Petícia za viac transparentnosti pri rozhodovaní Slovenskej republiky v Európskej únii a Rade Európy o hodnotových otázkach

My, signatári tejto petície, podporujeme viac transparentnosti pri rozhodovaní Slovenskej republiky v Európskej únii a Rade Európy o hodnotových otázkach a vyzývame vás, poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby ste ako naši reprezentanti zmenili rokovací poriadok Národnej rady Slovenskej republiky tak, aby každý legislatívny alebo nelegislatívny dokument Európskej únie alebo Rady Európy, s ktorým má Slovenská republika alebo jej orgán vyjadriť súhlas a zmieňuje sa o pojmoch „gender“ niekedy prekladaných ako „rod“ a zároveň z dokumentu nie je jasné, že sa tým myslia biologické ženy a biologickí muži, bol povinne verejne prerokovaný vo výbore pre európske záležitosti.

Štátna moc pochádza od občanov, ktorí prostredníctvom svojich volených zástupcov v Národnej rade Slovenskej republiky vyjadrujú svoje právo podieľať sa na tvorbe legislatívnych a nelegislatívnych aktov Európskej únie a Rady Európy.

Vzhľadom na túto skutočnosť a s ohľadom na Deklaráciu Národnej rady Slovenskej republiky o zvrchovanosti členských štátov Európskej únie a štátov kandidujúcich na členstvo v Európskej únii v kultúrno-etických otázkach, petícia žiada, aby všetky dokumenty, ktoré prichádzajú z prostredia Európskej únie a Rady Európy a obsahujú pojem rod (gender), ktorý jasne nedefinuje pojmy muž a žena ako biologické kategórie, boli povinne prerokované vo výbore pre európske záležitosti Národnej rady Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí v čo najskoršej fáze svojej prípravy a tak, aby sme sa mohli my občania Slovenskej republiky dozvedieť o takýchto aktoch a zapojiť do diskusie o nich. Za dôležitú súčasť vládnutia považujeme aj transparentnosť prípravy legislatívnych a nelegislatívnych aktov v Európskej únii a Rade Európy a zapojenie nás občanov Slovenskej republiky.

Iniciátori petície:
Michal Považan,
Patrik Daniška (HFI)
Róbert Matefy (Inštitút Leva XIII.)

Podpíšte petíciu

Prosíme, aby ste zadali aj Vašu e-mailovú adresu. Zadaním emailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácií o výsledkoch podpisovej akcie ako aj o ďalších aktivitách iniciátorov tejto petície: Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, Inštitút Leva XIII., Atticum, o.z.
Zobrazenie podpisu
skryť adresu

Zoznam podpísaných (4673)

 • Vladimír Dianiška, učiteľ
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Janka Beňová , učiteľ
 • Janka Pecháčová, úradníčka
 • Ľubomír Gajarský
 • Juraj Motolík, Výsluhový dôchodca,plk.v zálohe, Záhradnická 79, 82109 Bratislava
 • Anton Podolák, robotnik, karlova 47, 27735 Mšeno
 • Marek Chovanec
 • Ladislav Mižík, Technical Writer
 • Branislav Strizenec, It manager
 • Jozef Lojan, učiteľ
 • Barbora Zamocka, student
 • Roman Vyšný, Vodič
 • Veronika Žuk-Olszewska, Študent
 • neverejný podpis
 • Maroš Michalík, SZČO
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Viktória Ružičová, Materská dovolenka, Prakovce 202, 05562 Prakovce
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Anna Stareková, vysokoškolský učiteľ
 • neverejný podpis
 • Juraj Kocur
 • Dagmar Markovičová, dôchodkyňa
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Julian Lučenič, Technik
 • Miroslav Iglarcik, SZCO
 • Peter Fulop, lekár
 • Marcela Horak Takacsova, lekar
 • Zdenko Výbošťok, dôchodca
 • Monika Tresová
 • Pavol Mojský, dôchodca
 • Radoslav Matejka, statik
 • Viktória Bartošová, Učiteľka
 • Daniela Kickova, lekárka
 • Ján Javor , Konštruktér
 • Martin Rečlo , Kňaz
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Anna Brocková, dôchodkyňa
 • Mária Žilková, Office manager
 • Gabriel Kulcsár, Elektroinzinier
 • Viliam Beťko, elektroinžinier
 • Jan Perat
 • Darina Beťková, elektroinžinierka
 • neverejný podpis
Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, všetky