotová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dufka Vlastimil , kňaz, VS učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bosnak Andrej, student, Jazdecka 14, 93101 Samorin
 • Mariničová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Galicova Margita, Šička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lobotka Peter, vyskum, signatár si neželá zverejniť adresu
 • leskovska katarina, materska dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Maťo Miroslav, farár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hajduch Michal, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ovčariková Jarmila, študentka VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gressova Elena, Mag.farmacie, Terchovska 4, 040 01 Kosice
 • Gress Vladimir, Bank.uradnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slobodová Katarína, Učiteľka MŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sloboda Stanislav, Živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Salčák Ján, IT projektový manažér, Kajal 28, 92592 Kajal
 • Švaňová Erika , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Králiková Adriana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mandulová Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kandrová Elena, zdrav.sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Puha Vira, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poláková Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikulová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zabáková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šusteková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrenáková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Svatová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holčíková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pálová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zdilyová Verona, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaľová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chlebcová Júlia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Durčáková Marta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimčovičová Terézia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petreková Mária, dôchod.,, signatár si neželá zverejniť adresu
 • majda viliam, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • budzakova rozalia, ucitelka nv, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Staskova Beata, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pekarcikova Jarmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlásna Denisa, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Barejová Slvomíra, Invalidná dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kostialova alena , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimurdová Viera , zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vadkerti Jozef , katolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kralikova Nadezda , psycholog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Plskova Jozefa, Učiteľka, Bulharská 11, 01008 Žilina
 • Kavoňová Veronika, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kavoň Rastislav, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hančar František, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vanľová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Padyšáková Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juhaniaková Eva, 9.Mája 35, 97703 Brezno
 • Semanová Eva, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďuricová Agnesa , pedagogička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Árendášová Júlia , dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčová Magdaléna, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Czingelová Marta, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Masláková Lucia, robotníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdoš Peter, Ladzianskeho 8, 83101 Bratislava
 • Vavráková Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubas Mário, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Suchovský Peter, vo výrobe, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sekacova Ivona, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zajíček František, informačné technológie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maníková Helena, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Némethová Kristína, učiteľka MŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Říčková Martina, Administratorka, Rozkvet 2037 75, 01701 Považská Bystrica
 • Horváth Miroslav, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ficik Jozef, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Berta Jozef, kňaz, Solivarská 45, 08005 Prešov
 • Holubová Marta, Soc.pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rothová Helena, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blašková Júlia, vedúca úseku , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podolska Ernestina, administrativna pracov, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváth Imrich, salezián kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majtanikova Viera, Terapeutka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vachanová Alžbeta, študent, Ľ.Podjavorinskej 132, 920 03 Hlohovec-Šulekovo
 • Kulich Tomas, controller, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Harmadiová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fábiková Danica, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Leskovsky Branislav, Ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cuninka Augustín, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gelatíková Adriana, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kasala Karol, VŠ učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stajanča Ján, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paliderová Katarína, na materskej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palider Juraj, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bežová Martina, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maslák Pavol, stavebný robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Masláková Anna, robotníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maslák Karol , robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kútniková Jana, administrativny pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Danihelová Nela, knihovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ščibrániová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ščibráni Miroslav , elektrotechnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ščibráni Andrej, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chupáňová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • szulowski marian, knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ľudma Jozef, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jílek Josef, manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ščibrániová Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lavička Ivan, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lavičková Jozefa, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Basova Silvia, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hricišinová Adriana, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdosova andrea, vychovavatelka, Slnecna 24, 903 01 Senec
 • Tkac Vincent, Zdravotnicky asistent, Letna 7, 07101 Michalovce
 • Šatava Prokop, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Orkuty štefan, Čínska 7, 04013 Košice
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Letz Roman, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blaho Milan, kňaz, Farské námestiev 4, 90301 Senec
 • Bojňanský Jaroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majtán Ľubomír, bohoslovec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kútnik Štefan, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sasáková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Linder Štefan, kňaz, Osuského 32, 85103 Bratislava
 • Nemcová Eva, lektorka ŠJ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaščáková Darina, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Milan František, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nemcová Božena, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bursa Matúš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kulová Margita, na materskej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Chribik Vladimír, učitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Chyla Stanislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chylová Miriam, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drdúlová Edita, výskumný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Cuninková Eva, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lesňák Tomáš, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kraljik Darko, Farár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horehajova Maria, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikulová Mária, psycholog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tothová Monika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Aksamít Mário, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kollár Tomáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • HUdec Petr, pastorační asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bittšanský Ján, bohoslovec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fazekas Pál, kazateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zajíček Marian, Strojnická 997/15, 17000 Praha
 • Fazekasová Zuzana, na materskej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mucha Martin, štátny úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pitoňáková Ľubomíra, stredoškolská učiteľka, č. 6, 059 76 Stráne pod Tatrami
 • Hořák Petr, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hořáková, Ing. Mária, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kohút Tomáš, kazateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gelatíková Božena, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Savko Jozef, programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valašťanová Eva, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kakaš Zoli, Kazateľ Bjb v SR, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Monsportová Anna, Důchodkyně, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Toth Miroslav, Kazateľ BJB v SR, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čverčko Ján, pomocný duchovný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žiško Ľuboš, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lomjanski Samuel, IT profesional, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gerhátová Beata , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Němá Pavlína, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Veselá Bernadetta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudakova Veronika, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Podolský Pavol, prevádzkar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žišková Monika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Géze Tomáš, predajca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Staroň Ivan, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Staroňová Ester , Podnikateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matľák Jakub, študent, Trebejov 6 , 04481 Košice
 • Vranova margita, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šoltés Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juck Alfonz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sallaiová Blanka, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Telehaničová Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Antalík Marek, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurko Milan , SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ralbovska Maria, študent, 51. Divizie 6, 21425 Selenča
 • Jurková Mária, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Wagner Radislav, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Wagnerová Mária, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szekely Tibor, SZCO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Moďorošiová Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Prno Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šišjaková Jana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hujová Terézia, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bachar Mario, OTP, Bystricka 442/15, 96701 Kremnica
 • Šunderlíková Gabriela, fotografka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • korytkova gabriela, student, snp 81923, 07801 secovce
 • Jozef Čuj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laktiš František , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Orvoš Pavel, Elektromechanik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sochova Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maťašovská Lucia, študent, Brigadnická 6, 040 11 Košice
 • Malisova Hana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pisojova Anna, logista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kandráč Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Szabó Ľubomír, Študent, Sládkovičová 6, 94063 Nové Zámky
 • Tothová Zuzana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Svoboda Boris, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Budáčová Stanislava, chemička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Píš Milan, kazateľ - , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Píšová Marta, Vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Papiernik Jaroslav, CAD designer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koleková Lýdia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Snopková Drahomíra, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mičieka Slavomir , student, Kolárovice 338, 01354 Kolárovice
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bortel Peter , Kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Janosik Lukas, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tapajova Veronika, opatrovatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kažmír Dušan, železničiar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rendek Lukáš , študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stefanik Vlado, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Veselovská Gabriela, Vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Veselovský Ladislav, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ficik Jozef, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Děd Jozef, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grebečiová Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubčáková Anna, rehoľná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Micienka Matej, student VS, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Koprdová Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lovič Maroš, Rímskokatolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Veseková Martina, sociálny asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pánik Renát, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kürti Štefan, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marek Ján, SZČO, Pri majeri 7, 956 21 Jacovce
 • Kollár Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mareková Alžbeta, detská sestra, Pri majeri 7, 956 21 Jacovce
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Szőllős Ján, farár, Zrínskeho 2, 811 03 Bratislava
 • Stefanikova Katarina, vychovavatelka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šváček Otakar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Eliašová Jaroslava, učtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomášková Marie, studentka medicíny, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lach Peter, samostatný referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • schabjuk Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kozáková Martina, architekt, U Studně 5, 58605 Jihlava
 • Valúch Ľuboš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Melišík Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dolná Agnesa, ekonóm, Budimír 232, 044 43 Budimír
 • Macáková Jana, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Orság Miroslav, IT, Paradna 185, 044 43 Budimír
 • Kocumová Helena, úřednice, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rotreklová Hana, redaktorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dolny Frantisek, programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gažúr Roman, Kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Syč Ľubomír, staveb. ing, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pastorova Magdalena, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Košút Mário, špecialista strategického nákupu, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zikeš Zdeněk , Buková , 013 61 Bytča
 • Baranovič Alexander, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halašová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vráblová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Orvoš Daniel, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jamrichová Martina, študent:), signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macáková Alžbeta , inžinier - ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurková Alžbeta , dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stanková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tumpachová Renata, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tumpachová Renata, zdravotní sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Baran Jura, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ficiková Helena, študent , Pokroku 7, 04011 Košice
 • Baranova Ivana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bajerová Magdaléna, pastorační asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • rosinova eva, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • bosko vladimir, kazatelsky asistent, bozeny nemcovej 3, 962 32 sliac
 • Mitrová Katarína, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blazkova Jindriska, Student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sikorová Bronislava, Kuchařka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Angyal Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Joščáková Ivana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaňková Petra, pastorační asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valúchová Jana, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mucha Marek , Študent, Moyzesova 838, 01501 Rajec
 • Bošňáková Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrdá Katarína, pedagóg, Moštenica 74, 97613 Slovenská Ľupča
 • Grejtak Stanislav, Informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bednárová Jana, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hodáňová Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • BALUN Peter, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balunová Zlata, asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zuzana Hruskova, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ginzeriová Monika, psychologička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šudáková Marie, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bacigalova Lenka, učiteľka ZŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halašová Beata, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chochula Ján, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malinová Miroslava, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Littvová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gažová Beata, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Peťová Mária, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Prokeš Peter, finančný kontrolór, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dovala Juraj, kňaz CČSH, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bátorová Monika, študent, Turie 222, 01312 Turie
 • Vavrečka Jakub, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Smoleňová Mária, grafik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smoleň Milan , konštruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nováková Helena , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brychtová Anna, sekretářka, 1.máje 66, 588 22 Luka nad Jihlavou
 • Prokeš Ľubomír , THP, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sirgelyová Veronika, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kohútová Silvia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petríková Martina, MD,učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kořínková Marie, zdravotní sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dilong Jan , technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Beňadiková Mária, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kubišová Ľuboslava, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Salcburgerová Barbora, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bernardová Sylva, důchodkyně, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bernard Eduard, důchodce, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ambrož David, kněz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sopková Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gabániová Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schubertová Emilia, pedagóg hudby, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paška Ladislav, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oksošová Anna, podnikateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hromadová Michala, sociálna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihoková Jozefína, reholnička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krasňan František, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zimen Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Branková Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Boldy František, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šoltisová Anna , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uher Martin, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ladislav Egreši, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šoltisová Zuzana , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Egrešiová Marietta, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chritz Ernest, železničiar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Záborská Mária, opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Plichtova Anna, doktorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Záborský Ladislav, akademický maliar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kútniková Ivana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Komornik Lubos, softverovy inzinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Komornikova Alena, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kamená Veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Olšová Katarína, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sopko Marek, Komenskeho 666/11, 95618 Bosany
 • Vnencak Juraj, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vnencakova Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jenčík Peter, podnikatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Páleník Ján, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jenčíková Blanka, inv.dôch., Púpavová 37, 841 04 Bratislava 4
 • Nizner Pavol, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Švagerková Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švagerko Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švagerková Viera, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Boorová Miroslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krchnáková Mária, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kropiľáková Renáta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • krótki radek, obchodník, C I 39/97-98, 018 41 Dubnica nad váhom
 • Chrobok Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Štaffen Jaroslav, Platanová 1, 01007 Žilina
 • Monika Ferková, ----------------------------------------------vychvovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Peťko Ivan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Peťková Ingrid, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Majda Marián, duchovný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Verný Ladislav, právnik, Podzámska l, 940 61 Nové Zámky
