Petícia za viac transparentnosti pri rozhodovaní Slovenskej republiky v Európskej únii a Rade Európy o hodnotových otázkach

My, signatári tejto petície, podporujeme viac transparentnosti pri rozhodovaní Slovenskej republiky v Európskej únii a Rade Európy o hodnotových otázkach a vyzývame vás, poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby ste ako naši reprezentanti zmenili rokovací poriadok Národnej rady Slovenskej republiky tak, aby každý legislatívny alebo nelegislatívny dokument Európskej únie alebo Rady Európy, s ktorým má Slovenská republika alebo jej orgán vyjadriť súhlas a zmieňuje sa o pojmoch „gender“ niekedy prekladaných ako „rod“ a zároveň z dokumentu nie je jasné, že sa tým myslia biologické ženy a biologickí muži, bol povinne verejne prerokovaný vo výbore pre európske záležitosti.

Štátna moc pochádza od občanov, ktorí prostredníctvom svojich volených zástupcov v Národnej rade Slovenskej republiky vyjadrujú svoje právo podieľať sa na tvorbe legislatívnych a nelegislatívnych aktov Európskej únie a Rady Európy.

Vzhľadom na túto skutočnosť a s ohľadom na Deklaráciu Národnej rady Slovenskej republiky o zvrchovanosti členských štátov Európskej únie a štátov kandidujúcich na členstvo v Európskej únii v kultúrno-etických otázkach, petícia žiada, aby všetky dokumenty, ktoré prichádzajú z prostredia Európskej únie a Rady Európy a obsahujú pojem rod (gender), ktorý jasne nedefinuje pojmy muž a žena ako biologické kategórie, boli povinne prerokované vo výbore pre európske záležitosti Národnej rady Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí v čo najskoršej fáze svojej prípravy a tak, aby sme sa mohli my občania Slovenskej republiky dozvedieť o takýchto aktoch a zapojiť do diskusie o nich. Za dôležitú súčasť vládnutia považujeme aj transparentnosť prípravy legislatívnych a nelegislatívnych aktov v Európskej únii a Rade Európy a zapojenie nás občanov Slovenskej republiky.

Iniciátori petície:
Michal Považan,
Patrik Daniška (HFI)
Róbert Matefy (Inštitút Leva XIII.)

Podpíšte petíciu

Prosíme, aby ste zadali aj Vašu e-mailovú adresu. Zadaním emailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácií o výsledkoch podpisovej akcie ako aj o ďalších aktivitách iniciátorov tejto petície: Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, Inštitút Leva XIII., Atticum, o.z.
Zobrazenie podpisu
skryť adresu

Zoznam podpísaných (4605)

 • Jozef Šišulák
 • Dagmar Šimková, úradník
 • Ivan Komžík
 • Erika Medvecká, Praktická sestra
 • neverejný podpis
 • Valéria Moravcova, Odborny referent
 • Andrea Martvoňová, kníhkupec
 • Gabriela Kundríková, nezamestnaná
 • František Kačo, rímskokatolícky kňaz
 • Štefan Gregorička
 • neverejný podpis
 • Martin Bedrich, Skladník
 • Marek Vojtek
 • Stanislava Stanková, RD
 • neverejný podpis
 • Izabela Mačátová
 • Jana Fukasová, referentka
 • magdaléna plačková, dôchodkyňa
 • neverejný podpis
 • Zsolt Kurina, učiteľ
 • Marián Hayden, Technik
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • andrej gajdoš, zdravotnícky pracovník
 • Viliam Kitta, ekonóm
 • Stanislav KNIEZ, dôchodca
 • Katarína Stanovčáková, pracovnik v socialných službách
 • Silvia Bagová, farmaceut
 • neverejný podpis
 • Jana Kerlik
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Ján Holbík
 • Erich Stupka, Architekt
 • neverejný podpis
 • Marián Novák
 • Ema Pokorná
 • Zuzana Lokajová, Zdravotná sestra
 • Jaroslav Hucík , Muž
 • Ján Maník
 • Vladimir Slavkovsky, technik
 • František Chudý
 • Nataša Košutová
 • Boris Gogola
 • Jan Grossmann, Klinicky psycholog
 • Pavol Jurcisin - Kukla , Zvárač
 • Pavol Jurcisin - Kukla , Zvárač
 • Tomáš Protuš, Szčo
 • Anna Fetkovičová, učiteľka
 • Marianna Buľková, Referentka Back Office
Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, všetky