Petícia za viac transparentnosti pri rozhodovaní Slovenskej republiky v Európskej únii a Rade Európy o hodnotových otázkach

My, signatári tejto petície, podporujeme viac transparentnosti pri rozhodovaní Slovenskej republiky v Európskej únii a Rade Európy o hodnotových otázkach a vyzývame vás, poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby ste ako naši reprezentanti zmenili rokovací poriadok Národnej rady Slovenskej republiky tak, aby každý legislatívny alebo nelegislatívny dokument Európskej únie alebo Rady Európy, s ktorým má Slovenská republika alebo jej orgán vyjadriť súhlas a zmieňuje sa o pojmoch „gender“ niekedy prekladaných ako „rod“ a zároveň z dokumentu nie je jasné, že sa tým myslia biologické ženy a biologickí muži, bol povinne verejne prerokovaný vo výbore pre európske záležitosti.

Štátna moc pochádza od občanov, ktorí prostredníctvom svojich volených zástupcov v Národnej rade Slovenskej republiky vyjadrujú svoje právo podieľať sa na tvorbe legislatívnych a nelegislatívnych aktov Európskej únie a Rady Európy.

Vzhľadom na túto skutočnosť a s ohľadom na Deklaráciu Národnej rady Slovenskej republiky o zvrchovanosti členských štátov Európskej únie a štátov kandidujúcich na členstvo v Európskej únii v kultúrno-etických otázkach, petícia žiada, aby všetky dokumenty, ktoré prichádzajú z prostredia Európskej únie a Rady Európy a obsahujú pojem rod (gender), ktorý jasne nedefinuje pojmy muž a žena ako biologické kategórie, boli povinne prerokované vo výbore pre európske záležitosti Národnej rady Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí v čo najskoršej fáze svojej prípravy a tak, aby sme sa mohli my občania Slovenskej republiky dozvedieť o takýchto aktoch a zapojiť do diskusie o nich. Za dôležitú súčasť vládnutia považujeme aj transparentnosť prípravy legislatívnych a nelegislatívnych aktov v Európskej únii a Rade Európy a zapojenie nás občanov Slovenskej republiky.

Iniciátori petície:
Michal Považan,
Patrik Daniška (HFI)
Róbert Matefy (Inštitút Leva XIII.)

Podpíšte petíciu

Prosíme, aby ste zadali aj Vašu e-mailovú adresu. Zadaním emailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácií o výsledkoch podpisovej akcie ako aj o ďalších aktivitách iniciátorov tejto petície: Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, Inštitút Leva XIII., Atticum, o.z.
Zobrazenie podpisu
skryť adresu

Zoznam podpísaných (4673)

 • Oľga Ružičková, učiteľka
 • Jozef Borčin, dôchodca
 • neverejný podpis
 • Mária Šuľanová, Farmárka
 • Katarína Valentová, Už na dôchodku
 • Mariana Boháčiková, Slobodné povolanie
 • Robert Engler, Novozámocká 13, 96001 Zvolen
 • Agnesa Lalova, Dôchodca
 • Jana Hodosova, Opatrovanie
 • Monika Necpálová, podnikateľka
 • Vlasta Sasakova, Szco
 • Vladimíra Poljak, Admin.prac.
 • Dusan Spisiak, Dochodca
 • Daniela Spisiakova, Dochodca
 • Viliam Beťko, elektroinžinier
 • Darina Beťková, elektroinžinierka
 • neverejný podpis
 • Marta Janská, Detská zdravotná sestra, Čerenčianska 210/2, 979 01 Rimavská Sobota
 • Mária Čambálová, SZČO
 • Marta Ťažiarová, lekár, Nábr.sv.Cyrila ,33/11, 97101 Prievidza
 • Marcel Pancuska , Szco, Harangovska 340 / 75 Sečovská Polianka , 09414 Sečovská Polianka
 • Marek Breza
 • Zuzana Čerkalová, učiteľka
 • Daniel Ferdinand
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Peter Ivic, Technológ galvanizovne
 • Eva Sládeková, poradca, Plavecký Štvrtok, 90068 Plavecký Štvrtok
 • neverejný podpis
 • Vladimír Plávka, Údržbár, Liptovské Sliače- Záhrady- 578/19, 03484 Ružomberok
 • Peter Hrdlička, dôchodca
 • neverejný podpis
 • Ondrej Biel, pedagóg
 • neverejný podpis
 • Jozef Brigan, Ing., ekonóm, Bátovce 79, 93504 Bátovce
 • neverejný podpis
 • Pavol Vrabeľ, vedúci prevádzky
 • neverejný podpis
 • Jana Vanková
 • neverejný podpis
 • Valéria Juríková, učiteľka
 • Helena Oravcova, Zdravotna sestra
 • Štefan Petrucha, živnostník
 • Alžbeta Janitorová, učiteľka
 • Lenka Pľutová, študent
 • neverejný podpis
 • Vaclav Duchacek, Dôchodca
 • neverejný podpis
 • Tibor Strašík, technik
 • neverejný podpis
Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, všetky