 • Petrášek Martin, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vyvozil Miroslav, OSVČ, 0řechová, 78501 Šternberk
 • Dolný Ján, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • kováčová anna, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lábská Marta, krajčírka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hordějčuková Marie, kuchařka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lábský Marian, elektroudržba, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šofrankova Annamaria, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ficikova Anna, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Škodová Mária, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kmeťová Zuzana, materska dovolenka, predtym ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Balún František, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bakšiova Michalela, diplomovana vseobecna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • kraus Jozef, kňaz, A. Moyzesa 73, 038 43 Kláštor pod Znievom
 • Palko Martin, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ungvarská Zuzana, odborný asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palková Lucia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrášová Monika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabo Lukáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pikna st. Jozef, katechét, Hlboká 16, 91701 Trnava
 • krutský lukáš, truhlář, Vyšší Brod 125, 382 73 Vyšší Brod
 • Krupová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krupa Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babača Ivan, študent Vš , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balážová Jana, projektový manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kosturova Agata , opatrovatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kostura Miroslav, sofer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Valent Andrej, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benčíková Ivana, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šebeňová Ľubica, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horecký Ľuboš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belisová Gabriela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dancova Michaela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dancova Maria , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dancova Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dancova Petra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chovanec Marián, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mišo Miroslav, metrológ, Kukučínova 56, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
 • Dobiašová Radka, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Augustin Ivan Marius, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Danišovský Štefan, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Danišovská Katarína, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šefčíková Emília, krajčírka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poliačiková Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vavrová Dagmar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vavro Sebastian, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Opela Ján, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sninčáková Barbora, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Goryl Josef, kněz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dutková sr.Pavla , rehoľná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ligač Ondrej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Husek Marian Jiří, kněz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balek Robert, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Golian Ján, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Antoni Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Burganová Anna , zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janoťákková Marta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuffová Eva, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Miklášová Eva, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Budzakova Monika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valašťan Milan, projektant, Mostová 5, 92701 Šaľa
 • Němečková Renata, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rešetová Zuzana, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kleinwächterová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedláková Eva, asistentka riaditeľa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vachanová Magdaléna, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Filo Peter, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filová Emília, upratovačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kráľovská Vanda, liečebný pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlinická Gabriela, administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Filová Katarína, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babál Michal, začínajúci vedecký pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Nádaský Jozef, advokát, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Čura Peter, Obchodný zástupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bachorec František, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fekete Adam, pojišťovací agent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fekete Katarína, pojišťovací agent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Makišová Jana, marketingový pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čurová Katrína, Vysokoškolský pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Terefenková Eva, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Suchá Gabriela, asistentka konateľa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Terefenková Petronela, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koscova Maria, specialny pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Suchý Ing. Tomáš, výskumný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mihová Eva, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janoťáková Monika, študentka VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Barnová Alena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Barna Marián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krigovska Mariana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nemčík Kamil, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Potomová Terézia, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Potoma Jozef , nástrojár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrlík Miroslav, IT konzultant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Frištyková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poláková Iveta , zdrav. sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šářec Richard, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šmiga Jozef, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hruška Vladimír, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fellegiová Anastázia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolcarkova Marie, Student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mistríková-Vasileva Mária, Invalid, signatár si neželá zverejniť adresu
 • DERCZ Renata, Joanna, zdravotní sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mária Veselá, učitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jiřík Petr, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Olexova Monika, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Matušíková Mária, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šahinová Libuša, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slašťanová Veronika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Glemba Filip, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slastanova Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pomšár Július, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mincak Lubos, programator, Novy Salas 15, 04417 Kosice-okolie
 • Součková Alena, systémový specialista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hajtmarová Pavla, administrativní pracovnice, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fronc Gorazd, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palásková Tereza, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holubíková Miroslava, studentka PhD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šmátralová Martina, marketingový manažer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tužinská Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Froncova Magdalena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Piškaninová Štefánia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • miculkova vladimira, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Straňáková Monika, bankový firemný poradca pre corporate, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rybáková Lucie, zdravotní sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zeliková Gabriela, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Neupauer Róbert, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mlynárik Marián, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavol Chlebana, učiteě, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedláčková Viera, Ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babálobá Silvia, študentka, Chrobákova 2, 84102 Bratislava
 • Vajdová Viktória, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Segecova Jana, fakturantka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fliega Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dibdiak Daniel, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pekáriková Marika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Prokein Dusan, administrativny pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurcikova Alena, Farmaceut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaňo Tomáš, IT inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Havrilova Dagmar, Fin. manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pekáriková Etela, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petrová Bernardína, Ekonóm, Dr. Fischera 4, 060 01 Kežmarok
 • Mravcová Mária, zdrav.sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mravcová Marta, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pillár Miroslav, Kňaz , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szeghyová Dominika, rehoľná sestra - učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pilátová Zlata, THP, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Korbelová Yveta, skladnice, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malčeková Iveta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kepková Jadwiga, rehoľná sestra-katechétka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mudríková Eva, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ocilkova Renata, zivnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlipalova Veronika, sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pospíšil ml. Ignác, bezpečnostní pracovník, Revoluční 14, 751 17 Horní Moštěnice
 • Dráb Michal, medik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Míčková Ludmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • habovštiaková júlia, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kóňová Veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Migra Martin, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kučerová Jana, THP, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Doms Alexander, geograf, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Libant Matúš, sadovník, Piešťanská 23, 949 01 Nitra
 • Osvaldová Elena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kovac Pavol, vyskumny pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Prievalský Pavol, rehoľník a katolícky kňaz, Kostolná 1, 940 62 Nové Zámky
 • Bitterová Anna , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vattaiová Monika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Moravčík Štefan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Okenica Dominik, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vavrová Alexandra, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malinková Jana, zdravotní sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Makva Martin, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marek Šimka, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimkovičová Alena, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Libantová Barbara, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • polák leopold, důchodce, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martinek Jozef, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pluhařová ml. Marie, hudebnice, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Andrš Pavel, kněz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štofová Michaela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krajcar Zdeněk , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kozakova Helena, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Daněk Vojtěch, duchovní , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polakovicova Emilia, účtovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kosegi Peter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • gibalova eva, učitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Masna Edita, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martinek František, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrusovka Klara, veterinarna lekarka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bodnár Tomáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holubík Tomáš, Fraud analyst, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukosz Ondřej, horník, Cihelní 2402, 735 06 Karviná 6
 • šinko michal, stavbár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pastoráková Andrea , molekulárny genetik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kupec Ján, rušňovodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kupcová Oľga, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurdelová Bronislava, žena na MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pastoráková Ľudmila , Učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Geletková Katarina, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Oršulová Nikoleta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kořínková Jaromíra, d, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Siman Jozef, Invalidný Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Siman Jozef, Invalidný Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vrana Ján, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zahatlan Pavol, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slezáková Viera, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Potančoková Janka, inv. dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strmeňová Martina, ekonómka - účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rešutík Ján, dobrovoľník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudák Slavomír, bankový úradník, Ťačevská 24, 085 01 Bardejov
 • Baroková Katarína, Liečebný pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mojzeš Peter, akademický pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nižníková PaedDr. Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikula Vojtech, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lačná Viera, Invalidná dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • gablechová lubica, ucitel, fraštacka 27, 920 01 Hlohovec
 • Cenkner Jozef, obotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Titze Roman, knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Man Zdeněk, právník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tancárová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Popjaková Eva, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Betancort Betancort Roberto Carlos, recepcny, signatár si neželá zverejniť adresu
 • otruba andrej, lektor, moyzesova 1 , 81105 bratislava
 • Siskova Elena, hotelierstvo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubiak Marian, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Komárová Eva, živnostníčka - finančná poradkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dická Mária, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Húdik Juraj, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brezániová Magdaléna, študentka VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Chlupiková Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Izrael Pavel, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Izraelová Parcová Eva, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rosner Libor, inv. důchodce, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jahodkova Dana, lekarka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jahodka Michal, podnikatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kysova Lucia, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Monnichová Ivana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Prišťáková Michaela, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukačovičová Miroslava, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Suchá Veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kudláčová Zuzana , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Libant Kristián, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jozef Noga, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stobrova Jana, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novák Lukáš, vysokoškolský pedagog, Pujmanové 14, 14000 Praha 4
 • Horvát Štefan, manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horvátová Viera, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liptáková Janka, právnička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dalliová Katarína, sociálna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kvašný Peter, odborný referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dalliova Lucia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lányiová Zuzana, predajca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Veselá Ľudmila , študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlinická Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chudobová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žemličková Juliana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Veselá Jana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukianová Helena, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macakova Daniela, zdravot.laborant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bendžala Tomáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kurnavkova Gabriela, ucitelka, 1313, 02956 Zakamenne
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bittšanský Michal, lekársky fyzik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fukasová Elena, teológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Iláš Peter, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • komárová lucia, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kůsova Maria, admin.pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halaj Jozef, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • stašík stano, hospodarsky orac., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mariančíková Zuzana, študentka VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Garbiar Pavol, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Plšková V., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrejka Marian , muž, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrejka Jozef , muž, Tehelná 402, 90501 Senica
 • Ondrejková Jozefa, dôchodca, Tehelná 402, 90501 Senica
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ďurásová Katarína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sajgalikova Hilda, lekarka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kowalczyková Agata, průvodce, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gurková Martina, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slabá Mária, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gurka Karol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slabý Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slabý Daniel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slabý Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slabý Ondrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klepáčová Eleonóra, etnologička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lazorová Adriana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klepáč Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gurka František, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lazor Peter , predavac, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gurka Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klepáč Ján, manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gurka František, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • soroka peter, biochemik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gurka Vladimír, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Boguská Oľga, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oravcova Helena, Zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • ivanecka barbora, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zbušková Ľuboslava, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zbuška Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Labis František, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Suchoň Anton, technik, Čajkovského 46, 917 08 Trnava
 • filipek antonin, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • filipkova emilia, kadernicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sýkora Tomáš , študent medicíny, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajcovicova Zuzana, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ličková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majak Stefan, knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vinopal Stanislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hnilicova Katarina , Nakupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Totůšek Martin, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sadílek František Jakub, kněz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Nemcik Jozef, Elektromechanik, Sečovska Polianka, 09414 Vranov nad Toplov
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Murcko Radoslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kořínková Jaromira, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koharova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lazový Ľubomír, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kachníková Štěpánka, učitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kachník Petr, řidič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kostrůnová Hana, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlacká Michaela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gažiová Darina, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lutišanová Antónia , referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benčo Štefan, skladník, Solivarská 37, 08005 Prešov
 • Burdychová Stanislava , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mačáková Anna, sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pekarcikova Marta, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pufflerová Eva, na materskej, Nám. Matice slovenskej 14/17, 965 01 Žiar nad Hronom
 • Matulová Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matulová Judita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matulová Elena , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pokorák Michal, obchodní ředitel, Větrník 556, 54941 Červený Kostelec
 • Pokoráková Jana, logopedka, Větrník 556, 54941 Červený Kostelec
