Petícia za viac transparentnosti pri rozhodovaní Slovenskej republiky v Európskej únii a Rade Európy o hodnotových otázkach

My, signatári tejto petície, podporujeme viac transparentnosti pri rozhodovaní Slovenskej republiky v Európskej únii a Rade Európy o hodnotových otázkach a vyzývame vás, poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby ste ako naši reprezentanti zmenili rokovací poriadok Národnej rady Slovenskej republiky tak, aby každý legislatívny alebo nelegislatívny dokument Európskej únie alebo Rady Európy, s ktorým má Slovenská republika alebo jej orgán vyjadriť súhlas a zmieňuje sa o pojmoch „gender“ niekedy prekladaných ako „rod“ a zároveň z dokumentu nie je jasné, že sa tým myslia biologické ženy a biologickí muži, bol povinne verejne prerokovaný vo výbore pre európske záležitosti.

Štátna moc pochádza od občanov, ktorí prostredníctvom svojich volených zástupcov v Národnej rade Slovenskej republiky vyjadrujú svoje právo podieľať sa na tvorbe legislatívnych a nelegislatívnych aktov Európskej únie a Rady Európy.

Vzhľadom na túto skutočnosť a s ohľadom na Deklaráciu Národnej rady Slovenskej republiky o zvrchovanosti členských štátov Európskej únie a štátov kandidujúcich na členstvo v Európskej únii v kultúrno-etických otázkach, petícia žiada, aby všetky dokumenty, ktoré prichádzajú z prostredia Európskej únie a Rady Európy a obsahujú pojem rod (gender), ktorý jasne nedefinuje pojmy muž a žena ako biologické kategórie, boli povinne prerokované vo výbore pre európske záležitosti Národnej rady Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí v čo najskoršej fáze svojej prípravy a tak, aby sme sa mohli my občania Slovenskej republiky dozvedieť o takýchto aktoch a zapojiť do diskusie o nich. Za dôležitú súčasť vládnutia považujeme aj transparentnosť prípravy legislatívnych a nelegislatívnych aktov v Európskej únii a Rade Európy a zapojenie nás občanov Slovenskej republiky.

Iniciátori petície:
Michal Považan,
Patrik Daniška (HFI)
Róbert Matefy (Inštitút Leva XIII.)

Podpíšte petíciu

Prosíme, aby ste zadali aj Vašu e-mailovú adresu. Zadaním emailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácií o výsledkoch podpisovej akcie ako aj o ďalších aktivitách iniciátorov tejto petície: Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, Inštitút Leva XIII., Atticum, o.z.
Zobrazenie podpisu
skryť adresu

Zoznam podpísaných (4673)

 • Margita Tomašová, invalidný dôchodca
 • neverejný podpis
 • Jaroslav Ťapaj, Stavebný robotník, 73, 02712 Vitanová
 • Peter Hlbocký, SZČO
 • Katarína Hlbocká, speváčka
 • neverejný podpis
 • Michal Orth
 • neverejný podpis
 • Ivana Prokopová, zdravotná sestra
 • Veronika Danišová, Inštruktor sociálnej rehabilitácie
 • Eva Síteková, Stav. technik
 • Jan Szepesi
 • erika novakova, zdravotnik
 • Jozef Bachratý, technik
 • Jana Mikulová, administratívny pracovník
 • Ľudovít Billý, učiteľ
 • Jarmila Podstrelencová, dochodkyna
 • neverejný podpis
 • Ivan Skaloš, Ekonóm
 • Martin Volf, Servisny technik, Bobrov 279, 02942 Bobrov
 • neverejný podpis
 • Valéria Karpielová
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Ján Vápeník
 • Matus Zuffa, Inzinier
 • Jozef Hlinický, vysokoškolský pedagóg, Ipeľská 11, 82107 Bratislava
 • Fabián Novotný , uradnik
 • Betty Tóth , Sociálny pracovník
 • Ľuba Gettlerová , Učiteľka
 • Zuzana Chrvalova, Administrativa
 • Andrej Sember, projektant, Záhradnícka 75, 82108 Bratislava
 • Zuzana Dorkovicova
 • M a r t i n B O R I T Á Š, sociálny pracovník
 • Marianna Nahirnyak, Stredoškolská učiteľka
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Pavol Jánoš, učitel
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Mária Ondrášiková, Študent
 • Peter Martyák, SZCO
 • neverejný podpis
 • Anton Jurčík, SZČO
 • Jaroslava HadovA, Manager
 • Tomáš Kubinec
 • Anton Juriš, dôchodca
 • neverejný podpis
Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, všetky