Petícia za viac transparentnosti pri rozhodovaní Slovenskej republiky v Európskej únii a Rade Európy o hodnotových otázkach

My, signatári tejto petície, podporujeme viac transparentnosti pri rozhodovaní Slovenskej republiky v Európskej únii a Rade Európy o hodnotových otázkach a vyzývame vás, poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby ste ako naši reprezentanti zmenili rokovací poriadok Národnej rady Slovenskej republiky tak, aby každý legislatívny alebo nelegislatívny dokument Európskej únie alebo Rady Európy, s ktorým má Slovenská republika alebo jej orgán vyjadriť súhlas a zmieňuje sa o pojmoch „gender“ niekedy prekladaných ako „rod“ a zároveň z dokumentu nie je jasné, že sa tým myslia biologické ženy a biologickí muži, bol povinne verejne prerokovaný vo výbore pre európske záležitosti.

Štátna moc pochádza od občanov, ktorí prostredníctvom svojich volených zástupcov v Národnej rade Slovenskej republiky vyjadrujú svoje právo podieľať sa na tvorbe legislatívnych a nelegislatívnych aktov Európskej únie a Rady Európy.

Vzhľadom na túto skutočnosť a s ohľadom na Deklaráciu Národnej rady Slovenskej republiky o zvrchovanosti členských štátov Európskej únie a štátov kandidujúcich na členstvo v Európskej únii v kultúrno-etických otázkach, petícia žiada, aby všetky dokumenty, ktoré prichádzajú z prostredia Európskej únie a Rady Európy a obsahujú pojem rod (gender), ktorý jasne nedefinuje pojmy muž a žena ako biologické kategórie, boli povinne prerokované vo výbore pre európske záležitosti Národnej rady Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí v čo najskoršej fáze svojej prípravy a tak, aby sme sa mohli my občania Slovenskej republiky dozvedieť o takýchto aktoch a zapojiť do diskusie o nich. Za dôležitú súčasť vládnutia považujeme aj transparentnosť prípravy legislatívnych a nelegislatívnych aktov v Európskej únii a Rade Európy a zapojenie nás občanov Slovenskej republiky.

Iniciátori petície:
Michal Považan,
Patrik Daniška (HFI)
Róbert Matefy (Inštitút Leva XIII.)

Podpíšte petíciu

Prosíme, aby ste zadali aj Vašu e-mailovú adresu. Zadaním emailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácií o výsledkoch podpisovej akcie ako aj o ďalších aktivitách iniciátorov tejto petície: Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, Inštitút Leva XIII., Atticum, o.z.
Zobrazenie podpisu
skryť adresu

Zoznam podpísaných (4673)

 • Janka Grossova
 • neverejný podpis
 • Soňa Papajová , Učiteľ
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Marianna Vanková, Manažér
 • Klaudia Vargová, dôchodca
 • Anna Maceková, účtovníčka
 • Jozef Komačka, Dôchodca
 • Ondrej Holienčík, Pedagóg
 • Ladislav Székely, Stavbar
 • Lenka Pelecháčová, Učiteľka
 • Marian Cermak, vodic
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Ing.Miroslav Dubovský,PhD.
 • RNDr.Mária Dubovská, PhD., Vysokošk.učiteľ
 • Andrea Šafáriková
 • neverejný podpis
 • Marián Strnisko
 • Radoslav Krnáč, technik, Sokolská 20, 96001 Zvolen
 • Viktor Maretta
 • Mario Vondryska, nakupca, Matičná 43, 90028 Ivanka pri Dunaji
 • neverejný podpis
 • Pavol Lorenc, Mnanžér
 • Dušan Sivý, cyklomechanik
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Lenka Pľutová, študent
 • Natálie Lekavá
 • Monika Sováková, Zdravotná sestra, Gorkého 1539 / 40, 07501 Trebišov
 • Miroslav Milý, Team leader
 • Silvia Lišková, RD
 • Viktória Poliaková, mamička na RD
 • neverejný podpis
 • Marta Klasovitá, vychovávateľka
 • Michal Holienka , Barista
 • Ľubica Jančurová
 • Matúš Breza , Operátor
 • Patrik Botló, učiteľ
 • Mária Kohutiarová, redaktor
 • neverejný podpis
 • Natalia Sopociova
 • Monika Puchelová
 • Anna Rabarová, dôchodkyňa
 • neverejný podpis
 • Marek Vožňák, Elektrotechnik
 • Lýdia Koleková, učiteľ
 • neverejný podpis
 • Ľudmila Gajdošová, učiteľka
Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, všetky