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Študencová Zuzana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malich Lukas, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bošňáková Agneša, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hamráková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pluhař ml. Zdeněk, kněz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubenka Josef, důchodce, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nesrovnalová Vendula, učitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlacká Magdaléna, Studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skurčáková Lenka, Prekladateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tajcnárová Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Neplech František, soudce, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bisahová Anna, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gombalová Zuzana, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gombala Eduard, metrológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kozák Anton, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kozáková Marta, Účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jirásková Jana, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lieskovský Cyril , katolícky kňaz, Štiavnik 164, 013 55 okr. Bytča
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pavlendová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kotolácsi Gabriel, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Svitanová Zuzana, mater.dovolenka, Podhorie 171, 01318 Podhorie
 • Chovancová Oľga, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bodzsárová Katarína, učiteľka, Ul. Kráľovičová, 935 84 Hokovce
 • Kočišová Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kočiš Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dufalová Júlia, sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dufalová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dufala Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hainsová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Latková Ingrid, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Júlia Latková, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Filasova Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strakova Lenka, manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bláha Vladimír, manažer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škorvánek Matej, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Irová Magda, chemička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopencová Dana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šumichrastová Margita, sociálna pracovníčka, Kamenec 12, 914 41 Nemšová
 • Tatranska Terezia, polnohosp.inzinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šumichrastová Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Suchý Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šumichrastová Ľudmila, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mičková Margita, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pluhařová st. Marie, důchodkyně, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaněček Ondřej, editor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaněčková Markéta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaněčková Markéta, zdravotní sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turská Veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šáleková Monika, administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pluhař st. Zdeněk, důchodce, řeck. kat. kněz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mydlová Mária, ucitelka, Nezábudkova 54, 82101 Bratislava
 • Adamčík Martin, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brejchová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tondra Jozef, colník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tondrová Monika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janková Marie, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Špilková Gabriela, dokumentátorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Špilka Juraj, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Špilka Jozef, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamowicz Jan Robert , kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hvizdošová Anna, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Střelcová Valéria, Ekonomika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Střelec Stanislav, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Střelec Jozef , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lisoneková Lenka, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Střelec Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Střelec Ján, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lisoneková Valéria, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Střelcová Jana, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lisoneková Mária , kozmetička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Střelec Peter, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Střelcová Michaela , informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Konopová Ida, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kiczmerová Barbora, Zdrav.sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fritzová Martina, uradnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gabriková Henrieta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vlachynský Petr, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macáková Agata, učtovnička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poláčková Agnesa, soc. pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Suchoň Dušan, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Suchoňová Marta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Danková Zdenka, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hvizdoš Pavol, manežér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kubovčáková Lenka, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klusoň Jan, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krajčovičová Katarína, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaščák Marián, lekár, Jána Zemana 75, 91101 Trenčín
 • Kulichova Slavka, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krasňanová Mária, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Molnar Miroslav, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čajanová Ludmila, učitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martinkovic Marek, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Luscoňova Anna, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ferancová Elena, pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stehlík Mário, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlásek Pavel, vysokoškolský pedagóg, Za potokom 5, 010 01 Žilina
 • Vařejková Ludmila, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šranko Ladislav , katolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šranko Daniel, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Potančoková Janka, inv. dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kohút František, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Stodola Jiří, knihovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Galbavý František, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • korbaš milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klačanská Beata, administratívna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uramova Mária, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štica Ľuboš, obchodník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Orsagova Margita, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brandejs Tomáš, grafik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jančišinová Antónia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vařejka Libor, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kasáková Michaela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vinopal stanislav, kastelán, Zámek 1, 47101 Zahrádky u Č.Lípy
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šálková Lucia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Litvakova Eva, reholna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • klabnikova soňa, zdr.sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janotkova Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Menšíková Ľudmila, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dolný Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Feníková Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lenner Marián, konštruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Špičáková Marie, sociální pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Árvaiová Gabriela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vilčkova Kamila, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • tirindova katarina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valúch Michal, Výrobný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gabčova Helena, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Markovics Andrej, Elektrotechnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Havlíková Jana, akademický pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grega Lubomír, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šramek Dušan, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Stoklasová Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karabaš Peter, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kojnok Daniel, sociálny pracovník, Novohradska 1, 984 01 Lučenec
 • Kojnoková Zdenka, sociálny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zarembova Anna, zdrav. sestra, Via del Casale Piombino 14, 00135 Roma
 • Belá Tomáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miklovičová Andrea, PR manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zemková Zuzana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tökölyová Monika, admin.pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Čverčko Ján, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pastoreková Tatiana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hvizdošová Zuzana, bankový úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kudlej Miroslav, konštruktér, Kláštorská 4, 949 01 Nitra
 • Kudlejová Anna, učiteľka, Kláštorská 4, 949 01 Nitra
 • Kudlej Jozef, študent, Kláštorská 4, 94901 Nitra
 • Demočková Katarína, stredoškolská učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čaputa Blažej, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bek Jan, Výpravca vlakov, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalíková Mária, SZCO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gondova Monika, reholná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skálová Iva, zdravotní sestra, Kylešovská 8, 746 01 Opava
 • Böhmová Marie, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Orvoš Pavol, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Polová Pavla, zdravotní sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pol Stanislav, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Liachovicka Kristina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valúšek Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jánoš Marek, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudakova Katarina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudak Pavol , strojny inzinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vilčeková Gabriela, učiteľka ZŠ , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majerčíková Zuzana, sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jaroš Vladimir, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jarošová Adela, Zdrav.Laborant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedliačiková Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zaymusová Zuzana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Máčajová st. Lívia, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pečovská Paula, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martiňuk Jaroslav, advokát, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martiňuková Silvia, právnička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • chmela Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maďar Tomáš, Student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ťažká Monika, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Evansova Beata, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macíčková Petra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chrenko Jozef, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Chrenková Emília , učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mrlík Jindřich, úředník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Macíček David, manažer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fukasová Marta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovaľová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Užáková Mariana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štoková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stanková Magdaléna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janičová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • zarecka veronika, podnikatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vlasák Miroslav, lékař, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Danišovská Daniela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vlasáková Ivana, sociální práce, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žigová Monika, ošetrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kohútová Ľubomíra, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Korschová Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pilková, Mgr. Lýdia, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pilka Slavomír , živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pilková Andrea, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palko Peter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hatnančíková Mária, soc. pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikulová Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dufferová Alžbeta, vedecko-pedagogický pracovník, Uršulínska 3, 811 01 Bratislava 1
 • Oravcová Milada, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Behanec Alexander, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lipovská Anna, Zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babinská Terézia, Zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Behulová Anna, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Michalovová Vlasta, asistentka konateľa s. r. o., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamčíková Andrea, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janošková Katarína, Ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrabčeková Erika, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tokajová Monika, pracovník s deťmi, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vymazalová Stanislava , zdravotní sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nižník Alojz, zámočník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nižníková Mária, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Golianova Monika, rehoľná sestra ,učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pukajová Lenka , rehoľná sestra, vychovavateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šmotláková Zuzana, rehoľná sestra , signatár si neželá zverejniť adresu
 • višňovcová maria, pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Goňová Milada, knihovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Barátová Dominika, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Csabová Jana, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Liška Ján, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šprlák Michal, študent, Okružná 19, 98403 Lučenec
 • Smolen Štěpán, student , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pastrnakova Lucia, Student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Barnová Juliana, Lúčna 1764, 96205 Hriňová
 • brajerova cecilia, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartkovjak Jozef, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčová Ludmila, Chemička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šofranko Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hamráčková Monika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Racková Veronika, Rehoľníčka/Misionárka, Novozamocká 302, 951 12 Ivanka pri Nitre
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Vinopalová Alexandra, inv. důchodkyně, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tondra Pavol, duchovný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mettler Boris, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Starsia Jaroslava , reholna sestra - misionarka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Molnárová Jana, Sociálna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kuckova alena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrbáčová Jiřina , učitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lovhova Elena, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bobrovská Marianna, technológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kalina Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ludmila Mlejnkova, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žáková Michaela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maňáková Alena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zaujecová Jana, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurkovska Anna, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurkovska Daniela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrošovská Viera, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Parobečeková Mária, skladníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Raucinova Maria, journalist, L. Fullu 9, 841 05 Bratislava
 • Barát Ernest, manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pagáčová Emília, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tongeľová Mária, knihovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čuľová Johana, pračka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sopková Veronika, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jánošová Elena, kuchárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bollová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubičárová Mária, kuchárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rusnáková Alena, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kyjovská Anna, kuchárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grofova Margareta, učtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Galuskova Lubica, SZCO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baľáková Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Moravčíková Viera, admin.pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jílek Josef, manager, Svitavská 32, 57101 Moravská Třebová
 • Magušinová Tatiana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skutova Monika, dispecer medzinarodnej prepravy, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podoláková Marianna, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Furjel Michal, Informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chovanová Mária, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Daubnerová Oľga, admin.pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovaľová Katarína, manager, Stocklová 9, 08501 Bardejov
 • Kulich Miloslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vasilišinová Anna, zdravotná sestra, Stocklová 9, 08501 Bardejov
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ševčíková Mária, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mohelník Václav, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Volko Ján, CTP, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Komárňanská Bc. Radomíra, špeciálny pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Urbanová Magdalena, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Roháčková Kamila, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pirková Ildikó, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jaklová Magdaléna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimonffyová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Riecicka Martina, Predavacka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marincak Simon, Vedec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dvorský Petr, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • NASTIŠIN Matúš, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nastišinová Katarína, tlmočníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kruták pavol , kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dioszegi Viliam, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rimajová Zita, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mlyneková Mária, referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halaš Jaroslav, kontrolór HP, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kučerová Alžbeta, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • stachera ondrej, nastavovac, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Keruľová Anna, knihovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šeligová Anna, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halčinová Viera, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krtička Štěpán, technolog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benejová Marta, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Domanická Miroslava, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benej Ján, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zaťková Eva, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hreško Ján, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Demjančíková Dominika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrešková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrešková Jarmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolesarova Veronika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolencikova Katarina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šumichrastová Anna, F, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabová Beáta, Učiteľka MŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Václavík Vladimír, Bohoslovec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dongová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ivanko Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pokrývková Katarína , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ivanková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Badačová Mária , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dvořáček Martin, konstruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mročová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mroč Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sabo Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Písečný Igor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gaľová Helena, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gaľa Ladislav, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mydla Jozef, duchovný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šofranko Ladislav, duchovný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novotná Ivana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kajtár Tomáš, Programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Baláž Ján, Student, Platanová 19, 01007 Žilina
 • Karasová Eva, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karas Martin, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fajtlíková Katarína, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šáleková Lucia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gubala Anton, R.kat.duchovny, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zlacký Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zlacká Mária , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zlacká st. Mária , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zlacký Ján , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Samek Jiří, metodik, Družec 73, 27362 Družec
