Petícia za viac transparentnosti pri rozhodovaní Slovenskej republiky v Európskej únii a Rade Európy o hodnotových otázkach

My, signatári tejto petície, podporujeme viac transparentnosti pri rozhodovaní Slovenskej republiky v Európskej únii a Rade Európy o hodnotových otázkach a vyzývame vás, poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby ste ako naši reprezentanti zmenili rokovací poriadok Národnej rady Slovenskej republiky tak, aby každý legislatívny alebo nelegislatívny dokument Európskej únie alebo Rady Európy, s ktorým má Slovenská republika alebo jej orgán vyjadriť súhlas a zmieňuje sa o pojmoch „gender“ niekedy prekladaných ako „rod“ a zároveň z dokumentu nie je jasné, že sa tým myslia biologické ženy a biologickí muži, bol povinne verejne prerokovaný vo výbore pre európske záležitosti.

Štátna moc pochádza od občanov, ktorí prostredníctvom svojich volených zástupcov v Národnej rade Slovenskej republiky vyjadrujú svoje právo podieľať sa na tvorbe legislatívnych a nelegislatívnych aktov Európskej únie a Rady Európy.

Vzhľadom na túto skutočnosť a s ohľadom na Deklaráciu Národnej rady Slovenskej republiky o zvrchovanosti členských štátov Európskej únie a štátov kandidujúcich na členstvo v Európskej únii v kultúrno-etických otázkach, petícia žiada, aby všetky dokumenty, ktoré prichádzajú z prostredia Európskej únie a Rady Európy a obsahujú pojem rod (gender), ktorý jasne nedefinuje pojmy muž a žena ako biologické kategórie, boli povinne prerokované vo výbore pre európske záležitosti Národnej rady Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí v čo najskoršej fáze svojej prípravy a tak, aby sme sa mohli my občania Slovenskej republiky dozvedieť o takýchto aktoch a zapojiť do diskusie o nich. Za dôležitú súčasť vládnutia považujeme aj transparentnosť prípravy legislatívnych a nelegislatívnych aktov v Európskej únii a Rade Európy a zapojenie nás občanov Slovenskej republiky.

Iniciátori petície:
Michal Považan,
Patrik Daniška (HFI)
Róbert Matefy (Inštitút Leva XIII.)

Podpíšte petíciu

Prosíme, aby ste zadali aj Vašu e-mailovú adresu. Zadaním emailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácií o výsledkoch podpisovej akcie ako aj o ďalších aktivitách iniciátorov tejto petície: Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, Inštitút Leva XIII., Atticum, o.z.
Zobrazenie podpisu
skryť adresu

Zoznam podpísaných (4673)

 • neverejný podpis
 • Ladislav Finta, Operátor
 • neverejný podpis
 • Ladislav Chyba, technik
 • Július Bugár
 • neverejný podpis
 • Gabriela Šromeková, učiteľka, Záhradnícka 312/20, 05801 Poprad
 • Karol Kolesár
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Žaneta Maruničova, Občan
 • neverejný podpis
 • Milan Marunič, Občan
 • Martin Lazík, štátny zamestnanec
 • neverejný podpis
 • Anton Pospíšek, úradník
 • Anna Pindrochova, Dôchodkyňa učiteľka
 • Eva Rusnáková, zdravotná sestra
 • Zuzana Chabadova, Rodičovská dovolenka
 • Jakub Fabo, študent
 • Jozef Vanko, Dôchodca
 • Veronika Hrivnáková, dôchodkyna
 • Katarína Koprdová, Invalidný dôchodca, Hlavná 310, 95152 Slepčany
 • neverejný podpis
 • Janka Jakšová
 • Iveta Maxinová, opatrovateľka
 • Paavol Rehák, výtvarník
 • Norbert Serfozo, Vedecko-vyskumny pracovnik AV CR
 • Lukáš Pastorek, živnostník
 • Ľubomír Pasternák, lekarnik
 • Beata Pasternakova, lekarnik
 • Stanislav Parák, technik
 • Anna Šimkovičová, Informátor
 • neverejný podpis
 • Mária Palšová, dôchodkyňa
 • Pavol Mišinský, technický kontrolór
 • Iveta Ondrišová, živnostník
 • Mária Benová
 • Valentína Róthová, účtovník
 • Antónia Ostatnikova, Dochodkyna
 • Roman Mušuta, učiteľ, Slovenského raja 20/39, 05313 Letanovce
 • Jozefína Brezovská
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Jozef Vydrnák, výtvarník
 • Ján Vitko, podnikateľ, Ćingovská 3, 05201 Spišské Tomášovce
 • neverejný podpis
 • Peter Horkaj
 • Ladislav Dienes, Fyzioterapeut, Uherova 9, 04011 Košice
 • Magdaléna Zbojovská, dôchodkyňa, Ružínska 4, 04011 Košice
Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, všetky