Petícia za viac transparentnosti pri rozhodovaní Slovenskej republiky v Európskej únii a Rade Európy o hodnotových otázkach

My, signatári tejto petície, podporujeme viac transparentnosti pri rozhodovaní Slovenskej republiky v Európskej únii a Rade Európy o hodnotových otázkach a vyzývame vás, poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby ste ako naši reprezentanti zmenili rokovací poriadok Národnej rady Slovenskej republiky tak, aby každý legislatívny alebo nelegislatívny dokument Európskej únie alebo Rady Európy, s ktorým má Slovenská republika alebo jej orgán vyjadriť súhlas a zmieňuje sa o pojmoch „gender“ niekedy prekladaných ako „rod“ a zároveň z dokumentu nie je jasné, že sa tým myslia biologické ženy a biologickí muži, bol povinne verejne prerokovaný vo výbore pre európske záležitosti.

Štátna moc pochádza od občanov, ktorí prostredníctvom svojich volených zástupcov v Národnej rade Slovenskej republiky vyjadrujú svoje právo podieľať sa na tvorbe legislatívnych a nelegislatívnych aktov Európskej únie a Rady Európy.

Vzhľadom na túto skutočnosť a s ohľadom na Deklaráciu Národnej rady Slovenskej republiky o zvrchovanosti členských štátov Európskej únie a štátov kandidujúcich na členstvo v Európskej únii v kultúrno-etických otázkach, petícia žiada, aby všetky dokumenty, ktoré prichádzajú z prostredia Európskej únie a Rady Európy a obsahujú pojem rod (gender), ktorý jasne nedefinuje pojmy muž a žena ako biologické kategórie, boli povinne prerokované vo výbore pre európske záležitosti Národnej rady Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí v čo najskoršej fáze svojej prípravy a tak, aby sme sa mohli my občania Slovenskej republiky dozvedieť o takýchto aktoch a zapojiť do diskusie o nich. Za dôležitú súčasť vládnutia považujeme aj transparentnosť prípravy legislatívnych a nelegislatívnych aktov v Európskej únii a Rade Európy a zapojenie nás občanov Slovenskej republiky.

Iniciátori petície:
Michal Považan,
Patrik Daniška (HFI)
Róbert Matefy (Inštitút Leva XIII.)

Podpíšte petíciu

Prosíme, aby ste zadali aj Vašu e-mailovú adresu. Zadaním emailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácií o výsledkoch podpisovej akcie ako aj o ďalších aktivitách iniciátorov tejto petície: Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, Inštitút Leva XIII., Atticum, o.z.
Zobrazenie podpisu
skryť adresu

Zoznam podpísaných (4673)

 • Silvia Kvasnicová, dôchodkyňa
 • Karol Dvorák, dôchodca
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • iva Strbova, umelec
 • Emil Bečka
 • Monika Šoltýsová, učiteľka
 • Nikolas Sabo
 • Eva Jakmašová, katechetka
 • Marta Sokolová, dôchodca
 • neverejný podpis
 • Eva Verga, ekonom
 • neverejný podpis
 • Vincencia Kelemenová, dôchodkyňa
 • Sylvia Kollárová, Sestra
 • Libor Straka, Duchovny
 • neverejný podpis
 • Ján Bittšanský
 • Milan Čička, dôchodca
 • Agneša Čičková, dôchodkyňa
 • Martin Bóna
 • Emil Kasák, grafik
 • neverejný podpis
 • Alena Kasáková, archivár
 • Jozef Bulla, dôchodca
 • Nikola Šprláková, študentka
 • PETER SAXUN, KONZERVÁTOR
 • VIERA Sedláčková, dôchodkyna
 • Zuzana Dubajová, ekonóm
 • neverejný podpis
 • Marta Papáková, dôchodca
 • Ivana Javornická, Ekonómka
 • Samuel Javornický, Vysokoškolský učiteľ
 • Juraj Adamkovič, kňaz
 • neverejný podpis
 • Mária Patková
 • Pavol Slotka
 • neverejný podpis
 • Jozef Spišák
 • Bernard Gregor, důchodca, Poštová 1184, 92ř 52 ŠOPORŇA
 • Ivan Špánik
 • neverejný podpis
 • Valeria Holubkovicova, Stavebný inžinier
 • Alena Zvončeková, Robotnícka
 • neverejný podpis
 • Jan Knapik
 • Anna Motylova, Bernolakova 221, 02801 Trstena
 • Edita Špilová, učiteľka
 • Lucia Konečná, štátny zamestnanec
 • Monika Macáková, právnik
Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, všetky