 • Orenič Peter, prac. v školstve, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrána Josef, truhlář, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kmecova Kristina, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kmec Ivan , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Markovicsova Gabriela, Porodna asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Madžová Eliška, finančné poradenstvo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kumančíková Kvetoslava, stavebný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bandurová Lucia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bandurová Ivana, opatrovatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bandura Lukas, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bandura Miroslav, nezamestnany, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Malko Dušan, riaditeľ CVČ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bačovčin Jozef, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bačovčin Jozef, učiteľ, Košická 16, 066 01 Humenné
 • Pařízková Jitka, sociální pracovnice, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Spišáková Renáta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Václav Dušan, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smolík Vincenc, řeholník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďubeková Eva, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kimáková Mária , administratívny prac., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kallová Kristína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kall Daniel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blaščáková Ľudmila, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tarnovská Mária , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaskebova Alena, MD, Francisciho 37, 05401 Levoca
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bendová Jitka, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Muchová Marta, katechétka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • rokošná jarmila, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Muchová Jaroslava, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Komárová Dominika , študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Andrejová Zuzana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lennerova Mária, banková pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Režucha Milan, študent, Gutzkowstraße 29-33, 01069 Dresden
 • Polášek Jiří , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cekotová Lucie, prekladaľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Očvárová Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • hornakova maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • pavlíková silvia, lekárnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlík Martin, riaditeľ kúpeľov, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rozehnalova Marcela, lekarka-medical doctor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolackovská Tatiana, Zdravotná sestra, Strojárenska 13, 04 001 Kosice
 • Holík Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefela Jakub, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Wrožynová |Yvona Marie, sociální pracovnice, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chlumský Jan, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zorvanova klara, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomečková Markéta, kontrolní pracovnice, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Musil Dalibor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cmoriaková Tatiana, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hladký Antonín, referent nákupu, Tyršova 2, 751 24 Přerov
 • Štaudová Eliška, informační pracovnice, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rozkopal Antonín, překladatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pejchal Jan, ůředník státní správy, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Odleváková Daniela, podnikatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pololáník Zdeněk, hudební skladatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pololáníková Jarmila, prof. Mgr., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lamzova Miriam, skolitel, pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomečková Lucie, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Heroutová, MUDr. Jana, lékařka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Herout, ing Josef, lesník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grégoire Viera, retired, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalcová Helena, účetní, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kučerová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuchaříková Marie, bez povolání, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuchařík JUDr. Bohumil, nepř. v úvahu, signatár si neželá zverejniť adresu
 • EMMELINGOVA MARTINA, Speditér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švec Jiří, IT specialist, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Antol Slavomír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slobodnik Pavol, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pet Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bouma Ondřej, učitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mičulková Monika, ekonomka,na MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mičulka Josef, frézař, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaiserová Dominika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Glogarová Miroslava, porodní asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sládeček Petr, Konstruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Křenková Iva, Učitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hutyra Jiří, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sintálová Bohumila, Učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chyňavová Kristýna, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Musilová Hana, na mateřské dovolené, signatár si neželá zverejniť adresu
 • razga matud, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liptáková Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trajčík Martin, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kočová Jitka, MUDr, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bendová Marie, OSVČ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bačinská Emília, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zuzčák Marián, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zuzčáková Štefánia, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Glogarová Marie, lékařka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Soldánová Tereza, Zdravotní sestra na MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gottwaldová Vladimíra, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fincický Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cupal Josef , dispečér dopravy, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Haviarova Anna, fyzioterapeut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škvarková Monika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrazděrová Jitka, finanční poradce, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bederkova Magda, špec.pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kačur Peter Kačur, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šašala Jozef , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šašala Jozef , podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ševčíková Jitka, Student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Borov Jozef, opatrovatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Groulík Zdeněk, zdravotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Groulíková Ilona, zdravotní sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koma Štefan , Kňaz, Liesek 251, 027 12 Liesek
 • Češková Barbora, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrabošová Anna, pôrodná baba, Štúrova, 908 41 Šaštín-Stráže
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Žížková Anna, architektka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedláková Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zavacká Katarína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krigovská Júlia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Barina Peter, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedláčková Anna, divadelný kritik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimor Vladimír, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kundľová Adriana, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakúbková Katarína, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škúciová Daniela , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pialová Miroslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • popadicova jana, ziacka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žížková Ivana, študent, Fučíkova 433/78, 08701 Giraltovce
 • Sikora Mieczyswlaw, důchopdce, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martináková Janka, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horká Pavla, učitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fabian Marián , matematik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cienciala Robert, úředník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paločko Štefan, stredoškolský pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cienciala Zbyšek, Hutník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ciencialová Miroslava, prodavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vorlová Zuzana, studentka VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macák Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szotkowská Jana, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • masarik daniel, programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dzuríková Mária, študentka, Tehelná 8, 08701 Giraltovce
 • Davidová Petra, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Andrejcova Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holubjak Dominik, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Máčajová, ml. Lívia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčiková Mária, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oriešková Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Máčajová, PhD. Mariana, vedecká pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Švačová Daniela Švačová, šudentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Somorova Daniela, reholna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michal Pavel, vedoucí vývoje, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalová Hana, personalistika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Humlíček Stanislav, invalidní důchodce, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Humlíčková Jaroslava, dělnice, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švandová Zdenka, důchodce, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hamrák Cyril, Katolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bernard Jan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimkovič Anton, Kollárova 1309/38, 018 41 Dubnica nad Váhom
 • Strasik Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Somora Stanislav, kňaz-misionar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gabrišová Jarmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • ALLMER MARTIN, Podnikatel, LAMAČOVA 909, 15200 PRAHA
 • Hopp Dušan, automechanik- jednatel firmy, Bernartice nad Odrou č.203, 741 01 Bernartice nad Odrou
 • Hoppová Felicitas, prodavačka, Bernartice nad Odrou č.203, 741 01 Bernartice nad Odrou
 • Uličná Zuzana, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kušnírová Veronika , študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nováková Petra, studentka, Horní 517, 59231 Nové Město na Moravě
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Furch Josef, Elektrikar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valentová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valenta Jiří, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liptajová Mária, Vedúca ŠJ , signatár si neželá zverejniť adresu
 • čepelova Zuzana, operator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vodák Zdeněk, nezamestnaný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macková Jana , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Válka Jiří, Montážní dělník, Rokytnice 323, 75506 Vsetín
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Solár Patrik, katolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šoltésová Erika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • JANŚTA JOSEF, jáhen, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janštová Marta, lékařka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kaiserová Eva, Invalidka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Somorová Karmelita, Dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Somora Kornel, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrejková Elena, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gáborík Štefan, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Husarova Kamila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poláková Magdaléna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karol Polák, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hacker Marian, programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tůma Pavel, důchodce, Vojáčkova 746, 196 00 Praha 9 - Čakovice
 • Šišjaková Dana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • hrudka frantisek, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • vataščin viktor, predajca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macák Daniel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kebisova Eva, živnostník aj dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • guberova helena, ucitelka, zdravotnicka, reholniclka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nemčovičová Ľubica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krupa Martin, študent vysokej školy, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čelovský František, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tulinská Katarína, farmaceutka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šišiak Matúš, karpatská 5, 97411 Banská Bystrica
 • Vitteková Katarína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štajerová Eva, Upratovačka, Mateja Bela, 97411 Banská Bystrica
 • Matras Jan, řidič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matras Josef, řidič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krakovská Anna, Internátna 41, 97404 Banská Bystrica
 • Matras Jaroslav, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • BARTOšOVá A , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartošová Anna, krajčírka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartoš Tibor, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimonová Miroslava, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimon Peter, súk.podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Potančoková Anna, prac. vprevádzke, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ježeková Alexandra, zdr.sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šebeň Richard, optik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kianičková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Motyka, Ing. Michal, pracovník samosprávy, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Schindlerová Michaela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďurišová Jana, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Naďová Katarína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Herout Jan, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Heroutová Jana, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Herout, Bc Jiří , student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šarmírová Klaudia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Doležalová Martina, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuvikova Maria, asistentka riaditela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Privarčák Jozef, vozmajster, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tušanová Helena, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Božiková Zuzana, logistka-MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kormuthova Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hajdúk Miroslav, kontrolór, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hajdúk Miroslav, kontrolór, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Foksa Ivan, Vodič mhd, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zítka Vítězslav , důchodce, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Újhelyi Orsolya, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Nigrovicova Valeria, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kodet Josef, náměstek primátora, S.K. Neumanna 4, 58601 Jihlava
 • Kodetová Magdalena, učitelka, S.K. Neumanna 4, 58601 Jihlava
 • Jarolímek Petr, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuchár Dominik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kečkéš Martin, Tallerova 5, 81102 Bratislava
 • Laurinčíková Júlia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minárik Michal, pracovník v školstve, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chudobová Marta, Dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žvak Jan, Horní Těrlicko 208, 73542 Těrlicko
 • Mihaličová Elena, projektantka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartoška Patrik, vedúci oddelenia kultury, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kráľová Dagmar, sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laškoty Ľuboš, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Megyešiová Helena, psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nozdrovická Emília, štátny zamestnanec, A. Trajana 18, 92101 Piešťany
 • Mihalicova Hana, vychovavatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nozdrovická Barbora, dobrý anjel v komunite Cenacollo, A. Hlinku 55/57, 92101 Piešťany
 • Nozdrovický Juraj, súkromný podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liberko Róbert, Letná 39, 04001 Košice
 • Kozlaiová Margita, Bukureštská 5, 040 13 Košice
 • Privarčák Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaníková Anna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pavlásková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • STEIDL Doc.MUDr Ladislav, lékař, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poživil Josef, učitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stejskalová Eva, matka v domácnosti, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubčáková Marta, opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bergerová Jarmila, t.č. nezaměstnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurkovičová Edita, študentka Vš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Moravcová Michaela, invalidní důchodce, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Buchta Tomáš, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • sukopová terézia, učiteľ, studenohorská 2B, 84103 bratislava
 • Makúchová Lucia, učiteľka anglického jazyka, Školská 550/7, 010 04 Žilina
 • Sedmák Jozef, Teológ, Nad Lúčkami 45, 84105 Bratislava
 • Kall František, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Franek Franciszek, lékárník, Protifaš. bojovníků 8, 73701 Český Těšín
 • Kabat Milan, Programator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kobierzycki Tadeusz, profesor filozofii i psychologii, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kadlečíková Katarina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škovierová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bučko Ladislav, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Timčáková Adriána, študent vš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fričová Lidmila, profesorka SŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudáčková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minárik Stanislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čapčík Ján, štátny zam., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Latáková Mária, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kečkéšová Bernadetta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kočalková Monika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kuhajdova Bibiana, student, Matuskova 1649/8, 02601 Dolny Kubin
 • Pavlak Peter, stavebný inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Meliško Michal, študent, Ľ.Štúra 5, 990 01 Veľký Krtíš
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Velebová Sylva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žalúdková Veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zrubec Ondrej , student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mäsiarová Dana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrbinárová Gabriela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Panáková Alenka , důchodce - učitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Adam Miroslav, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Moravčíková Miroslava, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kutyova Zdenka, disponent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Senk Slavomír, študent, Víťazovce 80, 067 24 Lukačovce Humenné
 • Jura Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartoš Ján, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kudjakova Marieta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chalachánová Michaela, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Němečková Marie, lékařka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ščasnár Vladimír, Obchodný manažér, Nálepkova 2, 900 27 Bernolákovo
 • Pisarovic Peter, geodet, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pisarovicova Jana, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pisarovic Anton, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pisarovicova Otilia, dochodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrodek Miroslav, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Staszowski Kamil, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrodkova Andrea , na materske dovolene, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Neupauerová Lucia, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macková Jarmila, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimai Jozef, vinár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kružliak Ján, Smolenická 8, 85105 Bratislava
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kuzmova Eva, asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cehuľová Ľubomíra, teológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rajnohová Eva, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Olejar Jaroslav, Trener, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rajnoha Marián, zamestnanec štátnej správy, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kormaňáková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rajnoha Peter, project manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skaličková Jana, dělnice, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kormaňák František, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Velgáňová Mária, Detská lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janoviaková Renáta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cehuľa Marián, szčo, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Konečný Josef , ekolog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Keršnerová Radomíra, právník, Banskobystrická 7, 621 00 Brno
 • Klepáčová Eleonóra, etnologička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Žákovic SchP Ján, kňaz a pedagóg, Ul. Dr. Kautza 17, 900 21 Svätý Jur
 • Cehuľa Daniel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klepáč Ján, energetik, Oravská 18 , 82109 Bratislava
 • Novotna Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poláčková Martina, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Selepová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vozárová Zuzana, reholna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polakova Stanislava, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • sobotova michaela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuzma Jozef, projektant statik, Černyševského 5, 851 01 Bratislava
