Petícia za viac transparentnosti pri rozhodovaní Slovenskej republiky v Európskej únii a Rade Európy o hodnotových otázkach

My, signatári tejto petície, podporujeme viac transparentnosti pri rozhodovaní Slovenskej republiky v Európskej únii a Rade Európy o hodnotových otázkach a vyzývame vás, poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby ste ako naši reprezentanti zmenili rokovací poriadok Národnej rady Slovenskej republiky tak, aby každý legislatívny alebo nelegislatívny dokument Európskej únie alebo Rady Európy, s ktorým má Slovenská republika alebo jej orgán vyjadriť súhlas a zmieňuje sa o pojmoch „gender“ niekedy prekladaných ako „rod“ a zároveň z dokumentu nie je jasné, že sa tým myslia biologické ženy a biologickí muži, bol povinne verejne prerokovaný vo výbore pre európske záležitosti.

Štátna moc pochádza od občanov, ktorí prostredníctvom svojich volených zástupcov v Národnej rade Slovenskej republiky vyjadrujú svoje právo podieľať sa na tvorbe legislatívnych a nelegislatívnych aktov Európskej únie a Rady Európy.

Vzhľadom na túto skutočnosť a s ohľadom na Deklaráciu Národnej rady Slovenskej republiky o zvrchovanosti členských štátov Európskej únie a štátov kandidujúcich na členstvo v Európskej únii v kultúrno-etických otázkach, petícia žiada, aby všetky dokumenty, ktoré prichádzajú z prostredia Európskej únie a Rady Európy a obsahujú pojem rod (gender), ktorý jasne nedefinuje pojmy muž a žena ako biologické kategórie, boli povinne prerokované vo výbore pre európske záležitosti Národnej rady Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí v čo najskoršej fáze svojej prípravy a tak, aby sme sa mohli my občania Slovenskej republiky dozvedieť o takýchto aktoch a zapojiť do diskusie o nich. Za dôležitú súčasť vládnutia považujeme aj transparentnosť prípravy legislatívnych a nelegislatívnych aktov v Európskej únii a Rade Európy a zapojenie nás občanov Slovenskej republiky.

Iniciátori petície:
Michal Považan,
Patrik Daniška (HFI)
Róbert Matefy (Inštitút Leva XIII.)

Podpíšte petíciu

Prosíme, aby ste zadali aj Vašu e-mailovú adresu. Zadaním emailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácií o výsledkoch podpisovej akcie ako aj o ďalších aktivitách iniciátorov tejto petície: Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, Inštitút Leva XIII., Atticum, o.z.
Zobrazenie podpisu
skryť adresu

Zoznam podpísaných (4673)

 • neverejný podpis
 • Jozef Pallo, technológ
 • Ľubomír Gajarský
 • neverejný podpis
 • Dušan Zelenay, dôchdca
 • neverejný podpis
 • Gabriela Mrázková
 • Katarína Krajňáková, Referent
 • neverejný podpis
 • Milan Repiak, Szčo, Sídl.1maja 72/1, 09301 Vranov nad Topľou
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Monika Repiakova , Materská dovolenka , Sídl. 1 mája 72 /1, 09301 Vranov nad Topľou
 • Gabriela Gorelová, Učiteľ
 • neverejný podpis
 • Mária Fedorová, učiteľka
 • Mária Košarišťanová, Invalidný dôchodca, Istebné, 02753 Istebné
 • Katarína Luczaková
 • Daniela Lajmonová, Dôchodkyňa
 • Silvia Filiczky, farmaceutka
 • Mária Červenková
 • Anton Matuševský
 • Ján Adamec, konateľ, Tolstého 9, 953 00 Zlaté Moravce
 • Peter Ivic, Dôchodca
 • Lucia Bohunicka, Sestra
 • Igor Lenhardt, IT
 • Vojtech Winter
 • Miroslava Pratakova, Administrativny pracovnik
 • Marcel Širanec, podnikateľ
 • Jozef Andrejčák
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Miriama Sopkova
 • Šimon Kožička, Zamestnanec-verejná služba
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Zuzana Behúnová, Lekárka
 • Peter Ľubušký, dôchodca, Kamenárska 214/37, 96601 Hliník nad Hronom
 • neverejný podpis
 • Betka Vaľková, dôchodkyňa
 • neverejný podpis
 • Jaroslav Ladányi
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Ľubica Magnusson , Učiteľka
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, všetky