Petícia za viac transparentnosti pri rozhodovaní Slovenskej republiky v Európskej únii a Rade Európy o hodnotových otázkach

My, signatári tejto petície, podporujeme viac transparentnosti pri rozhodovaní Slovenskej republiky v Európskej únii a Rade Európy o hodnotových otázkach a vyzývame vás, poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby ste ako naši reprezentanti zmenili rokovací poriadok Národnej rady Slovenskej republiky tak, aby každý legislatívny alebo nelegislatívny dokument Európskej únie alebo Rady Európy, s ktorým má Slovenská republika alebo jej orgán vyjadriť súhlas a zmieňuje sa o pojmoch „gender“ niekedy prekladaných ako „rod“ a zároveň z dokumentu nie je jasné, že sa tým myslia biologické ženy a biologickí muži, bol povinne verejne prerokovaný vo výbore pre európske záležitosti.

Štátna moc pochádza od občanov, ktorí prostredníctvom svojich volených zástupcov v Národnej rade Slovenskej republiky vyjadrujú svoje právo podieľať sa na tvorbe legislatívnych a nelegislatívnych aktov Európskej únie a Rady Európy.

Vzhľadom na túto skutočnosť a s ohľadom na Deklaráciu Národnej rady Slovenskej republiky o zvrchovanosti členských štátov Európskej únie a štátov kandidujúcich na členstvo v Európskej únii v kultúrno-etických otázkach, petícia žiada, aby všetky dokumenty, ktoré prichádzajú z prostredia Európskej únie a Rady Európy a obsahujú pojem rod (gender), ktorý jasne nedefinuje pojmy muž a žena ako biologické kategórie, boli povinne prerokované vo výbore pre európske záležitosti Národnej rady Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí v čo najskoršej fáze svojej prípravy a tak, aby sme sa mohli my občania Slovenskej republiky dozvedieť o takýchto aktoch a zapojiť do diskusie o nich. Za dôležitú súčasť vládnutia považujeme aj transparentnosť prípravy legislatívnych a nelegislatívnych aktov v Európskej únii a Rade Európy a zapojenie nás občanov Slovenskej republiky.

Iniciátori petície:
Michal Považan,
Patrik Daniška (HFI)
Róbert Matefy (Inštitút Leva XIII.)

Podpíšte petíciu

Prosíme, aby ste zadali aj Vašu e-mailovú adresu. Zadaním emailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácií o výsledkoch podpisovej akcie ako aj o ďalších aktivitách iniciátorov tejto petície: Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, Inštitút Leva XIII., Atticum, o.z.
Zobrazenie podpisu
skryť adresu

Zoznam podpísaných (4673)

 • Zuzana Lajchova, zdravotná sestra
 • Eva Krautschneider, dôchodkyňa
 • Mária Brešťanská, dôchodkyňa
 • Valéria Suchaničová, Titogradská 13, 040 23 Košice
 • Lucia Palovičová, Študent
 • Marcela Kekeláková, dôchodca
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Marian Kolejak, Programator
 • Peter Ďurian
 • Mária Marková, dôchodkyňa
 • neverejný podpis
 • pavol solčány, kňaz, Ivánka pri Dunaji nám p. Hrdinov 7, 900 28 Ivánka pri Dunaji
 • Viktória Pastíriková, učiteľka na materskej
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Matej Križan
 • Ľuboš Polician
 • neverejný podpis
 • Martin Varga, Zivnostnik
 • Anna Mišeková
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Anna Pálová, cytogenetik-laboratórny diagnostik
 • Pavol Belčík, výrobný manažér
 • Lucia Šarišská, študentka
 • Michal Goruška, Výrobný pracovník
 • Alena Košnárová, poštový doručovateľ
 • Peter Figeľ, Elektromechanik
 • neverejný podpis
 • Jana Herchelová, knihovník
 • neverejný podpis
 • Peter Kudlička , Vodič
 • Petra Chrvalová, učiteľka
 • Šimon Chrvala, učiteľ
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Marie Nešněrová, pokladní ČD v důchodu, Na Vyhlídce 199, 25206 Měchenice
 • neverejný podpis
 • Marián Marton
 • Katarína Ondrová, lekár
 • neverejný podpis
 • Mária Kováčiková, dôchodca
 • Anna Šutovs, učiyeľ
 • neverejný podpis
 • Viera Vlkovicova, Dochodca
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Marta Cvičková, admin. pracovníčka
Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, všetky