 • Sabela Pavol, Sales manager, Hlinené 266, 023 54 Turzovka
 • Janega Lukas, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Orenič Peter, pracovník v školstve, Dominikánske nám. 13, 043 43 Košice
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kilianová Katarína, pedagogický pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Siegelová Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Faltusová Mária, Hebamme, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sorád Juraj, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Boššániová Dana, mzdová účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klepáč Juraj, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Habšudová Jana, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kučerák Robert, Duchovná šlužba, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Toporcerova Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikulovský Tomáš, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kmetova Katarina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sumilasova Mária, manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Thüringerova Zuzana, t.c.na MD/RD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filipek Andrej, vysokoškolský pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • HUMAYOVÁ Mária, odborný referent ekonomiky, Mlynské Nivy č. 4, 811 09 BRATISLAVA
 • Fabišík Jozef, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dobiasova Viera, osetrovatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikulová Alexandra , pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cuninkova Marta, administrativa v TV LUX, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kormaňáková Zuzana, Študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hospodár Michal, kňaz-padagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Švančárková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Morozová Zuzana, vychovávateľlka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Petrášová Jana, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dvorská Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedláček Jiří, Duchovný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalcova Bibiana, manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mydla Jozef, duchovný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ulčáková Anna, rehoľ. sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mazurova Maria, Lektor anglickeho jazyka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mazurova Helena , matka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčová Katarína, študijná referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mazur Igor , brúsič kovov, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikulová Eva, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jopek Peter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Székely Patrik, gr. kat. kňaz, Červená Voda 127, 083 01 Sabinov
 • Székelyová Monika, pedagóg, Červená Voda 127, 083 01 Sabinov
 • Marcin Matúš, gréckokatolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štelbaský Jaroslav, reholny knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hurková Irena, rehoľná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rajský Andrej, VŠ pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Červeň Jozef, kňaz a občiansky aktivista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Maly PhDr. Radomír, Vysokoškolský pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krcmarova Katarina, uctovnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Raková Jitka, učitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Biel Jan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bulas Jozef, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mojžiš Milan, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Možišová Kvetoslava, inv. dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uhnáková Mária, chůva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kovaľová silvia, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaľková Anna, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ferianec Jaroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Buriánková Jitka, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lauko Ján, fin.poradca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Eliášová Eva, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matejovský Jozef, farár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • anderle nora, md, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Anna Matejovská, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kukanova Anna, Predavač, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bena Daniel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Betáková Anna, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedlák Peter, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fero Martin, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • dvorska monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • LINEK Peter, VS, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Iľko Marek, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Iľková Antónia, odborný referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • farkašová irena, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakoczyova Andrea, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Greculová Blanka, ergoterapeut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dobiasova Marica, hudobnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kubicova lubica, predavacka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kubica jan, zivnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hurný Peter, živnostník, Fučíkova 4574/5, 08001 Prešov
 • Ragan Gabriel, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Záhorská Miroslava, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Záhorský Radoslav, gréckokatolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ruman Jano, signatár si neželá zverejniť adresu
 • chromiak gabriel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Murínová Eva, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kuhejdova zuzana, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štrbová Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bartova Anna, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • poncak frantisek, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Čopikova Andrea, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janičová Anežka, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paľo Marek, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Čopikova Viera , mamička:-), signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubíková Mária, soc. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Struhár Filip, študent, Zváračská, 94501 Komárno
 • Kovaľ Ľuboš, Porostov 51, 07255 Porostov
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kovaľová Vladimíra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkáčová Ľubica , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkáč Vladimír, signatár si neželá zverejniť adresu
 • milenky peter, knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tkáčová Slavomíra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ragan Emil , kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudáková Zuzana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Završanová Iveta, šudentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čúzy Ladislav, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Selepova Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jancisin Cyril, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Molčányi Ivan, gréckokatolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Andraščíková Renáta, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Molčányiová Martina, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fúrová Katarína, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Cerovska Daniela, pomocnik v kuchyni, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Labanová Katarína, Predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zacková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vagovič Marian , pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zacková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ivanková Tatiana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šuľová Paulína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balazova Barbora , student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrivnak Miroslav, IT technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cichý Ladislav, katolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurko Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jadviš Miloš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cerovsky Jan, automechanik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • cihanska miriam, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Duchova Lenka, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurková Lucia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurková Dominika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartošová Daniela, operátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Duchová Mária , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Truhlíková Eva, obchodná zástupkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kropilak Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Duch Anton, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Duch Anton, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holienčík Ondrej , učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Križová Oľga, VŠ - učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štofaňáková Katarína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Križová Terézia, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajňák Michal, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Olejár Miloš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kropilakova Magdalena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • slezak michal, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fordinál Lukáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ihelka Matej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pokojný Ľudovít, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zelizňáková Petra, Ul.8.maja 492/11 Svidník, 08901 Svidník
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Thüringer Peter, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Višňovský Rastislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • martina jackova, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čech Matúš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šeregiová Dorota, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikula Martin, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baleja Marián , nezamestnany, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kropilak kristian, yiadne, hvieydoslavova10, 08301 sabinou
 • Weisshäuplová Denisa, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holls Alexandra, asistent učiteľa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vargovčíková Mária, študent, Puškinova 10, 08301 Sabinov
 • Vašková Martina, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vašková Martina, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Minďašová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vitikáč Jozef, špecialista GIS, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hlaučová Michaela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Olejár Marcel, Fyzioterapeut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skovran Michal, kuchar, 17.novembra75, 08301 Sabinov
 • Šomšák Roman, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dačová Dominika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Salašová Júlia, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pápay Jozef, psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zeleiová Angela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Igazova Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Salavaryova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stanekova Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hoffmann Jan, student vysoké školy, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bohucký Miroslav, Študent vysokej školy, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Balog Martin, manazer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kožuch Branislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlista Milan, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fotta Peter, pedagóg, Krajná 8, 90042 Dunajská Lužná
 • Brodňanský Richard, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Illa Juraj, Analytik-programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dulina František, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dulinová Ivana, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fecko Anton, CNC operátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tino Jozef, odborny asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dvorakova Lubica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Morrison Justin, salesman, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Morrison Emilia, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fedorcak Peter, VS ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hort Ján, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lužná Jarmila, Adm., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zimovčák Igor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Geregová Andrea, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gereg Slavomír, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hurná Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hurný Jozef, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Stankova, Mgr. Alena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krišš František, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Homolová Iveta, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Schindler Michal, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marhefková Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brázdilová Jana, riaditeľka DŠÚ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Burašová Anna, vychovavatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jochmanová Ivana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jakubov Ján, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Resurexi Juliana, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubová Anna , Predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Genčurová Helena , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Genčurová Lucia , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Genčúr Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubová Lucia, Učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrejka Miroslav, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dadejová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gazur Edmunda, duchodce, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ajbenová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kureková Sidónia, učiteľka, Starohutská 99, 968 01 Nová Baňa
 • Sedlák Jozef, výtvarník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juroszková Edmunda, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juroszek Karel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žoffčáková Andrea, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Biačko Vojtech, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sedláková Martina, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedlák Vladimír, geodet, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kostúrová Ivana, asistent na KU, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maria Karabasova, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Wach Grzegorz, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kočišová Mária, lekárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukáčová Adriána, prekladateľ/tlmočník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novosadová Bohumila, na RD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kršková Marcela, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Huska Martin, špeditér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uková Gabriela, samostatný referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pristas Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Varchola Ján, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Decká Mária, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Metelková Jana, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čupalková Martina, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Toporcerová Jana, advokátka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kralikova Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Molek Dušan, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Završanová Ľubomíra, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stuchlý Tomáš , nezamestnaný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Stískalová Dana, psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Durcová Barbora, zdrav.záchranár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuchtová Magdaléna, študent Vš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trizuljaková Zuzana, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ozábalová Silvia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Habala Pavol, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Wégh Juraj, Lekár - stomatológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petríková Mária, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrmová Andrea, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kocis Michal, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mazurova Veronika, vychovávaťeľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Maruscakova Lenka, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Václavová Viera, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Madar Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuchta Peter, robotnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lopúch Ľudovít, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vangeľ Milan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stanková Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brodnansky Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Neuschlova Maria, asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Herrmannová Irena, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • GRAZIANO IVETA, domàcnost, VIA PACINOTTI CN, 71 013 SAN GIOVANNI ROTONDO
 • Habovstiakova julia, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubov Viktor , duchovný, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pristáš Peter, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gajdos Simon, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Troja Jozef, rehoľník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dupnák Maroš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Králik Emil, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zlacký Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kochan Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavuk Martin, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oszewska Hanna, reholnica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • benesová verobika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Soldánová Božena, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Semanová Iveta, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Petrikova Maria , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koteles Miroslav, Informatik, Rastislavova 2, 821 08 Bratislava
 • Tancárová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Heretová Radka, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vantová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sískal Ľubomír, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Straková Alžbeta, administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babarik Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chovancová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Veselovský Tomáš, študent, Poriečie 1403, 02956 Zákamenné
 • Hrehova Helena , univerzitná profesorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nociar Vladimir, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lebar Anton, d.ing stroj., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jankovičová Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trnčáková Lenka , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kocurkova Alena, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marek Alojz, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Habalová adriana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šipošová Zuzana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rusnák Stanislav, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaško Miroslav, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mačejková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ratica Jozef, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hrkut Jan, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kamenský Rudolf, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrmová Júlia, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrmová Júlia, učiteľka, Školská 15, 968 01 Nová Baňa
 • Vojtašák Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lenártová Beata, Učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • hančarik peter, učiteľ, moskovská 12, 05901 spišská belá
 • Hančariková Oksošová Mária, študent, Moskovská 12, 05901 Spišská Belá
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kubiš Juraj, učiteľ, Detvianska Huta 90, 962 05 Hriňová
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Eštočinová Ivana, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bilek Silvia, zdravotna sestra, Erlaufstrasse 32/3, 2344 Ma.Enzersdorf
 • Janičova Simona, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bukovský Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovalčík Ján, ekonomický analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Barvirčáková Lenka, manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Havrila Marek, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čepová Štefánia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Melnicakova Barbora, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sotáková Beáta , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Chabaľová Jana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jíchová Monika, porodní asistentka, Pavlouskova 4431/5, 70800 Ostrava-Poruba
 • Šutko Daniel, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • virostkova adriana , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lačná Viera, ID, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuchta Gabriel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jombík Pavel, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klusová Daniela, Referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • peciar michal, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bauerova Gabriela, salezianka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bauerova Gabriela, salezianka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hroch Peter, projekt manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalčík Roman, pracovník kontroly kvality, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balážová Mária, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balážová Mária, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • DANKO STEFAN, STUDENT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belová Jana, admin. pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dzurjanikova Blazena , mama, Topolianska 218, 07101 Michalovce
