Petícia za viac transparentnosti pri rozhodovaní Slovenskej republiky v Európskej únii a Rade Európy o hodnotových otázkach

My, signatári tejto petície, podporujeme viac transparentnosti pri rozhodovaní Slovenskej republiky v Európskej únii a Rade Európy o hodnotových otázkach a vyzývame vás, poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby ste ako naši reprezentanti zmenili rokovací poriadok Národnej rady Slovenskej republiky tak, aby každý legislatívny alebo nelegislatívny dokument Európskej únie alebo Rady Európy, s ktorým má Slovenská republika alebo jej orgán vyjadriť súhlas a zmieňuje sa o pojmoch „gender“ niekedy prekladaných ako „rod“ a zároveň z dokumentu nie je jasné, že sa tým myslia biologické ženy a biologickí muži, bol povinne verejne prerokovaný vo výbore pre európske záležitosti.

Štátna moc pochádza od občanov, ktorí prostredníctvom svojich volených zástupcov v Národnej rade Slovenskej republiky vyjadrujú svoje právo podieľať sa na tvorbe legislatívnych a nelegislatívnych aktov Európskej únie a Rady Európy.

Vzhľadom na túto skutočnosť a s ohľadom na Deklaráciu Národnej rady Slovenskej republiky o zvrchovanosti členských štátov Európskej únie a štátov kandidujúcich na členstvo v Európskej únii v kultúrno-etických otázkach, petícia žiada, aby všetky dokumenty, ktoré prichádzajú z prostredia Európskej únie a Rady Európy a obsahujú pojem rod (gender), ktorý jasne nedefinuje pojmy muž a žena ako biologické kategórie, boli povinne prerokované vo výbore pre európske záležitosti Národnej rady Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí v čo najskoršej fáze svojej prípravy a tak, aby sme sa mohli my občania Slovenskej republiky dozvedieť o takýchto aktoch a zapojiť do diskusie o nich. Za dôležitú súčasť vládnutia považujeme aj transparentnosť prípravy legislatívnych a nelegislatívnych aktov v Európskej únii a Rade Európy a zapojenie nás občanov Slovenskej republiky.

Iniciátori petície:
Michal Považan,
Patrik Daniška (HFI)
Róbert Matefy (Inštitút Leva XIII.)

Podpíšte petíciu

Prosíme, aby ste zadali aj Vašu e-mailovú adresu. Zadaním emailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácií o výsledkoch podpisovej akcie ako aj o ďalších aktivitách iniciátorov tejto petície: Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, Inštitút Leva XIII., Atticum, o.z.
Zobrazenie podpisu
skryť adresu

Zoznam podpísaných (4673)

 • Magdaléna Dienesová, Uherova 9, 04011 Košice
 • Alena Chylová
 • neverejný podpis
 • Eva Benkeiová, manžér kvality
 • Andrea Cifrová
 • Monika Šimková, Finančný poradca
 • neverejný podpis
 • Igor Stašák, živnostník
 • Henrieta Pustaiová, pedagóg
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Peter Výboh
 • Lucie Stašáková, učiteľka
 • Andrea Gajdošová, Učiteľ
 • neverejný podpis
 • Soňa Ridzoňová, Dôchodkyňa
 • Marian Turčan, Elektrikár
 • Anna Bisová, dôchodkyňa
 • neverejný podpis
 • Lenka Čiripová, Učiteľka
 • neverejný podpis
 • Anna Polačková, ekonómka
 • Pavol Grác, dochodca
 • Lucia Príbelská, Študent
 • neverejný podpis
 • Jarmila Podstrelencová, dôchodkyňa
 • neverejný podpis
 • neverejný podpis
 • Mária Gmucová, referent
 • neverejný podpis
 • Ladislav Mokó, technický pracovník
 • Vincent Tkáč, Praktická sestra
 • neverejný podpis
 • Ondrej Chalachan
 • Martin Šoltys, sestra
 • Ján Dvorščák, stavebný technik
 • vojtech šášik, robotník
 • Margita Mackovičová, dôchodca ZS
 • Monika Demčíková, Tlmočníčka, Melčice 144, 91305 Melčice Lieskové
 • Jan Marcin, Kvetná 3, 08204 Drienov
 • neverejný podpis
 • Borivoj Medelský
 • Pavol Macko, manažér
 • Martin Burda, Plánovač výroby
 • Ľudovít Macák, Baník
 • Martina Pogányová Prúžková , Učiteľka
 • Jana Dvorščáková, inžinier ekonómie
 • neverejný podpis
 • Danka Doc. Ing. Ružinská, PhD., dôchodca
 • Marián Tkáč , Ekonóm, publicista , Bratislava, Zeleninová 13, 85110 Bratislava
Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, všetky