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pavelka Vladimír, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Motyková Iveta , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavelková ml. Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavelková st. Mária, babička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Brišová Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Briš Anton, vodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brišová Dominika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Loduhová Helena, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Anrdascikova Kristina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Loduha Rudolf, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavlásek Jozef, Projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lalíková Darina, architektka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lipovská Mariana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blahová Anna, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kotríková Anna , manipulantka pri výrobe, signatár si neželá zverejniť adresu
 • petrikova stefania, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krišš Dominik, Student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ungvarska Juliana, detska sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • VACZIOVA MARTA, veduca kina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakub Peter, knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakubova Petra, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Durcová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • zaťková martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štyrák Ondrej, IT admin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Durcová Monika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kriss Pavel, VO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kriššova Anna, upratovačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chovancova Sylvia, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tokač Petro, diplomat, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovaľová Ivana, doktorandka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skladana Monika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pillár Miroslav, kňaz - učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Repelova Monika, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matejová Jozefína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sekeráková Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Javor Peter, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Javorová Helena, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slebodník Jaroslav, mechanik el.zariadení, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slebodníková Adriana, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Korineková Dana, vysokoškolský pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ullmannová Jana, administrativní pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Knapek Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • svancerova zuzana, porodni asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Maurey Lenka , lekar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Medveczky Ladislav, Jaskovy rad 161, 83101 Bratislava
 • Medveczka Anna, Jaskovy rad 161, 83101 Bratislava
 • Pramuková Anna, robotníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kiseľová Zdenka , krajčírka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuźniar Piotr , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Horváthová Ivana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mielczarek Barbara, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Margetaj Vladimír, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fecko Marcel, Vodič z povolania, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bumbalova Helena, opatrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gaál Vladimír , živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Budzáková Lucia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kromkova Mária, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Konevalová Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Demčák Dušan, starosta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Berberichová Mária , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tulinská Marcela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Petruš Lukáš, doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Łuba Adam, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matajzová Marcela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Haluza Jozef, pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Graňák Blažej, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Graňáková Margita , úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Graňáková Mária , študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Graňák jnr Blažej , študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slobodník Ladislav, medik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bunda Michal, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Takáčová Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rothova Gabriela, ekonóm, Uralská 31, 05801 Poprad
 • Poliačiková Eva, vysokoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rabatinová Slavomíra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Veselský Stanislav, operátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Molnárová Rozália, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fedorišin Ján , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Veselská Monika , psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maliarová Eva, THP, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maliar Martin, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karabašová Mária, matka 6 detí - nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lehocká Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Flimelová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • hrabovský martin, invalidní duchodce, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sklenár Jozef, projektový manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Letašiová Mária, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajnak Jozef, IT vyvojar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hipík Andrej, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Korčušková Marta, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopecká Anna, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fričová Oľga, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Moňoková Agáta, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lacová Zita, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balberčák Peter, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčiková Helena, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčik Štefan, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hatiar Stanislav , lesník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Košíková Otília, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčiková Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčik Michal, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kováčiková Katarína, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lašák Miloš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petro Marek, Gr.kat. kňaz, VŠ učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nováková Viera, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belák Juraj, otec 4 detí, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pružinec Ivan, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jakóczy Ladislav, Doktorand - pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chalachan Ondrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bicianova Pavla, bioetička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klementovič Juraj, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fisterová Hana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gaálová Anežka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matloch Jozef, finančný manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cibiri Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Budzelová Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrudka Vladimír, obchdný vedúci, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polák Jozef, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuchár Marek, logista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Habiňáková Monika, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Habiňák Michal , SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Goboňa František, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • GIČ Ing. František, Technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pitková Marcela, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Slavkovská Iveta, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mojžišová Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopčáková Mária, asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klčová Maria, Jilemnického 14, 91501 Nové mesto nad Váhom
 • Vateha Ladislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klčová Veronika , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bician Pavel, lekár, T.Vasnsovej 16, 97401 Banska Bystrica
 • Čuríková Iveta, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mačejovská Marta, uradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mačňák Rastislav, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vyskocova Petra, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žembéryová Mária, ekonómka, Hertela 265/13, 02801 Trstená
 • Hudakova Anna, chemička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krupová Lenka, úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudak Anton, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krupa Martin, zvárač, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lojeková Iveta, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rudincová Katarina, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • krupa Ján, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Majirská Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • frankovska marcela, administratívny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Simanová Janka, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jašková Zuzana, studentka VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lešková Katarína, advokát, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Romaňáková Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Orolinova Maria, stred.ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Česáková Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanušová Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Selveková Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Frič Martin, asistent riaditeľa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Senderáková Ľudmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šáleková Lenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lešková helena, adm.pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lešková JUDr. Katarína, advokat, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laucekova Maria, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liščáková Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Balková Helena , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tokač Dávid, študent, Donská 12, 05801 Poprad
 • Kuchár Jozef , skladník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fabriciová Ing.Mgr, Františka, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stroncekova Marta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dobrovodský, Ing. Dominik, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zeleňák Karol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cehuľa Marián, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čujová Helena , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cehuľová Zuzana, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janigová Katarína , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Andraščíková Martina, študent, Kamenica 273, 08271 Lipany
 • Lettrichova Mária, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Illéš Roman, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šofranková Antónia, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kotlasová Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kotlas Ján, Vývojový pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kochan Dušan, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šidová Silvia, študentka VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sejkora Petr, lesník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • sejkorova marie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mekková Kvetoslava, žiačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mekková Mária , študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mekková Júlia , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mekková Kvetoslava, kuchárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mekk Jozef, vodoinštalatér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Molent Martin, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Herichová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sopková Eva, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jandurova Lucia, ucitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Andelova Marta, reholna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rusnáková Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Remenárová Alžbeta, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rusnak Miloš, veduci GIS, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marton Daniel , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martonová Ľudmila , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žeňuch Peter, vedecký pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Žeňuchová Katarína, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dzurková Jana, zdr. sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vrana Ján, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lucká Kristína, študentka VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vranová Elena , dochodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuriško Peter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tobiášová Marcela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovaľ Juraj, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kušnier jozef, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klenková Adriana, misijná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mačňáková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blahuta Ján, umelec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blahutová Mária , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hoza Lukáš, Student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Havrilová Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Havrilová Daniela, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cehuľa Daniel, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Debnárová Edita, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mrózová Lucia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cichý lADISLAV, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mériová Kristína, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zelenecky Gabriel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurčová Božena, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grígerová Martina, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šáleková Lucia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Buchta Michal , Zvárač, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dráb Milan, Autolakovac, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikuláš Dominik, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fiala Juraj, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Medelský Borivoj, hud.dramaturg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fialova Stanislava, Učiťelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Škoviera Andrej, vedecký pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • gajdošová monika, zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sosa Gabriela , módna návrharka, Hapákova, 08006 Ľubotice
 • Valčičák Miroslav, starosta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Farkašová Helena, technický pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Barilla Martin, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dujava Cyril, informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balčáková Agáta, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Komárová Ivana, Študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Komárová Žofia, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krejčí Rudolf, IT manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rádková Dora, účetní, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hajduch Domink, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Špireng Peter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Špirengová Mária, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čekľovská Iveta , referent, Moravany 214, 072 03 Moravany
 • Kiszel Martin, bezpečnostná kontrola, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Choborová Helena, školský špeciálny pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • mokry marian, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tůmová Jaroslava, důchodkyně, Vojáčkova 746;, 196 00 Praha 9
 • Žembéry Tomáš, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lieskovská Denisa, učítelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hricová Slávka, administrativny pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Spišák Jozef, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • cpin andrej, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Straková Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janoťáková Margita, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laššáková Katarína, zasielateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Littva Ferdinand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuchta Ján, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lehotská Martina, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stanková Jana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vlčáková Viktória, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gregorová Katarína , výchovný pracovník, Rozkvet 2011/20-16, 01701 Považská Bystrica
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Selepova Alžbeta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rusinkova Katarina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Špinerová Dominika, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bielová Mária, univerzitná profesorka, Západ 1054/29, 028 01 Trstená
 • Bielová Janka, očná optička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trúsik Pavol, študent, Hurbanova 156/68, 916 01 Stará Turá
 • Srsnova Henrieta, pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • chovan sebastian, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Judinyova Stanislava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuffová Elena, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • povala peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Štefanides Samuel, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kohlová Monika, učitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hornáčková Gabriela , študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lašo Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • lenyi peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Makovníková Barbora, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Halčinová Mária, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koščáková Anna, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Galliková Mária, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valacsayová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolarovičová Romana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Harkulicova Lea, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hadbavná Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Povalova Maria, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomasov Stanislav, zamocnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomasova Alena, zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Susienka Tibor, Stolar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Habovštiak Jozef, roľník, Krivá na Orave, O2755 Krivá na Orave
 • Rušin Ján, pilot, Nová Lesná 297, 069 86 Nová Lesná
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Malach Antonín, úředník, Třebíč, Slavice 89, 67401 Třebíč
 • Rendeš Juraj, kňaz, Hlavná 81, 080 01 Prešov
 • Šimek Vladimír, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dohnal Jan, katolický kněz, Jungmannovo nám.18, 110 00 Praha
 • Greyová Alena, úřednice, Cuřínova 586, 142 00 Praha
 • budosova nikola , student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Höger Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Knaze Andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Muchová Mária, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tancarova Monika, zdravotnícky asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vaľková Monika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rambalová Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kožuch Peter, ekonóm, J. Alexyho 1/A, 84101 Bratislava
 • Kožuchová Veronika, na materskej dovolenke, J. Alexyho 1/A, 84101 Bratislava
 • Adamčík Miroslav, HR konzultant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petriková Mária, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváth Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brecelj Radoslav, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • simoncicova natalia, student strednej skoly, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vancova Kristina, zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krivulcikova Margita, zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dobrovičová Antónia , učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • martonova daniela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tokarčíková Marta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zvijáková Viktória, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Římovská Zdenka, duchodce, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kollár Tomáš, Vychovávateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slusna Anna, reholna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Redajová Gabriela, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovaova Maria, organizator, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Papáč Vincent, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skala František, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • urdova viera, signatár si neželá zverejniť adresu
 • pallo vladko, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Stuchlý Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Čurmová Štefánia, sociálna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Babálová Katarína, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Copkova Lenka, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Straková Stanislava, študentka psychologie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Knap Karol, gréckokatolícky kňaz, Sady nad Torysosu, 04441 Košice
 • Knapová Erika , fakturantka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oprendeková Veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bédiová Michaela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Horna Šimon, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marčák Vladislav, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Toth Ľuboslav, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gáborová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hasík Radovan, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klimacek Lukas, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čarná Martina, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrisekova Ivana, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šidová Michaela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sokolova Monika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fi lipovičová Aneta, psycholog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Lizák Lukáš , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kandalová Agáta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuffa gregor, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fedor Ján, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blecha Martin, student, Horní Stakory 80, 29301 Mladá Boleslav 1
 • Šafranková Jaroslava, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lengyelová Anna, zdravotná sestra - učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Spustová Alena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cvopa Pavol, strojár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Cvopová Terezia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuffa Filip, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koščušková Mária, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babják Anton, VŠ učiteľ a kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtechová Daša , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtechova Brigita, Manažér kvality, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bicej Lukas, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedlar Jaromir, Student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dancák Miroslav, gréckokatolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klein Kamil, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rendeková Zuzana, učiteľka, Pravenec 181, 97216 Pravenec
 • Kleinová Katarína, psychologička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mačňáková Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kuffa rafael, ziak, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rendek Tomáš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • slavikova jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Simočková Viera , VŠ učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nemtušiaková Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nemtušiak Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Augustinská Marta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Augustinský Otto, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartík Martin, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babíková Michaela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Daněk Miroslav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavúk Ján, živnostnik, Porúbka 54, 086 46 Bardejov
 • Koščušková Magdaléna, Pod papiernou 57, 085 01 Bardejov
 • Pavúková Magdaléna, Porúbka 54, 086 46 Bardejov
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Varcholova Ivana , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Siewierski Wojciech, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fristyk Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kalna Dalibor, Softverovy inzinier, Pappelweg 4, 3072 Ostermundigen
 • Bieliková Helena, admin.prac., mierové nám.881/34, 01901 Ilava
 • Bielik Peter, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • MICHALIK DAVID, lezec biker ziak skaut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Greňova Katarina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Greňova Renata, signatár si neželá zverejniť adresu
 • hudáčková terka, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Olearniková Katarína, živnostníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Bicková Miriam, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bicková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • alušik vlado, živnostnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bezáková Lýdia , docent- vysokoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pažitný Andrej, chemik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolcunová Bc. Mária, študent MGR, študia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ficik Jozef, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chnapkova Lucia , administrator, Vysehradska 15, 85106 Bratislava
 • Tabačáková Zuzana, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lašáková Milada, robotníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balcerčíková Iveta, krajčirka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hlatká Marcela, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hlatká Marcela , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Odorčáková Barbora, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pigulova Maria, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pigulova Eva, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pigulova Anna, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zelenka Pavel, operátor skladovania, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kubičárová Jana, Hlavný pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tušanová Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kristofova Beata, Zivnostnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zálešáková Zuzana, psychologička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vinopal Vojtěch, technik scény, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macakova Frantiska, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Macáková Daniela, zdravotnícky laborany, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macák RNDr. Stanislav, doktor chémie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macáková Anna, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nigel Andrea, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pastoreková Štefánia , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Majerčinová Eva, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Franek Jadwiga, učitelka, Protifašistických boj. 8, 73701 Český Těšín
 • Fabianova Martina, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hajdukova Gabriela, informaticka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maria Cernakova, dochodkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pastoreková Tatiana , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marcin František, pilčík, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marcinova Veronika, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marcinova Mária, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudáček Štefan, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurčiová Darina, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Letková Barbora, študentka lekarskej fakulty, Rozkvet:2038/76, 017 01 Považská Bystrica
 • Letková Jitka , detská zdravotná sestra, Rozkvet:2038/76, 017 01 Považská Bystrica
 • Záleha Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Prievalský Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Benko Matus, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Šáleková Lucia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Salokyová Veronika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kukuckova Eliska, studentka, zdravotni sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Samcova Maria, lekárnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bilicka Monika, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Winterová Kristina, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Winter Vojtech, signatár si neželá zverejniť adresu
 • hambálek jozef, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kiššová Barbora, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • slavikova eva, úradnička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oravcová Mária, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nežníková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smoleňová Terézia, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Suchovičová Jarmila, uradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smoleň Miroslav, manažer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Neupauer Marek , IT konzultant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mock Andrej, VŠ odborný asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mlynárčik Peter, univerzitný učiteľ, Rastislavova 5, 04001 Košice
 • Sadvár Marek, VŠ študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Spolecnik Lorant, strojny inzinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Domovcova Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ivanová Jana, programátor-analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sefcikova Valeria, analytik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zilkova Viera, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kollár Ivan, informatik, Gallayova 3, 84102 Bratislava
 • Švihurová Alžbeta, TP, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopčáková Karolina, produktový manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Eperjesiova Oľga, sales asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Girašek Lukáš, dispečer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vavreková Martina, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Záhorová Andrea , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palitefka Roman, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Erneková Mária, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pelikánová Irena, programátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brezániová Katarína, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rajdlová Pavlína , asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gonda Jozef, Systémový špecialista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kukanová Anna, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kmecíková Katarína, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dorcakova Cecília, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bláhová Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nežníková Ivana, Jegorovovo námestie 3, 04022 Košice
 • Koštival Peter, produktový manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Forgáč Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tóth, Mgr. Ing. Ján, odb. referent, Úrad PSVaR Vranov nad Topľou, Michalok 128, 094 23 pošta Merník
 • Vasiľová Iveta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Miklosko Daniel, Doktorand, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • chabada ján, učitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chabadová Iveta, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zoubek Alois , učitel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kusenda Marián, Veterinarny lekar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kleinová Janette, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuchcakova Dana, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baľáková Jana, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ščipáková Marta, študentka, M.Bela 2, 920 01 HLOHOVEC
 • Dobiasova Marica, hudobnicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ing.Ščipák Ján, zootechnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalik Tomas, elektroinzinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klusová Eva, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Knižka Miroslav, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gemeran Michal, signatár si neželá zverejniť adresu
 • mitra miroslav, robotnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gubricova milota, profesionálny rodič, kolta, 94133 kolta
 • babál juraj, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pekarik Ľuboš, IT manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pekariková Soňa, učiteľka na dôchodku, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sianyová Veronika, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rendeš Juraj, kňaz, Hlavná 81, 080 01 Prešov
 • čELKOVá ALICA, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fialková Daniela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Ivančíková Veronika, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ivančík Vladimír, IT manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Potocký Andrej, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nykel Karel, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Demeterova Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maslenová Martina, sociálna pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babál Michal, odborný referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rahlová Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajňáková Eva, sekretárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sarnecký Jozef, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrušová Katarína , nezamestnaná , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kubičková Danka, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondruš Ján , robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holubčík Ján , vychovávyteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolbasova Helena, vychovavatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bubnárová Mária, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajčovičová Mária, administratívna pracovníčka, Dvorany nad Nitrou 180, 956 11 Ludanice
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Leško Jozef, Konštruktér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajniaková Andrea, hovorkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fedorišin František, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baranová Jana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tinka Peter, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Púčaťová Eva Dominika, manager per realizáciu kurzov, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Demeterová Eva , hudobníčka, M. Benku 3, 08001 Prešov
 • Fabik ml. Vaclav, Zdravotnicky zachranar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rahlová Zuzana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polakova Marianna, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cubová Valéria, soc.pracovnicka, Šandal 17, 091 01 Stropkov
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Balogova Regina, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paulenová Eva, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čverčková Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paulenová Anna, invalidný dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paulen Marián , pizzer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hatalová Alžbeta, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hatala Ján, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hatala Jozef, vodič z povolania, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Potocká Margita, Dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Potocký Andrej, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horvathova Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horvath Dominik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horvath Vladimir, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horvathova Iveta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Nogellova Zuzana, odborny pracovnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Javorova Martina, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • gejgus radoslav, knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Alexovicova Iveta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Salik Ján, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brunčák Ján, Stolár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Boorová Miroslava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Korytár Richard, Fyzik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • pelikán daniel, manažer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ňukovič Jan, technik, Fedinova 2, 851 01 Bratislava
 • Chrtiansky Ján, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hasik Jozef, elektromechanik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Labajova Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balabas Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sedláková Ivana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Barátová Viera, sekretárka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balázs Barnabás, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kocourková Svetlana, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Sulkova Eva, zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Martvoňová Helena, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Filipkova Antonia, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filipkova Emilia, kadernicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Filipkova Maria, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Knapereková Mária, projektantka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karcol Peter, manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tóthová Gitka, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Demeter Štefan, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Demeterová Naďa , pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kunová Valéria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kupcová Viera, Rhb.pracovnik, Šandal, 09101 Stropkov
 • Gondekova Mariana, zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gondek Martin, nástrojár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juhasova Monika, zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Riško Viliam, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bujdošová Mária, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kališíková Daniela, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maďarova PaedDr. Eva, pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maďarová Eva Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Szalayová Aniko, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Juríčková Mária, právnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poláková Katarína, architektka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hasikova Ludmila, laborantka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trnka Andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pekarovič Stanislav , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Knazko Roman, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Knazkova Milica, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Strananova Dana, Dipl.Kauffrau, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Petra Vladimír, ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Valentová Veronika, štátna správa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • mastilakova julia, veterinarna lekar, signatár si neželá zverejniť adresu
 • mastilakova julia, MVDr., signatár si neželá zverejniť adresu
 • Boška Martin, tech. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gubová Terézia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chudý Michal, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Javorková Martina, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horňanská Natalia, študent VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • cyprichová zuzana, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kokošková Júlia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Svobodova Eva, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Džundová Miroslava, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikulenčáková Jana, ID, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krivda Andrej, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nahirnyak Marianna, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Máčalková Anežka, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Nahirnyak Taras, vedúci bezpečnosti v TESCO - STORES, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrejová Mária, Zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikelova Anna, dorucovatelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gaudin Lucia, financna spravkyna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sahulová Marie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matrasová Marie, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pagáč Martin, roboš, Školská 140/15, 02001 Púchov
 • ZAJAC Ladislav, kňaz, Ul. gen. Svobodu 67, 95801 PARTIZÁNSKE
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Tomašuľová Anna, pers. referentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kožuch Jozef, katolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mackovič Marián, stredoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Poterala Tomasz, knaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mackanič Maroš, sanitár, Tulčik 366, 08213 Prešov
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Škrinárová Zuzana, študentka VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krajčovičová Lucia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Straka Libor, Duchovny, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trubiniova Valentina, governmental employee, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Barloková Mária, ošetrovateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • abraham rudolf, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dubjel Karol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Hodásová Martina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kvasnicová Viola, dôchodkyňa, Strojárenská 14, 90027 Bernolákovo
 • Vagnerova Ruzena, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bujnova Ludmila, Pravnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gavaľová Zlatica, výskumný pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bujna Marek, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belišová Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belansky Vladimir, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Belanska Lucia, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ján Masarik, chemik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lešková Patrícia, Učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lencz Tomáš, Informatik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čerňanský Peter, fyzik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šufliarská Eva, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • chudy Peter, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baranová Dobroslava, koordinátorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matoušková Markéta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Andraščíkova Marta, žena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Poláček Peter, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Haborák Marek, Študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palko Marek, žiak, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čeliga Miroslav , študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Blehová Daniela, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Plšková Emília , dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gregorová Mária, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zázrivcová Margita, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zázrivcová Monika, vysokoškolský pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tischliarová Mária, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Királová Silvia, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štrbová Mária , dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kochlicová Anna, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Homolová Anna , dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Máliková Mária, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Málik Emil , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jandová Mária, pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pajerová Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Račková Eva, soc.pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Prevužňáková Katarína, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Macej Ján, rehoľný kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lešková Júlia, asistentka riaditeľky, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ciencialová Veronika, zdravotní sestra , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mydliarova Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čeřovská Eva , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baran Mikuláš, predajca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bačkorová Eva , odborný asistent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bartošíková Magdaléna, farmaceut, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Macsadiova Eva, student, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šuňavská Lucia, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šuňavský Rudolf, manažér, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bokor Ladislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bagová Gabriela, ekonomka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mochorovska Ivana, Kulturny pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šuster Matej, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Záborská Arleta, poľnohosp. inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dutko Mikuláš, v oblasti architektúry, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Babeková Daniela, štátny zamestnanec, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gajdosova Lubica, Ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gruber Rudo, dochodca, Haburska 35, 82101 Bratislava
 • Komárová Lenka, študentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • petrikova maria , lekarka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čičmanová Mária, DIČ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Adamovová Lucia, psychologička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Maťová Mária, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • chudjakova anna, ucitelka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Majerechová Viera, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majerech Ľuboš, živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šichtová Katarína, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šušeková Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šušeková Eva, operátor výroby, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šušek Jakub, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuzmova Petronela, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gablíková Martina, r. sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabo Lukáš, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kundrátová Stanislava , studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rabatinová Mária , optometrista, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • bohanic michal, zvarac, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Horváthová Daria, lekár, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondrušová Magdaléna, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Murin Miroslav, vysokoškolský učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • kmecová magdaléna, referent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Varhaník Roman, Živnostník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lakatošová Lucia, zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Trtíková Stanislava, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mačňáková Magdaléna, NZP, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kolesarova Ludmila, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vereb Marián, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šarišská Janka , Učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dunajský Martin, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tibenská Viera, asistent, ul.Fraňa Mojtu 42, 949 01 Nitra
 • Šeliga Pavel, administrátor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jančová Slávka, manažer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jančová Slávka, manažer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Jantáková Katarína, redaktorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Huliačková Janka, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • husarova martina, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mateičková Alena, skladová účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bača Andrej, ekológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Křižánková Jana, asistentka, mzdová účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovárova Drahoslava, prekladateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smatanová Ingrid, Ekonóm, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Roman Jozef, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strakova Bibiana, pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kavecká Daniela, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dunaj-Jurčo Pavol, Obchodný zástupca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kmecova, Ing. Jaroslava, ekonom, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dunajová-Jurčová Mária, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Haňov Matúš, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Dzurovčin Daniel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dzurovčinova Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • dušička peter, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurková Viera, referent MÚ , signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Pavel Kobliha, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Oršuľák Rastislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sepeši Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Filipčik Patrik, kuchár, Čierne Klačany 199, 95305 ok.ZL.Moravce
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Matisová Dominika, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strazovska Anna, Nemocnicna 1947/37, 02601 Dolny Kubin
 • Podobova Marta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Brisudova Marta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kycinova Terezia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurikova Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pantakova Emilia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dolezalova Viera, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Katrencikova Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skutova Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skvarkova Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Skvarkova Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Haluskova Olga, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drozdova Margita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chomistekova terezia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matulova Ludmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kajanova Zdena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pacajova Stefania, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kopilcova Otilia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Muzlaiova Olga , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kapinova Bozena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bernikova Alena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zapotocna Dana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zapotocna Dana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • 02601 Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Burosova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balkova Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuckovicova Veronika , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bielova Ludmila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hrkutova Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bielova Helena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mesiarova Emila, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Masiarova Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Duchková Silvia, odbor. pracovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kapitanova Natalia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tomanova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kosaristanova Viera, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kapinova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kocalkova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kacova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palovcikova Iveta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Daudova Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kocalkova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kosaristanova Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Greschnerova Gabriela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Diskancova Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Greschnerova Margita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Turcinova Zdenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kociskova Alena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • URBANIKOVA Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hubcikova Anna , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kabatova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurigova Otilia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Homoľová Alžbeta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krskova Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dludikova Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zanova Angela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kucbelova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Morincova Katarina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hofericova Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hofericova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Palugova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ilcisinova Olga, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hylova Terezia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dancekova Olga, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gasperaxova Gizela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurasova Stanislava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bajova Emilia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kapustova Zofia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janikova Margita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Puskarcikova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smolenova Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zelnikova Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kutlikova Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Muranova Olga, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Moravcova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuhajdova Elena , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vicanova Margita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chrenscova Veronika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Busova Marta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Suroviakova Zofia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Valentinyova Bernardina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • lakostikova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hubcikova Daniela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Katrencikova Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zanova Emilia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Grofcikova Angela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strazovska Andrea, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sojcakova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Janikova Blazena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Behulova Eva, signatár si neželá zverejniť adresu
 • takacova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mikolasikova Elena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Matisova Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Strazovska Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • pESKOVA Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • orolimova Bozena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kramarova Alzbeta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kramarova Katarina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • daudova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Daudova Erika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuckova katarina, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Simova Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Durotva Monika, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ferencova Stanislava, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lastikova Anna, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Haluskova Mirka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Klencova Viola, signatár si neželá zverejniť adresu
 • tetakova Alena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krskova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zuffova Margita, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Podracký Michal, Titogradská 9, 04023 Košice
 • Vicen Peter, študent ekonómie VŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kunder Marek, knaz, 347, 072 15 Budkovce
 • Slezakova Judita, MD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabolová Anna, štátna správa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jenisová Miroslava, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • mikel vladimir, robotnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Naništová Katarína, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kunderová, Mgr. Anna , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marhefka Michal, kňaz, Vrbovská 46, 059 71 Ľubica
 • Harčár Martin, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dzúr - Gejdošová Jana, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Till Sabine, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balek Robert, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bubák Milan, katolícky kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukáčová Zlatica , upratovačka , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lukáč Rasťo, architekt, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Rajcani Jakub, student, 70 Yagumo-cho, Showa-ku, 466-0823 Nagoya
 • Balusikova Lenka, OFR, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kollár Stanislav, chemik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Zakova Martina, pedagog, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marko Jozef, br misionár SVD, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hermanovsky Milan, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vardžiková Ľudmila, učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jusková Marianna, zdravotna sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jusko Martin, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Lazový Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Mravíková Anna, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kubalová Dana, VŠ pedagóg, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hudacko Stanislav, zivnosnik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Butala Maros, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ondreková Terézia, pôrodná asistentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fortiaková Mária, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fortiaková Mária , invalidná dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fortiak Tomáš, dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šuchová Jana, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šuch Miroslav , kurič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šuch Peter, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šuch ml. Miroslav, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Máliková Nina, úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Málik Kamil, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Potančoková Anna , úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Plšková Anastázia, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Ďuriančíková Emília, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Karcelová Anna, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Živická Mária , zdravotná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Živický Michal, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kourková Ludmila, studentka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Harmáčková Dana, učiteľla(Nv/Etv), signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sučková Katarína, domáca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pruša Adrian, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Baranová Magdaléna , učiteľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Krempaská, Ing. Mária, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Krempaská Katarína, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • paulinyova mariana, redaktorka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • CHOVANEC PETER, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kruták Pavol , kňaz , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Novák Pavel, úředník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kello Jozef , duchovny, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefancová Mária, rehoľná sestra, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefanec Vincent , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štefancová Teréyia , dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zimovčák Stanislav, kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kušnierik Martin, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Kunová Jana, psychológ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kuviková Mariana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Halama Peter, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Rusnáková Mária , úradník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Huňařova Marcela, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Suvada Jan, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Suvadova Eva, predavacka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Antušáková Zuzana, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zembjaková Lucia, podnikateľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Fülöp Pavol, Softvérový inžinier, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Špišák Vincent , rušňovodič, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drabikova Lucia, matka, psychologicka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uhnák, Ing. Ján, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pšenáková Tatiana, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sádecká Oľga , dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Naništová Eva, psychologička, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Uchitrová Helena, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Štrba Milan, projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Floriánová Anna, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paliderová Sylvia, vychovávateľka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Slepiak Peter, Opatrovatel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fincický Pavol, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kovalčík Richard, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šimková Jaroslava, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Neufeld Richard, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Neufeldova Denisa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Koptova Anna, administratívny pracovník, Vladina č. 818, 02744 Tvrdošín
 • Fábryová Katarína, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • zorvan jozef , kňaz, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Burdiľáková Silvia, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Smolárová Zuzana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanobik Ján, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Hanobiková Hilda, učiteľka MŠ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Holubcikova Alena, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chromek Michal, vojak z povolania, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chromeková Michaela, materská dovolenka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polakova Maria, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pjentekova Lucia, riaditel pre komunikaciu, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pjentek Jozef , riaditel pre infinity marketing, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Farská Eva, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Gruchalová Janka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Fábryová Mária, študent, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Korčušková Andrea, Technik, bernolákova 221, 028 01 Trstená
 • Gajdoš Marcel, signatár si neželá zverejniť adresu
 • signatár si neželá zverejniť svoj podpis
 • Gajdošová Bernadeta, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šátková Andrea, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pavláková Gabriela, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polťáková Veronika, účtovníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Polťák Jaroslav, robotník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Bodoríková Alena, predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Jurčiová Jana, ekonomicko-tech. pracovník, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chreneková Štefánia, Predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zoššáková Jozefína, SZČO, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Kolcún Jozef, THP, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Tury Stanislav , projektant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sabol Erik, technik, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Chromekova Maria, Sales Manazer, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Majchrová Dana, ekonómka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laššáková Jana, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Laššák Milan , signatár si neželá zverejniť adresu
 • Goban Ing. stanislav, učiteľ, signatár si neželá zverejniť adresu
 • flonteková erika, robotník, študent, nova doba, 027 43 nižná
 • Gettler Jan, IT, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Povoda Branislav, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liptáková Magdaléna, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Liptakova Martina, Program manager, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Votava Igor, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vargova Zuzana, THP, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Michalisková Monika, študent, Kendice 395, 082 01 Kendice
 • KLING ROBERT, INSTRUKTOR VO FITNESS CENTRE, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Balúnová Evka , Predavačka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vojtková Hedviga , dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Paceková Júlia, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Mesárošová Andrea , na materskej dovolenke, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Šveltová Mária, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Sládečková Klára, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Cesneková Anna, dôchodkyňa, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Veliká Mária, Úradníčka, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Vydarená Adriana, nezamestnaná, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Dudová Anna, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Drangová Irena, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Martauzova Sona, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Pohorelská Margita, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marušáková Anna, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Čižmárová Mária, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Andiľová Mária, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Marcinková Mária, Laborant, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Suchárová Oľga, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Suchara Milan, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Farbaniecová Margita, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Farbaniec Ladsislav, Dôchodca, signatár si neželá zverejniť adresu
 • Zbihlejová Petra, študent, signatár si neželá zve